< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Egy napon belül keveredett önellentmondásba az Alkotmánybíróság))) mixed contradict the Constitutional Court within a day

| Mobile | RSS

Egy napon belül keveredett önellentmondásba az Alkotmánybíróság))) mixed contradict the Constitutional Court within a day

2016. július 18. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Egy napon belül keveredett önellentmondásba az Alkotmánybíróság

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál nagyon jó!

Egy egyedi kezdeményezésnek köszönhetően a vízilabda szurkolók könnyedén átadhatják energiájukat a válogatott tagjainak egy különleges amulett formájában, ami az Egy Csepp Hazai Pályát tartalmazza.

Az Alkotmánybíróság ma közzétett egy július 12-i dátumú határozatot, ami éppúgy egy gyülekezési jogot érintő kérdésben született, mint az, amit ugyanaznap nyilvánosan hirdettek ki, és amelyikről az Index is beszámolt.
AB: Továbbra sem lehet tüntetni Orbán házánál
AB: Továbbra sem lehet tüntetni Orbán házánál
A testület szerint a parlamentnek fel kell oldania egy ellentmondást, új gyülekezési törvényre lehet szükség az év végéig.
Tovább

A kedden kihirdetett ügyben az AB úgy döntött, hogy nem történt alkotmánysértés, nem semmisíti meg a devizahitelesek a Kúriához és Orbán Viktor házához tervezett demonstrációját elutasító rendőrség határozatot és az azt helyben hagyó bírósági végzést. Viszont kimondta, hogy mulasztásos alkotmánysértés áll fent.
A ma nyilvánosságra hozott határozat indítványozói 2014-ben, a budai Vérmezőn szerettek volna megemlékezni az 1945 februárjában a “a budai várból kitörő antibolsevista védelmi erőkről”. A rendőrség majd a bíróság ezt elutasította. Az AB ebben az ügyben megállapította az alkotmánysértést, megsemmisítette a rendőrség és a bíróság döntéseit, továbbá itt is megállapította, hogy mulasztásos alkotmánysértés áll fent, amit a parlamentnek a másik ügyhöz hasonlóan az év végéig rendeznie kell.

A két, amúgy hasonló ügy és az AB-határozatai között is több különbség van, de az igazán érdekes az AB indoklásait érinti. Az indítványozók ugyanis mindkét esetben kifogásolták, hogy miközben a demonstrációk helyszínére nézve a rendőrség csak a törvényben felsorolt indokokra hivatkozva hozhat előzetes tiltó határozatot, a rendőrség a határozataiban nem ilyesmire, hanem olyasmire hivatkozott, ami csak a rendezvény következtében, utólag következett volna be.

Orbán hegyvidéki háza esetében a hivatkozási alap a környéken élők magánéletének várható megzavarása, a Vérmezőnél pedig az volt, hogy sérülne a világháborús áldozatok hozzátartozóinak kegyeleti joga. Ezek az indokok, tehát mások jogainak sérelme a gyülekezési törvényben nem az előzetes tiltó okoknál, hanem a békés demonstráció elfajulása esetén, az utólag elrendelhető feloszlatási okoknál szerepelnek: azokra a rendőrség előzetesen nem hivatkozhatott volna jogszerűen.

Érdekes módon az AB ezt a hivatkozást valamiért csak a Vérmező esetében találta ügydöntőnek: “a gyülekezés során felmerülő lehetséges veszélyforrásokra, mások jogainak sérelmére vonatkozó távoli, hipotetikus jellegű hivatkozások nem adhatnak alapot arra, hogy a jogalkalmazó előzetesen tiltsa meg a demonstrációt.”

Orbán háza esetében viszont az AB arra jutott, hogy “a gyülekezési jog gyakorlása korlátjaként a gyülekezési törvényben tételesen felsorolt tiltó okok ilyen módon való kibővítésére a vizsgált esetben azért került sor, mert a jogalkalmazók alapjogi kollízióval szembesültek, melyet megpróbáltak jogértelmezéssel feloldani”.

Az AB szerint mindkét esetben mulasztásos alkotmánysértés áll fent. A lakóövezetekbe tervezett tüntetések esetén ütközik a gyülekezési és a háborítatlan magánélethez fűződő alapjog, és ezeket egymás rovására is csak törvényben lehet korlátozni. A Vérmezőre tervezett demonstráció esetében az AB kevésbé fogalmaz konkrétan: a parlament “nem alkotta meg a gyülekezések békés jellegét megfelelően biztosító garanciális szabályokat, valamint az alapjogok összeütközésének feloldását szolgáló olyan törvényi rendelkezések megalkotását, amelyek biztosítják az ütköző alapjogok lehető legkisebb korlátozás melletti egyidejű érvényesülését”.
Tehát miközben mindkét esetben alapjogok ütköztek, az AB szerint a Vérmezőnél alkotmánysértő, a lakóövezetekben (Orbán házánál) viszont alkotmányos volt a rendőrség a törvényen túlterjeszkedő jogalkalmazása.

Az előadó bíró mindkét ügyben Sulyok Tamás, a testület elnöki jogokat gyakorló elnökhelyettese volt. Stumpf István, aki mindkét ügyhöz különvéleményt fűzött, mindkét ügyben azt a nézetet képviselte, hogy a rendőrség, majd a bíróság kiterjesztő jogértelmezéssel utólagos oszlatási okra hivatkozva tiltották meg előzetesen a konkrét helyszínekre bejelentett rendezvények megtartását, ami a békés gyülekezéshez való jog sérelmét jelentette.

forrás:index.hu

mixed contradict the Constitutional Court within a day

[Caption id = “attachment_76574” align = “alignleft” width = “150”] www.fecsego.eu 1OO countries, on every continent www.fecsego.eu 1OO countries in all continents [/ caption]

www.fecsego.eu international news is really good!

Thanks to a unique initiative in the water polo fans can easily transfer energy in the form of a special amulet with a selection of its members, which include the One Drop at home.

The Constitutional Court today issued a decision dated 12 July, which is just as much a matter concerning the right of assembly has been better than what the same day it was announced publicly, and the one from which the Index also reported.
AB: It remains to indicate Orban’s house
AB: It remains to indicate Orban’s house
The panel said the parliament needs to resolve a contradiction, a new assembly law may be needed until the end of the year.
Next

The case of AB announced on Tuesday decided that there was no violation of the Constitution, does not destroy the foreign currency loans in the Curia and planned a demonstration to reject Orban’s house and the police decision upholding court order. However, it stated that omission stands above the constitution.
The decision released today, wanted to commemorate in February 1945 of “Buda castle defense outbursts of anti-Bolshevik forces’ mover in 2014, on the Buda Vérmezőn. The police then rejected by the court. The AB in this case established the unconstitutionality, the court annulled the decisions of the police and, in addition, also found that omission stands above the constitution, which the parliament like the other case should be addressed by the end of the year.

There are several differences between the two otherwise similar case and the decisions of AB, but the really interesting touches justifications AB. The petitioners In both cases complained that while the demonstration site for the police, referring only reasons listed in the Act may give a preliminary injunction, the police in its decisions do not like that, but to something referred to, which is just the event due to arrears have occurred.

For Orban mountain house of reference for the people living in the area disturbing the private life expectancy, and the Vérmező it was to get damaged in World War II victims’ relatives the right to piety. These reasons, therefore, prejudice the rights of others is not freedom of assembly law banning the preliminary reasons, but also for a peaceful demonstration degeneration, subsequently ordered the dissolution of the reasons included: the police do not have to rely on those already lawfully.

Interestingly, the AB this link found ügydöntőnek only for Vérmező something “. Potential sources of danger arising during assembly, remote, hypothetical references to the detriment of the rights of others can not provide a basis to prohibit the enforcement prior to the demonstration”

For Orbán’s house, however, the AB concluded that “the exercise of the right of assembly as a limit to extend the prohibition reasons of assembly law itemized in this manner in the present case was done because the law enforcers basic conflict of laws have faced, which tried to legal interpretation to resolve.”

According to AB omission in both cases it is above the constitution. conflicts with the assembly and bringing the undisturbed privacy is a fundamental right in case of demonstrations planned in the residential zones, and these laws may only be limited at the expense of another. In the case of the planned Vérmező demonstration of AB puts less concrete: the parliament, “not establishing guarantees for the insurance according to the gatherings of peaceful nature and the creation of a statutory provision for the basic rights of conflicting resolutions, to ensure that the conflicting fundamental rights at the same time with minimum possible restriction enforcement.”
So while in both cases the fundamental rights involved in a collision, according to the AB Vérmező unconstitutional, in residential areas (Orban’s house) was, however, a constitutional law goes beyond the law by the police.

The Judge Tamás Sulyok, Deputy Chairman of the Board President was exercising rights in both cases. István Stumpf, who is left on both case dissenting opinion, in both cases took the view that the police and the courts to extend legal interpretation referring to the subsequent riot control are prohibited from holding of events previously reported in specific locations, which meant a violation of peaceful assembly rights.

Source: index.hu

Leave a Reply 116 megnézve, 1 alkalommal mai nap |