< Böngészés > Főoldal / EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra / Blog article: Búza Zsolt érettségije, avagy a jegyző nem találja a személyes anyagát…))) Wheat Zsolt graduated from high school, or the clerk can not find the material for personal …

| Mobile | RSS

Búza Zsolt érettségije, avagy a jegyző nem találja a személyes anyagát…))) Wheat Zsolt graduated from high school, or the clerk can not find the material for personal …

Búza Zsolt érettségije, avagy a jegyző nem találja a személyes anyagát…

Állítólag 1988- ban levelezőn végzett Szegeden a Déri Miksában Búza Zsolt Baksi pali… Keressük azokat az osztálytársait, akikkel együtt érettségizett. Továbbá, azokat a katona társait akikkel egy alakulatnál volt 1984 és 88 között Legyetek szívesek az információkat az e-mailemre küldjétek el oil@fecsego.eu
Búza Zsolt Baks

Többször is elhangzott a Bíróságon a tisztelt bírónő előtt Dr. Faragó Péter mb. jegyző szájából, hogy Őt nem érdekli Búza érettségije! Egyébként is nem találkozott a személyes adataival! Meglepetés volt e- kijelentés, mind a bírónő és számomra is. Őt nem érdekli, hogy van-e érettségije vagy nincs! A kijelentés
megrökönyödést váltott ki belőlünk, míg a titkárnője mosolygott.

Az ítélet után is tanácsot kért a bírónőtől, hogy hogyan járjon el az érettségi kérdésében. A bírónő megadta a szempontokat s közölte: – a szerkesztőség részére maximum 15 nap alatt küldje ki az eredeti érettséginek a másolatát…stb.!

Nem értem Péter „barátomat” s a hozzáállását sem! Aki summa cum laude végez egy jogi egyetemen… kinek az érdekében lett ilyen mamlasz. A közérdekű adatok kiadása kérdésében tétlenkedett, s a válaszokat nem ismerte, vagy…Péter ismét olvasd át a bírósági jegyzőkönyvben szerepelteket és elemezd a mögöttes intelmeket…Te tudod, mire gondolok. Ne hagyj magad mögött nyitott ajtót. Búza nem érdemli meg,,,Ha nem hiszed, kérdezd meg az elődeidet, miért mentek el…

A pályázati média anyagát kellett volna elküldened a szerkesztőség címére…Sajnos nem vettem észre, illetve későn vettem észre a nekem küldött „csapdát”. Sebaj.

A fellebbezés lehetőségét s annak variációira a bírónő hívta fel a figyelmemet s a tiédet is! Egy formai hiba történt a részemről. Korrigáltuk.

A többi lehetőség még benne van a mondatokban s törvényi leírásokban.

Kedves Péter „barátom”!

Különböző helyzetekben elismerem, néha jó, ha valaki nem ért dolgokat, ám amikor szakmai kérdések vannak ott valami nincs rendben!
Tudod, megegyeztünk, hogy őszinték leszünk mivel egy oldalon állunk.

Azt Te is tudod, ezzel nincs lezárva a közérdekű adatok kiadása. Csak annyi lesz a változás, hogy a kérdéseket kizárólag Búza Zsoltnak fogom feltenni!! Erre a törvény adta lehetőségem van!

A kérdésedre a bírónő segített neked az érettségi bizonyításában, azzal, hogy felkapcsolta a képzeletbeli villanykörtét.

Én is segítek neked barátom, az alábbi kereséssel.

Búza „érettségijét” több hivatal sem találja! Emlékszel, figyelmeztettelek, óva intettelek: – érdeklődj, mikor volt katona s mettől-meddig s hol.

Az elküldött újabb közérdekű (2) adatok 65 nappal ezelőtt lejártak

Ügyészséghez fordulunk, mert nem látom biztosítva a magyar polgárok érdekének védelmét, valamint a vizsgálat objektivitását az önkormányzatnál.


2016, július 19
Oláh István László MDe

Wheat Zsolt graduated from high school, or the clerk can not find the material for personal …

Allegedly carried out by correspondence in 1988 in Szeged Deri Miksa Wheat Zsolt Baksi guy … We are searching for classmates who graduated from high school together. In addition, the fellow soldier who was a kindly Be Forces from 1984 to 88 this information to send it to my e-mail oil@fecsego.eu
 Wheat Zsolt Baks < / a>

said on several occasions before the Court of Honor Dr. hc Peter Farago. clerk’s mouth, that he does not care Wheat graduated from high school! Besides, it is not met with your personal data! Surprise was e-statements, both the judge and me too. He does not care whether you have a high school diploma or no! The statement
provoked consternation of us, and the secretary smiled.

After the verdict also sought advice from a woman judge on how to proceed on the issue of graduation. The judge granted the concerns and announced: – the editors to send a copy of the original maturity of up to 15 during the day … etc!

I do not know Peter, “my friend” s not the attitude! Anyone who carries out a summa cum laude law school … has been such a simpleton whose order. The issue of release of public information, idle, and the answers are not known, or … Peter read through again included in the court records and analyze the underlying warnings with … You know what I mean. Do not leave yourself behind the open door. Wheat does not deserve ,,, If you do not believe me, ask the elődeidet why they left …

The application material for the media would have to submit it to the editorial office address … Unfortunately I did not realize I was late notice and sent me a “trap”. Never mind.

The possibility of an appeal and its variations drew the judge’s attention and yours too! A formal error on my part. We corrected.

The other possibility is included in the sentence and legal descriptions.

Dear Peter “friend”!

Different situations will admit sometimes good, if you do not understand things, but when professional issues are there is something wrong!
You know, we agreed that we will be honest about what we’re up one page.

You know it, this edition is not closed to public information. Only so much will change to the Wheat Zsolt questions I will only ask !! This opportunity is offered by the law!

your question to the judge helped you proof of graduation, that turned on the imaginary light bulb.

I can help you my friend, in the search.

Office can not find more “school-leaving exams,” Wheat! Remember, I warned you, I warned – ask about when he was a soldier from, how long and where.

The sent another public interest, (2) data have expired 65 days ago

turn Prosecution because I do not see the protection of the interests of Hungarian citizens to ensure the objectivity of the investigation and the municipality.


2016, July 19
Istvan Laszlo Olah MDE

Leave a Reply 874 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: