< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Megcsalás Csalfa madár éjjel dalol))) frode Albero genealogico uccello canta di notte

| Mobile | RSS

Megcsalás Csalfa madár éjjel dalol))) frode Albero genealogico uccello canta di notte

2016. július 20. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

Megcsalás
Csalfa madár éjjel dalol

fecsegő szimbolum

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Nincs nagy meglepetés abban, hogy a nappali madarak nappal, az éjjeli madarak (bár ők sokkal kevesebben vannak) éjjel énekelnek. No de van néhány nappali madár, amely mintha álmatlanságban szenvedne, éjjel sem hagyja abba a csivitelést. A biológusok sokáig értetlenül álltak e „szabálysértő” viselkedés hallatán. Most azonban kiderült, hogy az éjjel is aktív hímek nem véletlenül intézik ügyeiket akkor, amikor a riválisok már nyugovóra tértek.

Legtöbbünk számára a természet nem lenne teljes a madarak boldog, felszabadult éneke nélkül. Csakhogy a madárdal csak szerintünk nyugodt, boldog és gondtalan. Maguk a madarak viszont igencsak izgatottak, dühösek, sőt kétségbeesettek lehetnek, amikor énekelnek vagy mások énekét hallják. Általában ugyanis két okból dalol legtöbbjük: vagy el akar zavarni másokat a saját területéről, vagy tojókat próbál párzásra csábítani.

Ha egy hím madár énekével, testi erejével, tollmintázatával, territóriuma minőségével magához csábított egy vagy több tojót, és elzavarta az ellenlábas hímeket, biztos lehet benne, hogy a tojók csak vele párzanak, és tojásaikból az ő utódai kelnek ki (és így nem más fiókáját fogja táplálni, míg az ki nem repül). Ez az elmélet, amelyet nem mindenki tekint szentírásnak. Észak-Amerika keleti partvidékén él egy egészen gyakori madár, tudományos nevén a Spizella pusilla. Bár angol neve mezei verebet jelent, nem azonos a minálunk is honos fajjal. Egyes források verébsármánynak nevezik, bár elfogadott magyar neve nincsen. A verébsármány nappali madár, éjjelente legtöbbjük alszik. Kivéve néhány hímet, amelyek kisurrannak a fészkükből, és az éj leple alatt énekelnek, de ezzel sejthetően nem akarnak mindenkit felébreszteni – tudósít a New Scientist a illinois-i természettudományi kutatóintézet munkatársainak kutatásáról. Éjjeli hangjuk ugyanis rövid és egyszerű, teljesen különbözik a nappali cirádás dalaiktól, amellyel nyíltan fenyegetik telekszomszédaikat és csábítják a tojókat.

– „Pszt, itt vagyok, nem akarsz velem párzani?”, valami ilyesmit mondhatnak – idézi a New Scientist a kutatócsoport vezetőjét, Antonio Celis-Murillót. Az ornitológusok 28 párt figyeltek két éven keresztül. Felvették éjjeli és nappali éneküket is, majd magnóról visszajátszották a felvételt a többi madárnak, és figyelték, hogy azok hogyan reagálnak rá. Nos a territóriumvédő hangokra azonnal felpattantak a rivális hímek, akár éjjel, akár nappal hallották őket, és a tőlük elvárható agresszivitással keresték az ének forrását. Az éjjeli rövid, jellegtelen hangokra viszont a fülük botját sem mozdították, aludtak tovább.

Nem úgy a nőstények. A tojók, úgy tűnik, öröklötten érzékenyek ezekre a rövid dallamokra, éjjelente sokkal könnyebben felébrednek rájuk, mint a párjaik. És ha már fölébredtek, ki is repülnek a fészekből éjnek évadján megnézni, hogy mi történik kint. Nehezen lehet ezt máshogy magyarázni, mintsem hogy nagyon is kaphatóak a félrelépésre. A csábító hímek (amelyeknek sokszor maguknak is van „hivatalos” párjuk) hajlamosabbak éjszaka énekelni, amikor a tojók megtermékenyíthető állapotban vannak, és ilyenkor maguk a nőstények is aktívabban reagálnak, ha felébreszti őket egy másik hím.

Celis-Murillo és munkatársai most a fiókák genetikai vizsgálatával próbálja megállapítani a szüleik kilétét, mert nagyon valószínű, hogy sokuk félrelépés eredményeként látta meg a napvilágot.

A megcsalás korántsem ritka a madárvilágban. A német Max Planck Madártani Intézet kutatói például zebrapintyeket vizsgálva tárták fel a hűtlenség rejtett mozgatórugóit. A zebrapintyek hivatalosan monogámok, hosszú ideig párokban élnek, de a hímek és a tojók is gyakran megcsalják párjukat. Kérdés, hogy miért csinálják ezt. Végeredményben egy állat számára az a viselkedés előnyös, amelynek segítségével a saját génállománya terjedni tud a következő generációban. A hímek esetében ebből a szempontból viszonylag könnyen magyarázható a félrelépés. Ezáltal ugyanis növelni tudják a génjeiket öröklő utódok számát.

Sokkal rejtélyesebb azonban a tojók motivációi. A Max Plank Intézet több generáción keresztül figyelt egy zebrapinty-populációt, és kimutatták, hogy a csalfa hímek a várakozásoknak megfelelően több utódot nemzettek. A hasonlóan hűtlen nőstények viszont korántsem szaporodnak sikeresebben a hűséges tojóknál. Ugyanannyi utódjuk kel ki, sőt, az ő fiókáik kisebb testtömeggel jönnek a világra, ami rontja a túlélési esélyeiket. De akkor miért csinálják? Nos az elméletek szerint nem tudnak máshogy viselkedni, mert kényszeresen félrelépő apjuktól olyan géneket örökölnek, amely az ő magatartásukra is hatást gyakorol. Noha e gének a tojók számára nem jelentenek közvetlen nyereséget, a hímek számra olyan előnyösek, hogy önmagukban is garantálják a hűtlen viselkedés fennmaradását a populációban.

forrás:mno.hu

frode
Albero genealogico uccello canta di notte

 chattering il simbolo

www.fecsego.eu notizie internazionale!

Non vi è nessuna grande sorpresa che gli uccelli che vivono di giorno, uccelli notturni (anche se sono molto meno) cantano di notte. Non ci sono uccelli che vivono, ma ci sono alcuni che sembrava soffrire di insonnia, non lasciare che la notte in chiacchiere. I biologi erano perplessi per molto tempo questi voce comportamento “canaglia”. Ora, però, ha rivelato che i maschi sono attivi di notte non è rivolta inavvertitamente loro affari in un momento avversari erano ritornati a letto.

Per la maggior parte del corso non sarebbe completa senza gli uccelli sono felici, brano pubblicato. Ma pensiamo che il canto degli uccelli è solo calma, felice e spensierata. Gli uccelli stessi, tuttavia, molto eccitato, arrabbiato, disperato e anche possono essere quando cantano o sentire altri che cantano. In generale, dal momento che la maggior parte di loro cantare per due motivi: o si vuole disturbare gli altri nel loro territorio, o femmine di accoppiamento, cercando di sedurre.

Se un uccello che canta di sesso maschile, la forza fisica, tollmintázatával, territori di qualità a se stesso sedotti da uno o più galline ed espulsi i maschi contro zampe possono essere sicuri che le femmine si accoppiano solo con lei e le loro uova per i suoi successori botola (e così fanno altri fiókáját sarà alimentato, mentre non vola). Questa teoria, che non tutti considerato Scrittura. East Coast del Nord America vive in un uccello molto comune, noto come il pusilla Spizella scientifica. Anche se il nome inglese è mattugia, non è lo stesso di quello che siamo specie endemiche. Alcune fonti chiamano verébsármánynak, anche se non c’è un nome accettato in ungherese. Gli uccelli che vivono verébsármány, la maggior parte di loro a dormire di notte. Fatta eccezione per alcuni maschi, che scivolato fuori dal nido e cantando durante la notte, ma questa ipotesi, non vogliono svegliare tutti – riporta il New Scientist istituto di ricerca scientifica Illinois personale di ricerca. voci notte come brevi e semplici, totalmente diverso dal giorno cirádás canzoni che minacciano apertamente e attirano telekszomszédaikat galline.

– “Shhh, io sono qui, non si vuole accoppiarsi con me?”, Potrebbe dire qualcosa di simile – citato in New Scientist, il leader del team di ricerca, Antonio Celis-Murillo. Gli ornitologi 28 coppie sono stati osservati per due anni. Hanno registrato il loro giorno e notte di esso, e poi giocato la registrazione su nastro agli altri uccelli, e guardare come reagiscono ad essa. Bene territóriumvédő suoni immediatamente balzò in piedi con i maschi rivali, anche di notte, che vivono fino a sentire loro e per rendere ragionevole fonte di aggressione sono state cercando. La notte è breve, suoni anonimi rivolgono la loro orecchie bastone non si mosse, hanno dormito su.

Non così le femmine. Le femmine sembrano sensibili intrinsecamente a queste brevi melodie, si svegliano di notte è molto più facile per loro come la coppia vive. E una volta risvegliati, sono in volo fuori dal nido mezzo della notte per vedere cosa sta succedendo al di fuori. Può essere difficile da spiegare in altro modo che a farsi da parte molto disponibile nel. I maschi attraenti (che spesso sono essi stessi il compagno “ufficiale”) sono più inclini a cantare di notte, quando le femmine sono fecondate stato, e quando le femmine si reagiscono più attivamente quando si svegliano con un altro maschio.

Celis-Murillo et al ora kit di test genetici per cercare di stabilire l’identità dei loro genitori, sono molto improbabile che farsi da parte come risultato molti di loro ha visto la luce del giorno.

Il tradimento affatto un uccello raro nel mondo. I ricercatori tedeschi del Max Planck di ornitologia, per esempio, l’esame zebrapintyeket rivelato i motivi nascosti di infedeltà. Il diamante mandarino è stato ufficialmente monogama, viva in coppia, ma i maschi e le femmine spesso barare sui loro compagni. La domanda è: perché lo fanno. In effetti, un comportamento degli animali per il beneficio, che può aiutare a diffondere il nostro genoma nella prossima generazione. Per i maschi a questo riguardo, in modo relativamente facile spiegato dal passo falso. Essi sarebbero quindi in grado di aumentare il numero di figli che ereditano i loro geni.

Tuttavia, le motivazioni più misteriose per le femmine. Il Plank Institute Max monitorato per diverse generazioni, una popolazione diamante mandarino e ha dimostrato che le false maschi allevati più figli in linea con le aspettative. Come le femmine infedeli si riproducono con maggior successo, però, lungi dall’essere un fedele femmine. Stesso numero di loro portello prole, infatti, i suoi pulcini nascono massa corporea più piccola, che riduce le loro possibilità di sopravvivenza. Ma perché lo fanno? Ebbene, secondo le teorie che non possono comportarsi in modo diverso perché sono costretti dalla loro padre entrare geni erediti che possono influire sul suo comportamento. Anche se questi geni non rappresentano un profitto diretto per le femmine, i maschi pista come vantaggiosa per sé garantire la sopravvivenza del comportamento infedele popolazione.

Fonte: mno.hu

Leave a Reply 184 megnézve, 1 alkalommal mai nap |