< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat)))Exposées dans les points frontières académiques de cette année

| Mobile | RSS

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat)))Exposées dans les points frontières académiques de cette année

2016. július 27. | hozzászólás | Kultúra

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat

fecsegő szimbolum

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Nyilvánosságra hozták kedden este nyolc órakor az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat

A ponthatárokat futtató programot Palkovics László oktatási államtitkár és Maruzsa Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke indította el a fővárosi Infoparkban rendezett Pont Ott Partin. Az idén felsőoktatásba jelentkező több mint 111 ezer diák mintegy 67 százalékát felvették valamelyik egyetemre, illetve főiskolára, majdnem 4 százalékkal többet mint tavaly – mondta Palkovics László oktatási államtitkár kedd este az MTI-nek a ponthatárok közzététele után.

Az előző évhez hasonlóan az emberi erőforrások minisztere idén is 41 szakon előre meghatározta a magyar állami ösztöndíjas képzéshez szükséges ponthatárokat.

A felvi.hu honlapon megjelent ponthatárok szerint államilag finanszírozott nappali alapképzésben például a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakára 448, a magyar nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra 460 pont volt a határ. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 370 pont kellett a felvételhez a mérnökinformatikus, 350 pedig a villamosmérnöki képzésre. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a kommunikáció és médiatudomány szakra 456 pontra volt szükség. A Debreceni Egyetemen az általános orvosi képzéshez 425, a jogászhoz 460 pontot kellett legalább elérni.

Magas átlagpontszámok és magas felvételi létszámok a BME-n

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) idén is magas felvételi pontszámokat állapított meg. 5240 hallgató kezdheti meg tanulmányait a intézményben; alapképzésben az állami ösztöndíjas hallgatók átlagpontszáma meghaladja a 415-öt – közölte a BME kedd este az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Műegyetem alapképzéseire felvett jelentkezők átlagpontszáma magas maradt “a kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére is”: állami ösztöndíjas képzési formában ez 415,2, önköltséges formában felvettekkel együtt 412,2 pont.

Kiemelték: az egyetem a mesterképzéseket meghatározóan fontosnak tartja a gazdaság fejlődéséhez, ezért az alapképzésben tanuló hallgatóit ösztönzi a továbbtanulásra. Mesterképzésben több mint 1400-an kezdhetik meg ősszel tanulmányaikat. Örömmel fogadták – tették hozzá -, hogy a BME-re jelentkező 11 629 ember 27 százaléka valamelyik mesterképzésüket jelölte meg, ami 7 százalékponttal magasabb az országos aránynál, létszámában ez a második legtöbb a felsőoktatási intézmények között.

Kitértek arra is, hogy jelentősen nőtt az angol nyelvű képzésben tanulók száma, mivel a Stipendium Hungaricum Ösztöndíj keretében a világ minden részéből több mint kétszáz jelentkezőt vettek fel. Nagy többségük a több hallgatói munkát kívánó mesterképzésre jelentkezett, doktori képzésre 29 embert vettek fel.

Ismét az ELTE-re vették föl a legtöbb hallgatót

Ismét az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény, ahol 8278 hallgató kezdi meg tanulmányait szeptemberben, köztük több mint 1000 leendő tanító, valamint általános és középiskolai tanár; az ELTE-n idén a tavalyinál is több elsőévest várnak – közölte a felsőoktatási intézmény kedd este az MTI-vel.

Az ELTE tájékoztatása szerint az egyetemen – ahová minden ötödik jelentkező beadta kérelmét – az elsősök 84 százaléka nappali tagozatos lesz, 77 százalékuk alap- és osztatlan képzésben vesz részt.

Mint írták, az ország elsőszámú pedagógusképző intézményeként az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek kiemelten fontos, hogy a felvettek negyede (2240 diák) a pedagógusképzésben kezdi meg tanulmányait, köztük 1031-en mint leendő tanítók. Az osztatlan tanárszakokra felvettek száma idén is növekedett: 2016-ban 579-en iratkozhatnak be.

Kitértek arra is, hogy a növekedő tendencia a képzési kínálat bővülésének is köszönhető: idén már a bolgár-, a holland-, a kínai-, valamint a média-, mozgókép- és kommunikációtanári szakpárt is elindítja az egyetem. Az osztatlan tanárképzések átlag ponthatára a meghatározott minimumot messze meghaladó 378 volt, a tavalyi évhez hasonlóan idén is az angol nyelv és kultúra osztatlan tanári szak bizonyult a legnépszerűbb párosításnak.

Kari bontásban a legtöbb új felvett a bölcsészkarra (BTK, 1820) érkezik, a második a Természettudományi Kar (TTK, 1220), a harmadik pedig a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK, 1006).

Jelentősen növekedett a Tanító- és Óvóképző Karra felvettek száma (700-ról 828-ra), mely elsősorban a pedagógus életpálya modell kisgyermeknevelőkre való kiterjesztésével magyarázható. Alap- és osztatlan képzésben a legtöbb új hallgatót a BTK (1369), a TTK (875), valamint az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK, 745) fogadja. Az ELTE legnépesebb szakja idén a programtervező informatikusoké (636), őket követik a jogászok (613).

Az ELTE-n idén szükséges legmagasabb ponthatár 480 volt, ezt annak kellett elérnie, aki biológia-fizika szakos tanárnak kíván tanulni. Tizenkét szakon volt szükség 450-nél több pontra a sikeres felvételihez.

Az átlag ponthatár a legmagasabb a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon (406), a PPK-n (363) és a BTK-n (346) volt.

A jelentkezők átlagpontszáma a pszichológia (464), szabad bölcsészet (450), anglisztika (445), alkalmazott közgazdaságtan (445), germanisztika (440) szakon volt a legmagasabb.

Kitértek arra is: negyvenegy szakon már korábban kijelölte az emberi erőforrások minisztere az állami ösztöndíjas finanszírozási formához szükséges minimum-ponthatárokat. Az ELTE-re jelentkezők számos képzés esetében ezeknél jóval magasabb ponthatárt értek el. A gyógypedagógia alapképzésre felvettek mindannyian – finanszírozási formától függetlenül – majdnem 50 ponttal, a politológia alapképzésre felvételizők több mint 70 ponttal haladták meg a minimumot. Az ELTE pszichológia szakára 446, anglisztika szakára 418 pont alatt nem lehetett bekerülni: ezeken a képzéseken 435, illetve 320 pont volt az ösztöndíjas minimum pontszám – közölték.

forrás:atv.hu

Exposées dans les points frontières académiques de cette annéewww.fecsego.eu international Bonnes nouvelles!

Il a été rendu public mardi soir, à huit heures l’examen d’entrée de limite de score de cette année.
Exposées dans les points frontières académiques de cette année

Le programme a commencé à courir section transversale de l’éducation et secrétaire d’Etat Zoltan Maruzsa, président du Bureau de l’éducation dans la capitale László Palkovics Infopark Partin a ordonné là. Cette année, les candidats à l’enseignement supérieur pour plus de 111 mille étudiants, environ 67 pour cent admis dans une université ou un collège, près de 4 pour cent de plus que l’an dernier – a déclaré le secrétaire d’éducation László Palkovics MTI mardi soir après la publication des limites de qualité.

Comme l’année précédente, ministre des Ressources humaines 41 cet utilisateur an, se spécialise dans les points frontaliers prédéfinis requis pour la formation de la bourse de l’État hongrois.

Les limites de qualité de felvi.hu site édité selon complet de premier cycle d’éducation financé par l’Etat comme l’Université Corvinus de l’économie et de la gestion faculté de 448, la faculté de gestion internationale hongroise de 460 points sur la frontière. L’Université de Technologie de Budapest et de l’économie a eu 370 points pour enregistrer l’ingénieur, et le degré 350 en génie électrique. Eötvös Loránd University of Communication et études des médias professeurs ont été requis 456 points. L’Université de Debrecen, 425 formation médicale générale, le procureur devrait atteindre au moins 460 points.

scores moyens élevés, et le recrutement de personnel élevé de BME

L’Université de Technologie de Budapest et de l’économie (BME) cette année a établi un record de scores élevés. 5240 étudiants commencent leurs études à l’institution; étudiants boursiers de premier cycle à l’état plus élevé que le score moyen de 415 pour cinq – a dit le ministère de MTI mardi soir.

Selon les informations au niveau du baccalauréat Université technique a enregistré un score moyen de candidats reste élevé “malgré les tendances démographiques défavorables”: une bourse d’état avec cette forme de formation 415,2, sous forme enregistrée avec 412,2 points de paiement.

Il a fait remarquer: les maîtres de l’université est titulaire d’une importance décisive pour le développement économique, donc un étudiant encourage les étudiants à poursuivre leurs études. programmes de Master dans plus de 1400 joueurs commencent leurs études à l’automne. Ils se sont félicités – ils ont ajouté – que 27 pour cent des candidats BME de 11 629 personnes dans une formation de maître a été identifié, qui est de 7 points de pourcentage plus élevé que le ratio national et des effectifs est le deuxième plus élevé parmi les établissements d’enseignement supérieur.

Ils ont également abordé une augmentation significative du nombre d’étudiants en formation en langue anglaise, puisque, en vertu de la bourse Stipendium Hungaricum de partout dans le monde depuis plus de deux cents candidats ont été embauchés. La grande majorité du nombre d’étudiants qui cherchent du travail de maîtrise est apparu, a pris des cours de doctorat pour 29 personnes.

Encore une fois, à partir du Eötvös, ils ont pris la majorité des étudiants

Encore une fois, à l’Université Loránd Eötvös (ELTE) est l’établissement d’enseignement supérieur le plus populaire dans laquelle 8278 étudiants commenceront leurs études en Septembre, y compris plus de 1000 futurs enseignants, ainsi que les enseignants des écoles primaires et secondaires; ELTE plus cette année que l’an dernier sont attendus elsőévest – dit l’établissement d’enseignement supérieur MTI mardi soir.

Selon les informations de l’université ELTE – où les candidats sur cinq ont déposé des demandes – 84 pour cent des étudiants de première année sera à temps plein, 77 pour cent de base et de la formation ininterrompue à participer.

Comme il est écrit, numéro un établissement de formation des enseignants du pays de l’Université Eötvös Loránd est extrêmement important que le trimestre recrues (2240 ​​élèves) va commencer leurs études dans la formation des enseignants, y compris en 1031 que les futurs enseignants. périodes indivises de l’enseignant admis cette année, le nombre est passé de 579 en 2016 en-s’inscrire.

Il a également évoqué la tendance croissante à l’expansion de l’offre de formation est due: cette année, le bulgare et néerlandaise sino, médias, vidéo et spécialiste des communications enseignants lancer partie de l’université. La formation des enseignants limite moyenne indivise de 378 était loin au-delà du minimum prescrit, comme l’année dernière, cette année aussi la langue anglaise et expertise indivise de professeur de culture avéré être l’appariement le plus populaire.

Kari rupture du plus enregistré une nouvelle faculté des arts (BTK, 1820) vient en second à la Faculté des Sciences naturelles (Faculté des Sciences, 1220), et le troisième à la Faculté d’éducation et de psychologie (PPK, 1006).

Enseignant en pépinière et augmenté de façon significative le nombre de recrues Karra (700-828-ra), qui est principalement attribuable au modèle de carrière dans l’enseignement kisgyermeknevelőkre expansion. La formation de base et ininterrompue, la plupart des nouveaux étudiants de la Faculté des arts (1369), la Faculté des sciences (875) et la Faculté de droit (Faculté de droit, 745) reçoivent. ELTE plus grand Sakya cette année, le informatikusoké concepteur de programme (636), suivie par les avocats (613).

Le point le plus élevé à la frontière ELTE nécessaire cette année était 480, il devait réaliser, qui vous voulez apprendre la biologie et professeur de physique. Douze professeurs a besoin de plus de 450 points pour un absorption réussie.

La marge moyenne est la plus élevée dans le Barczi Gusztáv Karon (406), le PPK-n (363) et BTK-n (346).

Le nombre moyen de candidats se spécialisant en économie (445), des études allemandes en psychologie (464), Liberal Arts (450), études anglaises (445), les employés (440) étaient les plus élevés.

Ils ont également abordé quarante et un cours ministre précédemment nommé des ressources humaines pour le financement de bourses d’études de l’Etat forment les limites de score minimum. ELTE à partir d’un certain nombre de candidats à la formation dans ces limites de points nettement plus élevé a été atteint. Les recrues de la formation de base de l’éducation spéciale nous tous – indépendamment de la forme de fonds – près de 50 points, les sciences politiques de premier cycle d’acceptation de dépasser plus de 70 points au-dessus du minimum. ELTE Faculté de psychologie de 446, études anglaises faculté ne pouvait pas entrer dans plus de 418 points: dans ces cours était de 435 ou 320 points à score minimum de bourses d’études – rapporté.

Source: fecsego.eu)atv.hu

Leave a Reply 4157 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: