< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Több tízmilliós állami támogatásokat titkolt el a fideszes képviselő))) Tens of millions in public subsidies hidden in Fidesz MP

| Mobile | RSS

Több tízmilliós állami támogatásokat titkolt el a fideszes képviselő))) Tens of millions in public subsidies hidden in Fidesz MP

2016. július 28. | hozzászólás | Közélet

Több tízmilliós állami támogatásokat titkolt el a fideszes képviselő

fecsegő szimbolum

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Becsó Zsolt fideszes képviselőnek érdekeltsége van egy cégben, amely mégsem szerepel a vagyonnyilatkozataiban. Annak ellenére sem, hogy 54 millió forintot nyert az államtól egy teniszcentrum és egy vendégház kialakítására – olvasható a 444.hu-n.

Becsó a vagyonnyilatkozati rendszer egyik kiskapuját kihasználva hallgatott a cégről; az ő esete is mutatja, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer csak korlátozottan alkalmas a képviselők vagyoni helyzetének ellenőrzésére – írja a portál. A trükk egyébként az, hogy a cégnek nem magánszemélyként, hanem egy másik cégen keresztül tulajdonosa.

Több tízmilliós állami támogatásokat titkolt el a fideszes képviselő

Becsó Zsolt a Fidesz egyik legmeghatározóbb politikusa Nógrád megyében: 1998 óta parlamenti képviselő, és összesen tizenkét éven keresztül volt a Nógrád megyei közgyűlés elnöke. Testvére, Becsó Károly szintén a Fideszben politizál, volt Pásztó alpolgármestere, jelenleg önkormányzati képviselő a településen. A két Becsó testvér 2003-ban alapította meg az Ara-Coeli Kft. nevű céget, amelyet 50-50 százalékban tulajdonolnak.

Becsóék cége 2013-ban megvásárolta a Vertical Art nevű kft. teljes, százszázalékos tulajdonrészét, így Becsó Zsolt és testvére lett a cég közvetett tulajdonosa. Mivel a Vertical Artnak a Becsó testvérek cégén kívül nincs más tulajdonosa, így lényegében minden, a működését érintő ügyben ők dönthetnek. A cégek napi irányításába sem szól bele senki más. Ezé a cégé az összesen 54 milliós támogatást elnyerő hollókői vendégház és a pásztói sportcentrum.

Becsó Zsolt közölte, hogy azért hagyta ki a Vertical Artot a vagyonnyilatkozatából, mert magánszemélyként nincs benne érdekeltsége, csak testvérével közös cégén keresztül. A vagyonnyilatkozatokról szóló törvény nem részletezi a képviselők cégekre vonatkozó bevallási kötelezettségét, és a törvényhez csatolt melléklet sem teljesen egyértelmű. Ez alapján a képviselőknek a gazdasági társaságokban fennálló érdekeltséget fel kell tüntetniük a nyilatkozatban, de nincs részletezve, hogy a törvény mit ért „gazdasági érdekeltség” alatt.

forrás:propeller.hu

Tens of millions in public subsidies hidden in Fidesz MP

 chattering the symbol

www.fecsego.eu international news Good!

Zsolt Fidesz representative in Vienna interest in a company that is not included in the asset declarations. Despite the fact that it was HUF 54 million from the state to develop a tennis center and a guesthouse – read 444.hu-n.

VIENNA property declaration system is one loophole silent about the company; His case also shows that the control of property declaration system is only of limited use financial situation of the deputies – enter the portal. The trick is in the way that the company can not as individuals, but through a different company owner.

Tens of millions in public subsidies hidden in Fidesz MP

Zsolt VIENNA Fidesz politician from one of the most Nógrád county: Parliament since 1998, representing a total of twelve years and was chairman of the Nógrád County Assembly. His brother, Charles of Vienna is also politics of Fidesz, was Paszto deputy mayor, municipal council is currently in the locality. The two brothers in Vienna in 2003 founded the company called Ara Coeli Kft., Which own 50-50 percent.

Becsóék bought the company in 2013 called Vertical Art ltd. full one hundred percent stake, so Zsolt Vienna and his brother became the indirect owner of the company. Since there is no artnet Vertical outside the Vienna brothers owned business is different, so in essence they decide on any matter relating to its operation. daily management of companies is not included in nobody else. Ezekiel The company was awarded a grant of 54 million Hollókő guest house and Pásztói sports center.

Zsolt said in Vienna that had been excluded from the declaration of assets of Vertical Arto because as an individual not just through a joint company with his brother’s interest. the law on declaration of assets is not detailed reporting obligations on Members’ companies and annex attached to the law is not entirely clear. It is based on the outstanding representatives of the economic interest in the companies must indicate in the statement, but it is not specified that the law is what it means by “economic interests”.

Source: propeller.hu

Leave a Reply 948 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: