< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Megdöbbentő ötlet: Clinton politikai öngyilkosságra készül))) Startling idea: Clinton is political suicide

| Mobile | RSS

Megdöbbentő ötlet: Clinton politikai öngyilkosságra készül))) Startling idea: Clinton is political suicide

2016. július 29. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Megdöbbentő ötlet: Clinton politikai öngyilkosságra készül

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

Isten áldja meg a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált és óvja Magyarországot!

Hillary Clinton olyan ordas nagy hibákat követett az elmúlt években, ezen belül elmúlt hónapokban is, amelyekből az a következtetés vonható le, hogy valójában a dicsőséges vereségre törekszik az amerikai elnökválasztáson – véli egy pénzügyi elemző.

Hillary Clinton valójában arra törekszik, hogy elveszítse az USA elnöki tisztségéért folytatott politikai küzdelmet? – teszi fel a kérdést Brett Arends, a MarketWatch vezető pénzügyi szakírója. Tudatosan szabotálja a saját kampányát? – folytatja, majd megadja a választ: Ez a lehetőség nem olyan őrült, mint amilyen valóságtól elrugaszkodottnak hangzik.
Nagy napja volt Clintonnak

Clinton legádázabb ellenfelei is elismerik, hogy okos. Emellett húszéves politikai tapasztalata van, aminek alapján egy sakknagymester precizitásával kellett volna előkészítenie indulását az elnöki tisztségért, és ugyanezzel a felkészültséggel kellett volna kézben tartania az előválasztási kampányt. Ehelyett a szakíró szerint hibát hibára halmoz.

Nincs barátság

Arends sorba veszi azokat az érthetetlen baklövéseket, amelyeket szerinte, ha tényleg nyerni akarna, nem követett volna el a volt first lady és külügyminiszter.

A végén kezdve: elnöki kampánya tiszteletbeli elnökévé tette Debbie Wasserman Schultzot, a demokraták választási bizottságának korábbi elnökét, miután nyilvánosságra került bizalmas e-mailekből kiderült, hogy Clinton javára és előválasztási ellenfele, Bernie Sanders kárára igyekezett befolyásolni a választási folyamatot.

Ezzel megsértette Sanders hatalmas támogatói táborát és a párt liberális politikusait, akiket felháborított a manipuláció. Clinton helyében bárki július 23-án pénteken, az ügy kirobbanásának napján páros lábbal kirúgta volna ki a besározódott politikust. (Schultz csak vasárnap mondott le.)

Válaszolni sem kell!

Szintén az elmúlt napok baklövése, hogy alelnökjelöltjével adott első hosszú interjújában sértődötten reagált e-mail-botrányára (mármint arra, hogy külügyminisztersége idején privát levelezőrendszerét használta hivatalos levélváltásokra, kockáztatva bizalmas anyagok illetéktelen kezekbe kerülését). Arra panaszkodott, hogy bírálói vele szemben külön Hillary-standardot, azaz kettős mércét alkalmaznak ez ügyben.

Arends szerint nem is kellett volna reagálnia az e-mail-ügyben feltett riporteri kérdésre, miután az FBI hetekkel korábban felmentette minden vád alól (és megfeddte hanyagságáért).

Maga az e-mail-ügy is olyan hiba, ami hihetetlen, hacsak nem akart vele önmagának ártani. Az említett interjúban elismerte, hogy úgy tudta volna a legegyszerűbben elválasztani magán- és hivatalos kommunikációját, hogy két mobiltelefont használ. Ez csak most jut eszébe? – teszi fel szónoki kérdést a MarketWatch szakírója.

Későn és vonakodva

Korábbi hibája a demokraták elnökjelöltjének, hogy nem élt időben az önkritika lehetőségével. Ezzel lefegyverezhette volna kritikusait, ám amikor rászánta magát az önbírálatra, akkor a lehető legrosszabb módot választotta erre: későn és vonakodva szór hamut a fejére.

Minden valamirevaló spin doctor (bármit megmagyarázni képes kampányszakember) azt tanácsolta volna, hogy vagy mindent tagadjon, vagy olyan gyorsan tudja le a dolgot, hogy akik ezután bírálják, faragatlan kötekedőnek tűnjenek.

Engedett az ellenfélnek

Látva a Clintont balról előző Sanders sikerét az előválasztásokon, ő is balra fordult, amivel a lehető legrosszabb választ adta erre a kihívásra. A párttagok (és a szélesebb közvélemény) gondja nem az volt vele, hogy túlságosan konzervatív – a magát európai típusú szociáldemokratának tartó Sandersszel szemben -, hanem hogy bármilyen irányváltásra képes megválasztása érdekében.

Balra sasszézásával visszaigazolta ezt a feltételezést, pedig egyszerűen elintézhette volna a dolgot. Csak azt kellett volna mondania, hogy tiszteli ellenfele ragaszkodását értékeihez, de ő, szemben vele, nem szocialista. Ezzel az egy mondattal letudhatta volna az ügyet.

Pénzes előadások

Óriási támadási felületet adott magán azzal, hogy – férjével, Bill Clintonnal együtt – zsíros fizetésekért előadásokat tartott Wall Street-i bankoknál. Kettőjüknek együtt enélkül is annyi pénzük van, amennyi még a dédunokáiknak is gondtalan életet biztosít.

Ezek helyett a fellépések helyett éveken át ingyen tarthatott volna előadásokat a világ minden táján. Először is elővehetett volna egy prospektust a világ legszebb üdülőhelyeivel és városaival, amelyekben különböző szervezetek kongresszusokat tartanak.

Aztán elfogadhatta volna ezek meghívását. Nyilván a szervezők pénzén utazott volna és a fellépésével ingyen bekerült volna a médiába – mi kell még? Ez szolgálta volna elnöki ambíciói sikerét.

És ha már…

Ha már elvállalták a jól fizető fellépéseket, kivívva a párton belüli bírálatokat is emiatt, akkor nem arra kellene panaszkodnia, hogy velük szemben kettős mércét alkalmaznak (elítélik őket azért, hogy különleges tudásukat komoly felkészülést igénylő előadások tartásával kamatoztatják). Csak annyit kellett volna reagálnia a bírálatokra, hogy mindketten 50 százalékos adófizetők.

Más szóval a fizetésük fele a költségvetést gazdagította, így kormány iskolákra, kórházakra, utakra és hidakra költhette azt. Minél többet kerestek, annál többet adóztak.

Ha Sanders nem szereti a felső kulccsal adózó embereket, akkor vajon milyen bevételből finanszírozná a költséges szociális programokat, amelyeket kezdeményezett? Erre a szónoki kérdésre nem lett volna jó válasza a politikai ellenfélnek.

Vizuális műfaj

Végül Arends szerint szürreális képet mutatott magáról Hillary Clinton, amikor a Sandersszel folytatott előválasztási vitáin aranyszínű “Mao-zakóban” jelent meg. Miből állt volna valami klasszikusabbat felvenni? A tévé vizuális műfaj, ezt mindenki tudja. Bernie Sanders olcsó, lötyögő öltönyei legalább illenek szocialista mondanivalójához.

A MarketWatch újságírója úgy véli, hogy ezeket a szarvashibákat egy intelligens, tapasztalt nő nem követte volna el a Fehér Házért folytatott politikai harcában. Hacsak nincs a háttérben a tudatos vagy inkább öntudatlan politikai öngyilkosság szándéka. Cáfolja meg a szakírót, aki tudja.

forrás:napi gazdaság.hu

Startling idea: Clinton is political suicide

[Caption id = “attachment_76574” align = “alignleft” width = “150”] www.fecsego.eu 1OO countries, on every continent www.fecsego.eu 1OO countries in all continents [/ caption]

May God bless and protect the www.fecsego.eu international news portal Hungary!

Hillary Clinton is a wolf big mistakes committed in recent years, including the recent months, from which it can be concluded that in fact seek the glorious defeat of the US presidential election – says a financial analyst.

Hillary Clinton is actually an attempt to destroy a political fight with the US Presidential his position? – Asks Brett Arends, MarketWatch senior financial professional writer. Deliberately sabotaging his own campaign? – Continues, and then provides the answer: This option is not as crazy as it may sound far-fetched reality.
Clinton was a great day

Clinton’s fiercest opponents admit that smart. In addition, twenty years of political experience, which was supposed to be prepared on the basis of the president’s departure tisztségért precision of a chess grandmaster, and would have to retain control of the pre-election campaign with the same qualifications. Instead, the writer, correct errors accumulate.

There is no friendship

Arends prompt note of the incomprehensible blunders, which according to him, if he really wants to win, would not have been committed by the former first lady and Minister of Foreign Affairs.

Beginning with the end: Honorary President of the presidential campaign it Debbie Wasserman Schultz, a former chairman of the Democratic Election Committee, is having been confidential e-mail showed that the benefit of and at the expense of pre-election opponent, Bernie Sanders, Clinton sought to influence the electoral process to the public.

With Sanders violated a huge camp of supporters of the party and the liberal politicians who were outraged manipulation. Clinton’s anyone’s place on Friday, the day of the outbreak of the case both feet had kicked out the politicians besározódott on 23 July. (Schultz resigned Sunday only.)

Needless to answer!

Also in recent days gaffe that gave the first vice-president candidate of the long interview indignantly responded by e-mail scandal (that is, at the time Minister of Foreign Affairs of private e-mail system used in official correspondence with the risk aversion confidential materials into the wrong hands). He complained that critics of Hillary against him special standard, that is a double standard applied in this case.

Arends is not would have had to respond to a reporter asked the question by e-mail case, the FBI after several weeks earlier acquitted of all charges (and rebuked neglect).

e-mail affair itself is a mistake, which is unbelievable unless you want him to hurt himself. The said interview, admitted that he knew would be the easiest way to separate private and official communications that use two mobile phones. It just comes to mind? – Make a rhetorical question MarketWatch professional writer.

Late and reluctantly

Former Democratic presidential candidate flaw in that time did not use the option of self-criticism. This would lefegyverezhette critics, but when he made up his mind to self-criticism, you have chosen the worst possible way for: late and reluctantly sprinkle ashes on his head.

Every good spin doctor (capable of anything to explain the campaign specialist) has been advised to give everything a member or as fast can your thing, then that those who criticize, boorish kötekedőnek disappear.

Let the opponent

Seeing the success of the Clinton Sanders left by the previous elections, he also turned to the left, which was the worst possible response to this challenge. The problem of party members (and the wider public) was not with her for being too conservative – as opposed to retaining his European style social democrat Sanders – but in order to be able to change course in any election.

Left sasszézásával confirmed this assumption simply have elintézhette thing. All I would have to say that adherence to the values ​​of respect for his opponent, but he is against it, not socialist. In that one sentence he would letudhatta the case.

cash lectures

A huge attack surface, where private that – with her husband, Bill Clinton together – Wall Street banks for payment of fatty lectured. Two of them together without it there is so much money is charged to ensure a carefree life dédunokáiknak well.

Instead, the action would instead have lasted for years for free performances all over the world. First elővehetett have a brochure of the world’s finest resorts and towns in which different organizations congresses are held.

Then he could have accepted the invitation. Obviously, and have been included in the action of free media, the organizers traveled money – what else? It would have served the presidential ambitions of success.

And if you’ve …

If you already have accepted the lucrative action, kivívva criticism within the party is for this reason, you should not complain to that double standards are applied to them (they condemn them for that special knowledge and holding events that require serious preparation for exploiting). All you had to respond to the criticism that they were both 50 percent of taxpayers.

In other words, half of the salary enriched the budget, including government schools, hospitals, roads and bridges költhette it. The more they looked for, the more taxed.

If Sanders does not like the higher rate tax payer people, then what kind of revenue to finance costly social programs that were initiated? This is a rhetorical question would not have been a good response to a political opponent.

visual genre

Finally, according to Arends surreal picture of Hillary Clinton showed himself when pre-election debates with the golden Sanders’ Mao-jacket “appeared. What would have been something more classic to add? The television visual genre, everyone knows it. Bernie Sanders cheap, ill-fitting suits least fit of the socialist say.

MarketWatch The journalist believes that these deer failure is an intelligent, experienced women had not committed the political struggle of the White House. Unless you have a background of conscious or unconscious rather political suicide intent. Undermined by the professional writer who knows.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 4064 megnézve, 1 alkalommal mai nap |