< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Ez is migráció Húszmillióan mentek el, és nem látni, hol a vége))) esta migración Veinte Millones fueron y no vieron que el extremo

| Mobile | RSS

Ez is migráció Húszmillióan mentek el, és nem látni, hol a vége))) esta migración Veinte Millones fueron y no vieron que el extremo

2016. július 30. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Ez is migráció
Húszmillióan mentek el, és nem látni, hol a vége

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!
szerző:Ruzsbaczky Zoltán

London, az Egyesült Királyság fővárosa, a magyar munkavállalók egyik legnépszerűbb célállomása. Kérdés, milyenek lesznek az Európai Unió elhagyása utáni szabályok
London, az Egyesült Királyság fővárosa, a magyar munkavállalók egyik legnépszerűbb célállomása. Kérdés, milyenek lesznek az Európai Unió elhagyása utáni szabályok
Fotó: BEN STANSALL / Europress/AFP
A pocsék termékenységi rátára még a masszív kelet-európai kivándorlás is rátett egy lapáttal. Ez utóbbi az IMF statisztikái szerint 20 millió ember nyugatra távozását jelentette 1992 óta. Míg ma négy aktív korú magyar tart el egy nyugdíjast, ez 2060-ra még a korábban jósolt kettő az egyhez aránynál is rosszabb lehet.

Nem lehet megjósolni, hogy mikor állhat le vagy akár enyhülhet a kelet-közép-európai elvándorlás – mondta el az MNO-nak Gödri Irén, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet (NKI) tudományos főmunkatársa. A szakembert annak kapcsán kérdeztük, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) nemrég hozta nyilvánosságra a témáról szóló statisztikáit, melyekből kiolvasható: a térség az elmúlt negyedszázad alatt 20 millió állampolgárát veszítette el a gazdasági célú migráció miatt, ami a teljes népesség több mint öt százaléka. A kivándorlók többsége Nyugat-Európába, vagy például az Egyesült Államokba távozott. Ráadásul elsősorban a fiatal és képzett munkaerőt szívták el a fejlettebb országok, a folyamat így szakemberhiányt okoz régiónkban. Ezekre a tendenciákra egy korábbi hazai vizsgálat is felhívta már a figyelmet.
Drasztikus változás

Közismert, hogy többségében pont a tanult fiatalok hagyják el az országot, ennek okai könnyen beláthatók, nem is érdemes sok szót vesztegetni rá. Az is látszik viszont, hogy miközben 2011-től drasztikusan megnőtt a kivándorlók száma, haza nem jönnek többen. Legalábbis Ausztriából és Németországból, a legnépszerűbb célállomások közül ugyanis ezekről van efféle adatunk. Ezekből az tűnik ki, hogy míg 2011-ben még „csak” valamivel több mint másfélszer annyian mentek ki, mint ahányan visszatértek, addig 2013-ra ez az arány bő kétszeresre romlott. Korábban, a kétezres évek közepén, a hazaköltözők száma még a 70-80 százaléka volt az elvándorlókénak. A külföldön élő magyarok száma tehát évről évre emelkedik, Gödri Irén szerint tavaly például mintegy 50 ezres volt a növekmény. Mindennek a vége az lehet, hogy 2060-ra a mostani négy helyett átlagosan kevesebb mint két aktív korúnak kell majd eltartania a nyugdíjrendszer révén egy inaktív korút.
Egyébként is elöregedő társadalom vagyunk

A szakértő hangsúlyozta: a csökkenő kelet-európai népességért természetesen az alacsony termékenység okolható elsősorban, de tény, hogy a migráció is ráerősített a folyamatra. Ismert, az Eurostat szerint ma egy szülőképes korú nőre hazánkban átlagosan 1,44 gyerek jut. Ezzel az elkeserítő statisztikával az európai uniós lista alsó harmadában vagyunk ugyan, de már ez is előrelépést jelent a 2010-es 1,25-ös számhoz képest. A környéken sehol sem fényes a helyzet, Bulgáriában például 1,53, Romániában pedig 1,52 gyermek jut egy nőre.

Gödri Irén egyébként megjegyezte, hogy Lengyelország és Románia elvándorlás tekintetében még nálunk is rosszabb helyzetben van, noha a lengyelekhez a gazdasági válság éveiben sokan haza is mentek.
Olyan, mint egy lejtő

A tapasztalatok alapján a kivándorlás öngerjesztő folyamat. Ahogy nő az elvándorlók száma, úgy bővül az a kapcsolatháló, ami az itthoniakat a már kint lévőkkel összekapcsolja, egyre több embernek lesz külföldön barátja, családtagja, ismerőse, így könnyebben vág neki a külföldi munkavállalásnak. Magyarországon a régió többi országához képest később, csak 2007-ben kezdtek gyarapodni az elvándorlók, illetve külföldön munkát vállalók. A növekedésben a kutató szerint a célországok munkaerő-kereslete, valamint a külföldi tanulási lehetőségek kiszélesedése is fontos szerepet játszott. Manapság nagyon sok fiatal jövőképének egyik lehetséges forgatókönyve, hogy bizonyos időre elhagyja az országot – ha ezek a fiatalok hazajönnek, annak viszont hazánk számára még pozitív vonzatai is lehetnek.
Kik mentek az Egyesült Királyságba?
A rendelkezésre álló adatok szerint jelentősen túlképzettek az Egyesült Királyságban dolgozó magyar munkavállalók, a többi migrációs célországhoz képest jóval inkább jellemző, hogy felsőfokú végzettséggel végeznek betanított munkát.

A migráció hálózatelmélete szerint az elvándorlás növekedése akkor törhet meg, amikor a hálózati kapcsolatok annyira kiterjedtek, hogy már szinte mindenkinek van külföldön közeli ismerőse, családtagja. Persze messze nem ez az egyetlen tényező, ahogy Gödri Irén is felhívja a figyelmet, sok múlik a befogadó és a származási ország gazdasági helyzetén, a bérkülönbségeken, illetve a célországok munkaerő-keresletének alakulásán, de más okok is közrejátszhatnak. Az Egyesült Királyságban például még bizonytalan, hogy milyen bevándorlási szabályokat hoz majd az Európai Unióból történő kilépés, Németországtól és Franciaországtól pedig a közelmúltbeli terrortámadások vehetik el a magyarok kedvét (noha Franciaország sosem volt kiemelt célállomás a magyar kivándorlók számára).
Nyugaton keresik a boldogulást

Az IMF statisztikái szerint egyébként a rendszerváltás óta tíz kelet-közép-európai kivándorlóból nyolcan Nyugat-Európát választották, a célországok közül Német-, Olasz- és Spanyolország áll az élen. A közgazdászok fő megállapítása, hogy ez komolyan gátolja a régió Nyugathoz történő felzárkózását, és ezen az sem segít, ha a kivándorlók időről időre pénzt utalnak haza. A befogadó államok viszont jól jártak: főleg tanult, fiatal munkavállalók éreztek hozzájuk.

A szervezet szakértői szerint – nem meglepő módon – több pénzt kell adni az embereknek a hazájukban, beruházásokra lenne szükség. Megállapították azt is, hogy a hosszú távú növekedést leginkább a munkára rakódó terhek csökkentése és a fogyasztást terhelő adók növelése ösztönzi.

forrás:mno.hu

esta migración
Veinte Millones fueron y no vieron que el extremo

[Caption id = “attachment_76574” align = “AlignLeft” width = “150”] países 1OO www.fecsego.eu, en todos los continentes www.fecsego.eu 1OO países de todos los continentes [/ caption]

www.fecsego.eu Internacional Buenas noticias!
autor: Zoltan Ruzsbaczky

Londres, la capital del Reino Unido, un destino popular para los empleados húngaros. La pregunta es, ¿cuál será después de salir de las normas de la Unión Europea
Londres, la capital del Reino Unido, un destino popular para los empleados húngaros. La pregunta es, ¿cuál será después de salir de las normas de la Unión Europea
Foto: BEN STANSALL / Euro PRENSA / AFP
La tasa de fecundidad es horrible la emigración masiva de Europa del Este se coloca sobre una pala. Este último, según las estadísticas del FMI, 20 millones de personas en el oeste desde su partida significaba 1992a Aunque en la actualidad, cuatro húngaros en edad de trabajar es un jubilado, que 2060 ha sido predicho a ser de dos a Índice máximo es peor.

Nadie puede predecir cuándo apagar o atenuar la migración en Europa Central y del Este – dijo del MNO Godri Irene, el Instituto de Demografía HCSO Investigación (NKI), investigador principal. Los profesionales entrevistados en relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó recientemente estadísticas sobre el tema, de los cuales leyó: en la región de 20 millones de personas se ha perdido debido a la finalidad económica de la migración en el último cuarto de siglo, que es más del cinco por ciento de la población total. La mayoría de los emigrantes a Europa Occidental o Estados Unidos como la izquierda. Por otra parte, la fuerza de trabajo en su mayoría jóvenes y educados aspirado fuera de los países más desarrollados, tales como la falta de cualificación causados ​​por el proceso de nuestra región. Estas tendencias en unas estudios nacionales anteriores han llamado la atención.
cambios drásticos

Es bien sabido que la mayoría de los educados punto a los jóvenes a salir del país, las razones de esto son fáciles de ver, no quiero perder muchas palabras en él. También muestra, sin embargo, que a partir de 2011 el número de emigrantes ha aumentado de manera espectacular, la gente no llegan a casa. Al menos en Alemania y Austria, los destinos más populares entre ellos es porque tales datos. De esto se desprende que en 2011, mientras que los tiempos todavía “sólo” un poco más de una hora y media ya que muchas personas han salido de los que han regresado, mientras que en 2013 esta proporción se duplicó montón deterioró. Anteriormente, en la mitad de esta década, el número de 70 a 80 por ciento fueron incluso volver a casa el elvándorlókénak. El número de húngaros que viven en el extranjero, lo que aumenta año tras año, de acuerdo con Godri Irene año pasado, por ejemplo, fue de aproximadamente 50 mil de la ampliación. Todo esto es el final de la misma puede ser 2060 en vez de las cuatro actuales un promedio de menos de dos años de edad activa tendrá que demostrarlo a través del sistema de pensiones es una forma inactiva.
De lo contrario, somos una sociedad que envejece

El experto hizo hincapié en que las disminución de las poblaciones de Europa del Este, por supuesto, es principalmente la culpa de la baja fertilidad, pero el hecho de que la migración está unido al proceso. Se sabe, según Eurostat hoy en día, una mujer en edad fértil en nuestro país llega a un promedio de 1,44 hijos. Con las estadísticas decepcionantes, estamos en el tercio inferior de la lista de la UE, pero esto ya es una mejora en comparación con la cantidad de 1,25 de 2010. El área brillante es en absoluto el caso, por ejemplo, 1,53 en Bulgaria, Rumania y 1,52 hijos por mujer.

Irene lo contrario Godri señalar que Polonia y Rumanía con respecto a la migración sigue con nosotros en una situación peor, a pesar de los polos de la crisis económica en muchos años que se fueron a casa.
Es como una pendiente

Basado en la experiencia del proceso de auto-refuerzo de la emigración. A medida que el número de inmigrantes crece, se expande la red social, que ya está en el itthoniakat conectar con más y más gente tendrá un amigo, un familiar, un amigo en el extranjero, por lo que es más fácil de cortar efecto del trabajador extranjero. Hungría en comparación con otros países de la región más tarde, en 2007, sólo comenzó a aumentar en los migrantes o trabajar en el extranjero. El crecimiento de la investigación en la demanda de trabajo países objetivo y la ampliación de oportunidades para estudiar en el extranjero también desempeñaron un papel importante. Hoy en día, muchos jóvenes la visión de un escenario posible, se necesita tiempo para salir del país – si estos jóvenes están regresando a casa, a su vez, también puede tener implicaciones positivas para nuestro país.
Que vino al Reino Unido?
Según los datos disponibles considerablemente túlképzettek de los trabajadores húngaros en el Reino Unido, en comparación con otros países de destino de la migración es mucho más común a la educación superior realizar un trabajo semi-calificado.

La teoría de la migración de la red que el aumento de la migración se romperá cuando las conexiones de red son tan extensas que casi todo el mundo tiene amigos cercanos en el extranjero, miembros de la familia. Por supuesto, esto está lejos de ser el único factor, como Godri Irene llama la atención, mucho depende del país de origen y el estatus de economía de acogida, las diferencias salariales y los países receptores de mano de obra evolución de la demanda, pero otras causas puede tener un papel. En el Reino Unido, por ejemplo, todavía no se sabe si, y para salir de la Unión Europea, Alemania y Francia, y para hacer uso de los recientes ataques terroristas contra los húngaros desanimados (aunque Francia nunca ha sido un destino para los emigrantes húngaros) a la que las normas de inmigración.
En el oeste en busca de la prosperidad

De acuerdo con las estadísticas del FMI, de lo contrario diez kivándorlóból de Europa Central y Oriental elegido ocho Europa occidental desde el cambio de régimen, los países de destino son Alemania, Italia y España está a la cabeza. Las principales conclusiones de los economistas que este es un serio obstáculo para ponerse al día con Occidente en la región y esto no va a ayudar si los emigrantes de vez en cuando se refieren a dinero a casa. Los países de acogida, sin embargo, ha ido bien: los trabajadores jóvenes en su mayoría educados están sintiendo ellos.

Los expertos de la organización dicen que – como es lógico – necesidad de dar a la gente más dinero en sus países de origen, se necesitarían inversiones. También se encontró que el mejor crecimiento a largo plazo para aumentar los impuestos para reducir la carga de trabajo y el consumo tan alentadores.

Fuente: mno.hu

Leave a Reply 817 megnézve, 1 alkalommal mai nap |