< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Így fizethetik ki az uniós pénzeket, amelyek meg sem érkeznek))) Таким образом, они выплачиваются из фондов ЕС, который даже не поступало

| Mobile | RSS

Így fizethetik ki az uniós pénzeket, amelyek meg sem érkeznek))) Таким образом, они выплачиваются из фондов ЕС, который даже не поступало

2016. július 31. | hozzászólás | Közélet

Így fizethetik ki az uniós pénzeket, amelyek meg sem érkeznek

fecsegő szimbolum
www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

szerző:Gyükeri Mercédesz

Leállt az uniós pályázatok értékelése, pedig a kis cégek nagyon várják a pénzt. A kormány erőltetett ütemű, az idén kétezermilliárd forintos kifizetést ígért, ám ez csak trükkel teljesíthető.

Hónapok óta hiába reménykednek a cégek, hogy uniós pályázataik alapján támogatáshoz jutnak; vannak, amelyek már tavaly óta várakoznak. A kormány gyors kifizetést ígért, csakhogy alig akad, aki a kérelmeket elbírálja. Az ok egy áprilisban elfogadott törvény, amely alaposan felforgatta a projektértékelés korábbi menetét. Az új rendszerben a bírálók a közigazgatásban dolgozók közül kerülnek ki, és nemcsak a pénzek koordinálását rendelik a Miniszterelnökség alá, hanem az ő munkájukat is.

A legnagyobb gondot egyelőre nem is a központosítás jelenti, hanem az, hogy a vártnál jóval lassabban áll össze ez a csapat. A törvény elfogadásakor két hónap türelmi időt kért az előterjesztő Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, ez június végén lejárt. A több ezer fős szakértői stáb felállása azonban még tovább késik. Július közepéig 658-an pályázták meg ezt a feladatot, közülük mindössze 320 jelentkezést fogadtak el – tudta meg a HVG a Miniszterelnökségtől.

A lelkesedés nem lehet túl nagy a közigazgatásban dolgozók körében, erre utal az is, hogy a kormány időközben komoly engedményt tett. Míg eredetileg éves alapfizetésük kétszeresére számíthattak azok, akik a pályázatértékelést mellékállásban elvállalták, ez később úgy módosult, hogy a határ túlléphető, „ha a szakértői névsorban az adott tématerületen nincs szükséges számú, megfelelő szakértelemmel rendelkező értékelő”. Más kérdés, hogy magát a díjtáblát is csak július elején tette közzé a tárca. Ennek alapján egy projekt értékelése a bonyolultságtól és az igényelt támogatástól függően 10–150 ezer forintot hozhat a bírálónak.

Aggasztó a helyzet a pályázók szerint. Az uniós projektek menedzsmentjével foglalkozó MAPI Zrt. vezérigazgatója, Essősy Zsombor szerint van olyan kutatási-fejlesztési pályázat, amelyben december óta nem született döntés, és több esetben is 11-12 hónapos várakozással kell számolniuk a támogatásra váró kis- és közepes vállalkozásoknak. Ez az időtartam korábban jellemzően három hónap volt, a legegyszerűbb esetekben pedig a jogszabály ötvennapos határidőt ír elő. Az sem világos, mikor indulhat be érdemben az értékelés. A Miniszterelnökség időpont említése nélkül annyit válaszolt a HVG ezzel kapcsolatos kérdésére, hogy a számítógépes rendszert kialakították, az értékelés a keretszerződések megkötése és a dokumentumok kiadása után kezdődhet.

A létszám szűkössége miatt Essősy úgy véli, gördülékenyen csak jövőre működhet a rendszer. Ilyen értelemben kész szerencse, hogy az elmúlt hónapokban nemcsak a támogatásra váró projektek elbírálása állt le, de a pályázatok kiírása is szünetel a kis- és középvállalkozások számára. Leszámítva a borászatok fejlesztésére szánt 40 milliárdos keretet, amelyet július 12-én meghirdettek, hogy azért legyen a szabályt erősítő kivétel.
Rohamtempó

A kormány rohamtempóban igyekszik meghirdetni az uniós forrásokból támogatott pályázatokat. A tavaly augusztusban meghatározott menetrend szerint 2017 közepéig – tehát egy éven belül – valamennyi pályázatot kiírják, és 2019-re a teljes, jelenlegi árfolyamon 8 ezermilliárd forintos keretet le is hívják. Ha ez tényleg így lesz, a következő hétéves keret megnyílásáig – az EU tempóját elnézve ez valamikor 2022-re reális – csak a központi költségvetés kihagyásával folyósítandó agrártámogatások, a Brüsszelben közvetlenül (például kutatásra-fejlesztésre-innovációra) megpályázható források, illetve a visszatérítendő, tehát a támogatás visszafizetése után a kasszából újra lehívható kedvezményes hitelek állnak majd rendelkezésre. Kivéve persze, ha egyes projektektől vagy azok egy részétől az EU szabálytalanságok miatt megvonja a támogatást, mert akkor elméletben még lesz idő máshová átcsoportosítani az érintett összegeket, hogy ne vesszenek el.

Mindazonáltal a kormány csak a saját vállalásához képest van elmaradásban. A 2014–2020-as uniós büdzsé pénzeinek elköltését meghatározó operatív programok jóváhagyásával az Európai Bizottság késlekedett, ami korántsem csak magyar ügyekben fordul elő. Sőt a támogatások szűk tizedét kitevő kedvezményes beruházási hitelek esetében különlegességnek számít, hogy Magyarország esetében már kiválasztották a pénzügyi közvetítőt: az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bankot. Ami azonban saját vállalását illeti, a kormány januárban bejelentette, hogy az év végéig kifizeti a kedvezményezetteknek a 2020-ig rendelkezésre álló (közvetlen agrártámogatások nélkül számított) keret negyedét, 2048 milliárd forintot. A 2016-os költségvetésben azonban ennek az előirányzatnak csak durván a fele szerepel. Az erőltetett menetet azzal indokolta Lázár, hogy csupán így lehet 2 százalék fölött tartani a gazdasági növekedést. A nagy nekibuzdulás ellenére a 2016. évi költségvetési törvény júniusi módosítása során az uniós fejezetekhez nem nyúlt hozzá az Országgyűlés, vagyis a szerényebb cél maradt a dokumentumban.

A teljesítés még ettől is igencsak távol van: a megítélt támogatásokból eddig 300 milliárd forint ért célba. A Miniszterelnökség mégis optimista, a HVG kérdésére úgy ítélték, az év végéig elérhető a cél. Az elbírálás lassúsága és a pályázatok kis száma ellenére ezt Essősy sem vonja kétségbe, amit azzal magyaráz, hogy az eddig lezárt ügyekben jóváhagyott támogatások 70-80 százaléka nem kis- és középvállalkozásokhoz került, hanem állami nagyberuházást finanszíroz.

Olyan óriási projektek is vannak a listán, mint az M30-as sztráda Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszának megépítése, amelyre 147 milliárd forintot ítéltek meg, vagy az M3-as metróvonal felújítása. A pályázati adatbázis tanúsága szerint márciusban 125 milliárd forintot hagytak jóvá erre a célra, holott az uniós támogatási program kialakításakor a kormány egyetlen fillért sem szánt metrófelújításra. Áprilisban a rekonstrukció keretösszege 137,5 milliárdra nőtt, ez azonban a pályázati dokumentációban nem jelenik meg, sőt azóta újra szóba került, hogy inkább uniós hitelből fedeznék a projektet. Három tételben összesen csaknem 50 milliárd forintot hagytak jóvá a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-nek az esztergomi vasútvonal rekonstrukciójára. Ezt a szakaszt az előző pénzügyi ciklusban uniós pénzből elvileg már felújították, még mindig hátravan azonban a villamosítása és a pesti pályaszakasz kétvágányúsítása.

Az állami szereplők bevonásával megvalósuló beruházásoknál nincs akadálya a kormányzati bőkezűségnek: bizonyos feltételek mellett a pályázók gyakorlatilag a teljes beruházási összeghez hozzájuthatnak (az állami projekteknél önrészre sincs szükség) anélkül, hogy egyetlen kapavágás történne. A megoldás megint csak egy kormánydöntésben keresendő: egy június közepi rendeletmódosítás 100 százalékos támogatási előleg kifizetését is lehetővé teszi.

Van azonban itt is egy csavar, ami megkönnyíti a kifizetési előirányzat formális teljesítését – anélkül, hogy a pénz a gazdaság vérkeringésébe kerülne. A kiutalt előleget az államkincstárban vezetett számlán kell tartaniuk a kedvezményezetteknek – mint ahogyan azoknak a cégeknek és nonprofit szervezeteknek, illetve a kutatási-fejlesztési pályázatok nyerteseinek is, akik 50, illetve 75 százalékos előlegre jogosultak. Ők a pénzt csakis a projekt megvalósítójának utalhatják tovább. Tehát amíg nincs teljesítés, a pénz a kincstárban parkol, vagyis az állam csupán az egyik zsebéből a másikba tette át. A kormány mégis elmondhatja, hogy teljesítette célját, a tervbe vett uniós támogatást kifizette. Arról pedig diszkréten hallgathat, hogy ezek a pénzek még nem érkeztek meg Brüsszelből. Nem is nagyon érkezhetnek, hiszen az Európai Bizottság csak a teljesítést igazoló számlák alapján utalja át azt a summát, amit a magyar kormány már kifizetett. Ha e mögött nincs még teljesítés, a kétezermilliárd forint jelentős része nem járul hozzá, hogy beinduljon a gazdasági növekedés – amely az idei első félévben éppen az uniós források elapadása miatt nullázódott le.

forrás:hvg.hu

Таким образом, они выплачиваются из фондов ЕС, который даже не поступало

 стучат символ
www.fecsego.eu международных новостей Хорошо!

Автор: Mercedes Gyükeri

Остановился оценка тендеров ЕС, а также очень небольших компаний ждут денег. Правительство вынуждено темпы, две тысячи миллиардов форинтов в этом году обещали компенсацию, но это только достижимо трюк.

В течение многих месяцев тщетной надежде фирм, которые получают финансирование в рамках предложений ЕС; Есть некоторые, которые ждали с прошлого года. Правительство обещало быструю выплату, но вряд ли найдется человек, который судит приложения. Причиной является закон, принятый в апреле, которая свергла бывшего тщательной оценки самого проекта. В рамках новой системы судьи выбираются из числа работников государственного управления, а не только средства, выделенные в рамках координации премьер-министра, но и за его работу, а также.

Самая большая проблема до сих пор не означает централизацию, но гораздо медленнее, чем ожидалось, эта команда состоит. Закон был принят в течение льготного периода двух месяцев, национальный Янош Лазар, возможности премьер-министра, который истекает в конце июня. Тем не менее, многотысячный состав экспертного персонала еще больше задерживается. середина июля, 658 игроки соревновались в решении этой задачи, из которых были приняты только 320 заявок – это может Miniszterelnökségtől в HVG.

Энтузиазм не может быть слишком высок среди работников государственного сектора, это относится к тому, что в то же время правительство сделало серьезные уступки. Хотя первоначально основной годовой оклад в два раза посчитать тех, кто принял оценки тендера неполный рабочий день, это было позже изменено на пределе превышена “, если реестр экспертов в конкретной предметной области не является необходимым количество необходимых экспертов в оценке.” Другое дело, что он сделал только таблицу сборов, опубликованный министерством в начале июля. На основе этой оценки проекта может форинтов 10-150 тысяч, в зависимости от сложности и запрашиваемой поддержки рецензентом.

Ситуация вызывает беспокойство, по мнению заявителей. MAPI Zrt. В Управление проектами ЕС в отношении исполнительного директора Essősy Zsombor, что есть научные исследования и разработки приложений, в которых ни одно решение не было принято с декабря, а во многих случаях даже 11-12 месяцев ожидания, ожидая столкнуться с малым и средним предприятиям для поддержки. Этот период был ранее, как правило, через три месяца, в простейших случаях, законодательство предусматривает срок пятьдесят дней. Также не ясно, когда они могут начать по существу оценки. Премьер-министр, не упоминая дату его отвечая на вопрос HVG, связанной с компьютерной системой, разработанной, начинаются после завершения оценки и выдачи документов в рамках договоров.

Из-за нехватки персонала Essősy считает, что система не может работать плавно до следующего года. В этом смысле готовы повезло, что в последние месяцы, исследующих проекты, ожидающие финансирования не только остановился, но и приостановили для приложений малого и среднего бизнеса. Помимо развития винодельческих на 40 млрд рамках, о котором было объявлено 12 июля, что он должен быть исключением усилителя правила.
Штурмовая Пейс

Правительство пытается рекламировать темп атаки, при поддержке заявок на финансирование ЕС. В соответствии с графиком, в августе прошлого года до середины 2017 года – то есть, в течение одного года – как печатать все соревнования, а к 2019 году вся текущая цена HUF 8 триллионов рамок называется прочь. Если это действительно так, то для следующего семилетнего бюджета открытие – темпы ЕС смотрит на него где-то в 2022 реалистической – только центральный бюджет за счет пропуска оплачиваемые сельскохозяйственные субсидии, Брюссель непосредственно (например, исследования, разработки и инновации) применяются для фондов или погашается, так после погашения помощи, которая может быть втягивается обратно в казну льготные кредиты будут доступны. Если, конечно, если какие-то проекты или часть ЕС отозвал свою поддержку из-за нарушений, потому что в теории у вас еще есть время, чтобы перечислять суммы участвующих в других местах, чтобы не потерять.

Тем не менее, правительство отстает по сравнению с просто принимать самостоятельно. утверждение оперативных программ, определяющих 2014-2020 бюджетных расходов ЕС по финансам Европейской комиссии с задержкой, которая никоим образом не происходит только в венгерских делах. Кроме того, в случае узкой десятой грантов льготных инвестиционных кредитов на сумму особенность в том, что в Венгрии был выбран финансовых посредников: государственной собственности Венгерский банк развития. Тем не менее, с точки зрения своей приверженности, правительство объявило в январе, что не будет платить до конца года до бенефициаров 2020 года (без учета имеющихся прямых сельскохозяйственных субсидий) каркасные квартал млрд форинтов 2048. Бюджет 2016, однако, эта оценка лишь примерно в два раза. Форсированный марш Лазаря утверждал, что единственный способ удержаться выше экономического роста на 2 процента. Несмотря на большие nekibuzdulás в течение июня 2016 года поправки к Закону Бюджет Союза главы не тронутый парламента, что цель оставался скромным в документе.

Производительность даже с довольно далеко от присужденных средств достигли 300 миллиардов форинтов цели. Премьер-министр по-прежнему оптимистичны, вопрос HVG, он считается доступен к концу года цели. Несмотря на медлительность рассмотрения и небольшого числа приложений это Essősy не сомневаюсь, что он объяснил, что 70-80 процентов финансирования, утвержденного до сих пор не запечатанные вопросы для малых и средних предприятий были, но также большой общественный инвестиционное финансирование.

Огромный проекты находятся в списке, например, автострады М30 секции между Мишкольц и строительства Tornyosnémeti которых 147 миллиардов в форинтов был награжден, или была запущена линия метро M3. База данных приложения показывает, что в марте млрд форинтов 125 были утверждены для этой цели, однако, европейские программы поддержки при проектировании рулевого управления после ремонта метро за один пенни. В апреле объем увеличился до 137,5 млрд рамках реконструкции, но это не появляется в тендерной документации, на самом деле, так как было пересмотрено, чтобы быть больше кредитов ЕС будет охватывать проект. Три лота на общую сумму почти 50 миллиардов форинтов были утверждены Национальной реконструкции железнодорожной линии инфраструктуры Разработчик Zrt Эстергом. Эта фаза фондов ЕС в теории предыдущего финансового цикла был отремонтирован, но все еще впереди и электрификация дорожки kétvágányúsítása Будапешт.

Проекты, осуществляемые с привлечением государственных субъектов, не существует никаких препятствий к щедрости правительства, при определенных условиях, кандидаты практически весь объем инвестиций, чтобы получить (никаких эксцессов государственных проектов, необходимых) без единого церемонии разрыва не произойдет. Решение снова является решение правительства искали: изменение регулирования середины июня позволит авансовый платеж в размере 100 процентов, а также.

Тем не менее, есть поворот здесь, что облегчает выполнение платежных ассигнований формально – без обращения денег в экономике будет стоить. Наступление должны быть выделены для поддержания состояния казначейского счета проводится в бенефициариев – как способ для компаний и некоммерческих организаций, а также победители исследовательского фонда, которые имеют право на 50 или 75 процентов заранее. Они единственные деньги, проект megvalósítójának может ссылаться на. До тех пор пока нет производительности, деньги в казначейской парке, что государство имеет только один в другой карман. Правительство заявило, что может выполнить цель планируемой помощи ЕС платной. Он незаметно слушать, что эти средства еще не прибыл в Брюссель. Не очень хорошо может прийти, как Европейская комиссия будет передавать только при доказательстве счетов производительности на сумму денег, которую правительство Венгрии уже заплатил. Если вы не должны выполнять те, за большую часть двух тысяч миллиардов форинтов не вносит вклада в замкнутый круг экономического роста – который был сброшен вниз к первой половине этого года было связано с высыханием фондов ЕС.

Источник: hvg.hu

Leave a Reply 1260 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: