< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Nem tudom megbocsátani Hosszúnak…I can not forgive the long …

| Mobile | RSS

Nem tudom megbocsátani Hosszúnak…I can not forgive the long …

2016. augusztus 7. | hozzászólás | Közélet

Nem tudom megbocsátani Hosszúnak…

Több kollégám, is megjegyezte, hogy-hogy nem teszem fel a nemzetközi hírportálunkra Hosszú Katinka eredményeit… Meglepődtünk, hisz Laci Te nem vagy elfogult és kiváló újságíró vagy, aki az igazság mellett tetted le a voksodat. /sportújságíróként/ De ez így van helyén.

Kedves Barátaim!

Köszönöm a „dorgáló” véleményeteket. Igazatok van. Én ezt másként látom, érzem. Valóban az írásaim belülről jönnek, s a lelkem-szívem kíséri a véleményemet.

Miért „nem szeretem” Hosszú Katinkát?

Gyalázatos volt, amikor a TV- nagy nyilvánossága előtt szétszakította a 10 milliós ajánlatot. Ez nem a magyar sportolókra jellemző magatartás. Hány ember, hány gyerek életét menthette volna meg azzal a 10 millióval. Vehetett volna lélegeztető gépet, nyithatott volna egy népkonyhát, azzal is segítette volna a magyar éhező családokat, gyermekeket, elesetteket…stb.

Segédkezet nyújthatott volna… de neki ez eszébe sem jutott!

Dacolt Magyarországgal szemben, Ő itt vált naggyá.
Azok az elesett emberek tapsolták, éljenezték, örömkönnyeket hullattak érte. Ő meg elfordította a fejét és szétszakított egy 10 milliós szerződést.

2016, augusztus 07
-lio-

I can not forgive the long …

More of my colleagues also noted that, to not do the results of the international news Katinka our long … We were surprised, because Laci You are not biased and excellent journalist who has taken your vote on the outcome to the truth. / Sports journalist / But this is the place.

Dear friends

Thanks to “rebuke” your opinions. You’re right. As I see it, I feel it. Indeed, the writings come from within, and in my soul, my heart is accompanied by the opinion.

Why “did not like” Long Katinka?

It was shameful when separated their offer to 10 million before the big TV publicity. This is not typical behavior of the Hungarian athletes. How many people, how many children have saved his life with the 10 million. Have been able to take breathing machine could open up a soup kitchen, it would have helped with the Hungarian starving families and children slain … etc.

It could have provided a helping hand … but it never occurred to him!

It rebels against Hungary, he has become great here.
Those killed people applauded, cheered, shed tears of joy for her. He turned his head and broke into a contract of 10 million.

2016 August 07
-lio –

Leave a Reply 847 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: