< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Orbán vagy Európa? – Ujhelyi felszólította a Fidesz képviselőit))) Orban or Europe? – Called on the representatives of the Fidesz ujhelyi

| Mobile | RSS

Orbán vagy Európa? – Ujhelyi felszólította a Fidesz képviselőit))) Orban or Europe? – Called on the representatives of the Fidesz ujhelyi

2016. augusztus 15. | hozzászólás | Közélet

Orbán vagy Európa? – Ujhelyi felszólította a Fidesz képviselőit

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen


www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Orbán legutóbbi tusványosi kinyilatkoztatása hemzsegett a zsigeri provokációktól, de volt egy tétel, amelyre viszonylag kevesen kapták fel a fejüket. A Fidesz elnöke szerint hiba volt megnövelni az Európai Parlament szerepét és jogköreit, szerinte inkább a kormány- és államfőket tömörítő Európai Tanács befolyását kellene erősíteni – mutatott rá Ujhelyi István szocialista EP-képviselő szokásos nyílt levél-sorozatában.

Hosszan elidőzhetnénk annak boncolgatásával, hogy Orbán Viktor vajon miért épp azt a testületet szeretné nagyobb hatalommal felruházni, amelynek ő is tagja, de ennél jóval érdekesebb, hogy vajon ez pusztán a miniszterelnök személyes hatalomstratégiai célkitűzése vagy a Fidesz európai politikusaival egyeztetett, közös irányvonal. A néppárti fideszesek ugyanis lelkes támogatói voltak az Európai Parlamentet erősebb jogkörökkel felruházó lisszaboni szerződésnek, szinte ünnepelték, hogy az EP szerepe meghatározóbb lesz az uniós döntéshozatali folyamatokban; hogy ezután közvetlenül beleszólhat – az Orbán által most épp támadott – Európai Bizottság vezetőjének és tagjainak kinevezésébe, vagy, hogy immár több mint hetven szakpolitikai területen van szélesebb jogalkotási hatásköre a brüsszeli testületnek.

Még a Fidesz 2009-es európai választási programjában is szerepel annak hangsúlyozása, hogy az EP döntései lényegesen befolyásolják az európaiak mindennapjait, és “azt sem szabad elfelejteni, hogy valamennyi európai felmérés szerint az integrációs intézmények közül ma az Európai Parlament a legelfogadottabb az európai polgárok körében.” Ugyanezen, egyfajta fideszes sorvezetőként most is hatályos választási vállalások között olyan pro-európai kijelentések szerepelnek, amelyek ismeretében nehezen feltételezhető, hogy a Fidesz európai képviselői egyetértenek Orbán intézményi törekvéseivel.

Sajátos helyzet, ha a parlamenti jogalkotásban néppárti oldalon meghatározó szerepet betöltő Szájer József egyetértene az EP megerősített jogköreinek visszanyesésével és támogatná az érdemi döntések átruházását a miniszterelnöki Tanácsra. Én, európai demokrataként épp ennek ellenkezőjét tartanám helyesnek: ha a kormány- és államfők zárt ajtók mögött zajló tanácskozásai helyett az európai polgárok, a nemzetállami választók által delegált testületnek lenne befolyásosabb, sok esetben meghatározó pozíciója az Uniót érintő kérdésekben. Hiszen – és ezt ismét csak a Fidesz választási programjából idézem – “sokszor kerültünk abba a helyzetbe, hogy a magyar polgárok érdekeit éppen Brüsszel képviselte a magyar kormánnyal szemben.”

Kedves fideszes képviselőtársaim: ebben a kérdésben Orbán Viktort vagy Európát követitek? Támogatjátok az Európai Parlament jogköreinek visszanyesését vagy eredeti vállalásaitoknak megfelelően inkább a népképviselet megerősítését szorgalmazzátok?

Orbán Viktor vízválasztó, az illiberális államot meghirdető tusványosi beszéde után megfogadtam, hogy európai képviselőként nyílt levélben fogom minden héten figyelmeztetni a közvéleményt a rezsim bűneire. Száznegyedik alkalommal kongatom a harangokat, de addig folytatom, amíg szükség van rá. Mert európai demokrataként ez a dolgom – írta az MSZP alelnöke nyílt levelében.

forrás:népszava online.hu

Orban or Europe? – Called on the representatives of the Fidesz ujhelyi

[Caption id = “attachment_76574” align = “alignleft” width = “150”] www.fecsego.eu 1OO countries, on every continent www.fecsego.eu 1OO countries in all continents [/ caption]
www.fecsego.eu international news Good!

Orbán’s recent revelation tusványosi swarming with viscera from provocations, but there was one item on which relatively few people caught up in their heads. According to the chairman of Fidesz was a mistake to increase the role and powers of the European Parliament, he thinks we should strengthen the Heads of State and Government of the European Council, the influence of compression – pointed to a series-regular open letter MEP István Ujhelyi.

Long elidőzhetnénk in of analyzing that Viktor Orbán wondering why exactly you want more power conferred on the Board, of which he is a member, but much more interesting is whether this is a purely personal power in the strategic objectives of the prime minister and European politicians of Fidesz agreed a common stance. The populist Fidesz supporters were enthusiastic because the European Parliament greater powers conferring the Lisbon Treaty, almost celebrated that the EP will be a determining role in the EU decision-making processes; then direct say in that – right now challenged by the Orbán – Head of the European Commission and the appointment of its members, or that is now more than seventy policy area is wider legislative powers of the body in Brussels.

Even the Fidesz 2009 European election program is also included to emphasize that the EP’s decisions significantly affect Europeans’ daily lives and “we should not forget that according to all European survey among the institutions of integration today, the European Parliament, the most widely accepted among Europeans . ” For the same, a kind of Fidesz sorvezetőként now a pro-European statements include election commitments in force, the knowledge of which is difficult to assume that European representatives of Fidesz, Orbán agreed institutional ambitions.

A specific situation where a key role in the parliamentary legislation MEP József Szájer side would agree with the EP’s reinforced powers visszanyesésével and support the transfer of substantive decisions of the Council of the Prime Minister. I, as a European democrat would consider just the opposite is right: instead deliberations are taking place behind closed doors Heads of State and Government Delegation of European citizens, the nation-state voters by body would be more influential, dominant position in many cases, issues concerning the Union. After all – and this is again a program of Fidesz and I quote – “often find themselves in the position that the interests of Hungarian citizens being represented in Brussels against the Hungarian government.”

Dear fellow Fidesz MP: Prime Minister Viktor Orbán on this issue or Europe follow? Support the European Parliament’s powers or diminishing it in its original vállalásaitoknak more szorgalmazzátok strengthening of popular representation?

After Viktor Orban watershed, the State illiberal speech announcing tusványosi vowed that MEPs as every week I’m going to warn the public about the regime’s sins in an open letter. One hundred and fourth time kongatom the bells, but in the meantime I will continue as long as it is needed. Because it’s my job as European Democrats – wrote an open letter to the vice president of MSZP.

Source: referendum online.hu

Leave a Reply 3216 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: