< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Harrach Péter helyretette Ferenc pápát)))Ferenc Péter Harrach ha avuto luogo presso il Papa

| Mobile | RSS

Harrach Péter helyretette Ferenc pápát)))Ferenc Péter Harrach ha avuto luogo presso il Papa

2016. augusztus 17. | hozzászólás | Közélet

Harrach Péter helyretette Ferenc pápát

fecsegő szimbolum

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

5 pápatmp_7981-IMG_20160806_1146011266718419

A lelkipásztor és a politikus hangsúlyai különbözőek, egyik a szenvedő emberrel azonosul, a másik a hazáját védi. Mindkettő jogos és indokolt – mondta HarrachPéter, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője a Gondola.hu internetes portálnak Ferenc pápa migrációról szóló megnyilatkozásait értékelve kedden.

Ferenc pápa elsősorban a segítségre szoruló, üldözött emberről beszél, “mi elsősorban az otthonainkat fenyegető migránsáradatról. Egyik vélemény sem kizárólagos, de mindegyik hangsúlyos”. Ugyanannak a kihívásnak két veszélyéről van szó. Önmagában mindegyik indokolt, de a másik teljes kizárásával nem lehet hiteles – fogalmazott Harrach Péter.

A kereszténydemokrata politikus szerint a menekültáradattal szembeni felelősség “koncentrikus körökben írható le”. “Elsősorban a ránk bízottakért, gyermekeinkért, családtagjainkért vagyunk felelősek, majd a környezetünkben élőkért, és csak azután a távoliakért. Ebből következik, hogy első helyen saját honfitársaink és azok otthonainak védelme kötelez minket. Természetesen nem lehetünk közömbösek – különösen az egységesülő világban és a lehetőségek birtokában – a távoli ténylegesen üldözöttek iránt sem.”

Kitért arra: a migránsok túlnyomó többsége nem üldözött, hanem a jobb élet reményében útnak indult, a felbujtók által átvert ember. Többségük hódító ideológiát követ, a toleranciát nem ismeri, ezért alig-alig integrálható, nem is akarja megtartani a befogadó ország törvényeit és életformáját.

Harrach Péter rámutatott: Ferenc pápa “menekültügyről vallott gondolatai nem képezik a hivatalos egyházi tanítás részét, vagyis nem jelentenek a hívő katolikusok számára lelkiismeretben kötelező azonosulást. Az intézménybe vetett bizalmukat sem ingatja ez meg, viszont joggal bántja őket a kívülről jövő durva minősítés. Ő ugyanis elsősorban spirituális és nem politikai vezető. (…) A szenvedő emberrel való erős azonosulás kétségtelenül elnyomja benne a másik, számunkra elsődleges felelősséget, a migránsáradat elleni védekezést. Természetesen ennek mi sem tudunk örülni”.

A KDNP frakcióvezetője szerint a pápa menekültekkel való azonosulása egyrészt hosszú dél-amerikai papi szolgálatával, másrészt azzal magyarázható, hogy jezsuita, egy olyan szerzetesrend tagja, amelyik “feladatának ma nem a küzdelmet, hanem a párbeszédet, az együttműködést tartja” – tette hozzá.

Arra kérdésre, hogy miért olyan népszerű liberális körökben a pápa, Harrach Péter úgy válaszolt: az “embert megértő, gyengeségeit elnéző lelkipásztor”, magatartását sokan a “normák mellőzésének tartják”. “Ha szavait politikai mezőben értelmezzük, félreérthetők, sőt könnyen félremagyarázhatók”.

Hozzátette: Ferenc pápa menekültüggyel foglalkozó megjegyzései nem olyan egyoldalúak, mint azt a liberális média érzékelteti. Az elvándorlók és menekültek 102. világnapja alkalmából írt üzenetében például úgy fogalmazott: “ha felelős kötelezettséget is vállalnak befogadóik iránt, elismerik és tiszteletben tartják a befogadó ország anyagi és szellemi örökségét, miközben megtartják annak törvényeit és együtt viselik terheit”.

forrás:propeller.hu

Ferenc Péter Harrach ha avuto luogo presso il Papa

 chattering il simbolo
www.fecsego.eu notizie internazionale!

Il pastore e il politico identificato con accentuazioni diverse, una delle persone che soffrono, e l’altro per proteggere la patria. Entrambi sono legittime e giustificate – ha detto HarrachPéter, il partito cristiano democratico (democristiano) capo fazione, il portale web Papa Gondola.hu esternazioni Francis sulla migrazione valutati Martedì.

Papa Francesco parla in primo luogo bisogno di aiuto, l’uomo perseguitato, “noi in primo luogo migránsáradatról case minacciano. Uno di opinione non esclusiva, ma tutti loro pronunciato.” Lo stesso problema è il pericolo dei due. Che tutti giustificati, ma l’esclusione dell’altro non può essere credibile – ha detto Peter Harrach.

Il politico democristiano, secondo le responsabilità dei rifugiati “cerchi concentrici trovano.” “Principalmente per noi bízottakért, i nostri figli, családtagjainkért siamo responsabili, e il nostro ambiente per i vivi, e solo allora il távoliakért Ne consegue che il primo posto nei propri compatrioti e proteggere le loro case per obbligare noi, naturalmente non possiamo essere indifferenti – .. soprattutto a unificare il mondo e le opportunità possesso -. in realtà non perseguitato il telecomando verso ”

Ha aggiunto: La stragrande maggioranza dei migranti non sono perseguitati, ma una vita migliore salpò, ingannare dalle istigatori di persone. La maggior parte di loro seguono una ideologia di conquista, la tolleranza non riconosce, che difficilmente può essere integrato, non si desidera mantenere le leggi e lo stile di vita del paese ospitante.

Péter Harrach ha sottolineato. Francesco Papa “Asylum professato pensieri non fanno parte della parte religiosa della dottrina ufficiale, che non vuol dire credere cattolici coscienza fiducia l’identificazione obbligatoria di fiducia istituzionale non pregiudica fuori, ma fa male loro il diritto di qualificazione approssimativa esterna Egli è. soprattutto spirituali, i leader non politici. (…) una forte identificazione con la sofferenza di persone in dubbio sopprime l’altro, la nostra responsabilità primaria per la protezione contro migránsáradat. Naturalmente, questo può essere contento che abbiamo fatto “.

Il capo fazione cristiano-democratico, secondo l’identificazione dei rifugiati Papa con una mano, il lungo sudamericano ministero sacerdotale con l’altra mano, il fatto che un gesuita, un membro di un ordine religioso che “il compito è ora quello di non combattere, ma il dialogo, la cooperazione tiene” – ha aggiunto.

Quando è stato chiesto il motivo per cui è così popolare nei circoli liberali, il Papa, Peter Harrach ha risposto: “comprensione umana, perdonando debolezze pastore”, il comportamento di molte delle “Norme per non mantenute.” “Se interpretiamo le parole del campo politico, ambigui, o anche facilmente essere spiegata via.”

Egli ha aggiunto che i commenti asilo Papa Francesco non è così unilaterale, come illustrato dai media liberali. Il 102 migranti e rifugiati messaggio scritto in occasione della Giornata Mondiale per esempio, ebbe a dire: “. Si può assumere obblighi di responsabilità verso un destinatario, riconoscere e rispettare il materiale e spirituale del patrimonio del paese ospitante, pur mantenendo le sue leggi e che porta il fardello insieme”

Fonte: propeller.hu

Leave a Reply 3310 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: