< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Illegális bevándorlás – Osztrák külügyminiszter: a balkáni útvonal tartósan zárva marad)))) Illegal immigration – Austrian Foreign Minister: the Balkan route remains closed permanently

| Mobile | RSS

Illegális bevándorlás – Osztrák külügyminiszter: a balkáni útvonal tartósan zárva marad)))) Illegal immigration – Austrian Foreign Minister: the Balkan route remains closed permanently

2016. augusztus 19. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Németország-Ausztria-migráció
Illegális bevándorlás – Osztrák külügyminiszter: a balkáni útvonal tartósan zárva marad

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen


Isten áldja meg a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált és óvja Magyarországot!

A balkáni migrációs útvonal tartósan zárva marad – jelentette ki Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter egy pénteki német lapinterjúban, amelyben arról is beszélt, hogy nem szabad eltúlozni a Magyarországon az osztrák határ felé gyalog elindult menedékkérők befogadásáról tavaly szeptember elején hozott döntés jelentőségét.

Sebastian Kurz a Rheinische Post című lap hírportálján közölt interjúban kiemelte, hogy nem szabad “túlértelmezni” a tavaly szeptember 5-re virradóra hozott döntést a Magyarországon elindult menedékkérők beengedéséről, mert a menekülthullám már “sokkal korábban” megindult. Azonban a döntés egy “további lépés volt a korlátlan migráció felé”, és ez a politika “végeredményben hibásnak bizonyult” – fogalmazott.
Viszont a szóban forgó szeptemberi hétvége után Angela Merkel német kancellár is “lényegében a korlátozás és a bezárkózás politikáját valósította meg”, a Sikerülni fog! (Wir schaffen das!) jelszó kiadása után Németországban “egyértelmű irányváltás történt a menekültek korlátlan befogadásától a menekültáramlat korlátozása felé” – vélte a jobboldali Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa.
Hozzátette, hogy voltak ugyan felfogásbeli különbségek Ausztria és Németország között a megoldás mikéntjéről, és Ausztria “Németország akarata ellenére” ültetett át a gyakorlatba egy “hatékony politikát” a nyugat-balkáni térségben végrehajtott határlezárásokkal, de már “egyetértés van abban, hogy a menekültek nem választhatják meg, hol akarnak élni” – fejtette ki az osztrák diplomácia vezetője.
Kiemelte, hogy amíg korábban “Európa kapuja nyitva állt”, most “trendforduló” tapasztalható, a határok zárva vannak, aminek következtében az embercsempészek “szolgáltatása” nagymértékben drágult, és így “az illegális migráció veszített vonzerejéből”.
Kurz hangsúlyozta, hogy a balkáni migrációs útvonal “természetesen tartósan” zárva marad, mert az illegális migrációt csak így lehet megállítani, amíg nem biztosított az uniós külső határok védelme.
Kiemelte, hogy az EU-nak Spanyolországtól vagy Ausztráliától tanulva át kell vennie azt az alapelvet, hogy “nem jut be, aki illegálisan indul útnak”. Arra a felvetésre, hogy Ausztráliában internálótáborokba vetik a menekülteket, azt mondta, hogy ezt “a sajtó találta ki”, és valójában a görög-török tengeri határ térségében fekvő Leszbosz szigetén is az a helyzet, hogy “a menekülteket megállítják, és nem engedik tovább”.
Arra a kérdésre, hogy szükség van-e B-tervre arra az esetre, ha elbukik az EU-Törökország megállapodás, azt mondta, hogy egy ilyen elképzelést az első számú koncepció, az A-terv helyére kell állítani, mert az “öntudatos, erős Európának képesnek kell lennie arra, hogy önállóan megvédje határait”. Ennek a tervnek azt kell tartalmaznia, hogy gyorsan ki kell építeni a közös határ-, és partvédelmi szervezetet, ott kell megállítani a menekülteket, ahol az EU területére érkeznek, és világos megállapodásokat kell kötni a menekülteket kibocsátó országokkal.
Mint mondta, az EU-nak nyomást kell gyakorolnia az észak-afrikai Maghreb-térség országaira, hogy fogadják vissza állampolgáraikat, és “fenyegetésként” ezen országok pénzügyi támogatásának leállítását is kilátásba kell helyezni.
Az EU-nak “nemcsak az alapértékeiért, hanem az érdekeiért is ki kell állnia” – mondta az osztrák külügyminiszter.
A muzulmán vallású menekültek társadalmi beilleszkedésének ügyével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nem valamely vallásról vagy kultúrkörről van szó, hanem arról, hogy “összekeveredik a bevándorlás és a védelem keresése”. Amikor nem politikai üldöztetés vagy háború, polgárháború elől menekülő emberek védelméről, hanem bevándorlásról van szó, akkor “minden államnak joga megválasztani, hogy kit akar befogadni” – mondta Sebastian Kurz.

MTI

Illegal immigration – Austrian Foreign Minister: the Balkan route remains closed permanently

[Caption id = “attachment_76574” align = “alignleft” width = “150”] www.fecsego.eu 1OO countries, on every continent www.fecsego.eu 1OO countries in all continents [/ caption]


God bless and protect www.fecsego.eu international news portal Hungary!

The migration route Balkans will remain permanently closed – said Sebastian Kurz, Austrian Foreign Minister a Friday German newspaper interview, in which he also spoke that we should not exaggerate the decision of Hungary on foot toward the Austrian border started reception of asylum seekers of last year brought in early September significance.

Sebastian Kurz interview published in the Rheinische Post newspaper news portal stressed that we must not “túlértelmezni” the decision taken on September 5 last year from dawn to asylum seekers in Hungary started beengedéséről because of the wave of refugees has been “much earlier” began. However, the decision “was a further step towards unlimited migration” one, and that the policy of “ultimately proved to be incorrect,” – he said.
However, after the September weekend in question, German Chancellor Angela Merkel is “substantially implemented the policy of restriction and isolation,” going to succeed! (! Wir das schaffen) after issuing a password in Germany, “a clear shift in the direction of refugees unlimited admission to the restriction of the refugee flow” – the view of the right-wing Austrian People’s Party (ÖVP) politician.
He added that they were the same between the perception of differences in Austria and Germany have the solution on how and Austria “Despite Germany’s will” planted into practice an “effective policy” implemented in the Western Balkan region, border closures, but “there is consensus that the refugees do not to choose where they want to live “- he explained the head of Austrian diplomacy.
He emphasized that while earlier “gateway to Europe was open,” now “turning point” occurs, the borders are closed, with the result that people smugglers ‘services’ to a large extent become more expensive and thus “illegal immigration lost its attraction.”
Kurz stressed that the Balkan migration route ‘, of course persistent “will remain closed because of illegal migration is the only way to stop until it secured the protection of the EU’s external borders.
He stressed that the EU must learn from Australia or Spain to take over the principle that “does not get into who illegally taking the road.” To the idea that Australia internment throw the refugees, he said that this “the press found out,” and in fact Lesvos island in the Greek-Turkish sea border area lying is a situation that “refugees are stopped and not allowed to continue “.
When asked whether there is a need for Plan B in the event that you fail to EU-Turkey agreement, he said that such an idea must be the number one concept, the plan in place because of “self-confident, strong Europe must be able to defend its own borders. ” This plan should include it to be quickly integrated into the common border and coastal defense organization, there must stop the refugees, which come from the EU area, and a light-emitting countries, agreements should be concluded refugees.
As he said, the EU should press the North African Maghreb region countries pressure to accept back their nationals, and the “threat” of these countries to stop financial support should also be envisaged.
The EU should “not only alapértékeiért, but should also be in the interests”, – said the Austrian Foreign Minister.
With regard to the Muslim refugees emphasized the social integration affairs, it is not a religion or a culture circle, but rather about the “mixed in with the search for immigration and defense.” When the protection is not fleeing political persecution or war, civil war in front of people, but immigration is concerned, it is “the right of every state to choose who they want to accept” – said Sebastian Kurz.

MTI

Leave a Reply 3648 megnézve, 2 alkalommal mai nap |