< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Már az 1850-es évek közepén Az eddig véltnél évtizedekkel korábban kezdődhetett a globális felmelegedés))) Déjà au milieu des années 1850 Des décennies plus tôt qu’on ne le croyait jusqu’à présent d’avoir commencé le réchauffement climatique

| Mobile | RSS

Már az 1850-es évek közepén Az eddig véltnél évtizedekkel korábban kezdődhetett a globális felmelegedés))) Déjà au milieu des années 1850 Des décennies plus tôt qu’on ne le croyait jusqu’à présent d’avoir commencé le réchauffement climatique

2016. augusztus 25. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Már az 1850-es évek közepén
Az eddig véltnél évtizedekkel korábban kezdődhetett a globális felmelegedés

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Egy új tanulmány szerint az eddig véltnél néhány évtizeddel korábban kezdődhetett az ember által előidézett globális felmelegedés.

A mikroorganizmusok, korallok, fák évgyűrűi, barlangi és jégminták vizsgálatán, valamint számítógépes szimulációkon alapuló tanulmány szerint a 19. század vége helyett már az 1850-es évek közepén elkezdődhetett az akkor még enyhe, alig észrevehető, az emberi tevékenység hatására fellépő melegedés Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában.

Abban az időben még a fosszilis energiahordozók égetéséből felszabaduló gázok mennyisége kifejezetten alacsony volt a maihoz képest.

Mindez arra enged következtetni, hogy a klíma viszonylag gyorsan reagál az üvegháztartású gázok jelenlétének változására – magyarázta Nerilie Abram, az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatója, a Nature tudományos magazinban megjelent tanulmány vezetője.

Hozzátette: a Föld 1850 és 1880 között valószínűleg 0,2 Celsius-fokkal melegedett, ami eltörpül az elmúlt harminc évben tapasztalt fél Celsius-fokos emelkedés mellett. A felmelegedés kezdetének meghatározása nem csupán történeti kérdés.

Egy korábban kezdődött klímaváltozás a jövőre nézve rosszabb kilátásokat hordozhat a korábban előre jelzettnél, ha nem sikerül szabályozni az üvegházhatású gázok kibocsátását.
Vadvirágok egy jéghegyekkel teli fjordnál, a grönlandi Narsaq városnál (Fotó: Reuters/Bob Strong)

A tudós szerint ugyanakkor mindez utalhat arra is, hogy a Föld klímája gyorsabban helyreállhat, amennyiben sikerül globálisan korlátozni a fosszilis energiaforrások égetését.

A tanulmány eredményei eltérnek a korábbi kutatásokétól, köztük a híres “hokiütő-elmélettől” is, amely a drámai felmelegedés kezdetének a 20. század elejét jelölte meg. Más tanulmányok ráadásul az 1800-as évek végén egy szokatlan hűlési periódust is kimutattak.

Nerilie Abram szerint a számítógépes szimulációk sokat fejlődtek, évszázadokkal korábbra visszamenőleg is képesek rekonstruálni az éghajlatot, mint a korábbi számítások.

Elmondta azt is, hogy saját kutatásához a szokottnál több kiegészítő adatot – fák évgyűrűit és más mintákat – használt, amelyek sok információt nyújtottak az 1880-as éveket megelőző időszak hőmérsékletéről, amikor még nem kezdődött el az időjárási adatok rendszeres feljegyzése.

A hokiütő-elmélet kidolgozójaként ismert klímatudós, Michael Mann ugyanakkor vitatja Nerilie Abram eredményeit, mondván, hogy félreértelmezte az 1800-as évek elején uralkodó hűvösebb klímát.

Ahelyett, hogy ezt a jelenséget az akkori két súlyos vulkánkitörésben felszabaduló, a klímát lehűtő részecskék hatásának tekintené, egyszerűen egy hűvösebb kezdőpontként értelmezi, amihez képest a klíma természetes regenerálódása, visszamelegedése már az emberi tevékenység következményének tűnik.

Nerilie Abram erre reagálva elmondta, hogy először ők is az éghajlatnak a vulkánkitörések utáni természetes regenerálódására gyanakodtak, azonban a számítógépes szimuláció cáfolta ezt az elképzelést. A helyes hőmérsékleti adatok kizárólag akkor jelentek meg a szimulációban, amikor belekalkulálták a modellbe az üvegházhatású gázok kibocsátását is.

forrás:ma.hu

Déjà au milieu des années 1850
Des décennies plus tôt qu’on ne le croyait jusqu’à présent d’avoir commencé le réchauffement climatique

[Caption id = “attachment_76574” align = largeur “de AlignLeft” = “150”] pays 1OO de www.fecsego.eu, sur tous les continents www.fecsego.eu 1OO pays sur tous les continents [/ caption]

www.fecsego.eu nouvelles internationales Bon!

Une nouvelle étude montre que quelques décennies plus tôt qu’on ne le croyait jusqu’à présent commencé par le réchauffement climatique d’origine humaine.

La base de simulations informatiques micro-organismes, les coraux, les cernes des arbres de, caverne, tests d’échantillons de glace et à l’étude, le 19ème siècle au lieu de la fin en mesure de commencer l’alambic légère, presque imperceptible, se produisant en raison du réchauffement de l’activité humaine en Europe, du Nord au milieu des années 1850 -Amerikában et en Asie.

À l’époque, le montant de l’incinération des combustibles fossiles de gaz a été très faible par rapport à aujourd’hui.

Cela donne à penser que le climat répond assez rapidement aux gaz à effet de serre en présence de changements dans la gamme – a expliqué Nerilie Abram, de l’Université nationale australienne, qui a dirigé l’étude publiée dans Nature, une revue scientifique.

Il a ajouté que la Terre est probablement réchauffé de 0,2 degrés Celsius entre 1850 et 1880, qui est éclipsé dans les trente dernières années, une hausse Celsius demi-degré. Une détermination de démarrage à chaud est non seulement une question historique.

Un changement climatique aggrave déjà commencé dans les perspectives d’avenir peuvent porter précédemment projeté, si elle ne parvient pas à réglementer les émissions de gaz à effet de serre.
Fleurs sauvages est un fjord rempli d’icebergs du Groenland ville du Narsaq (Photo: Reuters / Bob Strong)

Le scientifique, cependant, il peut également indiquer que le climat de la Terre peut récupérer plus rapidement si ils parviennent globalement à limiter la combustion de combustibles fossiles.

Les résultats de l’étude sont différents de ceux des études antérieures, y compris le fameux «bâton de hockey-théorie», qui est le début d’un réchauffement dramatique du début du 20e siècle marqué. D’autres études, en plus de la fin des années 1800, une période de refroidissement inhabituel est détecté.

Nerilie montré dans les simulations informatiques ont évolué beaucoup plus tôt siècles en arrière sont également en mesure de reconstruire le climat que les calculs précédents.

Il a également déclaré que ses propres recherches sur le nombre habituel de données supplémentaires – arbres évgyűrűit et d’autres modèles – utilisés, qui ont fourni beaucoup d’informations sur la température des pré-1880s étaient des périodes où il n’a pas encore commencé, les données météorologiques mémorandum régulièrement.

La théorie de la crosse de hockey kidolgozójaként scientifique du climat connu Michael Mann, cependant, conteste les résultats de Nerilie Abram, en disant que la décision a mal interprété refroidisseur climat début des années 1800.

Au lieu de considérer ce phénomène est l’effet des deux éruption volcanique majeure libéré à ce moment-là, le climat de refroidir les particules, interprète simplement un refroidisseur comme un point de départ, la régénération naturelle de l’air, le dos réchauffement semble avoir été le résultat de l’activité humaine, par rapport à ce qui.

En réponse à cette Nerilie Abram il a dit que la première fois qu’ils sont aussi le climat après les éruptions du volcan régénération naturelle suspectée, cependant, la simulation par ordinateur a réfuté cette idée. Les données de température correctes auront seulement une simulation, lorsque pris en compte dans le modèle des émissions de gaz à effet de serre.

Source: ma.hu

Leave a Reply 107 megnézve, 1 alkalommal mai nap |