< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Kevés a szakember? Orbánnak van rá pofonegyszerű megoldása))) Il y a peu professionnel? Orbán il y a une solution très simple

| Mobile | RSS

Kevés a szakember? Orbánnak van rá pofonegyszerű megoldása))) Il y a peu professionnel? Orbán il y a une solution très simple

2016. augusztus 31. | hozzászólás | Közélet

Kevés a szakember? Orbánnak van rá pofonegyszerű megoldása

A foglalkoztatottság csaknem két éve folyamatosan nő hazánkban, a valós munkaerőpiaci helyzetet azonban messze nem tükrözik a mesterségesen feltupírozott hivatalos adatok. A szakemberhiány megoldására sajátos megoldással állt elő a kormányfő.

LENGYEL L. LÁSZLÓ írása

Hónapról hónapra újabb sikerpropagandával tálalja az NGM a KSH friss munkaerő-piaci adatait. A most nyilvánosságra hozott júniusi számoknál azt az állítást emelték ki, hogy 2010 óta 660 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, ami, ha igaz lenne, valóban imponáló eredmény lenne. A kormányváltás időszakával való összevetés mögött vélhetően az áll, hogy Orbán Viktor annak idején egymillió új munkahelyet ígért a népnek, és lám, ha ennyi egyelőre nem is, de a kétharmada már összejött.

Kecskemét, 2014. április 29. Duális képzésben részt vevő tanulók a Mercedes-Benz kecskeméti oktatási központjában 2014. április 29-én. Huszonnyolc duális szakképzésben részt vevő diák fejezi be középiskolai tanulmányait a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-nél, akik júniustól álláslehetőséget kapnak a kecskeméti Mercedes-gyárban. MTI Fotó: Ujvári Sándor

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Az NGM ezt arra alapozza, hogy a statisztikailag kimutatott foglalkoztatotti szám elérte a 4,372 milliót, ami tényleg csaknem 660 ezerrel haladja meg a hat évvel ezelőtti KSH-adatot. Az akkori szám tartalma azonban jelentősen eltér a mostanitól, ami a részletes statisztikából világosan ki is derül: a jelenleg ténylegesen idehaza foglalkoztatottak száma még a KSH szerint is csupán picit több mint négymillió, ehhez jön hivatalosan 236 ezer közmunkás és 118 ezer külföldön dolgozó, azaz összesen 354 ezer ember. 2010-ben ez utóbbiak együttes száma nagyságrendileg alacsonyabb volt, mindössze néhány tízezer. Tovább torzítja az adatokat a KSH adatfelvételi módszere, amellyel azt kérdezik meg a kiválasztott körben, hányan dolgoztak legalább egy napot az elmúlt hónapban, azaz a kapott szám korántsem jelent tényleges, folyamatos munkavégzést.

A felmérés torzító pontatlanságát mutatja, hogy miközben más hivatalos kimutatások szerint több mint 300 ezren dolgoznak külföldön – becslések szerint valójában mintegy félmillióan –, ennek csak harmada látszik a foglalkoztatottsági adatokban. A többi éppen a kérdezési technika miatt részben belföldi munkavégzőként jelenik meg, szépen javítva a statisztikát. Ha a felsorolt tényezőkkel korrigáljuk a kimutatott foglalkoztatotti számot, a tényleges növekedés 2010 óta kevesebb mint fele a hangoztatottnak.

kozmunka11Ez is tálalható lenne eredményként, de a fideszes kommunikáció mindig valami nagyot akar mondani, hogy igazolni próbálja a bombasztikus ígéreteket. A fő baj mégsem a számokkal, hanem a mögöttük álló realitásokkal van. Így például azzal, hogy a magyar munkaerőpiac súlyos szerkezeti problémákkal küzd, amelyek számottevő részben az Orbán-kormány elhibázott és főként a látszatot javító lépéseiből erednek. A „munkaalapú gazdaság” demagóg jelszavával a minőségi és produktív szempontokat figyelmen kívül hagyva a mesterségesen feltupírozott mennyiségi mutatókat helyezik az előtérbe, ahelyett hogy a gazdasági fejlődés igényeinek megfelelő munkahelyeket és foglalkoztatást ösztönöznék.

Ehhez viszont a hosszú távú, fenntartható fejlődés követelményeire alapozott, a valós trendeket figyelembe vevő munkaerő-piaci kormányzati stratégiára lenne szükség, aminek nyoma sincs, de még a szándéka sem látszik. Éppen ellenkezőleg: Orbánék a foglalkoztatottság növekedését továbbra is jórészt a teljesen elhibázott és kontraproduktív közmunkával akarják megoldani, amely százmilliárdokat emészt fel és százezreket rekeszt ki a tényleges munka világából.

Ez a modell minden szakértő szerint zsákutca, és nem csupán gazdasági-piaci, hanem társadalmi téren is súlyos problémákhoz vezet.

A bajok egyre nyilvánvalóbb jele, hogy miközben százezrek söprögetik az utcát és hasonló, valódi értéket nem termelő munkát végeznek, a versenyszférában – sőt egyes ágazatokban már a közszférában is – növekvő gondot jelent a munkaerőhiány. Különösen kirívó ez néhány fontos szakterületen, például a fejlett technológiai ágazatokban, a kereskedelemben és az egészségügyben. A szakemberhiánynak persze számos oka van, és nyilvánvaló, hogy egy közmunkásból nem lehet hirtelen programozó, de ha a közfoglalkoztatásra elpazarolt évi százmilliárdokat például a szakképzés javítására fordították volna és fordítanák, együttműködve a gazdasági szereplőkkel, nem itt tartanánk.

szakkepzes2A munkaerőpiac torzulásait nem lehet gyorsan korrigálni, de legalább lépéseket kellene tenni ebbe az irányba, ami a kormányzati politikában egyelőre nem látszik. Olyan komplex programra lenne szükség, amely magában foglalja az oktatást, képzést és átképzést, valamint a munkavégzés közterheinek fokozatos csökkentését, ezáltal a nettó bérek növekedését és a vállalkozási kedv ösztönzését. Ez persze bonyolult és nagy körültekintést, szakértelmet és széles együttműködést igénylő feladat, ami nem oldható meg egyszerű hatalmi diktátumokkal, ezért idegen a Fidesz kormányzási módszereitől.

A hatalom felfogására jellemző, hogyan oldaná meg Orbán Viktor a munkaerő-piaci gondokat: szülessen több gyerek, mondta, és minden rendben lesz. Valódi Kolumbusz tojása tényleg: pofonegyszerű az egész, szaporodjunk csak, lesz majd itt munkáskéz bőven. Hogy ez mikorra hozhat bármilyen eredményt, és ahhoz milyen oktatási és szakképzési rendszer, gazdasági fejlődés kell, részletkérdés, csak a nemzetellenes, a kákán is csomót kereső erők kreálnak problémát ebből.

forrás:168óra.hu

Il y a peu professionnel? Orbán il y a une solution très simple

L’emploi pour près de deux ans continue de croître dans notre pays, la situation réelle sur le marché du travail, cependant, est loin de refléter l’artificiel feltupírozott données officielles. Pour résoudre la pénurie de spécialistes est venu avec des solutions spécifiques au gouvernement.

Ecrire POLONAIS L. LASZLO

Mois après mois les résultats plus tard sikerpropagandával NGM OSC données sur le marché du travail récent. Les chiffres de juin publié aujourd’hui la déclaration a souligné que 660 000 augmentation du nombre d’employés depuis 2010, ce qui, si cela était vrai, ce serait des résultats vraiment impressionnants. Derrière le changement de gouvernement dans la période de comparaison, il est sans doute que Viktor Orbán au moment d’un million de nouveaux emplois promis au peuple, et voici, si c’est pas encore, mais déjà les deux tiers se sont réunis.

Kecskemét, le 29 Avril, 2014 double impliqué dans la formation des étudiants dans le centre éducatif Mercedes-Benz Kecskemét le 29 Avril 2014. Vingt-huit participants dans les deux étudiants de formation professionnelle terminent leurs études secondaires à la Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Ltd. qui de Juin pour obtenir des emplois pour l’usine Mercedes à Kecskemét. MTI Photo: Alexander Ujvári

Photo: Alexander MTI / Ujvári

Le NGM fondera cette statistiquement prouvé que le nombre d’employés est élevé à 4.372.000, ce qui est vraiment près de 660.000 il y a plus de six ans de données des OSC. Le contenu du nombre, cependant, est significativement différent de l’actuel, qui détaille les statistiques est clairement révélé: le nombre actuel à la maison effectivement employée même dans le CSO seulement un peu plus de quatre millions, cela est officiellement 236 mille ouvriers et employés publics 118 mille à l’étranger, pour un total 354 mille personnes. En 2010, le nombre combiné de celui-ci était des ordres de grandeur inférieurs, à seulement quelques dizaines de milliers. Plus de fausser les données des méthodes de collecte de données de l’Office central des statistiques, qui demandent de la gamme sélectionnée, combien de personnes ont travaillé au moins une journée au cours du mois passé, qui est, le nombre était loin d’être un vrai, les travaux en cours.

L’enquête montre que les effets de distorsion des inexactitudes tandis que d’autres déclarations officielles, plus de 300 mille personnes travaillant à l’étranger – estimés à environ un demi-million de personnes dans la réalité – cela semble seulement un tiers des données sur l’emploi. Le reste est dû en partie aux techniques d’interrogatoire travailleur domestique apparaît comme une statistique beaucoup améliorée. Si les facteurs énumérés dans la correction du nombre enregistré d’employés, la croissance réelle en 2010 a été déclarée à moins de la moitié.

kozmunka11Ez serait servi à la suite, mais la communication Fidesz va toujours dire quelque chose de grand pour essayer de justifier les promesses grandiloquentes. Le principal problème avec encore les chiffres, mais les réalités sous-jacentes là-bas. Par exemple, le fait que le marché du travail hongrois est aux prises avec de graves problèmes structurels, qui découlent d’une partie considérable du gouvernement Orbán, et en particulier des mesures peu judicieuses dans l’amélioration de l’apparence. “Basé sur le travail économique” slogan démagogique de la qualité et les aspects productifs en ignorant les indicateurs quantitatifs de feltupírozott artificiels placés au premier plan, plutôt que les besoins du développement économique et de l’emploi, encourager des emplois appropriés.

Cette demande en contrepartie à long terme, le développement durable se fonde sur les tendances réelles du marché du travail en tenant compte de la stratégie du gouvernement est nécessaire, qui n’a pas de signe, mais ne semble pas avoir l’intention de. Au contraire: la croissance de l’emploi Orban a continué d’être principalement un travaux publics complètement égarés et contreproductives veulent résoudre qui consomment des centaines de milliards et des centaines de milliers compartiment dans le monde réel du travail.

Ce modèle est mort, selon tous les experts et non pas seulement un marché économique, mais aussi l’intégration sociale conduira à de graves problèmes.

Les troubles signe plus en plus évident que, bien que des centaines de milliers de balayage des rues et autres, la valeur réelle est effectuée travail non productif dans le secteur privé – a dans certains secteurs du secteur public – une préoccupation croissante pour la pénurie de main-d’œuvre. Particulièrement frappant est un domaine important, comme les secteurs de haute technologie, le commerce et les soins de santé. La pénurie de compétences est bien sûr un certain nombre de raisons, et il est évident que l’on ne peut pas tout à coup programmeur közmunkásból, mais si vous avez perdu des centaines de milliards de l’emploi public, par exemple, et serait dépensé, en collaboration déployés pour améliorer la formation des opérateurs, nous ne serions pas ici un an.

distorsions de szakkepzes2A sur le marché du travail ne peuvent pas être corrigées rapidement, mais au moins il devrait être pas dans cette direction, ce qui est la politique du gouvernement ne semble pas encore. Il faudrait un programme complexe qui comprend l’éducation, la formation et le recyclage, ainsi qu’une réduction progressive, de sorte que la croissance des salaires nets et la promotion de l’esprit d’entreprise dans le travail des charges publiques. Il est bien sûr difficile et une grande prudence, l’expertise et la coopération de tâches nécessitant de large, qui ne peut être résolu par un diktátumokkal de puissance simple, si étrangère à la méthodologie utilisée pour le gouvernement Fidesz.

puissance typique pour collecter, comment résoudre Viktor Orban problèmes du marché du travail: atteindre plus d’enfants, dit-elle, et tout ira bien. Real est vraiment l’œuf de Colomb: tout sera très simple, il suffit de multiplication, il y aura beaucoup des travailleurs est ici. Lorsque vous pouvez apporter à aucun résultat et que l’éducation et le système de formation, le développement économique doit être un détail, mais les forces anti-nationales à la recherche de noeud de cacao dont ils créent des problèmes.

Source: 168óra.hu

Leave a Reply 1457 megnézve, 3 alkalommal mai nap |