< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: A www.fecsego.eu nemzetközi hírportál segítené a Rendőrséget, a NAV- ot, Katasztrófavédelmet, Munkafelügyelőséget, a Magyar Orvosi Kamarát-t, ingyen irodával, infrastruktúrával….avagy a remény csillogó szikrája))) Les nouvelles international www.fecsego.eu aiderait la police, était NAV-, la gestion des catastrophes, l’inspection du travail, la Chambre médicale hongroise en agence libre, ou de l’infrastructure …. brillante étincelle d’espoir

| Mobile | RSS

A www.fecsego.eu nemzetközi hírportál segítené a Rendőrséget, a NAV- ot, Katasztrófavédelmet, Munkafelügyelőséget, a Magyar Orvosi Kamarát-t, ingyen irodával, infrastruktúrával….avagy a remény csillogó szikrája))) Les nouvelles international www.fecsego.eu aiderait la police, était NAV-, la gestion des catastrophes, l’inspection du travail, la Chambre médicale hongroise en agence libre, ou de l’infrastructure …. brillante étincelle d’espoir

A www.fecsego.eu nemzetközi hírportál segítené a Rendőrséget, a NAV- ot, Katasztrófavédelmet, Munkafelügyelőséget, a Magyar Orvosi Kamarát-t, ingyen irodával, infrastruktúrával….avagy a remény csillogó szikrája

Igen! A szerkesztőségünk segédkezet nyújtana a fent megnevezett hivataloknak. Támogatnám a munkájukat s ezzel is a kormány politikai- gazdasági-társadalmi munkáját oknyomozó újságíróként! Az irodát ingyen adnánk! Csak a költségeket kellene megtéríteniük. Így villámsebesen, hatékonyabban tudnák végezni az áldozatos gazdasági, társadalmi, politika kontroll munkájukat a törvényszegőkkel szemben.

Mivel a helyi megfigyelés a legjobb módszer, s hatékony a gyorsaságával. A hazugságot így azonnal ki… lehetne… küszöbölni!
Az adócsalást, a számla-nyugta nélküli értékesítést az őstermelőknél a jogosítvány nélküli vezetéseket, valamint könnyebben járatosan ellenőrizni az éjszakai faszállításokat, a kontárok, adócsalók napi tevékenységét, az erdész, mezőőr munkájának permanens területeit. A gépkocsik rakterületeinek, fülkéinek tartalmi elemeit.

A kormányunk erősen küszködik a feketegazdaság kifehérítésén. Törvényekkel védik a tisztességes magyar állampolgárokat, óvják az életfeltételeiket, megélhetéseik biztonságát. A kormány, akkor teljesíti a feladatát, ha minden polgár jól lakik, s a jövedelméből ellátja tisztességesen a családját, ki bírja fizetni a költségeit és el tud menni nyaralni, valamint spórol a bevételeiből…stb.

Köszönjük Orbán Viktor miniszterelnök áldozatos munkáját ezeken a területeken. Sajnos a hatékonyság jelei visszamenőleg halványulnak, mivel a testületek egyes tagjai nem fogékonyak a nép “pauperizmusára”. Azt gondolják, hogy ők törvényen felüliek.

Voltak- vannak a rendőrség állományában is olyan személyek, akik visszaéltek a hatalommal. A Belügy Minisztérium azonnal fegyelmi tárgyalást kezdeményezett magas rangú személyek ellen. Ezek a kis lépések előbb vagy utóbb beérik a bűnözőket, a hatalommal visszaélőket, s remélem, nem tőr előre a fagylalt effektus…Ezek az emberek mindig egy-két lépéssel előrébb vannak.

A Kormányhivatalokban sem gördülékeny a lakosság védelme, támogatása. Talán nem cél, hogy a közérdekű állampolgári bejelentések” célba érjenek”. Olvastam olyan vizsgálati jegyzőkönyvet, ami mindenről szól csak nem érintette a problémát. Fájdalom; – nem mindig sikeres az ellenőrzés.

Vannak alkalmazottak, ellenőrök, rendőrök, akik kiadják a bejelentők neveit, mikor kiérkeznek a helyszínre „vizsgálódni” ám volt – van olyan is, hogy előre kiszólnak…!

A személyes egészségügyi, bűnügyi adatok titkosak, s azokkal való visszaélés bűncselekmény, nem csak a polgármestereknek, hanem a fegyveres testület tagjainak is.

Az individuumokat a kormány mellé kell állítani, és csak azokkal az eszközökkel, akik elfogadják ezeket a feltételeket, s nem kötelezik őket. Ez a humanizmus csak, akkor éri el hatását, ha önként vállalják az emberek.

Ezekkel az adatokkal nem lehet visszaélni, semmilyen hivatalnak, s a további „vizsgálatnak” nem lehet tárgya s ezek az adatok nem befolyásolhatják a jelenlegi „vizsgálatot”

Egyes magas rangúak, polgármesterek visszaélnek a hivatali beosztásukkal, a politikai hatalmukba.

Miniszterelnök Úr ezeket a kinőtt csöcsöket kell villámgyorsan amputálni és kemény bírságot, valamint a politikai szférából eltüntetni. Nem párt függő ez a döntés, hanem a tisztaság ereje, Magyarország érdeke!

Nem csak a gazdaságot, és nem csak a politikai erőteret muszáj Pervollal mosni. A fehérítőre is gigantikusan szükség van. A törvényeket mindenki számára írta a jogalkotó.

A polgármestereknek kettő ciklust kell engedélyezni, mert későbbiekben jönnek a 10-25% zsebes jellemvonások. A vagyonosodási boncolásokat egy zord nyurga szférában kell elhelyezni. A gazdagodást mélyenszántó berkekben ásóval a kezekben kell megtörni a villámgyorsan gazdagodókkal szemben.

Szubjektív véleményem szerint az ellenőrzéseket először falun kellene elkezdeni. Egy- két házat venni és irodát nyitni közösen. Az állami büdzsé évente több milliárddal gyarapodna.

Jobban lehetne támogatni az egészségügyet, az oktatást, a szociális ellátottságot, az ország infrastruktúráját, az ingyenes iskolai étkeztetést, az üdültetést…stb.

2016, szeptember 04
-lio-

Les nouvelles international www.fecsego.eu aiderait la police, était NAV-, la gestion des catastrophes, l’inspection du travail, la Chambre médicale hongroise en agence libre, ou de l’infrastructure …. brillante étincelle d’espoir

Oui! L’éditeur nous donnerait un coup de main aux organismes mentionnés ci-dessus. Je soutiens le travail du gouvernement et du travail ainsi politico-économique-sociale en tant que journaliste d’investigation! Les bureaux gratuitement! Juste être récupéré à partir du coût. Donc la vitesse de l’éclair, pourrait plus efficacement mener à bien le sacrifice de contrôle économique, social, politique sur leur travail avec le transgresseur.

Comme la surveillance locale est la meilleure méthode , et la vitesse effective de. Les mensonges de sortie … … pourraient être éliminés immédiatement!
La fraude fiscale, sans réception de la facture, les ventes des producteurs primaires de conduite en sans permis de conduire, et plus facile vol pour vérifier les livraisons de bois de nuit, une contre-attaque fossé les activités quotidiennes des fraudeurs, des forêts, des zones permanentes de travail de l’agriculture inspecteur. Les voitures rakterületeinek, éléments de niches de contenu.

Notre gouvernement lutte fermement le blanchiment de l’économie souterraine. Les lois protègent les citoyens hongrois justes et protéger les conditions de vie, la sécurité des moyens de subsistance. Le gouvernement va remplir sa mission si tous les citoyens vivent bien, et le revenu de la famille effectuer décemment, se lever et payer le coût pour être en mesure d’aller en vacances, et enregistrer vos revenus … etc.

Merci pour le travail généreux du Premier ministre Viktor Orbán dans ces domaines. Malheureusement, les signes d’efficacité se fanent en arrière, comme certains membres des organes ne sont pas sensibles à la population “pauperizmusára”. On pense qu’ils étaient âgés de plus de loi.

Voltak- les forces de police sont aussi des personnes qui ont abusé de leur pouvoir. Le ministère de l’Intérieur a immédiatement lancé une audience disciplinaire contre des personnes de haut rang. Ces petites étapes seront tôt ou tard mûrissent les criminels, les agresseurs du pouvoir, et j’espère que vous ne passez au poignard des effets de la crème glacée … Ces personnes sont toujours une étape ou deux à l’avance.

agences gouvernement ne maîtrisent pas la protection de l’appui du public. Peut-être pas un objectif que l’intérêt public dans les demandes de citoyenneté ‘atteindre la fin “. Je lis un rapport d’essai, qui est à peu près tout n’a pas été affectée par le problème. la douleur; – Est-ce pas toujours une vérification réussie.

Certains employés, des inspecteurs, des agents de police, qui ont publié les noms des candidats quand ils arrivent sur les lieux “enquête”, mais il était – il y a aussi certains qui a appelé à l’avance …!

La santé personnelle, les données confidentielles criminelles, et l’utilisation abusive d’un crime, non seulement les maires, mais aussi des membres des forces armées.

Les individus doivent être mis en place à côté du gouvernement, et seulement avec les outils, ceux qui acceptent ces conditions, il est pas lié par celle-ci. Cet humanisme ne réalise que l’effet des volontaires pour le peuple.

Avec ces données ne peut pas être abusé dans un bureau, et le «test» supplémentaire et ne pas être soumis à ces chiffres ne portent pas atteinte à l ‘ “enquête” en cours

Certains officiels de haut rang des maires abusé de leur position de pouvoir politique.

Le Premier ministre à amputer des amendes rapides et difficiles, ainsi que dans le domaine politique débarrasser de ces seins a augmenté. Aucune partie dépend de la décision, mais aussi la puissance de la pureté, l’intérêt de la Hongrie!

Non seulement l’économie, non seulement dans le domaine politique de la force doit être lavé Pervollal. L’eau de Javel est gigantesquement nécessaire. Les lois écrites par le législateur pour tout le monde.

Le maire devrait être autorisé deux cycles, car ils viennent plus tard dans les poches traits de 10-25%. L’autopsie de la richesse doit être placé dans un secteur envahi sinistre. Les cercles profonds enrichissement contre la pelle pour briser les mains gazdagodókkal rapides.

opinion subjective, les premiers chèques devraient commencer village. Ou deux pour acheter une maison et d’ouvrir un bureau commun. L’augmentation du budget de l’Etat par plusieurs milliards de dollars par an.

Il serait préférable de soutenir la santé, l’éducation, la dotation sociale, l’infrastructure du pays, des repas scolaires gratuits, les programmes de vacances … , etc.

2016, Septembre 04
-lio –

Leave a Reply 376 megnézve, 1 alkalommal mai nap |