< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Terror Belga katonák meggyilkolására szólította fel követőit az IÁ))) Terror Belgian soldiers called on his followers to murder IA

| Mobile | RSS

Terror Belga katonák meggyilkolására szólította fel követőit az IÁ))) Terror Belgian soldiers called on his followers to murder IA

2016. október 9. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Terror
Belga katonák meggyilkolására szólította fel követőit az IÁ

2-foldgomb

Isten áldja meg a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált és óvja Magyarországot!

Belga katonák meggyilkolására szólított fel az Iszlám Állam nevű terrorszervezet 300, Belgiumban élő követőjének küldött üzenetében – írta a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán szerdán.

Az Iszlám Állam francia nyelvű propagandájáért felelős Rachid Kassim állította össze azt a listát belga katonák neveivel, amelyet a szélsőségesek körében népszerű, titkosított, Telegram nevű üzenetküldő szolgáltatáson keresztül továbbított Belgiumban élő szimpatizánsainak „kis parancs a belgiumi testvéreknek” című üzenetében.

A belga főügyészség „nagyon komoly fenyegetésnek” minősítette az üzenetet, és azonnal megtette a szükséges intézkedéseket a katonák biztonsága érdekében.

Hozzátették, hogy a lista összeállításához nem volt szükség a belga katonaság beható ismeretére, hiszen a vezető beosztásban dolgozók nevei elérhetőek az internetes és a közösségi oldalakon. Az érintettekről fellelhető valamennyi információt azóta törölték – tették hozzá.
„Súlyos és azonnali” fokozat

Olivier Severin, a katonaság szóvivője elmondta, hogy a katonai hírszerzés vizsgálódik, a hadsereg minden tagjára vonatkozó terrorfenyegetettségi szintet a harmadik, „súlyos” fokozatról a negyedik, „súlyos és azonnali” fokozatra emelték.

A lap megemlíti: a biztonsági szolgálatoknak tudomásuk van arról is, hogy Kassim legutóbb szombaton továbbított üzenetet „használati útmutató kis kémikusoknak” címmel házilag elkészíthető pokolgépek gyártásáról.

Információk szerint augusztus eleje óta nem telik el nap anélkül, hogy a terrorszervezet ne küldene nyugatiak megölésére buzdító üzenetet. Címzettjei közül tizenötöt – úgy Franciaországban, mint Belgiumban – azóta letartóztattak – írta a napilap.
Propaganda- és toborzósejtet számoltak fel

Spanyolországban, Németországban és Belgiumban működő, szélsőséges propagandát terjesztő, toborzó és aktív iszlamista terroristasejtet számoltak fel a három ország hatóságai közös akciójukban, öt embert tartóztattak le – közölte a spanyol belügyminisztérium.

A tárca közleménye szerint a „tökéletesen strukturált szervezetet alkotó” sejt tagjai közül Spanyolországban három, Németországban és Belgiumban egy-egy embert fogtak el, négyen spanyol állampolgárok, egy pedig marokkói.

A sejt az Islam en Espanol nevű, spanyol nyelvű csoportot hozta létre és működtette az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon, amelyet több mint 32 ezren követtek, főként spanyol anyanyelvű felhasználók. A követők száma hetente körülbelül 500 érdeklődővel gyarapodott.

A csoportban vallásos, radikális elemekkel és megjegyzésekkel átszőtt szövegeket, üzeneteket, kommenteket publikáltak, dicsőítették az Iszlám Állam nevű terrorszervezet harcosait és tetteit. Videofelvételeket, fényképeket tettek közzé, némelyiket különösen kegyetlen tartalommal.

A nyomozás megállapításai szerint a csoport terrortámadások elkövetésére próbált ösztönözni, lázított az IÁ ellenségeivel szemben, és nagyon tudatosan alkalmazta az információs terror néven ismert háborús taktikát.

Igyekeztek felkutatni és beszervezni a könnyen radikalizálható személyeket, publikációikat az adott ország és célcsoport – főként a fiatal muszlimok – tartalomfogyasztási szokásaihoz próbálták alakítani. Például a nyelvhasználatban is arra törekedtek, hogy az üzenetek őket érjék el – részletezte a belügyminisztérium.

A toborzás mellett a csoport abban is közreműködött, hogy a beszervezett tagok megkapják mindazokat az információkat, amelyek megkönnyítik eljutásukat a konfliktuszónákban az Iszlám Állam által felügyelt területekre, ahol harcosokká képezhetik ki őket.
hirdetés

A spanyol belügyminisztérium közleményében hangsúlyozta: a most megsemmisített csoport célja volt, ahogy az Iszlám Államé is, hogy megnyilvánulásaival állandó bizonytalanság érzetét keltse az emberekben, és ezzel destabilizálja a nyugati társadalmat.

forrás:mno.hu

Terror
Belgian soldiers called on his followers to murder IA

 two-fold button

May God bless and protect the www.fecsego.eu international news portal Hungary!

Belgian soldiers called for the assassination of the terrorist organization called the Islamic State 300, a follower of his message sent to live in Belgium – wrote La Libre Belgique on the Internet site entitled French-language Belgian newspaper on Wednesday.

The Islamic State claimed responsibility propagandájáért French Rachid Kassim Belgian soldiers with the list of names, which is transmitted through popular sympathizers living in Belgium, encrypted messaging service Telegram called “little command of the Belgian brothers’ message was among the extremists.

The Belgian chief prosecutor’s office was “very serious threat” by the message and immediately took the necessary measures to ensure the safety of the soldiers.

It added that the list was not necessary to compile in-depth knowledge of the Belgian army, as the names of the management positions are available on the Internet and social networking sites. All information can be found on the person concerned has since been canceled – they added.
‘Serious and immediate’ grades

Olivier Severin, the military spokesman said that military intelligence is investigating, the military terror threat level for all members of the third, “serious” fokozatról the fourth, a ‘serious and immediate’ stage raised.

This page mentions the security services are aware also that the message transmitted to Kassim last Saturday titled “User Guide for Small chemists’ prepare homemade bomb manufacture.

According to information is not a day goes by without a terrorist organization does not send a message of encouragement to kill Westerners since the beginning of August. Among the fifteen recipients – both in France, as in Belgium – have since been arrested – wrote the newspaper.
Publicity and reported in toborzósejtet

Spain, Germany and Belgium working terroristasejtet Islamist extremist propaganda dissemination, and active recruitment were reported by the authorities of the three countries shared akciójukban, five people were arrested – said the Spanish Interior Ministry.

A ministry statement said the cell members were “perfectly structured organization making” three in Spain, Germany and Belgium were caught in a people, four of them Spanish nationals and one Moroccan.

The cell was set up and operated by one of the most popular social networking site, which is more than 32 thousand people have been committed, mostly Spanish-speaking users of Islam called en Espanol, the Spanish-speaking group. The number of followers increased from about 500 interested people a week.

The religious groups and radical elements interwoven texts and notes, messages, comments were published, praising the terrorist organization called the Islamic State fighters and deeds. Video recordings, photographs have been published, some of them especially cruel content.

The findings of the investigation, said the group tried to encourage to commit terrorist attacks, loosened against IA foes, and very consciously applied the tactics of war known as the Information terror.

They tried to seek out and recruit the easy radikalizálható persons in publications in the country and target – mainly young Muslims – tried to convert content consumption habits. For example, the use of language is also sought that the messages reach them – detailing the Interior Ministry.

In addition to the recruitment of groups that have made contributions to the recruited members receive all the information that helps eljutásukat in conflict zones controlled by the Islamic State of areas where there may be warriors out of them.
ad

The Spanish Interior Ministry statement stressed that now was the group’s objective was annulled as the Islamic State, the manifestations of a permanent sense of insecurity credentials with the people, and thus destabilize the Western society.

Source: mno.hu

Leave a Reply 118 megnézve, 1 alkalommal mai nap |