< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Szoboravatás Kövér: Az ilyennek bele kell harapni a torkába))) Fat: Il morso deve essere incluso come tale nella gola

| Mobile | RSS

Szoboravatás Kövér: Az ilyennek bele kell harapni a torkába))) Fat: Il morso deve essere incluso come tale nella gola

2016. október 30. | hozzászólás | Közélet

Szoboravatás
Kövér: Az ilyennek bele kell harapni a torkába

2-foldgomb

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

A bolsevik olyan ember, aki mindenkit gyűlöl, aki nem úgy gondolkodik, mint ő – ezt Kövér László házelnök mondta Makón, Návay Lajos 1919-ben vértanúhalált halt politikus szoboravatóján. A több mint 70 év után újra felállított emlékművet Lázár János, a térség országgyűlési képviselője leplezte le.

Návay Lajos 1906-ban a képviselőház alelnöke majd 1911-ben pedig házelnöke volt, 1918-ig országgyűlési képviselő. Az 1919-es vörös terror során a makóiak ellen a Vörös Őrség hírhedt terrorista különítményét vezényelték ki, akik a kiskunfélegyházi pályaudvaron unokabátyjával, Návay Ivánnal kivégezték. 1935-ben Makón szobrot emeltek neki, de ezt 1945-ben lerombolták.

Kövér László ünnepi beszédében Wass Albert szavait is idézte, miszerint a bolsevik a homo bestialis, az állatember. A bolsevik olyan ember, aki elégedetlen, irigy és tele van gyűlölködéssel. Mindenkit gyűlöl, aki nem úgy gondolkodik, mint ő. És gyilkosságokkal csinál helyet magának a világban.

„A Tanácsköztársaság leple alatt ilyen állatemberek uralma szakadt 133 nap erejéig a világháború poklában meggyötört, megbénult és magatehetetlen Magyarországra. Ekkor emelkedett először az állampolitika rangjára a terrorizmus Magyarországon, ekkor alapozta meg ezen rendszer hazai ideológiáját Lukács György bolsevik filozófus, ekkor jelentette ki a bolsevik újságíró, Szamuely Tibor, hogy – idézem – a terror a mi kormányzatunk fegyvere, a vértől nem kell félni, a hatalom a kezünkben van, aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, az ilyennek bele kell harapni a torkába” – fogalmazott.

Kövér: Az ilyennek bele kell harapni a torkába

Lázár János, a térség országgyűlési képviselője szerint a közéleti témájú szobrok története egyúttal a félbehagyott rendszerváltás története is. A kommunista diktatúra szobrai a rendszerváltozáskor ugyan le lettek döntve, de elmaradt azon szobrok visszaállítása, amelyeket viszont a kommunisták döntöttek le.

„A hiátusokat 30 év alatt sem pótoltuk ki mindenütt. A sebeket 30 év alatt sem gyógyítottuk be mindenütt. És a megszakított hagyományt, ami a kiegyezésen és a millenniumon keresztül összeköthetné végre a Trianon utáni és a II. világháború utáni magyarságot a saját ezeréves múltjával, nem kötöttük még össze maradéktalanul. Itt volna az ideje, a nemzeti kormány megerősített történelmi legitimációjával végre pedig itt van a lehetősége is, hogy mindezt megtegyük” – mondta a kancelláriaminiszter.

Az újraállított, három méter magas, bronzból készült szoborcsoportot Kiss-Rigó László püspök áldotta meg.

forrás:hírtv.hu

szoboravatás
Fat: Il morso deve essere incluso come tale nella gola

www.fecsego.eu notizie internazionale!

L’uomo bolscevica che odia chi non la pensa come lui – che il presidente della Camera Laszlo Kover detto Mako, nel 1919 Louis Návay martirio politico szoboravatóján. Dopo il monumento è stato ri-costruito più di 70 anni, John Lazar, il rappresentante parlamentare della zona scoperta.

Louis Návay 1906, vice presidente della Camera dei Rappresentanti nel 1911 ed è stato presidente della Camera, un membro del Parlamento fino al 1918. Durante il 1919 Terrore Rosso contro il makóiak il distaccamento Guardia Rossa comandato dal noto terrorista che stazione Kiskunfélegyháza cugino, Ivan Návay eseguito. Nel 1935, fu eretta una statua a lui in Mako, ma fu demolito nel 1945.

Nel suo discorso inaugurale, Laszlo Kover anche citato le parole di Albert Wass, che il Gay bestiale, persona bolscevica animale. Il bolscevichi quelle persone che non sono soddisfatti, pieni di invidia e l’odio. Tutti mi odiano chi non la pensa come lui. E omicidio sta facendo lei stessa un posto nel mondo.

“Con la scusa di regola repubblica sovietica ad animali della gente è stata strappata fino a 133 giorni nell’inferno tormentato della guerra, paralizzato e impotente in Ungheria. Poi la prima volta nella politica dello Stato al rango di terrorismo in Ungheria, basato su questo sistema, l’ideologia nazionale György Lukács bolscevica filosofo, quando ha detto il giornalista bolscevica Tibor Samuelly che – cito – il terrore di ciò che la nostra arma governo, il sangue non deve avere paura di il potere è nelle nostre mani, che vuole tornare al vecchio regime, in quanto tale, è di mordere la gola “- ha detto.

Fat: Il morso deve essere incluso come tale nella gola

Janos Lazar, il rappresentante parlamentare della zona, la storia delle sculture pubbliche a tema è anche la storia del cambiamento di regime abbandonata pure. Le statue del cambio di regime comunista dittatura, quando sono stati inclinati gli stessi elementi, ma ha sbagliato il restauro di sculture, che a sua volta abbattuto dai comunisti.

“Il hiátusokat non ha compensato per questo tutto in 30 anni. Le ferite non sono guarite in 30 anni in tutto il mondo. E la tradizione interrotta che összeköthetné attuato attraverso il compromesso e il Millennium dopo il Trianon e II. Dopo Seconda Guerra ungheresi mondo nelle loro migliaia di anni di storia, non possiamo essere completamente concluso. è il momento, i governi nazionali hanno confermato legittimità storica è finalmente qui è la possibilità di fare tutto “- ha detto la Cancelleria.

La ri-assemblati, tre metri di statua in bronzo alta del vescovo László Kiss-Rigo, ha benedetto il gruppo.
Fonte: hírtv.hu

Leave a Reply 1571 megnézve, 1 alkalommal mai nap |