< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: 30 éves titkosítás: Újabb paraván a pazarlás elé?))) 30-year-old encryption: Recent folding screen in front of the waste?

| Mobile | RSS

30 éves titkosítás: Újabb paraván a pazarlás elé?))) 30-year-old encryption: Recent folding screen in front of the waste?

2016. november 16. | hozzászólás | Közélet

30 éves titkosítás: Újabb paraván a pazarlás elé?

fecsegő szimbolum

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó

30 évre titkosítaná a kormány a kiemelten fontos beruházások működtetésével és pénzügyeivel kapcsolatos adatokat. Eltitkolnák például a felcsúti kisvasút és a miniszterelnök várba költöztetésének terveit is. Kormányoldalon nemzetbiztonsági szempontokra, növekvő terrorveszélyre hivatkoznak, de állítják, csak a műszaki paramétereket titkosítanák, a beruházások költségeire vonatkozó információkat továbbra is kiadnák az érdeklődőknek. Az ellenzék úgy látja, ezzel a javaslattal új szintet lépett a kormányzati korrupció.
30 éves titkosítás: Újabb paraván a pazarlás elé?

Az MSZP frakcióvezető-helyettese az ATV A nap híre című műsorában azt mondta, a kormánypárti javaslat újabb paravánt húzna a fideszes elit pazarlásai, költekezése elé. Szakács László szerint tisztességesebb lett volna, ha Orbánék ahhoz az 1997-ben még az MSZP-SZDSZ kormány idején meghozott belügyminisztériumi rendelethez nyúlnak hozzá, amely az állam, illetve a közszolgáltatások szempontjából fontos és védendő intézményeket sorolja fel, ezek közül ugyanis több intézmény ma már nem is létezik.

Ehelyett nem túl korrekt módon, egy salátatörvényben rejtették el a titkosításra vonatkozó javaslatot

– mondta el Szakács, aki szerint ráadásul az akkori rendelet csupán a védendő intézményeket sorolta fel, és szó sem volt a műszaki, vagy a pénzügyi adatok titkosításáról. Az MSZP-s képviselő szerint a teljes átláthatóság például egy közszolgáltatás korszerűsítése, de a miniszterelnök várba költöztetése kapcsán is jogos elvárás, nincs Magyarországon olyan nemzetbiztonsági kockázat, ami egy ilyen titkosítást indokolttá tenne.

Vágó Gábor, az Átlátszó munkatársa szerint nem szakmai, hanem egyértelműen politikai döntések fognak születni, amikor egy-egy közbeszerzés kapcsán az adatok nyilvánosságáról nem a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatal (NAIH), hanem az illetékes miniszter hozza majd meg a döntést. Vágó Gábor A nap hírében elmondta, egyáltalán nem mindegy, hogy egy beruházás műszaki paraméterei nyilvánosak-e, vagy sem, az oknyomozó munka szempontjából például fontos azt tudni, hogy egy közbeszerzés során vásárolt berendezés valóban annyiba került-e, mint amennyiért elszámolták. Vágó szerint mindenesetre

korántsem biztos, hogy a törvény olyan simán átmegy majd a parlamenten,

bizakodásra adhat okot ugyanis az a precedens értékű siker, amit a múlt héten értek el az Átlátszó jogászai Strassbourgban. Még 2011-ben a Helsinki Bizottság igényelt adatot azzal kapcsolatban, hogy a kirendelt védőügyvédek milyen szempontok alapján kerülnek kiválasztásra, ebben az ügyben pedig döntő érv volt, hogy az információhoz való jogot az Európai Alapjogok Chartája is tartalmazza – mondta el a volt LMP-s politikus, aki szerint az oknyomozó újságírói munkának akkor lesz majd igazán nagy jelentősége, amikor 2018-ban, a kormányváltás után sor kerül a valódi elszámoltatásra, a cikkek alapján ugyanis pontosan lehet majd tudni, hogy ki milyen ügyben volt érintett.

Nem ez az első törvény, ami szűkíti az információs mozgásteret, hiszen a paksi bővítést is titkosították 30 évre, és nem csak azokat az adatokat, amiknek a nyilvánossága valóban nemzetbiztonsági kockázatot jelentene – mutatott rá immár Varga Áron politológus ugyanebben az adásban. Varga szerint miközben korrupció tekintetében a 2010 előtti időszakhoz képest egy „óriási minőségi ugrást” tapasztalhattunk, az emberek láthatóan kezdenek belefásulni a korrupciós ügyekbe. A szakértő szerint a növekvő korrupció leginkább akkor látszana meg a közvélemény-kutatási adatokon,

ha lenne egy olyan ellenzék, aminek az emberek többsége elhiszi, hogy ő teljesen másképp csinálná.

Probléma továbbá, hogy a korrupciós ügyek egy jelentős része sokak számára nehezen érthető, hiszen offshore cégekről, bonyolult céghálózatokról hallhatunk, a szereplők pedig sok esetben kevésbé ismert emberek. A politológus szerint a korrupció a közpénzek ellopásán túl azért is probléma, mert verseny hiányában rossz minőségű beruházásokhoz vezethet, egy kormányközeli áruházláncnál például emiatt akár sokkal több lehet a romlott párizsi, míg egy atomerőmű esetén ez sokkal súlyosabb biztonsági problémát is jelenthet.

forrás:atv.hu / J.I.

30-year-old encryption: Recent folding screen in front of the waste?

 chattering the symbol

Good news www.fecsego.eu International

30-year government encrypting data on the operation and finances of the priority projects. Felcsút hide it as the railway and the Prime Minister of plans for moving castle. Government-page national security considerations, the growing threat of terrorism link, but claim to encrypt only the technical parameters and information regarding the costs of the investments continue to grant those interested. The opposition sees this proposal has entered a new level of government corruption.
30-year-old encryption: Recent folding screen in front of the waste?

The Socialist Party parliamentary group deputy news of the day was the ATV’s show, said the governing party Fidesz proposal for a new screen around to pull the elite wasteful spending front. Laszlo cook it would have been fairer if Orbán to go to the Department of Home Affairs Regulation has taken in 1997 during the MSZP-SZDSZ government, which sets out an important and protected institutions of the state and public services in terms of them since several institutions are no longer It exists.

Instead, not so correctly, an omnibus proposal for hidden encrypted

– Said Cook, who said that in addition to the regulation time only listed the institutions to be protected, and there was no technical or financial data encryption on. According to the MSZP representatives of full transparency as the upgrading of a public service, but also in relation to the Prime Minister of legitimate expectations Moving Castle, Hungary does not have a national security risk, which would justify such a cipher.

Gabor Editor, associate Transparency is not professional, but clearly political decisions will be born when the context of a public procurement of non-disclosure of data from the National Data Protection and Information Office (Naihan), but the competent minister will make the decision. Gabor cutting the day’s events, he said did not matter whether an investment in the technical parameters of the public whether or not the investigative work in terms of for example, it is important to know that in the course of a procurement purchased equipment as much was whether price it was recognized. In any event, Editor

It is far from certain that the bill will pass through so smoothly in parliament,

give rise for optimism because of the precedent of success, which was achieved last week in Strasbourg Transparent lawyers. data even in 2011, the Helsinki Committee is required as to whether a public defender lawyers are selected on the basis of what criteria, in this case, was a decisive argument that the right to information by the European Fundamental Rights Charter as well – said the former LMP politician who, according to investigative journalistic work, it will be really great importance when in 2018, after the change of government, is the real accountability, based on the same articles can be accurately and to know who was involved in what matters.

This is not the first law, which restricts the information playing field, because the Paks expansion is encrypted for 30 years, and not only those data that the public in fact pose a threat to national security – he pointed out already Aaron Varga political scientist in the same show. According to Varga, while corruption as compared to the period before 2010 is a “huge qualitative leap” we experienced, people are starting to visibly belefásulni in corruption cases. The expert said the growing corruption most likely to be seen in the poll data,

if there is an opposition, which most people believe that he is a completely different way to do it.

A further problem is that a significant part of the corruption cases are difficult for many people to understand, because offshore companies that complicated céghálózatokról we can hear the actors are often less well-known people. The political scientist said the corruption of public funds to theft too is a problem because of the absence of competition can lead to poor quality investments, a government nearby retail chain such as reason could be much more can be spoiled in Paris, while in case of a nuclear power plant that pose more serious safety issue.

Source: atv.hu / J.I.

Leave a Reply 79 megnézve, 1 alkalommal mai nap |