< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Brüsszeli egyeztetés az uniós agrárpénzek elosztásáról Fazekas Sándor: Termelésre legyen támogatás)))) Brussels negotiations on the allocation of EU agricultural funds Sándor Fazekas: production being for

| Mobile | RSS

Brüsszeli egyeztetés az uniós agrárpénzek elosztásáról Fazekas Sándor: Termelésre legyen támogatás)))) Brussels negotiations on the allocation of EU agricultural funds Sándor Fazekas: production being for

2016. november 16. | hozzászólás | Közélet

Brüsszeli egyeztetés az uniós agrárpénzek elosztásáról
Fazekas Sándor: Termelésre legyen támogatás

2-foldgomb
www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó

A Közös Agrárpolitika (KAP) forrá­sait ténylegesen a gazdáknak kell megkapniuk a jövőben is, az uniós támogatásoknak a termelést kell szolgál­niuk – nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Fazekas Sándor.

fazekas-sandor
Fazekas Sándor (Fotó: MH)
Vannak olyan elképzelések, hogy a jelenlegi uniós agrártámogatások egy részét más célokra kellene fordítani – mondta lapunknak Fazekas Sándor tegnap este, az EU agrárminiszterek brüsszeli ülését követően. A földművelésügyi miniszter megjegyezte: felvetődött, hogy a migrációval kapcsolatos költségekre, környezetvédelemre, kutatás-fejlesztésre csoportosítanának át a KAP-forrásokból. Fazekas Sándor hangsúlyozta: a magyar álláspont az, hogy a 2020 utáni időszakban is ténylegesen a gazdáknak kell megkapniuk az uniós támogatásokat, a forrásoknak a termelést kell szolgálniuk. A visegrádi országok mellett ezt az álláspontot osztja Románia, Bulgária és Szlovénia is. A déli és a balti államok is így vélekednek. Ugyanakkor a skandináv országok, valamint Németország és főként Hollandia úgy látja: döntsön a piaci verseny. Felhívta a figyelmet: a jelenlegi agrártámogatási rendszer fenntartása azért is fontos, mert ha nem lenne támogatás, akkor magasabbak lennének az élelmiszerárak. A viták ellenére optimista, bízik abban, hogy számunkra is kedvező megállapodás születik majd.

Kitért arra is: bizonyos világcégek is ácsingóznak az uniós agrárpénzekre, például GMO-s termékek fejlesztése címén, avagy olyan jellegű kísérletekre hivatkozva, mint a hajón lévő tehenészet. Fazekas Sándor kiemelte: Magyarország és általában az EU-13, vagyis az újabban csatlakozó országok eddig alig kaptak támogatást agrárjellegű kutatás-fejlesztési programokra. A magyar fejlesztésű BIOEAST programot döntően uniós támogatásból valósítanánk meg. A cél egy biomassza-alapú gazdaságon belüli tudásalapú mezőgazdaság, akvakultúra és erdészet fenntartható fejlődésének elősegítése a közép- és kelet-európai ré­giók­ban. A program 2020 előtt indulna, a magyar kezdeményezést támogatják a visegrádi országok, továbbá Románia, Bulgária és Szlovénia is.

forrás:magyar hírlap.hu

Brussels negotiations on the allocation of EU agricultural funds
Sándor Fazekas: production being for

 two-fold button
Good news www.fecsego.eu International

resources (CAP), the Common Agricultural Policy farmers actually need to receive in the future, the EU assistance should serve the production – said Sándor Fazekas, the Hungarian News.

pottery Sandor
Sándor Fazekas (photo: MH)
It has emerged that some of the current EU agricultural subsidies should be used for other purposes – Sándor Fazekas, he told this newspaper last night, after a meeting of EU agriculture ministers in Brussels. The Minister of Agriculture noted, suggested that costs, environmental protection, research and development related to migration be transferred to the CAP funds. Sándor Fazekas stressed that the Hungarian position is that the post-2020 period is actually the farmers need to receive EU subsidies, the source must serve the production. In addition to the Visegrad countries that view shared by Romania, Bulgaria and Slovenia. In the south and the Baltic States feel about the same way. However, the Nordic countries, the Netherlands and Germany and, in particular, the Committee does decide to market competition. He drew attention to the maintenance of the current system of agricultural subsidies is also important, because if you do not support it, it would be higher food prices. Despite the disputes optimistic, confident that an agreement will be beneficial for us as well.

He added also some global companies have ácsingóznak the EU agricultural finance, for example by way of the development of GMOs and products, or referring to any kind of experimentation, a dairy farm in the boat. Sándor Fazekas emphasized that Hungary and the EU-13 in general, that in the new accession countries has hardly received support agrarian research and development programs. The Hungarian developed BIOEAST program would be implemented mainly by EU funding. The goal of a knowledge-based agriculture, aquaculture and forestry in a sustainable bio-based economy, promote the development of the Central and Eastern European regions. The program would start before 2020, the Hungarian initiative in support of the Visegrad countries, as well as Romania, Bulgaria and Slovenia.

Source: Hungarian hírlap.hu

Leave a Reply 83 megnézve, 1 alkalommal mai nap |