< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Magyaroké a világpiac tizede, és lehetne több is)))) Hungarians tenth of the world market, and it could be more

| Mobile | RSS

Magyaroké a világpiac tizede, és lehetne több is)))) Hungarians tenth of the world market, and it could be more

2016. november 18. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Magyaroké a világpiac tizede, és lehetne több is

2-foldgomb

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó

A magyar vetőmagágazat az elmúlt három évben a világ kereskedelmének tíz százalékát adta. Sok magyar gazda azonban még mindig a szaporítóanyagon próbál spórolni, és silányabb magot vet el.

A hazai vetőmag világszerte elismert. Magyarországon jelenleg körülbelül százezer hektáron dolgoznak azért a szakemberek, hogy ez a jövőben is így maradjon. Az ágazatban dolgozók büszkék a magyar vetőmag jó minőségére, és bíznak abban, hogy idővel itthon is egyre keresettebb lesz a hazai szaporítóanyag.

A magyar vetőmagágazat az elmúlt három évben a világ kereskedelmének tíz százalékát, vagy efölötti értékét adta. A magyar vetőmag nem véletlenül keresett a világon, kiváló a minősége, megbízható és a termelését komoly tudással bíró szakemberek végzik.

A vetőmagtermelés nagyon erősen exportorientált ágazat, éppen ezért nem mindegy, hogy az exportpiacaink, hogyan működnek. A keleti országokban, Oroszországban, Ukrajnában lévő válság súlyosan érintette a hazai termelőket és forgalmazókat, magyarázta Feldman Zsolt helyettes államtitkár.

Az exportpiacokon a következő évek kérdése, hogy a hazai vetőmag előállítók és forgalmazók, hogyan tudnak a globalizált piacon együttműködve, közös piacépítéssel, piacszerzéssel előrébb lépni, hiszen ebben még gyerekcipőben járunk.

Bár a hazai vetőmag minősége megfelelő, sajnos mégis sok magyar gazda a szaporítóanyagon próbál spórolni, és silányabb magot vet el.

Alapvető cél, hogy minden eszközzel megpróbálják felhívni a gazdálkodók figyelmét arra, hogy a fémzárolt vetőmag nem csupán egy költség, hanem alapvetően az ő termelési biztonságukat segíti, és termelés végén többletjövedelmet generál.

A szaktárca és a vetőmagágazatban dolgozók számára is fontos az, hogy a hazai gazdák magyar szaporítóanyagot vessenek.

Balázs Ervin, az MTA Agrártudományi Kutató Központ főigazgatója nagyon fontosnak tartja, hogy megfelelő marketingprogrammal megvalósuljon a jelszó: magyar földbe magyar magot, hogy a versenyképességünk a nagy, tőkeerős cégekkel szemben érvényesülhessen.

Úgy véli, egy általános vetőmag-támogatási rendszert kellene kialakítani, és a magyar vetőmagot használó termelőket előnyben kellene részesíteni, azokhoz képest, akik külföldi fajtát akarnak Magyarországon termeszteni.

A vetőmagtermelők számára az egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás. Olyan szaporítóanyagot kell előállítaniuk, ami a megváltozott időjárási feltételeket is kibírja. Minél inkább szárazság- és stressztűrő, ugyanakkor bő hozamokat produkál.

forrás:híradó.hu

Hungarians tenth of the world market, and it could be more

 two-fold button

Good news www.fecsego.eu International

The Hungarian seed sector than ten percent of the world trade in the last three years. However, many Hungarian farmers are still trying to save the plant material and inferior seeds to sow.

Domestic seed recognized worldwide. Hungary is currently working on about a hundred thousand acres of professionals so that it remains so in the future. The Hungarian seed sector workers are proud of their good quality and are confident that over time at home will be increasingly in demand in the domestic material.

The Hungarian seed sector than ten percent of world trade, or above the value of the last three years. The Hungarian seed is not by accident looking for in the world of high-quality, reliable and serious production carried out by knowledgeable professionals.

The seed production is strongly export-oriented sectors, which is why it makes a difference to our export markets, how they work. The crisis in Eastern countries, Russia, Ukraine severely affected domestic producers and distributors, explained Zsolt Feldman, Deputy Secretary of State.

The issue of export markets in the next few years, the domestic seed producers and distributors how they can in cooperation with the globalized market, common market building, market acquisition move forward, because we are still in its infancy.

Although the quality of the domestic seed proper, but unfortunately a lot of Hungarian farmers trying to save the plant material and inferior seeds to sow.

The key objective is to try every means to draw farmers’ attention to the fact that certified seed is not only a cost, but basically his production helps their security, and the end of production generates additional income.

it is also important for the ministry and the seed sector workers to domestic farmers Hungarian propagating an end.

Ervin Balazs, Hungarian Academy of Agricultural Sciences Research Centre, the Director-General considers it very important to achieve the right marketing program password: Hungarian Hungarian soil cores to realize their competitiveness against large, well-capitalized companies.

He believes a general seed subsidy system should be developed, and the Hungarian growers using seed should be preferred, compared to those who want to cultivate foreign species in Hungary.

The seed growers is one of the biggest challenges of climate change. They must produce propagation material, which can withstand the changing weather conditions. The more drought stress and, at the same time produces plenty of yields.

Source: Hirado.hu

Leave a Reply 83 megnézve, 1 alkalommal mai nap |