< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Vákuumbomba Irak pusztító fegyvert kér a britektől)))) vacuum Bomb Iraq asks weapon of destruction from the Brits

| Mobile | RSS

Vákuumbomba Irak pusztító fegyvert kér a britektől)))) vacuum Bomb Iraq asks weapon of destruction from the Brits

2016. november 19. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Vákuumbomba

Irak pusztító fegyvert kér a britektől

Az iraki hadsereg katonái páncélozott harcjárművükkel a Moszul körüli harcokban 2016. november 12-én
Az iraki hadsereg katonái páncélozott harcjárművükkel a Moszul körüli harcokban 2016. november 12-én
Fotó: Safin Hamed / Europress/AFP
Az iraki kormány szokatlan és kényes kéréssel fordult az Egyesült Királysághoz: azt akarják, hogy a brit hadsereg bocsásson a rendelkezésükre termobárikus bombákat, hogy hatékonyan harcolhassanak az Iszlám Állam alagutakban, bunkerekben és erődítményekben bujkáló katonái ellen. Jelenleg Észak-Irakban, Moszul térségében harcolnak a kormányerők a terrorszervezet ellen, állításuk szerint csak itt vetnék be ezeket. De a – más néven vákuumbombaként ismert – fegyverek nagyobb pusztítást végeznek, mint a legtöbb hagyományos robbanószer. Használatukat ugyan nem tiltja a nemzetközi jog, de nagyon veszélyes lenne, ha illetéktelen kezekbe kerülne.

A The Guardian úgy tudja, hogy a bagdadi kormány hivatalos kérvényt küldött a brit védelmi minisztériumhoz, hogy bocsássanak a rendelkezésükre ún. termobárikus bombákat. Az Egyesült Királyság hétfőn fogadta az iraki hadsereg képviselőit, de arról tájékoztatták őket, hogy az ő fegyverarzenáljukban nincsenek ilyen fegyverek.

 Súlyos harcok az ostromlott városban

Az iraki hadsereg katonái a pénteki hírek szerint erős ellenállással találkoznak Moszulban. A dzsihadisták orvlövészekkel, aknavető tűzzel és robbanószerrel megpakolt páncélozott járműveket vezető öngyilkos merénylőkkel hátráltatják őket. Olvassa el hírösszefoglalónkat!

Azonban ez még nem jelenti azt, hogy az Iszlám Állam ellen harcoló kormányerők nem jutnak hozzá a vákuumbombákhoz: kérvényt terjeszthetnek elő a terrorszervezet ellen harcoló 67 országot tömörítő koalíció elé. Az irakiak várhatóan beadják ezt, ugyanis az elmúlt hetekben a hadseregük megrekedt az észak-iraki Moszul környékén. Az ISIS erői felkészültek az ostromra és az utcai harcra, a városban feltartóztatták a felszabadító erőket.

Éget, rombol, utána megfullaszt

Bár pont az ilyen, főként zárt terekből és szűk búvóhelyekből álló terepre találták ki a vákuumbombát, a több százezer lakosú Moszulban humanitárius katasztrófához vezethet a bevetése. Annyira hatékony, hogy a célobjektumban senki sem marad életben.

A fegyver működési elve lényegében az, hogy egy zárt térbe nagy mennyiségű gyúlékony anyagot juttatnak a töltet első, kisebb robbantásával. Ez az anyag gyorsan szétterjed a levegőben, mintha csak egy dezodorból fújnák szét (ezért nevezik aeroszolbombának is). Bejut a bútorok alá, a csukott, nem hermetikusan záródó ajtók mögé. Amikor a gyújtószerkezet működésbe lép, a befecskendezett anyag azonnal lángra lobban, a hőtágulás pusztító lökéshullámot eredményez. Amikor az égést tápláló oxigén elfogyott, viszont vákuum keletkezik, ez az epicentrum felé szívja a helyiségben lévő összes tereptárgyat. Ha a több ezer fokos hőséget és tüzet, a gyors nyomásváltozást túl is élné egy ember, megfullad az oxigénhiány miatt.

A vákuumbomba nem új találmány, a világ hadseregei több évtizede használják. Az Egyesült Államok először a vietnami háborúban vetette be barlangokban és bunkerekben rejtőző vietkong-harcosok ellen. Később az Egyesült Királyság haderejével együtt Afganisztánban használtak a tálibok rejtekhelyeinek elpusztítására. Legutóbb Oroszország és a szír kormányerők vetették be Szíriában. Több esetben olyan civilekkel teli helyszíneken használták, mint Aleppó.

Afganisztáni bevetésre szánt amerikai BLU-118B termobárikus bomba egy marylandi támaszponton 2012. február 2-án
Fotó: Karen Burrows

Pont emiatt aggályos, ha az iraki hadsereg is kap termobárikus fegyvereket: az Iszlám Állam elleni háború az elmúlt időszakban utcai harccá változott a legtöbb fronton. Az épített környezetben nem zárható ki, hogy civilekkel teli épületeket robbantanak fel a pusztító eszközzel.

A Vice News tavaly augusztusi tudósítása szerint legalább százan haltak meg Szíriában, amikor az orosz és a szír hadsereg rosszul választott meg egy célpontot, és ilyen fegyvert használt. A bennrekedtek között nem volt túlélő. Nem véletlen, hogy több emberi jogi szervezet is szeretné betiltatni és egy listára tenni a vegyi fegyverekkel.

Végre pusztító fegyverek kerülhetnek Irakba

A jelentések szerint Moszul környékén az iraki hadsereg már bevetette orosz gyártmányú TOS-1A nehéz rakéta-sorozatvetőit. Ezek a lövegek alkalmasak a termobárikus töltetek kilövésére. Jelenlétük azt vetíti előre, hogy ilyen lövedékeket is bevetnek majd, ha szert tesznek termobárikus töltetekre.

Egyelőre még csak 50-60 ezer főre becsülik azoknak a civileknek a számát, akik elmenekültek Moszulból és elővárosaiból. Úgy sejtik, hogy még közel 500 ezer ember maradhatott a térségben, ami valószínűsíti, hogy szinte lehetetlen biztonságos körülmények között bevetni a vákuumbombákat.

forrás:mno.hu

vacuum Bomb
Iraq asks weapon of destruction from the Brits

The Iraqi army soldiers, armored fighting harcjárművükkel around Mosul on 12 November 2016
The Iraqi army soldiers, armored fighting harcjárművükkel around Mosul on 12 November 2016
Photo: Safin Hamed / Euro PRESS / AFP
The Iraqi government an unusual and delicate request to the United Kingdom: they want to forgive the British army bomb disposal termobárikus to be effective in their fight against the Islamic State of tunnels, bunkers, forts and hiding soldiers. Currently, in northern Iraq, Mosul region are fighting government forces against the terrorist organization, stating that they are only deployed here. But – also known as vacuum bombs known as – more weapons of destruction carried out than most conventional explosives. Their use is not prohibited by international law the same, but it would be very dangerous if the wrong hands would be.

The Guardian understands that the Baghdad government sent a formal request to the British Ministry of Defence to provide them with so-called. termobárikus bombs. The United Kingdom on Monday welcomed the representatives of the Iraqi army, but informed them that his fegyverarzenáljukban there are no such weapons.
Serious fighting in the besieged city

The Iraqi army soldiers on Friday reportedly meet strong resistance in Mosul. Jihadist snipers, mortar fire and explosives laden armored vehicle driver committed suicide merénylőkkel hinder them. Read hírösszefoglalónkat!

However, this does not mean that the Islamic State of fighting against government forces do not have access to vákuumbombákhoz: an application may submit to fighting against the terrorist organization 67 country coalition. The Iraqis are expected to start receiving this because in recent weeks the military has stuck around Mosul in northern Iraq. ISIS forces prepared for a siege and street fighting in the city intercepted the liberation forces.
Burn, destroy, then suffocate

Although these points, especially in closed spaces and narrow hiding place consisting of terrain invented the vacuum bomb, the hundreds of thousands of inhabitants humanitarian catastrophe in Mosul could lead to the deployment. It’s so effective that it is a destination no one would survive.

The principle of the weapon is essentially that of a confined space a large amount of combustible material to the first charge, of smaller explosions. This material quickly spread through the air, as if to blow apart a dezodorból (so called aeroszolbombának too). Gets under furniture, behind closed doors is not hermetically sealed. When the ignition system is activated, immediately ignition of the injected material, the expansion will result in a devastating shockwave. When it runs out of oxygen combustion, while a vacuum is sucked into the epicenter of all terrain objects in the room. If the thousands of degrees of heat and fire, too rapid change in pressure was living in a man suffocated due to lack of oxygen.

The vacuum bomb is not a new invention, the world’s armies are used for several decades. In the United States, it was first used during the Vietnam War against caves and bunkers hidden Viet Cong fighters. Later, with the UK forces in Afghanistan to destroy the Taliban used hiding places. Most recently, Russia and the Syrian government forces threw in Syria. In several cases they used a civil-filled venues such as Aleppo.

Deployed in Afghanistan for US bomb BLU-118B termobárikus Force Base in Maryland on February 2, 2012
Photo: Karen Burrows

Points of concern for this reason, if you can get the Iraqi army termobárikus weapons: the war against the Islamic State in recent times has changed the most fronts street fight. The built environment can not be ruled out that full of civil buildings blow up a destructive device.

The Vice News coverage of last August, according to at least hundreds of people have died in Syria, where the Syrian army in Russia and selected a wrong target, and used such a weapon. there were no survivors among bennrekedtek. It is no coincidence that you want to ban and make a list of chemical weapons several human rights organizations.
“At last,” may WMD in Iraq

According to reports, around Mosul with the Iraqi army has been deployed Russian-made TOS-1A heavy rocket sorozatvetőit. These guns capable of firing termobárikus charges. Their presence anticipates that these bullets will be sown if you acquire termobárikus cartridges.

So far, only 50-60 thousand estimated the number of civilians who have fled to the cities of Mosul and. I suspect that even nearly 500 thousand people could remain in the region and is likely to be deployed in the vacuum bomb is almost impossible to secure conditions.

Source: mno.hu

 

Leave a Reply 87 megnézve, 1 alkalommal mai nap |