< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Brutálisan egymásnak estek a jobbikos nagyágyúk)))) Jobbik is a brutal fighting over the big guns

| Mobile | RSS

Brutálisan egymásnak estek a jobbikos nagyágyúk)))) Jobbik is a brutal fighting over the big guns

2016. november 29. | hozzászólás | Életképek/bulvár

Brutálisan egymásnak estek a jobbikos nagyágyúk

fecsegő szimbolum

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál

Éles hangú közleményben reagált Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármestere Toroczkai László Ásotthalmon hozott rendeletére, amelyben betiltotta a mecsetek építését, a melegházasság népszerűsítését és a burka viseletét is.
Brutálisan egymásnak estek a jobbikos nagyágyúk

Ásotthalom önkormányzata a Jobbik alelnökének a javaslatára rendeletet hozott arról, hogy a településen tilos a mecset- és minaretépítés, a müezzin működése és a teljes testet fedő muszlim női viselet.

Ezen kívül minden olyan propagandát is betiltottak, ami nem férfi és nő kapcsolatán alapuló házasságot, illetve szülő-gyerek viszonyon nyugvó családot hirdet.

Az elfogadott rendelet megdöbbenést váltott ki a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesületben is, akik szerint „kirekesztő, közösség elleni izgatásra alkalmas” a döntés, ezért az igazságügy-miniszter közbeavatkozását sürgették.

Orosz Mihály Zoltán: Súlyos tévedésnek tartom

Polgármesteri közleményt adott ki Orosz Mihály Zoltán is, aki szerint

az ásotthalmi rendelet „meggyaláz egy szakrális vallást, annak hagyományait és áttételesen annak követőit” is.

„Súlyos tévedésnek tartom, hogy egy Isten odaadó szolgálatára tanító vallás, jelen esetben az Iszlám követőinek erkölcsi és világi törvényeket betartó hithű sokaságát összemossák azon csoportokkal, akik akár Európába özönlő „migránsként”, akár szülőföldjükön maradottként a saját vallásukat megtagadó, kiilleszkedett, garázda és bűnöző életmódot folytatnak. Ezen bűnöző rétegeknek semmi közük az Iszlámhoz” – fogalmaz az érpataki polgármester.

Orosz szerint a migrációs válságnak semmi köze a vallásháborúhoz, hiszen a „jelenlegi Isten-tagadó világban a keresztények és a muszlimok egymás természetes szövetségesei”.

Az érpataki polgármester szerint a nyugati világban tudatosan gerjesztik az iszlám vallás és civilizáció elleni gyűlöletet, amiben

„egyetlen európai ország nemzeti oldalát képviselő polgármesternek sem lenne szabad már elvi okokból sem részt venni, pláne nem kellene fokozni, dacolva azzal, hogy ebből népszerűség növekedés várható”.

„Azt pedig végképp érthetetlennek tartom, hogy ezen Isten törvényei szerint élő, tisztességes muszlim hívők sokaságát és azok hitéleti tevékenységét miért kell egy lapon említeni a fajtalankodó és a természeti rendből kifordult társadalmi csoportok emberellenes és társadalom züllesztő propagandájával” – fogalmazott Orosz.

forrás:atv.hu

Jobbik is a brutal fighting over the big guns

 chattering the symbol

www.fecsego.eu international news

Sharp Communication Zoltán Orosz Michael responded, Érpatak Mayor László regulation has Toroczkai Ásotthalom, which has banned the construction of mosques, gay marriage and promoting the burqa costumes as well.
Jobbik is a brutal fighting over the big guns

Ásotthalom Jobbik vice-president of the Municipality of the proposal made on a regulation that prohibited the locality and the mecset- minaretépítés, the muezzin operation and full body-covering Muslim women wear.

In addition, all such propaganda is banned, which is based on a man and woman relationship marriage or parent-child relationship based on family notices.

The regulation adopted by the Hungarian sparked consternation of Islamic Legal Defense Association, who, according to “exclusive, suitable provocation against a community” decision, it called for the intervention of the Minister of Justice.

Zoltán Orosz Michael: I think a grave mistake

Mayor Michael issued a notice Zoltán Orosz, who, according to

the Ásotthalom Regulation “desecrate a sacred religion, its traditions and its followers indirectly” it is.

“Serious mistake I make a God dedicated service to teachers of religion, in this case Islam followers of moral and secular law-abiding faithful multitude confuse those groups who make up Europe streaming” migrants “or homeland left behind as their own religion refusing kiilleszkedett, disorderly conduct and criminal lifestyle they lead. These layers criminals have nothing to do with Islam “- puts the Érpatak mayor.

According to the Russian crisis on migration nothing to do with religion, war, since “God is present world-denying Christians and Muslims are natural allies.”

Érpatak The mayor said the Western world consciously fueling hatred against the Islamic religion and civilization, which

“Mayor representing the national side only European country should ever have been a matter of principle not to participate, let alone should not be stepped up in defiance of the fact that this popularity is expected to increase.”

“It is utterly incomprehensible to me that according to the laws that God is a living, decent Muslim believers multitude and their religious activities of why you need a sheet to mention the lewd tale and natural tabernacle twisted social groups of people and anti-social corrupting propaganda” – said the Russian.

Source: atv.hu

Leave a Reply 77 megnézve, 1 alkalommal mai nap |