< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Csaknem kétharmados többségben a pesszimisták.

| Mobile | RSS

Csaknem kétharmados többségben a pesszimisták.

2016. november 30. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Középen Orbán Viktor miniszterelnök, balra Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, mögötte Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés plenáris ülésén 2014. november 18-án. A parlament elfogadta a jövő évi adótörvényeket.

Fotó: Kovács AttilaBELFÖLD 354 Orbán retteghet, durva felmérés az elégedetlenekről

Csaknem kétharmados többségben a pesszimisták.

A 2018-as választások közeledtével egyre fontosabb, kik az elégedett, illetve elégedetlen szavazók. A Policy Solutions, a Závecz Research és a Friedrich-Ebert-Stiftung megvizsgálta, milyen általános jellemzői vannak azoknak a választóknak, akik szerint rossz irányba mennek a dolgok, akik kritikusak a kormánnyal. Az elemzés szerint Magyarországon az alacsony iskolázottságú, idősebb, kistelepüléseken élő választók között a legnagyobb az elégedetlenség. Az ellenzéki pártok számára ugyanakkor komoly kihívás, többségüket nem lehet interneten elérni.

A nők pesszimistábbak
A magyar választókra nem jellemző a derűlátás az ország helyzetét illetően, a többség szerint rossz irányba mennek a dolgok. A válaszadók 61%-a látja borúsan a helyzetet, csak 31 százalék tekinthető bizakodónak. A nők (62%) egy árnyalattal sötétebben látják a helyzetet, mint a férfiak (59%) – de alapvetően mindkét csoportra a negatív helyzetértékelés jellemző.

60 év után már megvan a kétharmad
Valamennyi korcsoportban a rossz irányt érzékelők vannak többségben. A legelégedettebbnek a 30-39 évesek mondhatók (40%). 40 év felett az életkor előrehaladtával fokozatosan emelkedik a borúlátók aránya. A 60 évnél idősebb korosztálynak a leglesújtóbb a véleménye közállapotokról: kétharmaduk szerint ma Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok, és csupán negyedük lát okot az optimizmusra.

Tanulni kell a derűlátáshoz
Az iskolai végzettség erősen hat az ország helyzetének megítélésére. Minél képzettebb valaki, annál valószínűbb, hogy pozitívan ítéli meg az irányt, amerre az ország tart. A legkevésbé iskolázottak, a 8 osztályt sem végzők csoportját minden társadalmi csoportnál erősebb negatív érzület jellemzi: 83 százalékuk szerint rossz irányba mennek a dolgok. A diplomások a legkevésbé borúlátóak, körükben az átlagosnál jóval magasabb az itteni helyzetet jónak ítélők aránya (41%). Ez ugyanakkor csak mérsékelt pesszimizmust jelent, mert még a legmagasabb végzettségűek között is az elégedetlenek vannak többségben (50%).

A legkisebb is számít
Minél nagyobb településen él valaki, annál kevésbé látja rossznak a dolgok alakulását. Ennek megfelelően Budapesten van a legtöbb optimista (35%), de ez is csak egy erős kisebbség (55% elégedetlen). A kisebb városokban élők álláspontja megegyezik az országos átlaggal (31%), a községekben élők körében még alacsonyabb az optimisták aránya: 28%, vagyis a kis településeken a legpesszimistábbak. Az elégedetlen szavazók többségét nem interneten lehet elérni.

Az internettel nő az optimizmus
A gyakori internethasználók elégedettebbek a dolgok aktuális alakulásával, mint azok, akik csak ritkán, vagy egyáltalán nem használják a világhálót. Az alkalmi internetezők rendkívül kritikusak: több mint háromnegyed részük szerint rossz irányba haladnak a dolgok. Az internetet legalább heti rendszerességgel használók optimistábbak a teljes magyar népességnél: 43% szerint jó az irány.

5% fideszes is morog
Politikai értelemben az elégedetleneknek négy számottevő méretű és markánsan elkülöníthető csoportja különböztethető meg: a bizonytalan (a teljes népesség 22%-a), a baloldali-liberális (17%), a jobbikos (12%) és a kormánypárti elégedetlenek (5%), tehát a Fidesz-szimpatizánsok egy szabad szemmel is jól látható része sem ért egyet a dolgok jelenlegi alakulásával. A legnépesebb csoportot alkotó bizonytalanok körében enyhe a női túlsúly. Az átlagosnál többen vannak az 50 éven aluliak között, és kiugró az arányuk 8 osztálynál kevesebbet végzetteken belül. Sokan közülük munkanélküliek, az álláskeresők közel fele tartozik közéjük.

Az ellenzéki profil
A baloldali-liberális elégedetlenek nagyobb arányban kerülnek ki a nők közül, korszerkezetük pedig erőteljes idősödést mutat, a 60 év felettieknek messze a legnagyobb részét ez a csoport alkotja. Jellemzően az alapfokú végzettségűek körében találhatók, igen erősen felülreprezentáltak a nyugdíjasok és háztartásbeliek inaktív csoportján belül. Legjellemzőbb lakóhelyük a főváros, de a kisebb településtípusokban is viszonylag kiegyensúlyozott arányban vannak jelen. A Jobbik az országos helyzettel elégedetlen szimpatizánsai a párt táborának profiljához kapcsolódóan főként a férfiak és a 40 év alatti korosztályokban vannak jelen. Tipikusan szakmunkás, illetve középfokú végzettséggel rendelkeznek. Minden településtípuson hasonló arányban találhatjuk őket.

A Fidesz gyenge pontja
Az országban zajló folyamatokkal szemben kritikus fideszesek között nagyjából kiegyensúlyozott a férfiak és nők aránya, és életkor alapján is viszonylag egyenletesen oszlanak meg. Az átlagosnál többen vannak a legkevésbé iskolázottak körében, a közép- és felsőfokú végzettségűeknél alig vannak jelen. Budapest felől a kisebb települések felé haladva növekszik a fideszes elégedetlenek részaránya. A Fidesz elégedetlenjei az átlagosnál nagyobb arányban élnek vidéki kisvárosokban, falvakban, jellemzően segéd- és betanított munkások. A Fidesz gyenge pontját tehát az alacsony iskolázottságú, rossz anyagi helyzetben lévő, kistelepülésen élő támogatói jelentik. (Az elemzés a Závecz Research által 2016-ban, két hullámban, személyes megkereséssel végzett közvélemény-kutatások adatain alapul.)

“Politikai osztálylétszám”
Tavaly a Policy Solutions ezen a néven, a GfK Hungária Piackutató kutatásait felhasználva elemezte a magyar választók társadalmi hátterét, az egyes pártok szavazóinak életstílusát. A kutatás 20 társadalmi csoportot különböztetett meg, összegyűjtve legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi problémáikat.

A csoportok közül – a mostani elégedetlenek között meghatározó – bizonytalanok, rejtőzködők egyik legfontosabb kategóriája az Elszegényedő középosztály volt. A csoport tagjai igen erős kapcsolati hálóval rendelkeznek, szinte minden társadalmi rétegben átlagon felül vannak jó ismeretségeik. A kisvállalkozóktól, a fodrászokon és a bolti eladókon keresztül az igazgatókig minden foglalkozási körben értékes kapcsolati tőkével bírnak. Szinte mindegyiküknek van lakása, amelynek értéke azonban igen alacsony. Jellemzően panelben vagy régi társasházban élnek. Sokan, de az átlagnál nem többen laknak vidéki kockaházakban.

Már Class FM sincs
Aktív újságolvasóként számos napi- és hetilapot az átlagnál gyakrabban vesznek. Kiemelkednek ezek közül a női magazinok. Átlagon felül követik a televíziós csatornák adásait. A rádióadók közül a közrádiók, a Class FM és a Klubrádió hallgatottsága volt náluk kiemelkedő. A híreket interneten is követik, zenei ízlésük kettős: hallgatnak komolyzenét, de szeretik a mulatós zenét is.

Tüntetés (Array)
Fotók: Neményi Márton

A csoport tagjai az átlagnál aktívabbak civilszervezetekben, elsősorban szakszervezetben és adománygyűjtő szervezetekben, a vallásosság tekintetében megosztottak. A csoport az átlagosnál jobban érdeklődik a közélet és a politika iránt, a magyar demokrácia helyzetével nagyon elégedetlen, nagyon elkötelezett a demokrácia mellett. Tagjai körében szinte nincs is olyan, aki a diktatúrát jobbnak tartaná.

Értékrendjét tekintve a csoport mérsékelten balos, nem tekinti magát se konzervatívnak, se liberálisnak, a Fideszt a Jobbiknál is erőteljesebben elutasítja, és nem kiemelkedő rokonszenvvel fordul a baloldal felé, amelyek közül népszerűségben a kisebb pártok (Együtt, PM, DK) egy hajszállal megelőzik az MSZP-t és az LMP-t.

Tüntetés (Array)

A Politikai Osztálylétszámból az is kiderült, kik rajonganak Orbán Viktorért, kik szeretik Vona Gábort, kikért küzd Karácsony és Szigetvári, kire számíthat az LMP, Gyurcsány Ferenc és az MSZP.

forrás:hír24.hu

Leave a Reply 768 megnézve, 1 alkalommal mai nap |