< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Nyílt levél….Tisztelt dr. Kiss-Rigó László megyés püspök Úr!)))) Caro dr. vescovo László Kiss-Rigo Signore!

| Mobile | RSS

Nyílt levél….Tisztelt dr. Kiss-Rigó László megyés püspök Úr!)))) Caro dr. vescovo László Kiss-Rigo Signore!

2016. december 19. | hozzászólás | Közélet

Tisztelt dr. Kiss-Rigó László megyés püspök Úr!

Sajnálattal vettem észre, hogy Ön a bejelentésemre nem válaszolt, sem az e-mailekre, sem a hivatalos – tértivevényes- levelekre. Ezt nem gondoltam volna… Én segítséget kértem, mint a Gál Ferenc Főiskola volt diákja és hithű katolikus.

Az államvizsgán szándékosan lepontoztak, közepesre s ennek már voltak előjelei, mivel nem teljesítettem a jellemtelen Kozma durva kérését – amit közöltem dr. Kovács József szemináriumi Rektor Urral is!
Kovács Rektor Úrtól kértem egy vizsgálatot az államvizsgán történtek miatt! Biztonságként a kérelmet, illetve az ezzel kapcsolatos információkat leírtam a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál GFHF hallgatói blogjában, s tájékoztattam a bíboros Urat, valamint megjelentettem a közéleti rovatban is.

Nem volt vizsgálat ebben a tárgyban! Kovács Úr félrebeszélt a nekem küldött levelében. Nem is akartak vizsgálatot kezdeményezni Serfőző Levente, dr. Thorday Attila, dr. Kozma Gábor ellen. A GFHF hallgatói blogjában erről részletesen írtam s kifejtettem a meggyőződésemet.

Gondolom püspök Úr nem olvasta Serfőző, valamint Kozma nekem írt sértő gyalázkodó levelét. Ha talán elolvassa a leveleket, megváltozik az ítélete velem szemben.

Tisztelt püspök Úr!
Megkértem Önt a levelemben, hogy szíveskedjen eljárást kezdeményezni a papok ellen az államvizsgán történtek miatt. Azt is kértem, hallgasson meg engem is!

A hivatalos határidő – 30 nap- lejárt.

Ezek a vizsgálati jegyzőkönyvek közérdekű adatoknak minősülnek. Visszatartásuk bűncselekmény!

Nem tudom elfogadni a közepes „érdemjegyet”. Megalázó!!!! Sokat tanultam, hisz az ötösért mentem!

A vizsgabizottság tagjainak hárman, öten, vagy heten kellett volna lenniük. Ott, akkor, csak ketten voltak! Ez is kőkeményen szabálytalanság! Hiába kerestem a közjegyzőt a teremben… az sem volt jelen!

Serfőző- Thorday páros több esetben diszkriminált már az első pillanatokban.

Egy a sok közül; – Serfőző letagadta,- kollokváláskor- hogy nem adtam le a vizsgatanítás anyagát. Elégtelent akart adni. Ezért elmentem a rektori irodába és tájékoztattam a titkárnőt Serfőző visszaéléséről!

A titkárnő telefonon utasította – előttem- Serfőzőt, hogy keresse meg, mivel a Rektor Úr adta le a hallgató vizsgatanítási anyagát. Mikor visszatértem a terembe, Serfőző ordibált, őrjöngött, s reszkető ujjakkal kettest adott s közben suttogta fogcsikorgatva, hogy az államvizsgán meg fog buktatni. Ezt is közöltem Kozmával, aki annyit tett, hogy az államvizsga előtt egy nappal áthelyezett a jellemtelen Thorday- hoz! Csöbörből – Vödörbe.

Serfőző és a jellemtelen Thorday páros háborút indított, hogy nem tudott betörni, megalázni sem oknyomozó újságíróként, sem hallgatóként! – ám a Serfőző- Kozma nekem küldött leveleik megsemmisítő, tüskések voltak, valamint szándékosan belegázoltak az emberi méltóságomba. Ezzel is a személyem, hivatásom elleni támadás volt a cél! Hogy kinek az utasítására történtek ezek a megalázó „intézkedések- érdemjegyek, törvénysértő habitusok”, erről elképzeléseim vannak.

„A demokráciában a polgároknak joguk van arra, hogy „az őket irányító hatóságokat és politikai intézményeket kritizálhassák, akár harsányan és durván is, vérmérséklettől függően”. A demokratikus jogállam intézményeinek szabad bírálata az állampolgárok alapvető, alanyi joga, a demokrácia lényegi eleme, még akkor is, ha az „becsületsértő értékítéletek formájában történik”.

A Gelsei Általános Iskola és Gimnázium vizsgabizottsága nem nekem adott közepest, hanem a GFF- nak, (!) ezt hangsúlyozta a vizsgabizottság elnöke a kiértékelésnél, majd így folytatta; a tanítási gyakorlat nem hat nap,- amit Serfőző rendelt el – hanem 30 nap Magyarországon!

Viszont, a szakmai-teológiai felkészültségemet kiválónak-mélynek tartották!

A tanítási gyakorlatom (?) kettő óránál befejeződött! Erről tájékoztattam a jellemtelen Kozmát (?) aki nem tett semmit, nem hívta fel az iskolát( ) Nem védett meg, mint a Gál Ferenc Főiskola hallgatóját!

Véleményem szerint itt is visszaélés történt!

Meggyőződésem szerint Serfőző Levente, dr. Thorday Attila nem alkalmasak sem papnak, sem tanárnak. Akik ilyen egyéniséggel rendelkeznek nem valók diákok közelébe!

Nem értem a Gál Ferenc Főiskola hozzáállását! És azt sem, miért ne mer, mert vizsgálatot indítani a két gonosz pap és a diakónus ellen.

Még egyszer utoljára: – NEM TUDOM ELFOGADNI A KÖZEPES OSZTÁLYZATOT! – valamint pártatlan, objektív vizsgálatot kérek az államvizsgán történtekről! Továbbiakban, mondjon le Serfőző Levente, dr. Thorday Attila papok és dr. Kozma Gábor diakónus!

Ez a cselekedett, amit előre megterveztek ez szándékos volt. Ezzel lejáratták a főiskolát, nem törődve a következményekkel.
2016 december 17
Oláh István László
a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál tulajdonos-főszerkesztője
A Gál Ferenc Főiskola volt hallgatója

Caro dr. vescovo László Kiss-Rigo Signore!

Mi dispiace vedere che non hai risposto alla mia annuncio, né e-mail, il funzionario non ha – lettere tértivevényes-. Non avrei mai pensato di chiedere aiuto … mi piace studente di Ferenc Gál college ed era un devoto cattolico.

L’esame di stato volutamente lepontoztak, medio ed erano già segni di questo perché non ha soddisfatto la richiesta di massima senza carattere di Kozma – che ho detto dr. seminario József Kovács con il signor Rettore, troppo!
Ho chiesto a Lord Cancelliere forgiare un test per l’esame di stato ha avuto luogo! Come un’applicazione di sicurezza e le informazioni collegate descritti in studenti internazionali www.fecsego.eu GFHF blog di notizie, e ho informato il signor cardinale, e ha rilasciato la sezione pubblica pure.

Non c’era nessuno studio sul tema Mr. Smith lettera delirante inviato a me !. Non vogliono di avviare un’inchiesta Levente Brewery, dr. Thorday Attila, dr. contro Gábor Kozma. Lo studente GFHF ha scritto nel suo blog circa la convinzione e spiegato in dettaglio.

Credo che il signor vescovo non ha letto Brewery, lettera offensivi o diffamatori Kozma mi ha scritto. Se andate a leggere tutte le lettere, cambiare il giudizio contro di me.

Caro signor vescovo!
Ho chiesto a mia lettera a voi di avviare gentilmente procedimenti contro i preti, perché l’esame di Stato ha avuto luogo. Egli ha anche chiesto loro di ascoltarmi!

La scadenza ufficiale – 30 solare scaduto.

Questi rapporti di ispezione sono considerate informazioni pubbliche. DETENZIONE crimine!

Non può accettare il “grado” medio. Umiliante !!!! Ho imparato molto, io credo in ötösért!

I membri del consiglio di tre, cinque, sette o avrebbero dovuto. Vi erano solo due di noi! Questa irregolarità è categoricamente! Invano ho cercato notaio in camera … che non era presente!

Serfőző- Thorday un ancor più casi sono stati discriminati nei primi momenti.

Uno dei tanti; – Birreria negato – kollokváláskor- che non ho dato l’esame di materiale didattico. Voleva dare insoddisfacente. Così sono andato nell’ufficio del rettore e informato il Segretario di Brewery abusi!

Il segretario ha ordinato per telefono – birra előttem- per individuare, come il Lord Cancelliere ha dato i suoi studenti il ​​materiale didattico esame. Quando sono tornato nella stanza, gridando Brewery, furioso e dita tremanti mentre sussurrò attraverso digrignato i denti deuce dato che lo Stato rovesciare esame. Ho anche detto Kozmával che tanto ha fatto per portare Thorday- spostato un giorno senza carattere prima dell’esame finale! Csöbörből – secchio.

Brewery e la coppia Thorday senza carattere ha lanciato una guerra che non poteva rompere, non umiliare giornalista investigativo, non come uno studente! – Ma io Serfőző- Kozma ha inviato una lettera alla distruzione, ci sono stati pungente, e deliberatamente guado nella mia dignità umana. Questo è un attacco alla persona che la mia vocazione era contro il bersaglio! I cui ordini sono stati fatti a questi umilianti “per misure gradi, habitus illegale”, avere idee su di esso.

“In una democrazia, i cittadini hanno il diritto di” sono controllati dalle autorità e istituzioni politiche criticare, anche aspramente e circa, a seconda del vérmérséklettől “. La critica delle istituzioni costituzionali democratiche libere di fondamentale, inalienabile diritto dei cittadini degli elementi essenziali della democrazia, anche se è “sotto forma di un giudizio di valore diffamatorie.”

Il Gelso Primaria e Scuola Secondaria Examination Board ha dato a me di non fare con la malattia, ma ha GFF-, ha sottolineato che il presidente della commissione d’esame per la valutazione, e poi ha continuato a dire (!); pratica di insegnamento è di sei giorni – abbiamo ordinato birra – ma 30 giorni in Ungheria!

A sua volta, il felkészültségemet professionale e teologico eccellente, che si è tenuta!

La pratica di insegnamento (?) Ha chiuso due ore! Informato il characterless Kozma (?) Che non ha fatto nulla, non invitò la scuola () non è protetto da esso, come gli studenti Francis College of Gal!

A mio parere, qui è avvenuto l’abuso!

Sono convinto che Levente Brewery, dr. Attila Thorday non adatto sia per un sacerdote o un maestro. Coloro che hanno una tale personalità fuori dalla portata studenti ovunque vicino!

Non capisco l’atteggiamento di Francesco Collegio Gal! E non, perché non oso di avviare un’indagine contro i due, perché il malvagio sacerdote e il diacono.

per l’ultima volta – non posso accettare il mezzo di GRADI! – Una valutazione imparziale e obiettiva l’esame di stato me quello che è successo! Più lunga, rinunciare Levente Brewery, dr. Thorday preti e Dr. Attila. Gábor Kozma diacono!

Questo viene fatto per quanto pianificato in anticipo, è stato intenzionale. Con screditato il collegio, senza curarsi delle conseguenze.
17 dic 2016
Istvan Laszlo Olah
www.fecsego.eu il sito web di notizie proprietario főszerk internazionale

Leave a Reply 360 megnézve, 1 alkalommal mai nap |