< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Ki nem találná, mire használják a kávét a statisztikusok)))) Can not find what statisticians used the coffee

| Mobile | RSS

Ki nem találná, mire használják a kávét a statisztikusok)))) Can not find what statisticians used the coffee

2016. december 25. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Ki nem találná, mire használják a kávét a statisztikusok

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál

Bajban van, aki pontos gazdasági adatokat akar szerezni Venezueláról, mert a hivatalos statisztika, ha egyáltalán közzéteszik, enyhén szólva pontatlan. A Bloomberg kitalálta, hogyan mérje meg a világrekordnak számító venezuelai inflációt.

Venezuelával kapcsolatban az elmúlt hetekben egy dologban lehettünk biztosak: az országot hiperinfláció sújtja. Ez köztudott, ám az már nyitott kérdés, hogy pontosan mekkora is lehet a pénzromlás üteme – kezdi cikkét a Bloomberg, amelyben félig vicces megoldást vezet elő a problémára.

Szóval a kérdés az, hogy pontosan mekkora is az óriási infláció: 250 százalék, 500 százalék, 1500 százalék vagy – ahogy arról a hét eleji hírek szóltak – már elérte a 2000 százalékot is? A kormány régóta leállította a hivatalos inflációs adatok nyilvánosságra hozatalát, úgyhogy az elemzőnek és az utca emberének magának kell valahogy boldogulnia ez ügyben.

“Tudományos” mutató

A hírügynökség megalkotta a maga mutatóját: a Bloomberg Cafe Con Leche Inflation Indexet. Nem feltétlenül ez a legpontosabb, legtudományosabb inflációs jelzőszám a világon, miután – ahogy azt a neve is mutatja – egyetlen termék árváltozását tükrözi. Ez a termék egy csésze cafe con leche, amelyet tűzforrón szolgálnak fel egy Caracas keleti részén lévő pékségben.

Ha nem is tökéletes, azért vannak ennek az indexnek pozitív vonásai is. Először is kézzel fogható, értéke rendszeresen meghatározható, másodszor olyasvalamiről van szó, amelyet a helyiek nap mint nap fogyasztanak. Közvetlen betekintést nyújthat abba, hogyan hat az árakra a világ egyik legrosszabbul működő gazdasága.

Meredek emelkedés

A mutató számolásához szükséges adatokat augusztus végén kezdték el gyűjteni. Akkor 450 bolivárt kellett fizetni egy csésze cafe con leche elfogyasztásáért. A hónap végétől szeptember közepéig két lépcsőben 600 bolivárra ment fel az ár, majd november elejéig nem változott. Ez követően tíz nap alatt 1100 bolivárig száguldott és ezen a szinten “stabilizálódott”.

Ez azt jelenti, hogy a kezdeti 450-es árat összevetve az 1100-as magassággal, majd a 17 hét adatát kivetítve éves szinte évi 1526 százalékos inflációt kapunk. Ezzel Venezuela minden kétséget kizáróan jelenleg inflációs csúcstartó a világon. Egy megjegyzés kívánkozik még ide. Az 1100 bolivár hivatalos árfolyam 110 dollárt ér, ám a feketepiacon csak 35 dollárcentet adnának érte.
Intézkedés intézkedés hátán
A kormány különböző adminisztratív intézkedésekkel próbálja fékezni a hazai valuta leolvadását. A valutaspekulánsok elleni fellépés címén egy időre lezárták az ország brazil és kolumbiai határát. Az utóbbival meggátolták, hogy az emberek élelmiszerekért is átmenjenek a szomszédos országba.

Korlátozták a bankautomatákból felvehető pénzösszeget. Naponta négy dollárnak (1200 forint) megfelelő pesóhoz lehet hozzájutni. Sokan panaszkodnak, hogy emiatt a gyerekeik karácsonyi ajándékát sem tudják megvásárolni.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma arra figyelmeztette az ország állampolgárait, hogy Venezuela veszélyessé vált a számukra. Akár egy turistaúton is bajba kerülhetnek az elburjánzott bűnözés és a szociális instabilitás miatt.

forrás:napi gazdaság.hu

Can not find what statisticians used the coffee

www.fecsego.eu international news

Trouble is, who wants to obtain accurate economic data for Venezuela, because the official statistics, if any, will be published inaccurate to say the least. The Bloomberg figured out how to measure the world-record inflation in Venezuela.

Venezuela in recent weeks about the one thing we can be sure of: the country plagued by hyperinflation. It is well known, but that’s an open question as to what exactly may rate of inflation – Bloomberg article begins, which leads to half-funny solution to the problem.

So my question is, exactly how much is the enormous inflation is 250 percent, 500 percent and 1500 percent – as the news about the beginning of the week spoken – has reached 2000 percent? The government has long stopped the publication of official inflation data, so the analyst and the man on the street you have to somehow to survive in this matter.

“Science” showing

The agency has created his own hand: Cafe Con Leche Bloomberg Inflation Index. This is not necessarily the most accurate, most scientific indicator of inflation in the world, after – as the name suggests – a single product reflects price changes. This product is a cup of cafe con leche, served piping hot in a bakery in the eastern part of Caracas.

If not perfect, so there are also positive features of this index. First, it is a tangible value can be determined systematically and secondly olyasvalamiről that every day consumed by the locals. Direct can provide insight into how the six lowest prices in one of the world’s economy functioning.

coarse pitch

The index data necessary to calculate the began to gather at the end of August. You had to pay for a cup of cafe con leche elfogyasztásáért 450 Bolivar. Since the end of the month to mid-September in two stages went up in price 600 Bolivar and early November has not changed. It’s ten days after Bolivar in 1100 and raced at this level, “stabilized”.

This means that the initial price of 450 compared to the height of 1100, and the projected data for 17 weeks nearly year 1526 annual percent inflation was obtained. With Venezuela without doubt currently the world record holder for inflation. A note longs still here. The official exchange rate Bolivar in 1100 worth $ 110, but only 35 on the black market dollárcentet would give him.
backs the measures to
The government is trying various administrative measures to rein in domestic currency meltdown. The way to combat valutaspekulánsok been closed for a while Brazilian and Colombian borders of the country. The latter prevented that people are food bills can pass through a neighboring country.

Bankautomatákból a limited amount of money that can be recorded. Four dollar per day (HUF 1200) corresponding peso can be obtained. Many people complain that because they can not buy their children Christmas gifts.

The US State Department warned citizens of the country that Venezuela has become dangerous for them. Whether you’re a tourist trail is overgrown get into trouble because of crime and social instability.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 80 megnézve, 1 alkalommal mai nap |