< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Meglepően régiek az első útlevelek))) Überraschenderweise sind die ersten alten Pässe

| Mobile | RSS

Meglepően régiek az első útlevelek))) Überraschenderweise sind die ersten alten Pässe

2016. december 25. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

Meglepően régiek az első útlevelek


www.fecsego.eu nemzetközi hírportál

Azt gondolnánk, hogy néhány száz évvel ezelőtt, amikor még nem volt még szervezett közlekedés, és a határokat sem ellenőrizték olyan szigorúan, mint manapság, nem is voltak útlevelek. De az útlevél egy meglepően ősi találmány, még a Bibliában is említik.
Régi mongol útlevéFotó: MET

Nehemiás könyvében található a részlet (Nehemiás 2:7-9):

7. És mondék a királynak: Ha tetszik a királynak, adasson nékem leveleket a folyóvizen túl lakó tiszttartókhoz, hogy hagyjanak engem utazni, míg Júdába érek;

8. És adasson egy levelet Ászáfhoz, a király erdeje őréhez, hogy adjon nékem fákat gerendákul a templom várának kapuihoz, és a város kőfalához, és a házhoz, melybe költözni fogok. És megadá nékem a király, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint.

9. És megérkezém a folyóvizen túl való tiszttartókhoz és átadám nékik a király leveleit. Bocsátott vala pedig velem a király főembereket a seregből és lovagokat.

Az első tárgyi emlékeket úti okmányokról a mongoloknál találjuk. Dzsingisz kán készíttetett néhány fémlemezt, amiket paizinak neveztek. Egyes paizikat tisztviselők vittek magukkal, hogy igazolják rangjukat és pozíciójukat, másokat utazóknak adtak, akik keresztül utaztak a hatalmas birodalmon. Általában kormányzati ügyben utazók és olyan külföldiek kapták, akik a kán védelmét élvezték.

Nagyjából tucatnyi ilyen fémlemezt találtak eddig régészek, az egyiket New York-i Metropolitani Museum of Artban állították ki. Ez egy tibeti szerzetes nevére szól; Phagspa szerzetes Kublaj kán tanácsadója volt, a 18×11 centiméteres fémlemezt azért hordta magánál, hogy ezt bizonyítani tudja.

A következő évszázadok alatt sokszor állítottak ki ilyen leveleket, ezek voltak az első utazási okmányok, az uralkodók állították ki küldötteiknek, hogy igazolják kilétüket idegen országokban. Egy-egy ilyen okmány egyfajta védettséget is biztosított a küldötteknek, ezért nagy becsben tartották ezeket – de még nem voltak a szó mai értelmében vett útlevelek, inkább egyfajta kiváltságot jelentettek. Ráadásul nem is ismerték el zökkenőmentesen az egymás utáni kormányzatok.
Ne maradjon le semmiről!

A legrégebbi brit útlevelet például I. Károly király írta alá 1641-ben. De ez csak három évig volt érvényes, amíg Oliver Cromwell át nem vette a hatalmat az országban. Cromwell az összes addigi útlevelet érvénytelenítette, újakat pedig csak azoknak adott, akik felesküdtek a kormányára. Érdekes, hogy volt nyolcvan év, amikor a brit útleveleket franciául állították ki. 1772 és 1858 között a francia számított a diplomácia nyelvének, így történhetett az a furcsaság, hogy akiket Napóleon ellen küldtek harcolni, azoknak is francia nyelvű útlevelük volt.

Az első útlevelek kezelésekor nem voltak szigorú szabályok, hogy mi szerepeljen bennük, milyen képet tegyenek bele. Így voltak olyan útlevelek is, amelyek gazdái a családdal vagy kedvenc háziállatukkal pózoltak, természetesen a legszebb, legdivatosabb ruháikban. Először 1835-ben javasolták, hogy néhány fizikai jellemzőt is írjanak az útlevél tulajdonosáról, mint például magasságát, szeme színét. De ezt a javaslatot felháborodva elutasították azzal az indokkal, hogy ez degradáló és offenzív (erről bővebben itt írtunk korábban). Csak az első világháború környékén kerültek ezek az információk az útlevelekbe.

forrás: index.hu

Überraschenderweise sind die ersten alten Pässe


www.fecsego.eu internationale Nachrichten

Sie würden denken, dass ein paar hundert Jahren, als sie noch nicht Transport organisiert wurde, und die Grenzen sind nicht streng kontrolliert, wie heute, es gibt keine Pässe waren. Doch der Pass ist eine überraschend alte Erfindung wird auch in der Bibel erwähnt.
Old Mongolian útlevéFotó MET

Nehemia, das Buch der Details (Nehemia 2: 7-9):

7 Und ich sprach zu dem König: Wenn es dem König, Briefe an mich in den Fluss, Erholung Offizier Halter gegeben werden, um mich zu stoppen gehen, bis ich nach Juda zu bekommen;

8. Und es kann einen Brief an Asaph, Hüter des Waldes des Königs gegeben werden, mir zu geben Timbers Bäume Castle Tore des Tempels und die Mauer der Stadt, und das Haus, das ich in Kraft. Und der König gab mir mein Gott auf mich anstandslos.

9 und an den Offizier Halter Fluss ankommen und geben es an die Briefe des Königs über. Es machte mir einen König und Kapitäne der Armee und Reiter.

Die ersten greifbaren Erinnerungen gefunden Reisedokumente der mongolischen Seiten. Dschingis Khan bereit, eine Metallplatte, die paizinak genannt wurde. Einige paizikat Beamten nahmen sie ihren Rang und Position zu rechtfertigen, andere waren Reisende, die über das weite Reich gereist. Im Allgemeinen, Reisende und Ausländer eine Frage der Regierung waren, die den Schutz der khan genossen.

Über ein Dutzend dieser Archäologen Metallplatten gefunden, von denen eine in New Yorker Metropolitan Museum of Art ausgestellt wurde. Dies ist der Name eines tibetischen Mönch; Monk Phags Pa Kublaj Khan Berater war, die 18 x 11 Zentimeter Metallplatte wird mit Ihnen durch Lage sein, dies zu beweisen.

viele dieser Briefe sind in den nächsten Jahrhunderten ausgestellt wurde, waren sie die ersten Reisedokumente von den Herrschern Delegierten ausgestellt wurden, ihre Identität Ausland zu überprüfen. Jedes dieser Dokumente ist eine Art von Schutz wird den Delegierten zur Verfügung gestellt, so dass sie in hohem Ansehen – aber es gab keine Pässe im modernen Sinne des Wortes, sondern eher eine Art Privileg berichtet worden. Darüber hinaus werden sie als nahtlos aufeinander folgenden Regierungen nicht erkannt.
Verpassen Sie nichts!

Der älteste britischen Pass, zum Beispiel, König Karl I., unterzeichnet im Jahre 1641. Aber es war nur für drei Jahre gültig, bis Oliver Cromwell Transfer nicht die Macht im Land übernehmen hat. Cromwell alle vorherigen Pass für ungültig erklärt, werden nur neue denen gegeben, die am Lenker geschworen haben. Interessanterweise war es 80 Jahre alt, als die britische Pässe in Französisch ausgestellt wurden. Zwischen 1772 und 1858 die Französisch aus der Sprache der Diplomatie, so dass auf die Freaks passieren konnte, der sich gegen Napoleon zu kämpfen geschickt worden war, hatte sie Französisch Pässe.

Die erste Behandlung der Pässe waren nicht strenge Regeln für das, was in ihnen enthalten zu tun, was er kann. So gab es auch andere Pässe, die die Eigentümer der Familie oder Lieblings háziállatukkal sind gestellt, natürlich, die schönsten und modische Kleidung in. Zuerst im Jahr 1835 vorgeschlagen, dass einige der physikalischen Eigenschaften auch an den Eigentümer des Passes, wie Größe, Augenfarbe schreiben. Aber lehnte entrüstet diesen Vorschlag mit der Begründung, es ist erniedrigend und beleidigend (mehr dazu, bevor wir hier schreiben). Gerade kam um den Ersten Weltkrieg, diese Informationen in Pässe.

Quelle: index.hu

Leave a Reply 77 megnézve, 1 alkalommal mai nap |