< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Miért csomóban mérik a hajók sebességét?))) Why measure the speed of the ship in knots?

| Mobile | RSS

Miért csomóban mérik a hajók sebességét?))) Why measure the speed of the ship in knots?

2016. december 25. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

Miért csomóban mérik a hajók sebességét?

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál

A hajók és a repülők sebességét csomóban szokás mérni. Ez a mértékegység a (nemzetközi) tengeri mérföldön alapul: mivel a tengeri mérföld 1852 méter, a csomó pedig az óránként megtett tengeri mérföldeket jelöli, egy csomó 1,852 kilométer per órás sebességnek felel meg. Na de miért pont csomónak hívják, nem mondjuk masninak?

hajo

Az elnevezés a hajók 16. századi sebességmérési módszerére utal, és bár azóta maga a mérés jóval kifinomultabb, a név maradt a régi. A módszer lényege, hogy egy kötélre csomókat kötöttek, a kötélre erősített fadarabot a vízbe dobták, és megmérték, hány ilyen kötélcsomónyit távolodik a hajó egységnyi idő alatt.
Ne maradjon le semmiről!

A fadarab általában háromszög alakú volt, és az egyik oldalán ólommal súlyozták, hogy a menetirányra merőlegesen beforduljon, így egy helyben maradt, miközben a hajó egyre távolodott tőle. Az időt homokórával mérték. A mérést végző tengerész átfordította az órát, bedobta a fát, és amikor lepergett a homok, ráfogott az addig az ujjai közt futó kötélre, és megszámolta, hányadik csomónál jár.

Eleinte a csomók közötti távolság és a mérési idő is ingadozott, de idővel sztenderdizálódtak a mértékek: a csomókat 14,4 méterenként kötötték, és a kötelet 28 másodpercig hagyták futni. Persze a fadarabos-köteles kézműves módszer nem volt túl pontos, ezért később egy propelleres fémműszerrel váltották ki – ahogy ez a fenti, bájosan old school videón is látható.
Részlet a Spektrum műsorából

forrás:index.hu

Why measure the speed of the ship in knots?

www.fecsego.eu international news

The ships and planes usually measured speed in knots. This measurement is based on the (international) nautical miles: since 1852 nautical miles away, the node is marked on nautical miles traveled per hour, equivalent to a bunch of 1.852 kilometers per hour rate. But why knots are called, do not say a bow?
ship

The name refers to the 16th-century ship speed measurement method, and since then, although the measurement itself is much more sophisticated, the name remained the same. The method is that of a rope knots concluded, the rope attached to pieces of wood thrown into the water and measured how many of these rope knot opens away from the boat during the unit time.
Do not miss anything!

A piece of wood was generally triangular in shape and lead-weighted on one side, perpendicular to the direction of travel beforduljon preserved in one place while the vessel getting away from him. The hourglass of time measured. The meter sailor flipped the clock, threw it into the tree, and when a replay of sand, ráfogott the long running rope through his fingers and counted, vomiting associated knots.

At first, the distance between the nodes and the measuring time can be varied, but over time sztenderdizálódtak a rate of 14.4 knots per meter was concluded and the rope was left to run for 28 seconds. Of course, pieces of wood handicraft methods duty was not very accurate, so later on a propeller metal instrument provoked – as is the case above, charmingly old school video can be seen.
Excerpt from the Spectrum line of work

Source: index.hu

Leave a Reply 249 megnézve, 1 alkalommal mai nap |