< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Győrköséket leplezte le a New York Times))) Győrköséket unveiled by the New York Times

| Mobile | RSS

Győrköséket leplezte le a New York Times))) Győrköséket unveiled by the New York Times

2016. december 27. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Győrköséket leplezte le a New York Times

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál

A kép illusztráció! FOTÓ: Thinkstock

Részletesen foglalkozott karácsonyi számában a New York Times az októberi bőnyi rendőrgyilkosság utóéletével, pontosabban a Győrkös István vezette neonáci Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) orosz titkosszolgálati kapcsolataival. Az amerikai lap moszkvai tudósítója által írt cikkben olyan új, eddig nem ismert információk is napvilágra kerültek, amelyek alapján Győrkösék kapcsolata az orosz hírszerzőkkel jóval szorosabb volt annál, mint eddig tudni lehetett.

Még október végén írta meg az Index, hogy a bőnyi rendőrgyilkos félkatonai szervezete, az MNA orosz diplomatákkal állt kapcsolatban, akik részt vettek a Győrkös-féle neonácik gyakorlatozásaiban. Ezek az orosz diplomaták valójában a katonai titkosszolgálat (GRU) diplomatafedésben lévő hírszerzői voltak, akik többek közt relikviakutatás vagy éppen fegyverbörzék során próbáltak közel kerülni magyar szélsőjobboldaliakhoz. Az Index értesüléseit a Győrkös-féle félkatonai szervezet és a GRU közös gyakorlatozásairól később a parlament nemzetbiztonsági bizottsága előtt is megerősítették. A bizottsági ülésen többek közt az is elhangzott, hogy Győrkösék az oroszoktól anyagi segítséget is reméltek, állítólag szinte könyörögtek a pénzért.

A New York Times újságírója több bizottsági taggal is beszélt, megtudta: a Magyar Nemzeti Arcvonalnak (MNA) a GRU-sokkal közös harci játékai, airsoftos gyakorlatozásai 2010 és 2012 között voltak a legintenzívebbek – vagyis már bőven a második Orbán-kormány idején. A nemzetbiztonsági bizottság tagjait a magyar titkosszolgálatok arról is tájékoztatták, hogy az MNA és a diplomatafedésben lévő orosz hírszerzők kapcsolata olyannyira szoros volt, hogy a GRU-sok évente ötször is leutaztak Budapestről Bőnybe airsoftozni.

Az orosz hírszerzők számára a közös gyakorlatozás – ami valójában a katonai kiképzés egy formája – csak a felvezetés volt: a magyar szolgálatok szerint a GRU valódi célja a Győrkös István által alapított weboldal, a Hídfő megszerzése volt. Az orosz szerverre költöző Hídfőt ezután orosz dezinformációkat terjesztő oldallá alakították át. A Times szemléz is a hídfős álhírekből: az egyik szerint az amerikai belbiztonsági miniszter kijelentette, hogy a novemberi elnökválasztás során nem történtek kibertámadások; a másik szerint Ausztria fel akarja oldani az Oroszországgal szembeni szankciókat; egy harmadik álhír pedig azt állítja, a NATO főtitkára Washington vazallusává akarja tenni az európai nemzeteket.

A Times újságírójának a nemzetbiztonsági bizottság tagjai közül csak az MSZP-s Molnár Zsolt és az LMP-s Szél Bernadett nyilatkozott. Molnár arról beszélt, hogy a nemzetbiztonsági bizottsági tájékoztatás szerint Győrkösék harci játékai valójában a katonai kiképzés egy formáját jelentették, amelyek ugyanakkor „teljesen legálisak voltak”, „nem volt velük semmi probléma – és egészen pontosan ez az, ami a probléma”. Molnár döbbenetesnek tartja, hogy az orosz „diplomaták” milyen könnyedén és nyíltan tarthattak fenn kapcsolatot a magyar közélet szélsőséges, erőszakos és a társadalmat bomlasztó képviselőivel. Az LMP társelnöke, Szél Bernadett pedig felidézte a lapnak korábbi javaslatukat, miszerint a parlamentnek létre kellene hoznia egy olyan eseti bizottságot, ami az orosz befolyásszerzés nemzetbiztonsági vonatkozásait vizsgálná. A New York Times szerint „a kezdeményezést blokkolta Orbán kormányzópártja, a Fidesz”, a nemzetbiztonsági bizottság fideszes tagjai pedig nem kívántak nyilatkozni a lapnak.

A New York Times felidézi Kovács Béla kémügyét is, és megjegyzi, hogy mióta az Európai Parlament felfüggesztette a jobbikos képviselő mentelmi jogát „a hatóságok Magyarországon nem sok érdeklődést mutattak aziránt, hogy előrébb lendítsék az ügyet. A kormány ehhez hasonlóan vonakodni látszik attól is, hogy a bőnyi neonáci, Győrkös oroszországi kapcsolatait mélyebben kivizsgálja”.

forrás:népszava online.hu

Győrköséket unveiled by the New York Times

www.fecsego.eu international news

Illustration! PHOTO: Thinkstock

Dealt with in detail in the Christmas issue of the New York Times, the October murder of a policeman Bony afterlife, specifically Stephen Györkös led by neo-Nazi Hungarian National Front (MNA) Russian secret service relationships. a new, previously unknown information is written by the American correspondent in Moscow page article came to light, according to which the Russian hírszerzőkkel Györkös relationship was much closer than has been possible to know.

Even by the end of October in the Index that Bony cop killer paramilitary organization, the Russian diplomats, MNA was in contact with people who have been involved in Györkös gyakorlatozásaiban’s neo-Nazis. These Russian diplomats were actually intelligence in the military intelligence service (GRU) diplomatafedésben, including those who tried to get close to the Hungarian extreme right-wing ones, or even during relikviakutatás fegyverbörzék. The information available to the Index Györkös’s paramilitary organization and the GRU common gyakorlatozásairól later confirmed before the National Security Committee of the Parliament. The committee meeting, among others also said that Györkös the Russians hoped for financial help, reportedly almost begging for money.

A New York Times journalist for a number of Commission members also spoke learned: the Hungarian National Front (MNA) is more common in the GRU-Fighting, airsoftos exercises were the most intense between 2010 and 2012 – that has plenty of time for the second Orbán government. The members of the National Security Committee of the Hungarian secret services was also informed that the MNA and Russian intelligence agents in diplomatafedésben relationship was so close that many of the GRU five times a year, came from Budapest Bony airsoftozni.

The Russian intelligence agents for the joint exercises – which is actually a form of military training – was just the prelude: According to the Hungarian services to the real purpose of the GRU, founded by Stephen Györkös website, was the acquisition of Bridgehead. The Russian bridgehead server is then converted into a moving documentary dezinformációkat Russian side. The Times Tracker is a bridgehead at the news: one, according to US Secretary of Homeland Security declared that cyber-attacks have not been made during the November presidential election; the other that Austria wants to solve sanctions against Russia; the third is a hoax claims, NATO Secretary General vassal Washington wants to make the European nations.

The Times journalist from the members of the national security committee only MSZP and LMP Zsolt Molnár’s Wind Bernadette said. Molnar spoke about national security, according to the Commission’s information Györkös fighting games actually reported a form of military training, which, however, were “completely legal”, “did not have any problem with them – and this is exactly what the problem is.” Molnar keeps awesome that Russian “diplomats” how easily and openly could hold contacts with the Hungarian public life, extreme, violent and society disruptive representatives. The LMP co-chairman, Wind Bernadette was recalled its earlier proposal for their newspaper that the Parliament should set up a an ad hoc committee, which would examine the national security implications of Russian acquisitions. the New York Times said “the initiative blocked by Orbán’s ruling party, Fidesz,” Fidesz members of the national security committee and did not wish to comment on the newspaper.

The New York Times recounts Béla Kovács kémügyét too, and notes that since the European Parliament has suspended the immunity of Jobbik representative “of the authorities in Hungary have shown interest in not a lot to boost the matter forward. The government seems similarly reluctant even to the neo-Nazi Bony, Györkös Russian relations more deeply investigate. ”

Source: referendum online.hu

Leave a Reply 107 megnézve, 1 alkalommal mai nap |