< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Le Monde: Orbán Viktor az EU Darth Vadere))) Le Monde: Viktor Orban, EU Darth Vaden

| Mobile | RSS

Le Monde: Orbán Viktor az EU Darth Vadere))) Le Monde: Viktor Orban, EU Darth Vaden

2016. december 31. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Le Monde: Orbán Viktor az EU Darth Vadere

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál

Az európai közösség alapjait lerakó 1957-es Római Szerződés 60. évfordulója döntő fontosságúnak ígérkezik egy olyan időszakban, amikor két európai terv néz szembe egymással: a felvilágosodás geopolitikai modellje és az Orbán Viktor magyar kormányfő által képviselt autoriter és idegengyűlölő ellenprojekt – olvasható a Le Monde című francia napilap pénteki számában.
Le Monde: Orbán Viktor az EU Darth Vadere

Sylvain Kahn földrajztudós és történész, a párizsi Politikai Tanulmányok Intézetének (Scienses Po) tanára szerint a magyar vezető – az Európai Unió “Darth Vadereként”, az európai “erő sötét oldalának vezetőjeként” – az “ellenfelvilágosodás” 1945 óta háttérbe szorítottnak hitt európai hagyományához fordul, amit ügyesen elméletbe is foglal, az “illiberális demokráciaként” ismert ellenmodellt kínálva.

Mint írja: az uniónak az illiberális modellben is van szerepe, de az egység ebben az esetben az etnikailag homogén európai nemzetállamok közötti szolidaritást kell szolgálja, amelyre veszélyt jelent “a multikulturalizmus, a migráció, a világkereskedelem, a szegények, a cigányok, a muszlimok, a zsidók, az individualizmus, a szabadságjogok és a kritikus gondolkodás”.

Kahn arról ír, hogy a demokraták és a kanti geopolitika értelmezése szerint “Európa földje” olyan tér, amelyet az európaiak részben megosztanak egymással, az “Orbán-féle területi alapú megosztás” viszont nem merít a kanti elvekből: nem törődik a közös humanista és demokratikus politikai normával a társadalmi tér megszervezésekor, sem a tisztességes és a jog által biztosított versennyel, ehelyett szegregált, oligopolisztikus, plutokratikus és nepotikus felfogást támogat.

A 21. század szuverenistái – akik között Orbán mellett megtalálni Robert Fico szlovák kormányfőt és a Kaczynski-Duda-Szydlo trióból álló lengyel vezetést is – számára a nemzeti függetlenséghez való kizárólagos ragaszkodás “változó geometriájú”: erre hivatkoznak, amikor a pluralizmus, a verseny, az ellenzék és a vita hiányát kell megvédeni, de akkor már nem emlegetik ezt az elvet, amikor a nemzeti terület az európai részeként védettséget élvez a világ veszélyes részével szemben és gazdaságilag fejlődik.

fecsego.eu)atv.hu / MTI

Le Monde: Viktor Orban, EU Darth Vaden

www.fecsego.eu internationale Nachrichten

Die Grundlagen der Europäischen Gemeinschaft Ablagerung Vertrag von Rom 1957 60. Jahrestag der entscheidenden verspricht eine Zeit, in der sowohl das europäische Projekt einander gegenüber: von geopolitischen Modell dargestellt und Viktor Orbán, der ungarische Minister Aufklärung autoritäre und fremdenfeindlicher gegen das Projekt – lesen Le Monde Freitag Ausgabe der Französisch Zeitung.
Le Monde: Viktor Orban, EU Darth Vaden

Sylvain Kahn Geograph und Historiker an der Paris Political Studies Institute (Scienses Po) Lehrer, der ungarischen Führer – der Europäischen Union “Darth Vadereként”, die europäische “zwingt die dunkle Seite des Kopfes als” – die “Gegenaufklärung” Seit 1945 verfinstert in der europäischen Tradition des Drehens geglaubt es befasst sich auch geschickt Theorie der “illiberal Demokratie bekannt als” Gegenmodell-Angebot.

Da schreibt er: die Vereinigung illiberal Modell ist auch eine Rolle, aber das Gerät in diesem Fall, die Solidarität unter den ethnisch homogenen Nationalstaaten in Europa bedient werden, die eine Gefahr für die “Multikulturalismus, Migration, den Welthandel, die armen, Roma, Muslime, Juden, Individualismus, Freiheit und kritisches Denken. ”

Kahn schreibt, dass die Interpretation der Demokraten und die kantische Geopolitik, dass “Europa Land” ein Raum, der zum Teil für die Europäer ist geteilt, die “Orban territoriale Aufteilung” der Kantischen Prinzipien nicht inspiriert ist: nicht um die gemeinsame humanistische und demokratische egal politische Norm im sozialen Raum, wenn alle einen fairen Wettbewerb zu organisieren und durch das Gesetz garantiert, sondern unterstützt getrennt, oligopolistischen und plutokratikus nepotikus Ansatz.

Im 21. Jahrhundert szuverenistái – zwischen denen, die Robert Fico, slowakische Premierminister und Kaczynski Duda-Szydlo Trio, bestehend aus polnischen Führer trotz Orban finden – für “variable Geometrie”, um die nationale Unabhängigkeit exklusive Bindung: Dieser Link, wenn es darum geht, den Pluralismus, Wettbewerb, Mangel an Opposition und der Debatte muss geschützt werden, aber Sie sind nicht mehr auf dieses Prinzip genannt, wenn der europäische Teil des nationalen von gefährlichen Teilen der Welt und die wirtschaftliche Entwicklung Schutzgebiet.

fecsego.eu) atv.hu / MTI

Leave a Reply 411 megnézve, 1 alkalommal mai nap |