< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Orbán-Putyin: kockázatos barátság((((Orban Putin: una amistad riesgosa

| Mobile | RSS

Orbán-Putyin: kockázatos barátság((((Orban Putin: una amistad riesgosa

2017. január 31. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Orbán-Putyin: kockázatos barátság

Nemzeti érdekünk, hogy Oroszországgal óvatosan távolságtartó politikai viszonyt tartsunk fenn – állítja Szelényi Zsuzsanna külpolitikai szakértő, az Együtt elnökségi tagja. Úgy véli, Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin újsütetű barátsága kockázatos Magyarország számára. Attól viszont nem tart, hogy az orosz titkosszolgálatok meghekkelnék a jövő évi magyar parlamenti választásokat.

– Az ellenzék rendre felrója Orbán Viktornak, hogy 25-30 éve erőteljes oroszellenes retorikával élt, manapság pedig oroszbarát politikát folytat. De miért ne változhatna meg egy politikus külpolitikai orientációja?

– Oroszország egy olyan nagyhatalom, amely mindig dominanciára törekedett a környezetében, Vlagyimir Putyin esetében ez hatványozottan igaz. A saját történelmünkből tudjuk, hogy ez a közép-európai országok számára mit jelent: folyamatos nyomásgyakorlást a befolyás növelésére, függetlenségünk korlátozására. Az oroszbarát politika azért kockázatos Magyarországra nézve, mert ez a hatalom bennünket csak eszköznek használ, hogy számára fontosabb célokat elérjen. Mindezt a legutóbbi évekig Orbán Viktor is így gondolta.

– Az lenne a nemzeti érdekünk, hogy az oroszokkal szemben megőrizzük a hűvös távolságtartást?

– Az a nemzeti érdekünk, hogy rendkívül óvatosan kezeljük az orosz–magyar viszonyt minden tekintetben.

Fotó: Fekete István

– Ha igaza van, akkor a gazdasági kapcsolatok erősítésével is óvatosan kell bánni.

– A rendszerváltás után a magyar gazdaság sikerrel kapcsolódott be az európai és az atlanti kereskedelembe, szabad államokkal szabadon alakítottunk ki szoros gazdasági együttműködést. A kereskedés lényege az, hogy „win-win” helyzet alakul ki, mindenki jól jár. Ilyen típusú kereskedelemnek van értelme Oroszországgal is, ezért volt például súlyos hiba a 90-es években az élelmiszer-ipari termékek kereskedelmének visszaszorítása. Ugyanakkor a két ország viszonyában fennáll egy energiafüggőségi helyzet, amit Oroszország hatalmi befolyásszerzésre használhat ki. Ukrajnában, Moldovában, Bulgáriában orosz kézbe kerültek olajvezetékek, repülőterek, atomerőművek, ami korlátozza ezeknek az országoknak a cselekvőképességét. Nagyon aggasztó, hogy Magyarországon – titkos megállapodás alapján – orosz hitelből egy új atomerőmű készül, és az is, hogy az egyeduralkodó magyar gázkereskedelmi cégbe, a MET-be ismeretlen hátterű orosz tulajdonosok kerültek.

– Ki lehet egyáltalán térni ez elől?

– Természetesen. Az Európai Unió energiapolitikájának az az egyik célja, hogy a nagy energiaszolgáltató országokkal, például Oroszországgal a tagállamok közösen tárgyaljanak, és érvényesítsenek jó árat anélkül, hogy egyéb feltételeket kelljen teljesíteniük. A másik cél, hogy Európa országaiba sokfelől érkezzenek energiahordozók, amivel csökkenhet az oroszokkal szembeni kiszolgáltatottság. Bár ennek most nagyon jó lehetőségei vannak, ez a politika egyelőre nem tud érvényesülni. A különmegállapodások kockázatosabbak.

– A magyar-orosz viszonyt illetően miért fordult szembe Orbán korábbi önmagával?

– Meggyőződésem, Orbán Viktornak az az elképzelése, hogy az Európai Unió és Oroszország között manőverezve minden irányba tágítani tudja a mozgásterét. Ez a taktikázás átmenetileg akár sikeresnek is tűnhet, de hosszabb távon súlyos bizalomvesztést okoz minden irányban, és ha kritikus helyzet alakulna ki, Magyarország magára maradna. Emellett az is igaz, hogy például az állami atomerőmű-beruházásoknál hatalmas a korrupciós kockázat, egy titkos szerződésnél ez még inkább igaz. A Paks 2. projekt hatalmas lehetőség a kormányzathoz közelálló beruházók számára.

– És miért válhatott kölcsönössé a vonzalom Orbán és Putyin között? Az orosz elnök szinte már hazajár Budapestre.

– Az orosz gazdaság nagyon rossz bőrben van, a magas olajárak idején felhalmozott pénzügyi tartalékok kimerülőben vannak. Emiatt a nagyhatalmi törekvéseknek korlátozott a gazdasági alapja. Ilyenkor jól jönnek a hosszú évekre szóló óriásberuházások, mint például egy atomerőmű. Ugyanakkor egy nagy ambíciókkal fellépő, de gazdaságilag nem túl tehetős hatalom érdekelt lehet abban, hogy a riválisait gyengítse, például az Egyesült Államokat vagy Európát, amelyek jóval erősebb gazdasági centrumok. Ma már köztudott, hogy Oroszország hatalmas összegeket szán zavarkeltő álhírportálok fenntartására és hamis hírek terjesztésére szerte a nyugati világban. Ez a vörös troll hadsereg. Az amerikai elnökválasztási kampányba történő beavatkozás lényege is az, hogy az oroszok jelezni akarták, bármely országba elér a kezük. Európában és Magyarországon is zajlik ilyen tevékenység. Putyinnak azért válhatott érdekessé Magyarország, mert Orbán Viktor különutas politikát folytat az Európai Unión belül, ami növeli a bizalmatlanságot az unió országai között.

– Tehetnénk valamit az orosz nyomulás megfékezésére?

– A magyar nemzetbiztonsági szervek dolga ez, és nyilván együtt kell működni azokkal az országokkal, amelyek hasonló cipőben járnak. Politikai szinten pedig nyilvánossá kell tenni, hogy ez a probléma létezik. Az álhírterjesztésnek a nyilvánosság és a valóság megmutatása a gátja. Például Csehországban és Finnországban a nemzetbiztonsági szervek éves beszámolóiban nyilvánosan beszélnek ezekről a problémákról, Németországban a kormány képviselői tájékoztatják az embereket. Magyarországon ugyanakkor az állami tévében lehet viszonthallani a hamis híreket. A kormány nem cselekszik.

– Miből gondolja, hogy nem folyik ilyen harc?

– Erről már többször kérdeztem Pintér Sándort és Lázár Jánost a parlamentben, többnyire azt a válasz kaptam, hogy a „magyar kormány az Alaptörvény szellemében jár el”. Sokkal többet kellene azonban tenni a kormánynak: nyíltan kellene cáfolnia a hamis híreket. Emellett persze újra kell gondolni az európai szintű külpolitikát és a biztonsági kérdéseket. Az Európai Unió sem közösen, sem országonként nem tud határozott nemzetközi konfliktusmenedzselést folytatni, ezért ha a környezetünkben, a Közel-Keleten, Észak-Afrikában vagy bárhol konfliktus alakul ki, mi nem tudjuk kivédeni, és a hatásai, mint például a menekültválság, elérik Európát. Mivel Magyarország a hagyományos orosz befolyási zónába esik, ezért számunkra különösen fontos, hogy az új és hatékony európai konfliktusmegoldó technikák mielőbb működni kezdjenek. A magyar kormánynak olyan európai külpolitikát kellene támogatnia, amelyben össze van hangolva a fejlesztéspolitika mint megelőző eszköz, a diplomácia, a konfliktusmegoldás és a védelmi erő.

– Elképzelhetőnek tartja, hogy az orosz titkosszolgálatok belenyúljanak a jövő évi magyar parlamenti választásokba?

– Putyin állama többféle módon is megpróbál belenyúlni más országok politikájába. Részben szélsőséges, euroszkeptikus pártokat pénzelnek, részben internetes álhíreket terjesztenek. Mivel jelen pillanatban maga a magyar kormány is kellően Putyin-barát és euroszkeptikus, nagy szükség erre nincs. De nem lehet alábecsülni ennek az alapvetően titkos módszernek a céljait, sem azt, hogy ma is több tucat ilyen álhírportál üzemel Magyarországon.

forrás:168óra.hu

Orban Putin: una amistad riesgosa

El interés nacional para mantener la cautela política distante relación de Rusia – dice el experto en política exterior Zsuzsanna Szelényi, miembro de la Presidencia juntos. Él cree que Vladimir Putin y la nueva amistad de Viktor Orbán en riesgo de Hungría. No va a durar, sin embargo, que los servicios secretos rusos piratear las elecciones parlamentarias húngaras próximo año.

– La oposición acusa Viktor Orban, respectivamente, que vivían 25-30 años de fuerte retórica anti-rusa, está ahora llevando a cabo una política pro-ruso. Pero ¿por qué no un político podría cambiar la orientación de la política exterior?

– Rusia es una gran potencia que siempre ha buscado una posición dominante en el medio ambiente, es particularmente cierto en el caso de Vladimir Putin. La propia nuestra historia, sabemos que lo es para los países de Europa Central lo que es: una presión continua sobre el aumento de la influencia y limitar su independencia. La política pro-ruso es arriesgado para Hungría, ya que es el único poder que usamos significa que para alcanzar metas importantes. Todo esto en los últimos años, Viktor Orbán pensaba lo mismo.

– Eso sería de interés nacional para mantener a los rusos en contra de la separación fresco?

– El interés nacional es tratar con extrema precaución las relaciones ruso-húngaro en todos los aspectos.

Foto: Stephen Negro

– Si tienes razón, debe ser manejado con cuidado mediante el fortalecimiento de las relaciones económicas.

– Después de la transición, la economía húngara podría integrarse con éxito en el comercio de Europa y transatlánticos, estados libres libres establecieron una estrecha cooperación económica. El comercio es la esencia de la que surge de “ganar-ganar”, todo el mundo gana. Este tipo de comercio tiene sentido con Rusia, por lo que fue un grave error, por ejemplo, los años 90 para frenar el comercio de productos alimenticios. Sin embargo, existe una relación entre los dos países en una situación de dependencia de la energía, lo que afectó el aumento de poder de Rusia puede utilizarlo. Ucrania, Moldavia, Bulgaria, los oleoductos rusos han sido entregados, aeropuertos, centrales nucleares, lo que limita la capacidad de estos países para la acción. Es muy preocupante que en Hungría – préstamo ruso de una nueva planta de energía nuclear se ha puesto y los que eran dominantes en la empresa comercial de gas de Hungría, se reunió en propietarios rusos inexplicables – sobre la base de un acuerdo secreto.

– ¿Es posible en absoluto para volverlo a partir?

– Por supuesto. La política energética de la Unión Europea es uno de los objetivos que los países proveedores de alta energía, como Rusia, junto con los Estados miembros para negociar y hacer cumplir buen precio sin tener que satisfacer otras condiciones. El otro objetivo es llegar en los países europeos atraídos fuentes de energía, las cuales pueden disminuir la vulnerabilidad a los rusos. Aunque hay muy buenas oportunidades para esto ahora, esta política no puede prevalecer por el momento. Los acuerdos independientes arriesgado.

– Las relaciones ruso-húngaras con respecto porqué Orban se volvió para enfrentarse a su antiguo yo?

– Estoy convencido de la idea, Viktor Orban, para poder ampliar el margen de maniobra de maniobra en todas las direcciones entre la UE y Rusia. Esta táctica puede parecer un éxito aunque sea temporalmente, pero a la larga causar una grave pérdida de confianza en todas las direcciones, y si la situación crítica que se plantea, se quedaría sola Hungría. Además, también es cierto, por ejemplo, las inversiones en energía nuclear estatales riesgos de corrupción masiva, unos contratos secretos de esto es aún más cierto. El segundo proyecto es una gran oportunidad Paks cercanos a los inversores gubernamentales.

– ¿Por qué convertirse afecto recíproco entre Orban y Putin? El presidente ruso es casi hazajár Budapest.

– La economía rusa está en mal estado, los tiempos acumulados de los altos precios del petróleo, las reservas financieras están agotadas. Debido a las ambiciones de gran potencia limitada base económica. En este caso, vienen en enormes inversiones durante años, como una planta de energía nuclear. Al mismo tiempo que causó un gran ambición, pero económicamente no poder muy rico podría estar interesado para debilitar a sus rivales, como los Estados Unidos o en Europa, que es mucho más potente centros económicos. Hoy en día es bien sabido que Rusia va a dedicar grandes sumas de dinero para mantener y confuso álhírportálok falsa noticia se difundió por todo el mundo occidental. Este ejército duende rojo. La esencia de la campaña presidencial estadounidense de intervención es el hecho de que los rusos quisieran llegar a cualquier país en sus manos. Tal actividad se lleva a cabo en Europa y en Hungría. Putin podría llegar a ser interesante, Hungría, Viktor Orbán transportar pasajeros dentro de la política especial de la Unión Europea, lo que aumenta la desconfianza entre los países de la UE.

– Rusia podría hacer algo para frenar la transgresión?

– Es una cuestión de los organismos húngaros de seguridad nacional, y el registro debe trabajar en conjunto con los países que tienen un zapato similar. En el plano político el público

Leave a Reply 585 megnézve, 3 alkalommal mai nap |