< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Az uniós támogatások nélkül összeomlott volna a magyar gazdaság)))) l’économie hongroise se serait écroulée sans l’aide de l’UE

| Mobile | RSS

Az uniós támogatások nélkül összeomlott volna a magyar gazdaság)))) l’économie hongroise se serait écroulée sans l’aide de l’UE

2017. március 31. | hozzászólás | Közélet

Az uniós támogatások nélkül összeomlott volna a magyar gazdaság

Az uniós támogatások tartották a víz felett a magyar gazdaságot az első, 2007-2013-as uniós költségvetési ciklusban – írja a Napi.hu.
Az uniós támogatások nélkül összeomlott volna a magyar gazdaság

A 2004-es uniós csatlakozás után indított első teljes uniós támogatástól az ország gazdaságának modernizálását, kedvező társadalmi változásokat, az életszínvonal és életminőség javulását vártak. A kitűzött célokból szinte semmi nem teljesült, a 14 ezer milliárd forintnyi támogatás arra volt elég, hogy a magyar gazdaságot a víz felszíne felett tartsa, de érdemi változásokra már kevés volt, azok nem megfelelő felhasználása miatt.

Így Magyarország felzárkózása lelassult, sőt visszájára is fordult

– ez derül ki abból a tanulmányból, amit Miniszterelnökség felkérésére KPMG Tanácsadó Kft. és a GKI Gazdaságkutató Zrt. készített a 2007 és 2013 közötti európai uniós támogatási programokról.

A magyar gazdaság 2006 és 2015 között mindössze 4,6 százalékos gazdasági növekedést produkált, ám ha nem lettek volna uniós források, 1,8 százalékkal csökkent volna a GDP ebben az időszakban – derül ki a tanulmányból. A jelentést a Miniszterelnökség publikálta, igaz csak azt követően, hogy az uniós forrásokról tartott vitanap véget ért a parlamentben.

A lakossági fogyasztás a vizsgált időszakban 5,3 százalékkal csökkent, uniós források nélkül 11 százalékkal esett volna vissza. A legkomolyabb függés a beruházásoknál tapasztalható: a befektetések az uniós pénzdömping ellenére is csak 2,8 százalékkal nőttek, enélkül viszont 31,3 százalék lenne a visszaesés.

A magyar gazdaság kóros függése az uniós támogatásoktól közismert, ám ez az adat drámai módon hívja fel a figyelmet erre a tényre.

A GKI-KPMG páros vizsgálta a foglalkoztatási és versenyképességi hatásokat is: a 2007 és 2013 közötti időszakban a foglalkoztatás 280 ezer fővel emelkedett, uniós támogatások nélkül ez csak 105 ezer fős bővülésre lett volna elegendő. Ezzel párhuzamosan Magyarország versenyképessége jelentősen romlott a régiós országokhoz képet: míg 2006-ban a World Economic Forum felmérése szerint a 12 csoportból álló versenyképességi listán Magyarország 7 csoportban az első vagy a második helyen szerepelt, addig 2016-ban 10 csoportban az utolsó helyen állunk.

Gyurcsány és Orbán felelőssége

A versenyképesség romlása részben független az uniós források felhasználásától, ám azok célja éppen a versenyképesség növelése, az uniós átlaghoz való felzárkózás lett volna. Ebből a szempontból teljes kudarc a 2007-2013 közötti uniós ciklus,

amely egyaránt felelőssége a programokat meghirdető Gyurcsány-kormánynak, illetve az uniós programokat 2010-ben újraíró Orbán-kormánynak.

A tanulmány is utal rá, de felvetődik a kérdés, hogy a támogatások sokszor erőltettet voluntarista felhasználása, elosztása megfelelő helyen van-e a kormányzati szervek kezében, vagy érdemesebb lenne új megoldásokat keresni.

A magyar GDP a támogatások ellenére lassabban nőtt, mint a visegrádi országok gazdasága – vagyis a régióhoz képest is nőtt a lemaradás, ugyanakkor rámutat arra is, hogy a magyar gazdaság függősége a legnagyobb az uniós forrásoktól. 2006 előtt eladósodásból finanszírozta az ország a fejlesztéseket, 2007-től viszont szinte kizárólag uniós forrásokból. Ez a folyamat tart jelenleg is, ami viszont arra figyelmeztet, hogy 2014-2020-as ciklus kifutásával a magyar gazdaság egyetlen motorja leáll, új húzóerő pedig még nem látható.

forrás:atv.hu

l’économie hongroise se serait écroulée sans l’aide de l’UE

L’aide de l’UE était au-dessus de l’eau de l’économie hongroise dans le premier, le cycle budgétaire 2007-2013 de l’UE – écrit Napi.hu.
l’économie hongroise se serait écroulée sans l’aide de l’UE

a lancé le premier appuie sans réserve l’Union après l’adhésion à l’UE en 2004 pour moderniser l’économie du pays, des changements sociaux positifs, l’amélioration du niveau de vie et la qualité de vie qu’ils attendaient. Les objectifs déclarés, presque rien n’a été atteint, l’octroi de 14 mille milliards de HUF est suffisant pour maintenir l’économie hongroise sur la surface de l’eau, mais peu de changements de fond a été en raison de leur mauvaise utilisation.

Hongrie attrapant ainsi en a ralenti et même inversé

– il se trouve d’une étude commandée par KPMG LLP et le Premier ministre du GKI Economic Research Co. dans les programmes d’aide de l’UE entre 2007 et 2013 …

L’économie hongroise a produit seulement 4,6 pour cent de croissance économique entre 2006 et 2015, mais étaient-il pas des fonds de l’UE, il aurait diminué de 1,8 pour cent du PIB en cette période – selon l’étude. Un rapport publié par le Premier ministre, il est seulement après avoir tenu un débat sur les sources de l’UE sur le Parlement.

La consommation privée a reculé de 5,3 pour cent durant la période considérée, aucun fonds de l’UE ont chuté à 11 pour cent. La dépendance la plus grave vu des investissements: les investissements ont augmenté de seulement 2,8 pour cent, en dépit cependant, le dumping des fonds européens, sans laquelle, serait de 31,3 pour cent de la baisse.

L’économie hongroise est une dépendance pathologique bien connu des subventions européennes, mais cette statistique attirer considérablement l’attention sur ce fait.

Les GKI-doubles KPMG a examiné les effets sur l’emploi et la compétitivité: la période entre 2007 et 2013, l’emploi a augmenté de 280 mille personnes sans subventions de l’UE, il aurait été l’expansion suffisante 105000. En même temps, la compétitivité de la Hongrie détériorée de manière significative dans les pays de la région image: alors qu’en 2006, selon une étude du Forum économique mondial, la liste de la compétitivité 12 groupes Hongrie 7 groupes inclus dans la première ou la deuxième place, alors que nous sommes à la dernière place en 2016 dans 10 groupes.

responsabilité Gyurcsány et Orbán

La détérioration de la compétitivité en partie indépendante de l’utilisation des fonds européens, mais leur but était d’accroître la compétitivité, rattraper la moyenne européenne. A cet égard, un échec complet de l’UE entre 2007-2013 du cycle,

les deux programmes est la responsabilité d’annoncer le gouvernement Gyurcsány, et des programmes de l’UE en 2010 rewriter gouvernement Orban.

L’étude suggère, mais il pose la question de savoir si l’utilisation de l’acte proactive, l’allocation des fonds souvent forcés est entre les mains des organismes gouvernementaux au bon endroit, ou serait préférable de chercher de nouvelles solutions.

Le PIB hongrois a augmenté plus lentement malgré les subventions, comme les économies de Visegrad – qui est une augmentation du carnet de commandes par rapport à la région, mais souligne que la dépendance de l’économie hongroise sur la principale source de l’UE. Avant 2006, il a été financé la dette du développement du pays, depuis 2007, cependant, presque exclusivement des fonds européens. Ce processus est en cours, à son tour, a averti que décours du cycle 2014-2020 arrête que le moteur de l’économie hongroise, nouvelle force motrice est encore à voir.

Source: atv.hu

Leave a Reply 1219 megnézve, 1 alkalommal mai nap |