< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: Válasz állampolgári bejelentésre…Vitályos Eszter államtitkár Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkár, avagy a Baksi csatornázási pénzek visszafizetése+kamat

| Mobile | RSS

Válasz állampolgári bejelentésre…Vitályos Eszter államtitkár Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkár, avagy a Baksi csatornázási pénzek visszafizetése+kamat

Részletek a szerkesztőségnek küldött levélből…

Nagyon köszönöm az államtitkár asszonynak a gyors válaszát.

Ezeket a gondolatokat, törvényi előírásokat, többször olvassa el a képviselő-testület és tegye meg a konkrét vizsgálatot  ebben a témában s Búza Zsolt ellen!

Valamint kezdődjön el a csatornázási pénzek 100% -os visszafizetése + kamatokkal együtt!

 

Tisztelt Oláh István László Úr!

Köszönettel megkaptuk Lázár János Miniszter úr részére küldött, Baks Városát érintő állampolgári bejelentését és engedje meg, hogy az alábbiakról tájékoztassam.

 

“Az Ön által vitatott lakossági önrészt illetően szeretném szíves figyelmét felhívni arra, hogy a pályázat benyújtásakor a szennyvízelvezetési és tisztítási beruházások esetében az európai uniós és hazai támogatások feltétele volt, hogy a beruházással érintett lakosság is hozzájáruljon a költségek fedezéséhez.”

 

“A már befizetett érdekeltségi hozzájárulással történő elszámolás kapcsán a Vgtv. 37.§-a 5.) bekezdése kimondja, hogy ”Az elszámolási eljárás keretében a víziközmű társulatnak az alapszabályban foglaltak szerint el kell számolnia a működésére fordított összeggel, valamint a tagok vonatkozásában a beszedett érdekeltségi hozzájárulással, figyelembe véve az időközben elnyert önerő támogatást.”A törvény tehát kötelezi a víziközmű társulatot, hogy számoljon el a lakosság felé befizetett érdekeltségi hozzájárulásokkal.”

 

“A víziközmű társulat megszűnésének esetében a Vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 22. § 1.) bekezdés értelmében a megszűnt víziközmű társulat vagyonát a közfeladatot ellátó víziközmű-tulajdonos részére át kell adni. Az átadandó vagyon részét képezi az érdekeltségi hozzájárulással összefüggő követelés és tartozás.”

 

Vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet értelmében. A fent hivatkozott jogszabály szerint a törvényességi felügyeletet a cégbíróságok látják el. Ezen információkról a Kormányhivatal tájékoztatta Önt.”

Tisztelettel,

 

Vitályos Eszter

államtitkár

 

Miniszterelnökség

Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkár

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

 

 

 

Leave a Reply 159 megnézve, 1 alkalommal mai nap |