< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: Én az igazságra esküdtem, avagy válasz az államtitkár asszony levelére…dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Úr figyelem

| Mobile | RSS

Én az igazságra esküdtem, avagy válasz az államtitkár asszony levelére…dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Úr figyelem

Én az igazságra esküdtem, avagy válasz az államtitkár asszony levelére…dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Úr figyelem

Tisztelt Vitályos Eszter államtitkár asszony!

A levelének második részére keresem a választ. Fegyelmi eljárást kezdeményeztem dr. Juhász Tünde a Csongrád megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja ellen.

Többször felszólítottam a lemondásra alkalmatlanság miatt. A jellembeli hiányosságai s a félrebeszélések hullámzása indította el bennem, hogy sem szakmailag, sem politikailag nem megbízható ez a kijelentés teljesen szubjektív! Belső információnk jelzése, hogy nem engedte vizsgálni Bercsényi Lajos „ügyeit”.

A munkatársai nem mernek ellene tenni, mivel féltik az állásukat. A belső információ alapján nem engedte vizsgálni. illetve, hogy felszínre kerüljön a hazudós Bercsényi Lajos s a hazudozó dr. Faragó Péter hazugságai.

Mi közérdekű állampolgári bejelentést tettünk, s a bejelentő engedélyezte a levelének átadását, amit a jellemtelen, hazug mb. dr. Faragó Péter baksi jegyzőnek átadtam.

Teljes fürdetés lett, csak azért, hogy a www.fecsego.eu nemzetközi hírportálnak ne legyen igaza.

Mielőtt Ön leírta volna Juhász Tünde „érdemeit” el kellett volna olvasnia a www.fecsego.eu Baksi igazságok oldalát, közélet, valamint a főszerkesztő blogot. – abban megvilágítottam a szándékos károkozást s a törvénysértést, mivel B Lajos is már több éve feketemunkás.
Az állítólagos jegyzőkönyvet – amit a jellemtelen Faragó készített- a mai napig nem juttatta el a szerkesztőségünkbe.

Ez a bizonyíték visszatartása. Ez maga törvénysértés! Nekünk jogunk lett volna megkapni!!!

Hiába kértük a jegyzőkönyveket a makacs Juhász Tünde nem adta meg a lehetőséget, hogy megismerjük a tényeket, ha egyáltalán van ilyen. Nem értjük az okát!

Bercsényi Lajos ügyeit Ön államtitkár asszony nem is ismeri. Így ügyefogyottá vált a levelének eme része. Bercsényi Lajos ellen, amit szintén közérdekű állampolgári bejelentés alapján történt. – engedélyt kaptunk itt is a bejelentőtől, amit továbbítottunk a Csongrád megyei Katasztrófavédelemnek.
Jelenleg is több eljárás van Bercsényi ellen.

A segédmotor jogosítványának bevonása folyamatban van.
Több levélben is le van írva a súlyos betegségei, amivel Bercsényi Lajos folyamatosan dicsekszik. Ezt is elolvashatja a fent megjelölt rovatokban. A betegségei miatt azonnali hatállyal be kellett volna vonni…

Ezt megerősítette az Egészségügyi Minisztérium… mivel, aki többször vendégeskedett a pszichiátrián valamint számtalan alkalommal élvezte az alkoholelvonó intézet vendégszeretetét, s több évtizede súlyos idegbetegséggel kezelik! Ezzel személyesen több alkalommal is dicsekedett a szerkesztőségünk előtt.. A többit olvassa el.

A Baksi önkormányzatnak is jeleztük e tényt,..

Bercsényi féle putri építési engedélyei, műszaki engedélyek, tűzvédelmi engedélyek ,műszaki tervrajzok hiánya, önkéntes villanyvezetések, gáz beszereléseknek…stb. az engedélyei nincsenek.

A Kisteleki önkormányzat építési tanácsnoka Farkas Sándor István törvénysértett, hogy kimentse Bercsényi Lajost. Talán parancsot teljesített…belső információ! E tényt közöltem a valódi jegyzővel…ezt is megtalálja a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál Baksi igazságok oldala, főszerkesztő blog, közéleti rovatban.

Ezekről tájékoztattam a BM –t!

Kérem az államtitkár asszonyt, illetve Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Urat, hogy segédkezet nyújtson több közérdekű állampolgári bejelentőknek, valamint kezdeményezzenek dr. Juhász Tünde kormánymegbízott ellen fegyelmi eljárást. S erről tájékoztassák szerkesztőségünket is. Legyen benne határozat, s fellebbezési lehetőség

Bercsényi Lajos ellen is indítsanak szabálysértési eljárást!

Miniszterelnökség
Dr. Lázár János, Miniszterelnökséget vezető
Miniszter Úr részére
Tárgy: állampolgári bejelentés kezelése miatti panasz

T. Miniszter Úr!

Alulírott Oláh István László, 6768 Baks, Váradi u.16. sz. alatti lakos, úgy is mint a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál főszerkesztője 2017.03.20. napján két ügyben tettem bejelentést, egyúttal kérve azok igazságos kivizsgálását. Mindkét ügyben megpróbáltam már alsóbb szintű közigazgatási fórumhoz fordulni, eredménytelenül.

Bejelentésem első része közérdekű bejelentés volt, mely arra vonatkozott, hogy Baks községben az állampolgárok által Lakáskassza megtakarítás útján a Baksi Víziközmű Társulás részére átutalt összeget, mely önrész (önerő) volt a helyi csatornázási munkák finanszírozásához, a Víziközmű Társulás (melynek elnöke a község polgármestere), annak ellenére nem fizette vissza a lakosoknak, hogy pályázat útján 100 %-ban (95+5) állami finanszírozású lett a baksi csatorna-beruházás.
Az említett, érdekeltségi hozzájárulás címén átutalt összeget a Baksi Víziközmű Társulásnak vissza kellett volna fizetni a betétszámla tulajdonos baksi lakosok számára. Az érdekeltségi (önerő) hozzájárulás ugyanis a 100%-os állami finanszírozással okafogyottá vált. Bejelentésemben feltártam az eset összes körülményét. A bejelentést jó helyre címeztem, hiszen azon túl, hogy az állampolgárokat megkárosították, itt állami pénz elherdálásáról van szó, mivel a száz százalékos pályázati pénz lehívása után a lakosoknak vissza kellett volna fizetni az önerőt.

Bejelentésem 2. részében a Csongrád megyei kormánymegbízott, Dr. Juhász Tünde szakmai alkalmassága tekintetében tettem példákkal alátámasztott észrevételeket.
A Miniszterelnökség bejelentésemre az elmúlt közel három hónap alatt nem válaszolt. Jó példát mutat ezzel az alsóbb szintű közigazgatási szerveknek a közérdekű bejelentések ügyintézése tekintetében a 30 napos határidő vonatkozásában.

Tisztelettel kérdezem, hogy ha a legfelsőbb közigazgatási szerv sem tartja be a határidőket, és nem foglalkozik érdemben az állampolgári bejelentésekkel, akkor hová/kihez fordulhatunk?

Baks, 2017.06.15.
Tisztelettel,
Oláh István László
tanár (MDe)
6768 Baks, Váradi utca 16

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál főszerkesztője

2017, június 15
Oláh István László
újságíró-főszerkesztő,

Leave a Reply 154 megnézve, 1 alkalommal mai nap |