< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Irodalom, Közélet, Kultúra / Blog article: Szegedi Írók Társaságának oszlopos tagja – barátom- dr. Árpás Károly polihisztor

| Mobile | RSS

Szegedi Írók Társaságának oszlopos tagja – barátom- dr. Árpás Károly polihisztor

Árpás Károly bemutatása

Jánoshalmán 1955.06.21-én születtem a Rákosi Szülőotthonban (nem hivatalos keresztnevem nagyapámat követve József lettem). Édesapám (Árpás Károly) köteles és szíjgyártó meg KIOSZ-irodista volt; édesanyám (Martinovics Ilona) községházi irodista. Két öcsém is született: Tamás Peti 1959.06.21. Jánoshalma; János 1969.11.13. Szeged.
Az 1961-69-es általános iskolásként voltam községi énekkaros, meg iskolai énekkaros, meg ministráns, meg Lovrity Endre rendezésében színjátszó is + nyolcadikosként én is rendeztem egy színdarabot. 1969-ben meg is bérmáltak Györgyként.
1969-1973 között a kiskőrösi szakközépiskolába jártam, szereztem az érettségihez szakmunkás bizonyítványt: szőlőtermesztő borkezelő szakmunkás. 1970-ben Kiskőrösön megjelentek a verseim, meg később is; 1971-től Kelemen Tamás rendezésében színjátszó voltam, meg 1972 szeptemberétől létrehoztam a kollégiumban vezetésemmel irodalmi önképzőkört.
Mivel nem vettek fel 1973-ben a szegedi egyetemre, a jánoshalmi borpincében dolgoztam, meg voltam helybeli színjátszó csoport tagja is. Meg felkészültem a gimnazista tankönyvekből….
Sikeresen felvettek 1974-ben a szegedi egyetemre!!
1974-1975-ben Hódmezővásárhelyen gépesített gyalogos voltam, azaz toronylövész.
Majd Szegeden 1975-1980 között elvégeztem a magyar-történelem-finnugor szakot is. Voltam később Finnországban és Észtországban is…. Ugyan megjelent néhány versem, de nem lehettem énekkaros, meg színjátszó. Viszont több helyen végeztem a pedagógiai gyakorlatokat (részben általános iskolásokat gondoztam, meg a szegedi Ságvári gimnáziumban tanítottam).
1980-1982 között a szegedi Zalka Máté általános iskolában tanítottam (részben felső-tagozatosként magyar-történelem szakosként, de voltam napközis is, meg alsó-tagozatos helyettesítő tanár is).
Mikola Tibor ajánlatára az egyetemen is tanítottam a finnugor szakosoknak.
1981-ben Nyíregyházán, Kalocsán, Foktőn részt vettem a katonatiszti képzésen: alhadnagyként szereltek le + Szegeden tartalékos hadnaggyá léptettek elő.
1982.04.17-megesküdtem Varga Magdolnával: polgári esküvő Szegeden, egyházi esküvő Pusztaszeren + lakodalom Pusztaszeren volt.
1982-1988 között a szegedi Vedres Szakközépbe jártam – tanítottam magyart, történelmet, filozófiát és közgazdasági ismereteket (részben nappalis és levelező tanulóknak). Ott létrehoztam irodalmi önképzőkört, meg többszörös díjas (réz+ezüst+arany) színjátszó csoportot! Meg részt vettem televíziós, rádiós országos kulturális vetélkedőkön. 1983-ban summa cum laude szinten egyetemi doktori fokozatot szereztem észt kultúrából és történelemből.
Meg voltam a szegedi egyetemen történelem oktató + a szegedi Juhász Gyula főiskolán irodalom oktató!!!!!
1988-2015 között a szegedi Deák Ferenc nyelvi gimnázium alapító tagja is voltam. Ott is alapítottam irodalmi önképzőkört,meg egy színjátszó csoportot + rendeztünk városi, megyei, országos szónoki versenyeket! 1989-ben-ben diákjaimmal voltunk USA-ban, Kaliforniában…..
Közben született három gyermekünk: András Dániel (1988.09.12.), Johanna Ágnes (1991.02.17.), Annamária Rózsa (1993.01.10.)………
Mellesleg felkértek külső oktatónak is: közéleti középiskolába+táncos középiskolába+színészeti középiskolába is….
Mondhatni jeles alkotóvá lettem: voltam költő, író, drámaíró, fordító (10 nyelvből: angol,észt,finn, francia, latin, lengyel, német, nyenyec, orosz, vogul), meg zeneszerző.
2001-bena Mátyás filmnovellám országos I. díjat nyert meg. 2004-ben Szeged városa Kölcsey érmét adott.
Meg voltam tudóssá: irodalmár, nyelvész (készítettem tankönyveket is) + történész, filozófus, művészettörténész + közoktatási szakértő (közép- és emelt szintű érettségi elnök is). Viszonylak sok könyvem + dvd-lemezem jelent meg. Foglalkoztam Arany Jánossal, Kölcsey Ferenccel, Petőfi Sándorral, Madách Imrével, Jókai Mórral, Mikszáth Kálmánnal, Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, József Attilával, Márton Áronnal, Gion Nándorral, Baka Istvánnal…..
2001-ben 2008-ban az MTA Kutató Pedagógus Pályadíját megkaptam (2004-ben a szegedi Akadémiai Bizottság ezüst érmet adott). 2009-ben megnyertem az OKM és Anyanyelvápolók Szövetsége elismerő oklevelét! 2011-ben megkaptam a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tanári Toldy-díját!!!!
Voltam nem csupán Szerbiában Szenttamáson, Szabadkán, Újvidéken; hanem Romániában többször Tusnádfürdőn is…
Sajnos 2015.10.31-én munkanélkülivé lettem, meg 2015 decemberétől rokkant nyugdíjas is………
2016. augusztus 20-án Jánoshalma városa kitüntetett példás polgárként!!!
2017 szeptemberében már 107-szeres véradó voltam – minden alkalommal négy és fél deci vért adtam!

Szeged, 2017.06.14. dr. Árpás Károly s.k.

Leave a Reply 425 megnézve, 1 alkalommal mai nap |