< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: dr. Orosz Éva az egyetlen baksi háziorvos (!)…ma telik le a válaszadás ideje((( dr. Éva Orosz is the only baksi general practitioner (!) … today is the answer time

| Mobile | RSS

dr. Orosz Éva az egyetlen baksi háziorvos (!)…ma telik le a válaszadás ideje((( dr. Éva Orosz is the only baksi general practitioner (!) … today is the answer time

dr. Orosz Éva az egyetlen baksi háziorvos (!)…ma telik le a válaszadás ideje

Szerkesztőségünk megkereste – telefonon, illetve a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál oldalán- az egyetlen (!) baksi háziorvost, s kérte Bercsényi Lajos segédmotor jogosítványának a bevonásának kezdeményezését dr. Papp Ágnes Kisteleki ideggyógyász főorvosnál.

Bercsényi Lajos “őrjöngve “tájékoztatott egyre többször” már nem először- át kiabált- hogy Őt nem lehet legyőzni, mert bolond, súlyos idegbetegséggel, Alzheimer korban, s többször megjárta a pszichiátriát s az alkoholelvonó kúrát is. Búza védelme alatt áll???

Ez irányú kérésünk már nem az első volt. Ám mint képviselőt is felkerestük – a többi képviselő testület tagjait, is- de Ön nem jelezte a testületi ülésen a hozzá érkező polgári bejelentést, illetve nem intézkedett!

Mi ér többet. Bercsényi Lajos védelme vagy az emberek életének a védelme, Ön közvetve felelős lesz egy súlyos közlekedési baleset elkövetésében!

A testületi ülésen (!) egyetlen egyszer sem volt napirenden a Bercsényi ügy! Talán valakinek az érdekében áll eltusolni a Bercsényi ügyet, lassan több év tizede…! Vagy őt is ki kell tüntetni az „érdemeiért”! (Magas rangú informátorunk jelezte)

A mb. jegyző dr. Faragó Péter s a többiek is még a bizonyítékokat is eltüntette (ék), dr. Juhász Tünde segédletével, de az eredeti nálunk van. A bíróságon is folyékonyan hazudott Faragó!

Orosz Éva nem jelzett vissza egyetlenegyszer sem! Megkérjük, mondjon le s fizesse vissza a tisztelet díját, mert érdemtelen, alkalmatlan erre a feladatra…Ha megnyugtató Önnek, a többieknek is le kellene mondani, feloszlatni a képviselő-testületet.
Önnek többet ér(t), hogy könyörgött Búzának, hogy maradhasson egy ideig egyedül orvosként. Mit kellett ezért tennie? Ön parancsot teljesít! (belső információ) Mi ér többet, Búza kisded játékai, amihez asszisztál, vagy az emberek egészségügyi biztonsága.
Ön belgyógyász s pl,. nem gyermekorvos – az egy külön szak- s még sorolhatnám…

Mikor veszik észre hogy alkalmatlanok e feladatokra. Az idő ezt bizonyítani fogja!

„Baks megérdemelné” a felszabadulás örömét valamint megszabadulni Búza Zsolt terrorjától…de még nincs vége

dr. Orosz Éva!
Megkeressük az Egészségügyi Minisztériumot (EMI)ebben az ügyben és álláspontot kérünk az Ön magatartása s felelőtlensége miatt

-oil-

dr. Éva Orosz is the only baksi general practitioner (!) … today is the answer time

Our editorial team contacted the only (!) Baksi family doctor on the phone and on the www.fecsego.eu international news portal and asked for the initiative of Dr. Lajos Bercsényi to take the driver’s license. Ágnes Papp at the Kisteleki Neurosurgery Chief Physician.

Lajos Bercsenyi ferociously “told me more and more times” he was shouting that he could not be defeated because he was foolish with severe neuropathy, Alzheimer’s, and several times with psychiatry and alcohol drainage. Protected by wheat ???

Our request for this was no longer the first. But as a representative we went to the members of the other members of the board, but you did not report the civil notice to the meeting or take action!

What’s more. Lajos Bercsenyi or the protection of people’s lives, you will be directly responsible for a serious traffic accident!

The Bercsényi affair was never on the agenda at the meeting (!)! Perhaps someone’s interest in concealing the Bercsényi case is slowly more than a decade …! Or should he be shown for his “merits”! (High Representative)

A mb. notary dr. Péter Faragó and the others have even removed the evidence (wedge), dr. With Tünde Juhász’s assistant, but we have the original one. Faragó lied in the courtroom too fluently!

Éva Orosz did not return any one time. We will ask you to resign and pay back the honor award because it is worthless, unsuitable for this task … If you are comforting, the others should also be dismissed to dismiss the representative body.
You are worth more than you have begged for Wheat to stay alone for a while as a doctor. What did he need to do? You execute a command! (internal information) What’s more, whelp games that you are assisting with or the health of people.
You are an internist and pl. not a pediatrician – a special profession I could still classify …

When they realize they are unsuitable for these tasks. Time will prove this!

“Baks deserve” the joy of liberation and get rid of the terror of Zsolt Búza … but there is no end

dr. Éva Orosz!
We look at the Ministry of Health in this case and we are asking for your attitude and irresponsibility

-oil-

 

 

Leave a Reply 275 megnézve, 1 alkalommal mai nap |