< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Tudja mennyi áfát fizet havonta? Kiszámoltuk))))Do you know how much VAT you pay each month? calculated

| Mobile | RSS

Tudja mennyi áfát fizet havonta? Kiszámoltuk))))Do you know how much VAT you pay each month? calculated

2017. október 26. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

Tudja mennyi áfát fizet havonta? Kiszámoltuk

Kiderül, mekkora terhet jelent a világ egyik legmagasabb áfakulcsa a magyar háztartások számára.

szerző:Csernátony Csaba

A 2010 óta regnáló kormány egyik fontos gazdaságpolitikai megoldása, hogy a munka helyett a fogyasztást adóztatja. Erre több vezető politikus is utalt az elmúlt években, például Rogán Antal 2015-ben a 2016-os költségvetés ismertetésekor. Ennek is köszönhető, hogy a magyarországi áfakulcs globális szinten is a legmagasabbnak számít a 27 százalékos áfakulcs. Ez pedig komoly tétel a háztartások kiadásában.
Ez vár a magyar gazdaságra – itt a friss előrejelzés

Fontos bejelentést tett a Spar – sokan örülhetnek

Autósok, figyelem! – Újabb nem várt drágulás jön

Mennyi megy áfára?

A Napi.hu szerkesztőségi blogja a magyar háztartások hivatalos adatokon alapuló, ám hipotetikus számítás alapján azt nézte meg, hogy egy átlagember és átlagos család körülbelül mennyi áfát fizet a mindennapi kiadásai után. A számítás azért hipotetikus, mert bár az általános áfakulcs 27 százalékos, vannak termékek és szolgáltatások, amelyekre kedvezményes áfakulcs vonatkozik. Ugyanakkor egy-egy háztartásra vetítve nem lehet pontosan megmondani, hogy mennyi fogyott a kedvezményes áfakulcsos tejből vagy a 27 százalékos áfával terhelt tejből.

Egy-egy átlagos magyar háztartás tagjai fejenként átlagosan közel 980 ezer forintot költenek el évente. A 27 százalékos kulcs miatt évente a fogyasztásukra több mint 200 ezer forintot áfát fizetne minden egyes családtag, ennél azonban kevesebb ez az összeg a már említett kedvezményes áfás termékek és szolgáltatások miatt. Mindenesetre a nagyságrendek alapján évi 180-200 ezer forint körül lehet az egy főre jutó áfakiadás, ez pedig havonta 15-16 ezer forintot jelent. (Lényeges szempont, hogy az áfán felül a háztartások jövedéki adót is fizetnek például üzemanyagok, szeszes italok és dohánytermékek után.) Emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a teljes bérköltségnek alig a felét teszi ki az az összeg, amelyet megkap a dolgozó. A bruttónak közel kétharmada marad nálunk.

Miért jó? Miért nem jó?

A magas áfakulcs alkalmazása egyébként logikus választás a politikusok részéről, mint a jövedelemadó-kulcs megemelése. Az áfa ugyanis az egyik olyan adó, amely kevésbé fogja vissza a gazdaságot. A Köz-Gazdaság című szaklap 2014-ben publikált adópolitikai különszámában szereplő elemzés szerint a fogyasztásra kivetett adók megítélése a gazdaság növekedésére gyakorolt hatásának szempontjából mind a hazai, mind a nemzetközi irodalom alapján kedvező. Ugyanakkor igazságtalan is az áfa, mert az alacsonyabb fizetésűek rosszabbul járnak vele, mint a nagyobb jövedelműek, tehát aránytalan ebből a szempontból a terhelés.

Egyébként a magyarországi magas áfa passzol az adórendszerek átalakítására vonatkozó még 2010-ben született – Európa 2020 nevet viselő – uniós javaslattal, amely növekedésbarátabb adórendszer kialakítását javasolja a tagállamoknak. “Kerülni kell például az élőmunka megadóztatását; a múlt példái azt bizonyítják, hogy ez jelentősen visszaveti a foglalkoztatást. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók helyett a tagállamoknak zöld adórendszer kialakítása jegyében inkább az energiafelhasználás és környezeti terheket okozó tevékenységek megadóztatása felé kell elmozdulniuk.”

forrás:napi gazdaság.hu

Do you know how much VAT you pay each month? calculated

It turns out the burden that one of the world’s highest tax rates for the Hungarian households is.

author: Csernátony Csaba

One of the important economic policy solutions of the government, which has been in 2010, is to tax consumption instead of work. This has been pointed out by several leading politicians in recent years, such as Annan Rogán in 2015 when the 2016 budget was announced. This is also due to the fact that the VAT rate on the Hungarian market is the highest at the global level of the 27% VAT rate. This is a serious item in the publishing of households.
This is awaited for the Hungarian economy – here is the fresh forecast

Spar has made an important announcement – many people are happy

Cars, attention! – Another unexpected burden comes

How much is going to VAT?

Napi.hu ‘s editorial blog on Hungarian households based on official data, but based on hypothetical calculations, he watched how much of an average person and average family spent paying for his daily expenses. The calculation is hypothetical, because although the general VAT rate is 27 percent, there are products and services that are subject to a reduced VAT rate. At the same time, it can not be accurately stated how much of a product is consumed from a discounted alcoholic beverage or 27% VAT.

The average Hungarian households spend on average about 980,000 HUF per year on average. Because of the 27 percent key, each family member would pay more than 200 thousand forints per year, but less than the above mentioned discounted VAT products and services. In any case, on the basis of the order of magnitude, the per capita annual VAT can be around HUF 180-200 thousand annually, which is HUF 15-16 thousand per month. (It is important that in addition to VAT, households pay excise taxes, for example, for fuels, spirits and tobacco.) It should also be remembered that the amount that the worker receives is not half the full wage cost. Nearly two-thirds of the gross will stay with us.

Why is it good? Why is it wrong?

Using a high VAT key is a logical choice for politicians, as raising the income tax rate. VAT is one of the taxes that will lower the economy. According to the analysis of the fiscal policy issue published in 2014 by the Public Economics magazine, the perception of consumption taxes on economic growth is favorable both in Hungary and in international literature. At the same time, VAT is unfair because lower paid people are worse off than those with higher incomes, so it is disproportionate in this respect to be a burden.

Moreover, the high VAT rate in Hungary is in line with the EU proposal for the transformation of tax systems, which was launched in 2010, named Europe 2020, and proposes to the Member States to develop a more generous tax system. “There is a need to avoid, for example, the taxation of labor, the past examples show that this is a significant shift in employment. Instead of employment-related taxes, Member States have to move towards the taxation of energy-using and environmental burdens in the form of a green tax system.”

source: daily.hu.hu

 

Leave a Reply 94 megnézve, 1 alkalommal mai nap |