< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, Közélet / Blog article: Megjegyzés e- durva pedofil botrányra!((Commentaire sur le scandale pédophile e-brut!

| Mobile | RSS

Megjegyzés e- durva pedofil botrányra!((Commentaire sur le scandale pédophile e-brut!

Megjegyzés e- durva pedofil botrányra!

Hibásnak s felelőtlennek tartom a Gál Ferenc Főiskola Rektori Hivatalát. A hivatalnak nem védekeznie kellene, (?) hanem folyamatos ellenőrzést, kapcsolattartást…stb. kellett  volna eszközölni az általa fenntartott iskoláknál.

Az iskolák fenntartása napi szinten való kapcsolat elemi része, hogy a legkisebb torzulást azonnal meggátolni . Kiszúrni a pedofil elemeket. Véleményem szerint a lokális helyeken is keresgélni kellene.

Egy ember habitusáról, stílusáról, beszédkészségéről, mozdulatairól, a perifériás mozgásteréről látszik, hogy pedofil!

Kozma Gábor Úr!

Ön már nem először téved! Önt egy jellemtelen, hazug embernek ismertem meg! Emlékszik? Az államvizsgán történtekre, amit ön engedett s tudtával , segédletével készítettek elő ellenem a terrort! Pedig a konzulensem volt.(most már ezt szégyellem) Ám a jellemtelensége nem ismert határokat.

Meg kellene vizsgálni Thorday- Serfőző  párost,,akiket én nem tartok sem tanárnak, sem papoknak alkalmasnak!!!

Hogy minek tartom ezeket a ferde embereket??? – ön volt az, aki minden indok nélkül kirúgta Thordait a rektor- helyettesi beosztásából… Igaza volt…ilyen beállítottságú emberre nincs szükség a diákoknak sem nappali, sem levelező szakon. Serfőzőt – a románt- beszéd stílusa, s magyar ellenes magatartása, valamint ferde habitusa önnek mára fel… kellett… volna… ismernie!

Ön és a püspöke nem engedett vizsgálatot(tokat) a páros ellen…ha érti miről beszélek!

A magatartásuk igencsak figyelemfelkeltő ! valamint meg kell figyelni a mozgási affinitásukat a jövőre nézve, az iskola s a diákok érdekében

Tisztelt Kozma Gábor!

Önnek azonnali hatállyal le kellene mondania!

Ö nem rektor, ön egy főiskolai docens, – aki ellenmondást, sem véleményt nem ismer- erről tudassa a püspökét.

Jaj, majd el felejtetem, Kiss- Rigó László még a mai napig önnel közösen nem válaszolt az ajánlott leveleimre…ez kőkemény törvénysértés!

Az állítólagos fegyelmi eljárásról még a mai napig nem kaptam meg a határozatot. Önök kit védenek, a ferdéket vagy az egyeneseket, s kiknek az oldalán állnak!

Oláh István László

A főiskola volt hallgatója

Commentaire sur le scandale pédophile e-brut!
24 novembre 2017 messages | Blog de l’éditeur, Blog étudiant GFHF, Vie publique

Commentaire sur le scandale pédophile e-brut!

Je considère que le bureau du recteur du Collège Gál Ferenc est défectueux et irresponsable. L’Office ne devrait pas défendre, (?) Mais continuer à vérifier, contacter … etc. aurait dû être effectué par les écoles qu’il maintient.

La maintenance des écoles est une partie élémentaire de la relation au jour le jour pour minimiser la moindre distorsion. Isolez les pédophiles. À mon avis, les sites locaux devraient être recherchés.

De l’habitude, du style, de la parole, des gestes, du mouvement périphérique, il est pédophile!

Monsieur Kozma Gábor!

Vous avez tort pour la première fois! Je vous ai connu comme un homme sans paresse et paresseux! souvenez-vous? Sur l’examen d’État que vous avez fait et m’a donné de l’aide avec l’aide de votre aide! Mais j’étais consul (j’ai honte maintenant) mais son caractère est inconnu.

Vous devriez regarder la paire Thorday-Serfőző, que je ne considère pas être un enseignant ou un prêtre !!!

Comment puis-je garder ces gens obliques ??? – vous avez été celui qui a renvoyé Thorda de son poste de recteur sans raison … Il avait raison … il n’y a pas besoin d’un étudiant de ce genre pour les étudiants, que ce soit par jour ou par correspondance. Serfőző – le style du discours roumain, et l’attitude anti-hongroise et l’habitude bâclée de vous aujourd’hui … avaient … dû … le savoir!

Vous et votre évêque n’avez pas autorisé les tests contre le couple … si vous comprenez de quoi je parle!

Leur comportement est assez perceptible! et prêter attention à leurs affinités de mobilité pour l’avenir, pour l’école et les étudiants

Cher Gábor Kozma!

Vous devriez avoir un effet immédiat!

Vous n’êtes pas un recteur, vous êtes un professeur de collège, qui ne connaît pas l’objection ou l’opinion de l’évêque.

Oh, et je vais t’oublier, Laszlo Kiss-Rigó n’a pas encore répondu à mes lettres recommandées aujourd’hui … c’est une violation violente de la loi!

Je n’ai pas reçu la décision sur la procédure disciplinaire alléguée jusqu’à aujourd’hui. Qui vous protège, les enclumes ou les lignes droites, et qui se tiennent de leur côté!

László István Oláh

Il était un étudiant

 

 

 

Leave a Reply 278 megnézve, 1 alkalommal mai nap |