< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Nav / Blog article: …avagy Baks diszkrét bája mögött a megalázások vannak))) … or the discreet charm of Baks is humiliating

| Mobile | RSS

…avagy Baks diszkrét bája mögött a megalázások vannak))) … or the discreet charm of Baks is humiliating

2017. december 9. | hozzászólás | főszerkesztő blogja, Nav

 

…avagy Baks diszkrét bája mögött a megalázások vannak

Meglepődtem! Miért? Azok a „védett” személyek, akiket csak Bakson ismernek el, vagyis elakarnák ismertetni, ahhoz megyei, országos rangú elvtársat hívnak ide. Összebújva kongatták az üres buksikat. Mindenki egymásra figyelt. – Később felállt a díszpinty, s próbált hatalomból okossá válni. (belső információ)

A többiek bólogattak, mint a Rákosi rendszerben, még akkor is, mikor Rákosi elvtárs elment pisilni a Búzába, vagy gyermekekkel fotózott…emlékeztek?- Búza is fényképeztette magát a gyerekkel(?) – önállóan nem tud, vagy nem képes valamire  (ezért talán sokadszorra is fel fog jelenteni szerkesztő)

Baksi közérdekű bejelentőtől kaptunk egy érdekes, feszítő, sokatmondó levelet. Kérte, hogy a nevét s címét ne adjam ki. (Természetesen zártan kezelem szerkesztő)

Tartalma Kecskeméti Józsefné önkormányzati képviselő, (de hogy minek?) „visszaéléseiről szóltak.

Tájékoztattam a Csongrád Megyei Mozgássérültek megyei elnökségét, illetve szóltam az országos titkár Úrnak is…ám erről később! Aki azt ígérte, vissza hív…Ő is hazudott!!

Jelenleg eljárási vizsgálat van a Csongrád megyei Mozgássérült Egyesület volt vezetői ellen!!! (Az akkori vezetőasszonyt, aki egyúttal Dóc polgármestere) Az utolsó vacsoráját itt Bakson töltötte el. Utána érkezett a havas eső. Ő is besétált a Baksiak hálójába.( megérdemelte szerkesztő)

Személyesen felkerestem a jelenlegi elnök asszonyt- Vincze Lilla s a titkár Hódi Gábor urat. Tájékoztattam őket Kecskemétiné játszadozásairól s a közérdekű bejelentésről, amiről nem vettek fel jegyzőkönyvet! – csak vigyorogtak kényszerből, gondolom, akkor már meg voltak “híva” kajálni!!!

Később értesített az informátorunk, hogy nem volt vizsgálat s hazudoznak össze-vissza. Az egyesületben többen fel voltunk háborodva! Ők is lejárattak bennünket! Ceterum censea!

Lejárt a 30 napos határidő!

Hogy kimentse Baks Kecskemétinét, mi történik, meghívják a vezetőket – forgatókönyv szerint, az ajtók záródnak, tessenek vigyázni – egy általuk rendezett álleseményre, ami ebéddel, s italokkal jár. (amit úgy dobnak össze a helyi boltosok információ szerkesztő)

Ezt a „lejáratási hálót” nem először mutatják be. Már több alkalommal használták s ezzel alázták meg-le az érkező “vendégeket”, majd a hátuk mögött kibeszélték s nevették őket. (belső informátorunk jelzése szerkesztő) Így jártak az előző -Lépné “kitüntetésére- meghívott vendégek.

Volt már minden megyei, aki lassan a csúszdán találja (ta) magát. Levitézlett, nyalós emberek…Nem veszik észre a nekik állított csapdát. Búza, ne feledd, a fagyi neked hamarosan vissza fog nyalni meg a bűnbandádnak! Azon vagyok meglepődve, hogy eljönnek a megyeiek s engedik magukat általad ugráltatni. A pia nem minden…egy ingyen kaja megéri nekik, hogy a hátuk mögött kinevetik s megjegyzéseket tesznek a levitézlettekre. Búza Zsolt kijelentette: – nekünk ez megéri, zsebben vannak az elvtársak… (belső informátorunk)

Itt egy trikotázs példa a NAV vizsgálat alatt álló Lépné Soós Anitát kitünteti a NAV (!) …Ám ezt a NAV vezetői sem tudják miért…csak én tudom- tudtam egyedül…most már ők is tudják…nagyot hibáztak..A farkas visszatér! Fejek fognak porba hullani, vagy…

Kész röhej volt a szervezés! Búza Zsolt ugráltatta az országos-lokális vezetőknek számító, leégett, kiégett dandárokat, püspököt, kormánymegbízottat, Járási hivatal vezetőjét, Munkaügyi vezetőt és még sokat másokat. (?) Talán ezeknek az ingatag “vezetőknek” több idő kell, hogy felismerjék a Búza gyerek szándékait s érdekeit….Közben lassan – már elkezdődött- távoznak az élbolyból!!!

Az ország, a megye, szégyent, megaláztatást érzett a nevükben!

Mit tett Lépné? Mihez ért Lépné? Mikor volt kint éjszaka az erdőben ellenőrizni, mikor leste meg a fa tolvajokat, s még soroljam…pedig bakson van elég vagy nem?

Személyesen nem sokat várok el a polgárőrségtől, sem a megyeiektől, sem annak dandárjaitól, mivel hatalmasat csalódtam bennünk. (ezzel nem vagyok egyedül  szerkesztő) Nem az a cél, hogy a közérdekű bejelentőknek, állampolgároknak igaza legyen… hanem…dinóm-dánom kis angyalom!

Láttam a két hazudozó – jellemtelen mozgássérült egyesület vezetőit- Vincze- Hódi párost- a Baksi Hírmondóban. Úgy gondolom, ti is bevettétek a cumit, de be ám! Ti sem fogtok hivatalban maradni, mint az elődötök. Ez volt az utolsó vacsora. Akit meghívnak ebédre, vacsorára baksra, annak előbb –utóbb távoznia kell a közéletből. Rajtatok fog röhögni az egész ország.

Kecskemétiné számoljon el a tagdíjjal, (úgy ahogy kérte a közérdekű bejelentő, amit átadtam a hazug párosnak),

-Továbbá mért jár neki három évenként új autóvásárlási kedvezmény!

-Miért ment el, illetve rúgták ki a postától,

-Miért tették ki a helyi boltokból is egy – két héten belül…

-Az általa szervezett vacsorák, – kirándulások- alapanyagait egyes helyi boltok állták, s kérdezem, hol van a többi bevétel s

-Hogyan számolták el, s

-Milyen nyilvántartást vezet(et) ezekről…!!

-Hol vannak a bélyegek…az önkormányzati bélyegek???

Búza Zsolt visszaélt a személyes s egészségügyi adataimmal! Ha ezeket az adatokat illegálisan felhasználta, illetve továbbadta…. Már pedig tovább adta!

2017-12-09

Oláh István László

író-újságíró, főszerkesztő, tanár MDe/MA/MSc

A Demokratikus Koalíció Csongrád megyei 3-as választókerület kommunikációért felelős elnökség tagja

… or the discreet charm of Baks is humiliating

I surprised! Why? Those “protected” people who are only recognized by Baks, that is to say, will be called a county-level comrade of national rank. They clenched their empty bags. Everyone was listening to each other. “Later, the band rose and tried to gain power from power. (internal information)

The others nodded like in the Rakosi system, even when Comrade Rakosi went to pee in the wheat or photographed with children … did you remember? – Wheat also photographed with the child (?) – he does not know or can not stand alone (so maybe many times will also report editor)

We received an interesting, stressing, telling letter from Baksi from the public announcer. He asked me not to give his name and address. (Of course, I’m a closed editor)

The contents of Józsefné Kecskeméti municipal council representative (but what?) Were about abuse.

I informed the County Presidency of Csongrád County Disabled People, and I addressed the Secretary of State as well … but later on. Who promised to call back … He lied too !!

There is currently a procedural investigation against the former leaders of the Disabled Association of Csongrád County !!! (The then leader, who was also the mayor of Dóc) His last dinner here in Bakson. Then the snow was coming. He also walked into the web of Baksas (deserved editor)

I personally visited the current president, Mrs. Lilla Vincze, and the secretary Mr Gábor Hódi. I informed them of Kecskemét’s play and public announcement that was not recorded in the report. – they just grinned with compulsion, I think they were already “hunting” !!!

Later, our informant informed us that there was no investigation and they were lying back and forth. In the association, we were overwhelmed by many! They too have expired! Ceterum censea!

The 30 day deadline has expired!

To save Baks Kecskemétin, what happens, they invite the leaders – as the script says, the doors are closed, take care of – a set of events that they have with lunch and drinks. (which is compiled by local shopkeepers information editor)

This “discovery net” is not presented for the first time. They have been used several times, and they have subjugated the arriving “guests”, and then they leaned and laughed behind them. (Editor of Our Internal Informant) This was how the former -Lépné “honored guests were invited.

There are already every county who finds himself on the slope slowly. People with lazy lollipops … They do not notice the trap set for them. Wheat, remember, the ice cream will soon lick you back to your crime gang! I’m surprised that the counties will come and let you jump. The market is not all … a free one is worth it for them to be ridiculed behind their backs and make comments about the levitrats. Zsolt Búza declared: “this is worth it to us, the comrades are in pockets … (our internal informant)

Here is a knitwear example of the NAV under investigation Lépné Soós Anita is awarded by NAV (!) … But this NAV leaders do not even know why … I only knew it alone … now they know … they made a big mistake … The wolf returns! Heads will fall into dust or …

The organization was ready! Zsolt Búza drifted to burned burnt-out brigands, bishop, government spokesman, head of district office, chief of staff, and many others. (?) Perhaps these shaky “leaders” need more time to recognize the intentions and interests of the Wheat children … In the meantime, they are moving slowly – they are already starting to leave the edge !!!

The country, the county, felt shame, humiliation in their name!

What did Step do? What was it for? When was the night in the woods to check when the wood thief was stuck, and I would even order it … is there a bacon enough or not?

Personally, I do not expect much from the bourgeoisie, or from the county or its bourgeoisie, as I have been terribly disappointed in us. (this is not the only editor) It is not the purpose of the public announcers, citizens, to be right … but … dinamo-danish little angel!

I saw the leaders of the two liars – the headless handicapped association – Vincze- Hódi pairs – in Baksi Hírmondó. I think you got the cum, but come on in! You will not be in office as your predecessor. This was the last dinner. Those who are invited to lunch, for dinner, must first leave the public life sooner or later. You’re going to laugh at the whole country.

Kecskemét, count the membership fee (as requested by the public prosecutor I gave to the liar couple)

-That’s why she has a new car purchase discount every three years!

-Why they went or kicked out of the mail,

– Why did they drop out of local stores within a week or two …

-The dinners, the excursion materials, some local shops, and I asked where the other income was.

– How did they count it?

-What records (s) about these … !!

– Where are the stamps … the municipal stamps ??

– Where are the stamps … the municipal stamps ???

Zsolt Búza abusing my personal health records! If this information was illegally used or passed …. She has already given it!

2017-12-09

László István Oláh

writer-journalist, editor-in-chief, MDe / MA / MSc teacher

The Democratic Coalition is a member of the Bureau for Communications in District 3 of Csongrád County

Leave a Reply 356 megnézve, 1 alkalommal mai nap |