< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, Nav / Blog article: Média felügyelet -NMHH- figyelem…avagy a baksi hírmondó szabálytalanságai// avagy minden oldalról Búza vigyorog///. Media Surveillance -NHHH- Attention … or the Baxious Irregularities // Or All Side of Wheat Grin

| Mobile | RSS

Média felügyelet -NMHH- figyelem…avagy a baksi hírmondó szabálytalanságai// avagy minden oldalról Búza vigyorog///. Media Surveillance -NHHH- Attention … or the Baxious Irregularities // Or All Side of Wheat Grin

 

Média felügyelet -NMHH- figyelem…avagy a baksi hírmondó szabálytalanságai// avagy minden oldalról Búza vigyorog

Erről azért nem írok, mivel ennek az ellenőrzése a NMHH – ra tartozik.

De lássuk a medvét!

A Baksi Hírmondó XIII. évfolyam 1. szám 2018. január , azonban február van…de nem én fogom felvilágosítani az öntelt, beképzelt, nagyképű Búzát!

Döbbenetes a „szerkesztői” hiba!

De a megjelentek megérdemlik, vagy nem?

Azt hiszem, hogy a tiszteletbeli ezredes asszony,- dr. Juhász Tünde, kormánymegbízott asszony, dr. Makó András a NAV igazgatója, valamint Farkas Sándor országgyűlési képviselő, aki a szubjektív véleményem alapján a körzetében csak a nagyképű, öntelt, beképzelt fölényes, hazug Búzát képviselte.

Bohócot csinált (tak) Búzából! Olyan röhögő görcsöt kaptam, majdnem ki kellett hívatni az ügyeletet.

A fotós szakmai hibát vétett. Búza gyereket keretbe tette. Az arca, s annak vonásai mindent elárultak a személyiségéről… döbbenetes, félelmetes ez a bamba jelenet! Nekem valami mást mutat, mutatott!! Megijedtem! Úgy gondolom sztárolni akartak Búzát. Nem sikerült!

Hiába erőlködnek. Az alulról érkező Búza sosem fog megváltozni. A jellemi hiányosságai mindig követik, mint a gyermekkori álmok. Gúnyolódva bírálják az életét.

Búza Zsolt milyen ügyet intézett a most megnyíló NAV – ablaknál?

A vendégekről készült-e fotó, vagy követték Rákosi elvtárs parancsait.. csak a nagyvezírről lehetett képet „csinálni” A Baksi Hírmondóban minden oldalról Búza csöpög, csörög, vigyorog…Fél. Most már a gyerekek előtt is kettő krampusszal jelent meg…emlékezzetek a patikai jelenetre, amiről írtam is

Hiba, hiba hátán. A HMVH Dacszövetség, mintha olvadozna.

Gratulálok Kiss- Rigó László megyés püspök Úrnak, hogy mellőzi Búzát, mivel terhet jelent számára. Búza jelleméből adódóan, mindenkit megvezet, kibeszél, hazudozik s félrevezeti fals információkkal a megjelent vendégeket. Ennek esett áldozatul dr. Lukács János főkapitány(!) meg a négy szürkebarát. A levitézlett dr. Túrós dandár jelenleg Országos Polgárőrség parancsnoka is megégett Bakson. Dr. Szalai Gabriella Kistelek Járási Hivatal vezetője nem jelent meg a Búza nevével „fémjelzett” átadáson. (?) Elege lett, s tüntetőleg távol maradt! Csehek Ágnes Kisteleki Munkaügyi Kirendeltség vezetője sem vett részt ezen az „ünnepségen”, ahol minden erről a bohócról szólt! dr. Makó András nem tudta miért van ott. Farkas Sándor hozta a formáját.

Kedves Juhász Tünde, Makó András, Farkas Sándor !

Nektek több eszeteknek kellett volna lenni. Ti tudjátok, hogy a helyi, illetve a megyei lapok, hírportáljait meg kell, kellett volna hívni minden olyan rendezvényre, ahol politikai, gazdasági, társadalmi megmozdulás van, illetve a kormányprogramot hitelesíti Csongrád megyében! A megjelent írás a Hírmondóban megalázó. Nem Ti voltatok a „főszereplők”, hanem ez a…

Az önkormányzati törvény 53.§ (3)  …a sajtót meg kell hívni..Tetszik érteni Búza Úr??

Dr. Makó András Igazgató Úr!

Figyelmébe ajánlom a Baksi Hírmondó XIII. évfolyam 1. szám 7. 8 oldalán megjelenő hirdetéseket…Segítek, Áfás számlák, nyugták ellenőrzése, -jelenleg ez folyik országosan a NAV-nál- a könyvelés, a pénztárnyilvántartás, milyen számon könyvelték, kik azok a gyerekek akiknek átadják a bevételt, milyen bizonylat alapján, ecetera, ecetera  

Hol hogyan tárolják a belépőkből származó jövedelmet s milyen nyilvántartást vezet az önkormányzat, ki bízta meg, illetve hatalmazta fel, hol tárolják az eladott jegyekből származó bevételeket.

A bevételt hova könyvelték, ki szedte s milyen megbízás alapján, pl., a Gazdabáli belépőket.

Milyen jogszabály alapján szedhetik a baksi élelmiszer, illetve zöldség boltok a belépőket, ha nincs erről nyugta, áfás számla. Napi nyilvántartást vezetnek- e a belépőt árusítók üzletek. Ki hitelesítette ezeket a tömböket!!

Ennyit tudtam segíteni tisztelt Igazgató Úr!

Ám még rengeteg lehetőség lenne, de az már az Önök kezében van, hogy megtalálják a lehetőséget

Lépné Sóos Anita alpolgármester asszony esete halad-e? – félelmetes a hasonlóság

Török József Sándorfalvi autószerelő vagyonosodási .s egyéb vizsgálata halad-e?

2018, február 15

-oil-

Media Surveillance -NHHH- Attention … or the Baxious Irregularities // Or All Side of Wheat Grin

Ido not write about this, because this check is part of NMHH. But let’s see the bears! The Baksi Hírmondó XIII. Grade 1 is January 2018, but it’s February … but I’m not going to enlighten the plump, pretentious, great-looking Wheat! Awesome “editorial” error! But did those who are deserving deserve it or not? I think the Honorary Colonel, Dr. Tünde Juhász, Government Assistant, Dr. András Makó, the director of NAV, and Sándor Farkas, a member of the Parliament who, in my subjective opinion, represented only the magnificent, pensive, pretentious, superior, lying wheat in his area. She made a clown (tak) from wheat. I got such a nasty cramp, almost had to call attention. The photographer made a professional mistake. Wheat children were framed. His face and its features all told his personality … Awesome, awesome this bamba scene! Show me something else, show me !! I got scared! I think they wanted to keep track of Wheat. Failed! They’re straining. The bottom wheat will never change. Character deficiencies are always followed by childhood dreams. They’re scoffing at his life. What was Zsolt Búza doing at the NAV window now open? Was a photo taken or followed the orders of Comrade Rakosi. Only the Grand Vizier could picture “do” In the Baksi Report from all sides Wheat dripping, ringing, grinning … Half. Now, before the children, there are two cramps … remember the phantom scene I wrote about it Error, error on back. HMVH Dac Connect, as if it melted. I congratulate Kiss-Rigó László to the Bishop of the Lord for not giving up Wheat as it is a burden to him. Because of the character of wheat, everyone guides, speaks, lies, and misrepresents false visitors. It was sacrificed by dr. János Lukács Captain (!) And the four gray-haired. The Levitical Dr. Cowgirl brigade is currently the National Civil Guard commander burned Bakson. Dr. Gabriella Szalai’s Kistelek District Office Manager did not appear with the “stamped” delivery of the wheat name. (?) He became a member and was far away! Ágnes Csehek’s Kisteleki Labor Directorate did not take part in this “celebration” where all this clown was concerned! dr. Makó Andrew did not know why he was there. Sándor Farkas brought his form. Dear Tuhnde Juhász, András Makó, Sándor Farkas! You should have been more of a clue. You know that local and county newspapers should have been called for any event where there is political, economic, social movement and authentication of the government program in Csongrád County! The written article in the Newsweek is humiliating. No, you were the “protagonists”, but this is … Section 53 (3) of the Local Government Act … the press should be called .. Do you understand Mr. Wheat? Dr. András Makó Director! I recommend the Baksi Hírmondó XIII. Grade 1 Number 7. 8 pages of ads … I’m helping you check invoice accounts and receipts, – this is what NAV is doing nationwide – bookkeeping, cash register, account number, children to whom revenue is transferred, what kind of document based on vinegar, vinegar Where the income from the entry is stored and what kind of register the municipality has, who has entrusted or authorized where the tickets are sold. The revenue was booked, who picked it up and what kind of order, eg, the hostesses. Which legislation can take the baksi food and vegetable stores for entrants if there is no receipt, VAT bill. Are the stores selling the ticket daily. Who verified these blocks !! That’s how I knew how to help my Honorable Director! But there are still plenty of options, but it is up to you to find the opportunity Will the case of Vice Mayor Anita Sóos pass the case? – the resemblance is awesome Is József Török Sándorfalvi’s car mechanic’s wealth and other investigation going?

2018, February 15 -oil-

Leave a Reply 445 megnézve, 1 alkalommal mai nap |