< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Nekimegy az Európa Tanács a “Stop, Soros!”-nak))) Der Europarat teilt den “Stop, Soros!”

| Mobile | RSS

Nekimegy az Európa Tanács a “Stop, Soros!”-nak))) Der Europarat teilt den “Stop, Soros!”

2018. február 15. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Nekimegy az Európa Tanács a “Stop, Soros!”-nak

Nils Muižnieks Oroszországban és Azerbajdzsánban látott a magyar kormányéhoz hasonló lépéseket FORRÁS: EURÓPAI TANÁCS

A törvénycsomag nem egyeztethető össze a nemzetközi emberi jogi normákkal – állítja Nils Muižnieks, a strasbourgi testület emberi jogi főbiztosa.

Az Európa Tanács magas rangú tisztségviselője felszólítja Magyarországot, hogy tartózkodjon a külföldről támogatott nem kormányzati szervezetek – köztük a migráció területén tevékenykedők – megbüntetésétől, megbélyegzésétől és hátrányos helyzetbe hozásától. Egyben felhívja a magyar hatóságokat, hogy teremtsenek támogató környezetet az emberi jogvédők munkájának az elősegítéséhez.

“Nagyon aggódom a magyar kormány által bejelentett Stop, Soros! nevet viselő törvénycsomag miatt. Ha a parlament jóváhagyja az intézkedéseket, azok további önkényes korlátozásokat vezetnek be az emberi jogokkal és jogvédelemmel foglalkozó NGO-k nélkülözhetetlen tevékenységével szemben” – szögezi le Muižnieks, hozzátéve, hogy az általa megvizsgált eredeti jogszabály-tervezetek időközben tovább szigorodtak.

Nyilatkozatában a főbiztos felidézi, hogy 2017 májusában a magyar parlamentnek küldött levelében már kifejezte aggodalmait a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló akkori törvényjavaslattal kapcsolatban. “Sajnálom, hogy a magyar kormány ahelyett, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos problémákat orvosolná, arra készül, hogy fokozza a külföldi finanszírozású nem kormányzati szervezetek, különösen a migrációs kérdésekkel foglalkozók, megbélyegzését és korlátozását” – olvasható a főbiztos nyilatkozatában.

Muižnieks különösen aggasztónak nevezi az új törvénycsomagban javasolt intézkedéseket, mert azok nagy valószínűséggel olyan szervezeteket és magánszemélyeket fognak érinteni, akik a bevándorlók, a menedékkérők és a menekültek emberi jogait védelmezik. Márpedig az ilyen tevékenység teljesen törvényes egy demokratikus társadalomban – állítja. Szerinte alátámasztják az aggodalmakat, hogy a jogszabályok összhangban vannak a Soros György által támogatott, és fontos szakmai munkát végző szervezeteket célba vevő jogi lépésekkel és megbélyegző kormányzati megnyilvánulásokkal.

“Végezetül, riasztónak tartom az erősödő magyar kormányzati retorikát, amely úgy állítja be a nem kormányzati szervezeteket és a bevándorlókat, mint akik veszélyt jelentenek a nemzetbiztonságra. Ez a retorika félelmet ébreszt a lakosságban, növeli a külföldiekkel szembeni türelmetlenséget és a civil szervezetek felé irányuló bizalmatlanságot” – állítja közleményében az ET emberi jogi főbiztosa. Hozzáteszi: “A javasolt törvénycsomag olyan adminisztratív és pénzügyi terheket jelent, amelyek az egyesülési szabadság korlátozását jelentik, és amelyek nem tekinthetők szükségesnek egy demokratikus társadalomban. Ezért ellentétesek a nemzetközi emberi jogi normákkal. A csomag egésze megbélyegző, és dermesztő hatást gyakorol a nem kormányzati szervezetekre, azok adományozóira és a velük vagy nekik dolgozó magánszemélyekre.”


Rátenyereltek a vészcsengőre

Durvaságukkal tűnnek ki a magyar kormány lépései – mondta lapunknak adott interjújában Nils Muižnieks, a strasbourgi testület emberi jogi főbiztosa.

– Ön már többször kifejezte aggodalmát a magyar kormány intézkedései miatt. Aztán nem történt semmi. Milyen eszközei vannak az Európa Tanácsnak a nemzetközi jog kikényszerítésére?

– Az én feladatom, hogy segítsek a kormányoknak és megnyomjam a vészcsengőt, ha bajt látok. Remélem, hogy a megnyilatkozásaim jogi és politikai támogatást jelentenek azoknak, akik változásokat akarnak Magyarországon. Másrészt ráirányítják a nemzetközi szervezetek figyelmét bizonyos jelenségekre. Eszközeim a szavak és a párbeszéd.

– Párbeszédet folytat a magyar kormánnyal is?

– Igyekszem fenntartani a párbeszédet a magyar és más kormányokkal. Olykor nehézségekbe ütközöm. Például ha úgy vezetnek be intézkedéseket, hogy nem konzultálnak a nemzetközi partnerekkel. Lehangoló, amikor a figyelmeztetéseket és a tanácsokat nem veszik figyelembe. De nem adjuk fel.

– A civil szféra elleni támadás magyar vagy európai jelenség?

– A magyarországi lépések rendkívüli durvaságukkal tűnnek ki. Nem nagyon láttam olyat, hogy a védelmet kereső embereken segíteni próbáló NGO-kat a törvényhozás szintjén bélyegzik meg. Talán csak Oroszországban és Azerbajdzsánban. De nem hiszem, hogy Magyarországnak kellemes a társaságuk.

– Az Európai Bizottság szerint Magyarországon a demokrácia nincs veszélyben. Egyetért?

– Magyarország az egyik olyan ET tagállam, amelyikben mandátumom hat éve alatt a demokratikus normáktól való eltávolodást tapasztaltam. De nem ismerek még egy európai államot, ahol az idegengyűlöletet kormányzati kampányok szítják. Ugyanez vonatkozik arra a szenvedélyre is, ahogyan Soros Györgyöt minden lehetséges rosszal összefüggésbe hozzák. Ezek nagyon, nagyon aggasztó fejlemények.

– Éppenséggel önt is összefüggésbe hozták Sorossal!

– Mindenki ismerte a szakmai életrajzomat, amikor megválasztottak emberi jogi főbiztosnak. Ebben a tisztségben független vagyok, senkitől nem kapok instrukciókat, sem pénzügyi támogatást.

Tovább szigorították
Az Európai Unió azután adja ki nyilatkozatát a „Stop Soros”-ként ismertté vált három törvényből álló javaslatcsomagról, hogy a kormány kedden benyújtotta azt a parlamentnek. A januárban Pintér Sándor belügyminiszter által ismertetett tervekhez képest az az egyik legfőbb változás, hogy már nem csak az „illegális migrációt” szervező szervezetekre vonatkozik, hanem minden olyan egyesületre, amely valamilyen módon támogatja a bevándorlást. Ennek megfelelően nem csak a kormány célkeresztjében lévő Amnesty Internationalt vagy Helsinki Bizottságot érintené a javaslat, hanem például a határ menti munkában résztvevő Vöröskeresztet is. A javaslat szerint a migrációt támogató tevékenységek jövőben engedélykötelessé válnak, az engedélyt pedig a belügyminiszter adhatja meg. Ha egy migrációt támogató szervezet engedély nélkül dolgozik, akkor a szervezet bírságot kaphat, adószáma felfüggeszthető, az ügyész pedig kezdeményezheti a bíróságnál az egyesület vagy az alapítvány megszüntetését.
A törvénycsomag második javaslata a 25 százalékos bevándorlási finanszírozási illetékről szól, amelyet az előterjesztés szerint a migrációt támogató szervezeteknek kell fizetniük, közvetlenül vagy közvetve a külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásaik után.
A “Stop Soros” harmadik eleme az idegenrendészeti távoltartásról szóló javaslat, amely lehetőséget ad a belügyminiszternek arra, hogy az ország határvonalának 8 kilométeres sávjától hat hónapig távol tartsa azokat, akiknek “Magyarországon vagy Magyarország meghatározott területén történő tartózkodása vagy tevékenysége Magyarország nemzetbiztonsági érdekeivel ellentétes vagy a közérdeket veszélyezteti”.
A “Stop Soros” szerepel a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt visegrádi kihelyezett frakcióülésének napirendjén is. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerdán azt mondta, a frakciók nagy valószínűséggel a törvénycsomag támogatásáról döntenek majd. A tervezet vitája jövő héten, az Országgyűlés kétnapos ülésén kezdődik. – L. T.

Halmai Katalin (Brüsszel)

Der Europarat teilt den “Stop, Soros!”

Nils Muižnieks hat ähnliche Schritte wie die ungarische Regierung in Russland und Aserbaidschan erlebt QUELLE: EUROPÄISCHER RAT

Das Gesetzpaket sei mit internationalen Menschenrechtsstandards unvereinbar, sagt Nils Muižnieks, Hochkommissar für Menschenrechte des Straßburger Panels.

Ein ranghoher Beamter des Europarats fordert Ungarn auf, von Nichtregierungsorganisationen, einschließlich derjenigen, die auf dem Gebiet der Migration tätig sind, zu strafen, zu stigmatisieren und benachteiligt zu sein. Er fordert die ungarischen Behörden außerdem auf, ein unterstützendes Umfeld für die Arbeit von Menschenrechtsverteidigern zu schaffen.

„Ich bin sehr besorgt über Legislativpaket Lager von der ungarischen Regierung Stopp berichtet, Seriennamen, wenn das Parlament die Maßnahmen genehmigt sie zusätzliche willkürliche Beschränkung auf die wesentlichen Aktivitäten von NGOs, Menschenrechte und Rechtsgarantien auf !. einführen“ – macht deutlich, dass Muižnieks, das Hinzufügen, dass der von ihr geprüfte ursprüngliche Gesetzentwurf in der Zwischenzeit intensiviert wurde.

In seiner Erklärung erinnert der Hohe Kommissar daran, dass er sich im Mai 2017 in einem Brief an das ungarische Parlament besorgt über den damaligen Gesetzentwurf zur Transparenz von im Ausland unterstützten Organisationen geäußert hat. „Ich bedauere, dass die ungarische Regierung, anstatt Probleme zu lösen mit den Menschenrechten, bereitet sich im Ausland finanzierten Nichtregierungsorganisationen zu intensivieren, vor allem diejenigen, die sich mit Fragen der Migration, Stigmatisierung und Einschränkung“ – des Hohen Kommissars Aussage lesen.

Muižnieks sind besonders besorgt über die Maßnahmen, die in dem neuen Gesetz vorgeschlagen werden, da sie Organisationen und Einzelpersonen betreffen, die die Menschenrechte von Einwanderern, Asylsuchenden und Flüchtlingen verteidigen. Eine solche Tätigkeit ist in einer demokratischen Gesellschaft absolut legitim – sagt er. Er argumentiert, dass die Bedenken bestehen, dass die Gesetze den rechtlichen Schritten entsprechen und staatliche Ereignisse stigmatisieren, die von George Soros unterstützt wurden und an denen wichtige professionelle Organisationen beteiligt sind.

„Schließlich habe ich beunruhigt über die wachsende ungarische Regierung Rhetorik, die die Nicht-Regierungsorganisationen und Immigranten als die Sets, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen. Weckt Diese Rhetorik Angst in der Bevölkerung, zunehmende Ungeduld und Misstrauen gegenüber NGOs gegen Ausländer “Er gibt die Erklärung des Hohen Kommissars für Menschenrechte der ET bekannt und fügt hinzu:” Das vorgeschlagene Legislativpaket stellt administrative und finanzielle Belastungen dar, die eine Einschränkung der Vereinigungsfreiheit darstellen und in einer demokratischen Gesellschaft nicht als notwendig erachtet werden. Sie stehen daher im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtsstandards. Das Paket insgesamt wirkt stigmatisierend und störend auf Nichtregierungsorganisationen, ihre Spender und Einzelpersonen und Einzelpersonen, die mit ihnen arbeiten. “

Sie drückten zur Glocke

Die von der ungarischen Regierung unternommenen Schritte scheinen Zwang zu haben “, sagte Nils Muižnieks, Hochkommissar für Menschenrechte des Straßburger Panels, in einem Interview mit unserem Panel.

– Sie haben wiederholt Ihre Besorgnis über die Maßnahmen der ungarischen Regierung zum Ausdruck gebracht. Dann passierte nichts. Welche Instrumente muss der Europarat das Völkerrecht durchsetzen?

“Es ist meine Aufgabe, Regierungen zu helfen und die Glocke zu drücken, wenn ich Probleme sehe. Ich hoffe, dass meine Äußerungen jenen, die sich in Ungarn verändern wollen, rechtliche und politische Unterstützung geben werden. Auf der anderen Seite weisen sie die Aufmerksamkeit internationaler Organisationen auf bestimmte Phänomene hin. Meine Werkzeuge sind Worte und Dialoge.

Haben Sie auch ein Gespräch mit der ungarischen Regierung?

– Ich versuche, einen Dialog mit der ungarischen und anderen Regierungen aufrechtzuerhalten. Manchmal finde ich es schwierig. Wenn beispielsweise Maßnahmen eingeführt werden, werden sie sich nicht mit internationalen Partnern beraten. Ekelhaft, wenn Warnungen und Ratschläge ignoriert werden. Aber wir geben nicht auf.

– Ist der Angriff auf die bürgerliche Sphäre ein ungarisches oder europäisches Phänomen?

– Die in Ungarn unternommenen Schritte scheinen sehr hart zu sein. Ich habe nicht wirklich gesehen, dass die NRO, die versuchten, den Schutz suchenden Menschen zu helfen, auf der Ebene der Gesetzgebung abgestempelt wurden. Vielleicht nur in Russland und Aserbaidschan. Aber ich denke nicht, dass ihre Firma in Ungarn angenehm ist.

– Nach Ansicht der Europäischen Kommission ist die Demokratie in Ungarn nicht gefährdet. Stimmen Sie zu?

– Ungarn gehört zu den EU-Mitgliedstaaten, in denen ich mich in den sechs Jahren meines Mandats von demokratischen Standards verabschiedet habe. Aber ich kenne noch keinen europäischen Staat, in dem Fremdenfeindlichkeit durch Regierungskampagnen vorangetrieben wird. Gleiches gilt für die Leidenschaft, mit der György Soros mit allen möglichen Schikanen in Verbindung gebracht wird. Dies sind sehr, sehr beunruhigende Entwicklungen.

“Du bist auch mit Soros verbunden.”

– Jeder kannte meinen Lehrplan, als ich zum Hohen Kommissar für Menschenrechte gewählt wurde. In dieser Position bin ich unabhängig, niemand erhält Anweisungen oder finanzielle Unterstützung.
Weiter verschärft
Die Europäische Union wird dann ihre Erklärung zu einem Paket von drei Gesetzen, “Stop-Serien” genannt, abgeben, die die Regierung dem Parlament am Dienstag vorgelegt hat. Im Vergleich zu den Plänen des Innenministers Sándor Pintér hat sich im Januar nicht nur die Organisierung von “illegaler Migration”, sondern auch die Unterstützung von Verbänden, die eine Form der Einwanderung unterstützen, geändert. Demnach würde der Vorschlag nicht nur Amnesty International oder das Helsinki-Komitee betreffen, sondern auch zum Beispiel das Rote Kreuz, das an der Grenzarbeit beteiligt ist. Es wird vorgeschlagen, dass die Aktivitäten zur Unterstützung der Migration genehmigungspflichtig sind und dass die Genehmigung vom Innenminister erteilt werden kann. Wenn Sie eine Migration Organisation arbeitet ohne Genehmigung unterstützen, kann die Organisation einer Geldstrafe, die Steuer-Code ausgesetzt werden, und der Staatsanwalt kann die Beendigung des Vereins oder die Gründung des Gerichts einzuleiten.
Der zweite Vorschlag, etwa 25 Prozent des Legislativpakets über Einwanderung Finanzierung Abgabe, die Organisationen Migration nach dem Vorschlag zu zahlen Unterstützung haben, direkt oder indirekt, nachdem die monetären oder finanzielle Leistungen wird aus dem Ausland sein.
Das dritte Element des „Stop Soros’ Vorschlags zur Einwanderung Zurückdrängung, die den Innenminister verschenkte für sechs Monate die Grenzlinie von 8 km Klammer von ihnen zu halten, die bleiben oder Arbeit“ in Ungarn oder im Hoheitsgebiet von Ungarn festgelegten Zählern oder die Ungarn nationalen Sicherheitsinteresse gefährdet das öffentliche Interesse “.
Der “Stop Soros” steht auf der Tagesordnung der Visegrád Fraktionssitzung der Fidesz und der Christlich-Demokratischen Volkspartei. Gergely Gulyás, der Führer der Fidesz-Fraktion sagte am Mittwoch, die Fraktionen würden wahrscheinlich über die Unterstützung des Legislativpakets entscheiden. Der Entwurf der Debatte wird nächste Woche in der zweitägigen Sitzung des Parlaments beginnen. – L. T.

Katalin Halmai (Brüssel)

Leave a Reply 105 megnézve, 1 alkalommal mai nap |