< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Ónody-Molnár Dóra: Polt Péter uralma///Dorn Ónody-Molnár: The rule of Péter Polt

| Mobile | RSS

Ónody-Molnár Dóra: Polt Péter uralma///Dorn Ónody-Molnár: The rule of Péter Polt

2018. február 15. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Ónody-Molnár Dóra: Polt Péter uralma

– SZERZŐ: ÓNODY-MOLNÁR DÓRA

Ha a jog uralkodik, a bűnös jó esetben elnyeri büntetését. Bűn és bűnhődés összekapcsolódása nemcsak az egyéni igazságérzet, de a társadalom stabilitása szempontjából is fontos. Ha a bűncselekményt elkövetőt elítélik, akkor a társadalom erkölcsi normái megerősítést nyernek. Nem életszerű, hogy minden bűnöst elkapjanak, de ha azt tapasztalják a polgárok, hogy azért járkálnak szabadlábon bűnözők, mert a hatóságok szemet hunynak egyesek vétkei felett, akkor az erkölcsi gát omladozni kezd, és e folyamat végén a nyers erőszak áll.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A dolgok állása szerint ma Magyarországon a jog a korrupciót bűncselekményként határozza meg, ami – a súlyosságától függően – szabadságvesztéssel büntetendő. Az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) nemrégiben készítette el azt a jelentését, amely szerint Orbán Viktor veje súlyos korrupció gyanújába keveredett. Ha a kormányon múlik, akkor nem tudjuk meg a részleteket, de a megmaradt független sajtónak köszönhetően nyilvánosságra került, mi áll a hivatal jelentésében. E szerint az OLAF a Tiborcz István által egykor résztulajdonosként és igazgatósági tagként vezetett cég közbeszerzési sikersorozata mögött bűnszervezetben elkövetett csalást gyanít. Az OLAF nem nyomozó hatóság ugyan, azonban a bekért szerződések, pályázatok alapos átvizsgálásával és elemzésével támasztotta alá a gyanúját. A bűnszervezetben elkövetett csalás minősített esetnek számít, vagyis súlyosabb büntetés jár érte, mint a „sima” csalásért. Meglehet, hogy a gyanúhoz nem is kellett volna az OLAF, ha Magyarországon a jog uralma mindenkire kiterjedne. Korábban ugyanis alaposan feltárta az Elios kavarásait két oknyomozó portál, a Direkt36 és az Átlátszó is. Ennek nyomán többen feljelentést is tettek. És mit tett a Polt Péter által vezetett ügyészség? Azt, amit szinte minden, a Fideszt érintő ügyben: bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást, és legalábbis okkal feltételezhető, hogy nem tett meg mindent az ügy feltárása érdekében.

A Tiborcz-történet már a nulladik ponton büdös.

Tegyük fel, hogy a miniszterelnök veje úgy nyer uniós pályázatokon, hogy nincsenek összefonódások a kiírók és a győztes között. Tegyük fel, az ajánlat nincs túlárazva, az elvégzett munka minősége kiváló, a lakosok elégedettek. De ez a történet akkor is büdös lenne, méghozzá azért, mert a magyar államigazgatás csúcsán Tiborcz István apósa áll, ő irányítja azt az apparátust, amelyik az uniós pályázati döntéseket meghozza és a közbeszerzésekkel kapcsolatos esetleges visszaéléseket kivizsgálja. Éppen ezért nem helyénvaló, hogy a kormányfő közvetlen családtagja induljon és nyerjen ezeken a pályázatokon. Még egyszer: akkor sem, ha egyébként minden rendben lenne az eljárással. Nem azért, mert ezt jogszabály tiltja, hanem azért, mert ütközik a közmorállal. A hanyatló Nyugaton ilyesmivel nem is igen szoktak próbálkozni. Ha mégis, akkor bele szoktak bukni. Nem nagy elvárás: amíg valaki miniszterelnök, addig közvetlen családtagja ne nyerjen közbeszerzésen. Azt az időszakot ki lehet bírni. Ilyenkor a miniszterelnök a családja elé áll: „Gyerekek, ezt most ne csináljátok, álljatok meg a saját lábatokon!”

Ez volna tehát az erkölcsileg helyes. Amit pedig az OLAF feltárt, bűncselekménynek tűnik. Polt Péter ügyészsége persze sértett hangú közleményben jelentette be, hogy jó, akkor mégis utánanéznek a dolognak, de hosszú lesz a nyomozás.

Értsd: most sem lesz érdemi felelősségre vonás, erre bárki mérget vehet.

Még olyan egyértelmű bizonyítékok esetén sem történt ilyen, mint a trafikmutyi esetében, amikor hangfelvétel tanúsította, hogyan dönt politikai alapon a fideszes polgármester a koncessziókról.

Biztosak lehetünk abban, hogy nem helyezik előzetes letartóztatásba és nem vezetik el bilincsben Tiborcz Istvánt, mint ahogy Hagyó Miklóst a választási kampányban. Mennyi is volt a vád szerint a nokiás dobozban? Tizenötmillió forint. Orbán vején ennek ezerszeresét kéri számon az unió. Senki sem állhat a törvények felett, mondja magában a polgár, miközben leszedi a büntetőcédulát a szabálytalanul parkoló autójának szélvédőjéről.

forrás:168óra.hu

Dorn Ónody-Molnár: The rule of Péter Polt –

CONTRACTOR: ÓNODY-MOLNÁR DÓRA If the law prevails, the guilty good case will be punished. The connection of sin and crime is important not only for the individual sense of justice, but also for the stability of society. If the offender is convicted, the moral norms of society are confirmed. It is not lifelong to catch all the sinners, but if citizens find that criminals are free, because the authorities are eyeing some of the sins of some, then the moral dam begins to crumble, and at the end of this process there is crude violence. Photo: MTI / Kisticsák Szilárd According to the state of affairs, today, in Hungary, law defines corruption as a criminal offense, which, depending on its severity, is punishable by a custodial sentence. The European Anti-Fraud Office (OLAF) has recently drafted a report that Viktor Orbán’s brother was suspected of serious corruption. If it is up to the government, we can not get the details, but the remaining independent press disclosed what the agency’s report is. Accordingly, OLAF suspects fraud in a criminal organization behind the public procurement team of István Tiborcz, formerly a shareholder and member of the board of directors. However, OLAF was not a detective authority, but the suspicions of the contracts and applications requested were thoroughly screened and analyzed. Fraud in a criminal organization is a classified case, meaning a more severe punishment than “plain” fraud. It may well be that OLAF should not have been suspicious if the rule of law had been extended to everyone in Hungary. In the past, two investigative portals, the Direkt36 and the Transparent, explored the Elios interruption. As a result, several people filed a complaint. And what did the prosecutor’s office run by Péter Polt? What almost all of the Fidesz-related cases: in the absence of a criminal offense, has closed the investigation and at least it can reasonably be assumed that it did not do everything to reveal the case. The Tiborcz story is stingy at the zero point. Let’s suppose the Prime Minister’s supper is won on EU tenders that there are no mergers between the signatories and the winner. Suppose the offer is not overcrowded, the quality of the work done is excellent, the residents are satisfied. But this story would be stubborn, because at the top of the Hungarian state administration the father of Tiborcz István is the director of the apparatus that makes the EU tender decisions and investigates potential misuse of public procurement. It is therefore inappropriate for the immediate family member of the Head of Government to start and win on these proposals. Once again, even if everything is okay with the procedure. Not because it prohibits it, but because it conflicts with public morality. In the declining West, they do not really try to do this. If they do, then they will fall. Not a big expectation: until someone is prime minister, his immediate family member does not win public procurement. That period can be tolerated. In this case, the Prime Minister is in front of his family: “Children, do not do this now, stand on your own feet!” That would be morally correct. What OLAF has revealed is a criminal offense. Péter Polt’s prosecution said in a violent voice announcement that he was good, they would still look at it, but the investigation would be long. Understand, there will not be any meaningful accountability now, so anyone can take poison. Even in the case of such clear evidence, it was not the case with the trafikmutyi when it was sound recording the decision of the Fidesz Mayor on concessions. We can be sure that István Tiborcz will not be arrested and will not be held in handcuffs as Miklós Hagyó in the election campaign. How much was the accusation in the nokia box? Fifteen million forints. On Orbán’s side, the union calls for a thousand times. No one can stand over the law, says the citizen himself, as he removes the penalty card from the windscreen of his improperly parked car.

Source: 168óra.hu

Leave a Reply 190 megnézve, 1 alkalommal mai nap |