< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Fákat is terjesztenek a tőkés récék székletükkel

| Mobile | RSS

Fákat is terjesztenek a tőkés récék székletükkel

2018. február 19. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

Fákat is terjesztenek a tőkés récék székletükkel

Fákat is terjesztenek a tőkés récék székletükkel

A madarak fontos szerepet töltenek be a növények terjesztésében, és bár a recens irodalom elsősorban a gyümölcsevő fajokra koncentrál, a legutóbbi tanulmányok rámutattak a vándorló vízimadarak jelentőségére a növények hosszútávú, tápcsatornában történő terjesztésében.

Ugyanakkor kevés kísérletes terepi vizsgálatot folytattak a témakörben, amelyek révén azonosítani lehet a vízimadarak által terjesztett fajokat. Így többek között arra sem volt egyértelmű bizonyíték, hogy vízipáfrányok is képesek endozoochoór módon terjedni vízimadarak révén.

Munkánk során tőkés récéktől (Anas platyrhynchos) származó, őt helyről gyűjtött 215 ürülékmintát vizsgáltunk, melyeket az őszi vonulás idején a Tisza és Balaton környékén gyűjtöttünk. A minták feldolgozása során a sértetlen propagulumokat kiválogattuk és standard körülmények között teszteltük életképességüket – írta a greenfonak Molnár V. Attila  társszerző a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszékén is végzett munkáról, melyről tanulmány jelent meg nemrég angolul:
Vízimadarak által terjesztett fajok Journal of Ecology (983 KB pdf.)

A vízi rucaöröm (Salvinia natans) nevű harasztfaj összesen 381 makrospóráját 32 mintában találtuk meg, amelyek közül 16 életképesnek bizonyult. Munkánk az első terepi igazolása a vízipáfrányok madarak általi endozoochór terjesztésének.  ( Endozoochoria: a diaspórák elfogyasztás után a tápcsatornában szállítódnak. Így terjednek az azonnal fogyasztásra kerülő, húsos burkú fajok magvai)

 

Összesen 21 további növényfaj szaporítóképletét is megtaláltuk, melyből 8 taxon életképesnek bizonyult. A székletmintákból összesen 13 szárazföldi fajt mutattunk ki; a legtöbb esetben mocsári és vízinövényeket, mint például a zsióka (Bolboschoenus maritimus) vagy a fésűs békaszőlő (Potamogeton pectinatus).

A mintákban két, ültetett fajt is találtunk: a közönséges fügét (Ficus carica) és a nyugati ostorfát (Celtis occidentalis). A terjesztett növényi taxonok összetétele jelentős térbeli változatosságot mutatott. Kevés eltérést találtunk az 1 km-en belül gyűjtött minták esetében. Viszont nagy különbség volt megfigyelhető a két vizsgált régió (Balaton, Tisza) között; így egyúttal dokumentáltuk egy vándorló vízimadárfaj endozoochór módon terjesztett növényi taxonok térbeli variablitását is.

Összefoglalva: kimutattuk egy vándorló vízimadár által terjesztett növényfajok térbeli variabilitását. Elsőként bizonyítottuk terepi körülmények között a páfrányok madarak általi endozoochór terjesztését. Munkánk során nyolc olyan növényfajt találtunk, amelyek tőkés récék általi terjesztése nem volt ismert. Kutatásunk rámutat további hasonló kísérletek szükségességére, annak érdekében, hogy megértsük, mely növények képesek a vándorló madarak által terjedni.
Angol nyelvű sajtóközlemény a folyóirat blogján.

greenfo hírlevél

Leave a Reply 246 megnézve, 1 alkalommal mai nap |