< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: A takarékos, előre látó emberke, Orbán Viktor! – néhány a mai hírekből!)))) : a savory, forward-looking man! some of today’s news! Ezt érdemes elolvasni!!!

| Mobile | RSS

A takarékos, előre látó emberke, Orbán Viktor! – néhány a mai hírekből!)))) : a savory, forward-looking man! some of today’s news! Ezt érdemes elolvasni!!!

Fwd: FW: a takarékos, előre látó emberke! néhány a mai hírekből!

Feladó Miklós Kovács
Másolat Béla Torjai
Titkos másolat oil@fecsego.eu
Dátum Szom 20:13
Kapcsolat fotója
Csatolmányok

28660378_1583959878319232_8598730273044216388_n.jpg (~71 KB)
Show options

Üzenet főrész

Ez ám az előrelátás, egy-egy darabka, vagyonka eladásából, lesz miből a nyugdíjat kiegészíteni!

Ugye Elios még?

Orbán Viktor nem akarja, hogy ezt a dalt meghallgasd. Oszd meg mindenkivel!

Közzétette: Veszpresszó – 2018. március 7.

Itt vannak lassan a választások. Mint láthatjuk, politikusaink bőszen járják az országot, hogy még egyszer utoljára, utolsó erejükkel meggyőzzék az embereket, Ő rájuk miért is érdemes szavazni.

Az elmúlt napokban számos videó került fel a különböző Politikusokról, ahogyan családokat, vagy embereket látogatnak meg. A legutóbb különösebb hírverés nélkül Mezőhegyesre látogatott Miniszterelnök – Orbán Viktor mondataitól hangos az internet.

Ellátogatott a szerény körülmények között özvegyen élő 76 éves Marika nénihez, akitől a hogyléte felől érdeklődött és ezután a lényegre is tért. “Mennyire elégedett a nyugdíjakkal és a párt munkájával?” – Kérdezte a Miniszterelnök. Szegény, egyedül élő Marika néni kifakadt, hogy nézzen körül alig tud megélni.. és hogy ő igazából nem ennek a pártnak a támogatója. Mást értékeket képvisel. A Miniszterelnök erre azt válaszolta neki, hogy “Tudja Marika néni, ha most nem szavaz ránk, még ezt a maradék kis nyugdíját is bánhatja, mivel vége lesz még ennek az élet színvonalának is, ezt megígérhetem. De azért most itt hagyom ezt a 12000ft értékű Erzsébet utalványt, hátha meggondolja magát..” – Számolt be dühösen Marika néni, a levelet nekünk elküldő szomszédjának.

Orbán Viktor miniszterelnök vagyona 1800-2000 milliárd forint+svájci és offshore bankszámlák. Feltételezhetően több ellenzéki párt szerint Orbánnak személy szerint 303-305 milliárd a becsült lopott vagyona. Milliárdokat loptak el elsősorban az EU-tól kapott pénzekből, a magyarországi közpénzből, a magánynugdíjból és mindenből amiből csak lehetett. Ezek egy része felesége, apja, Tiborcz I. és strómanjai, Mészáros Lőrinc, Garancsi István, Hernádi Zsolt, Nyerges Zsolt, Szima Gábor, Leisztinger Tamás, Tarsoly Csaba, Szijj L., Paár A., Barkász S., Kékessy D., A. Vajna, Habony Á., Vitézy T. nevén van.

Orbán a pénzét svájci és hongkongi bankokban tartja, teljesen titokban.

Orbán vagyonai számokban!

– Saját nevén van a budapesti XII. kerületben a Czinege utcában egy háza, amit 2002.májusában vásárolt 75 millióért, 183 nm, 1300 nm telken.

A házat 2004.I-2005.XII. között 90 millióért átépitették 420 nm-re.

– 2001-ben vásárolt Erdélyben Zetelakán egy kastélyt, többszáz hektár földdel.

– 2013-ban vásárolt egy házat Felcsúton 18 millióért, ahol felesége és apja házával a 3 házat egybenyitották, 7000 nm-en, és elöttük van Lévainak 6 hektár földje.

– 1993-ban a Fidesz Székház eladásából 697 millióért vásárolta meg apja bányáit.

– 1997-ben Felesége nevére vásárolt 8 hektár szőlőt Tokajon, melyre Orbán 2001-ben 41 millió forint állami támogatást adott.

– 2001.IX. Felcsúton felesége nevére házat vásárolt, 2677 nm-en.

– 2008.VIII-ban a XI.kerületi Gellérthegyen 91 nm-es lakást vett Orbán Ráhelnek, 40 millióért.

– 2011-ben a mellette levő 66 nm-es lakást is megvette fiának Orbán Gáspárnak, Garancsi nevére Orlay u 3. 2.emelet.

– 2001.IX-2010.IV. között 38 ingatlant vásárolt felesége nevére.

– 2011-ben apja Orbán Győző nevére vásárolta meg a hatvanpusztai József főherceg majorságát 13 hektáron, 5 műemlék épülettel és víztoronnyal.

A hatvanpusztai majorságot 2012-ben felújitották és átépitették többszáz millió forintért Lévai Anikó vezetésével, az összeg az Átlátszó.hu nyomozása során bebizonyosodott, hogy csaknem 255 millió forint volt.

Pintér Sándor belügyminiszterrrel közösen vásároltak egy horvátországi szigetet, az Adriai tengeren.

– 2013-ban szintén apja nevére vásárolt az alcsútdobozi Rézhegyen örökpanorámás nyaralót 44 millió forintért.

– 2016.III. Orbán eggyik barátja Bőjte Csaba egyházi személy nevére vásárolta meg a gyergyószárhegyi Lázár Kastélyt. 2013-tól Tiborcz István nevére vásárolta: a keszthelyi jachtkikőtőt, fűrdőház, recepció, bár 515 nm, részben állami bankhitelből a keszthelyi kikőtő és a Via Hotel között 20.5 hektár területen 175 luxusapartmant épitenek, 65 hektár földet Mányban, 497 millióért, és 193 ektárt, 261 millióért Bicskén.

– 2015.I. pálinkafőzdét vettek Felcsúton.

– 2014.XII. Seregélyesi Kastélyt.

– 2015.IX. a volt Postabank Székházat a budapesti József Nádor téren.

– Informatikai cégeket.

– 2015.IX. bodajki Hochburg – Lamberg Kastélyt, 29 M-ért.

– 2015.XII. turai Schossberger báró Kastélyát, 10 hektár parkkal, 98 szobával, pálmaházzal, 200 millióért.

– 2016.II. zuglói városligeti fasorban Spitz Villát, 40 szobás.

– 2016.X. Mahart Székház Tropicana épűletét, 2 milliárdos állami hitelből.

– 2016.XI. komáromi ipari parkban ingatlant, 1 milliárd forintért.

– 2016.XII. visegrádi Kastélyszállót.

– 2017. Dorottya utcában és a Nagymező utcában Luxushotelt illetve Pollack Mihály téri Mélygarázst.

Kovács Miklós külsős munkatársunktól

: a savory, forward-looking man! some of today’s news!

From Miklós Kovács
Copy to Béla Torjai
Secret copy at oil@fecsego.eu
Date Sat 20:13
Contact photo
Attachments

28660378_1583959878319232_8598730273044216388_n.jpg (~ 71 KB)
Show options

Message Main Section

But this is the foresight, the sale of a piece of property, and the supplement of the pension!

The elections are slow here. As we can see, our politicians are pushing the country to persuade people once more, with their last strength, why they should vote for them.

In recent days, there have been many videos about different Politicians, as they visit families or people. The Internet is loud with the words of Prime Minister Viktor Orbán, who has visited the most recent publicity in Mezőhegyes.

He visited the modest circumstances to widow Aunt Marika, 76, who had been interested in his being and then turned to the point. “How satisfied are you with the pensions and the work of the party?” Asked the Prime Minister. Poor, aunt Marika alone is fired, she can hardly look around and she is not really a supporter of this party. It represents different values. The Prime Minister replied that “If you do not vote for us, Aunt Marika, you will still be able to handle the rest of your pension, because the quality of this life will be over, I can promise you, but I’m leaving this 12000ft Erzsébet vouchers, if you think about it … “Aunt Marika, angry with the letter sending us a letter to our neighbor, angrily reported.

Prime Minister Viktor Orbán’s assets are 1800-2000 billion HUF + Swiss and offshore bank accounts. Presumably, several opposition parties say Orban is personally 303 to 305 billion of his estimated stolen wealth. Billions were stolen primarily from the money they received from the EU, from public money in Hungary, from lonelance, and from everything they could. Some of them are his wife, his father, I. Tiborcz and his orchestra, Lőrinc Mészáros, István Garancsi, Zsolt Hernádi, Zsolt Nyerges, Gábor Szima, Tamás Leisztinger, Csaba Tarsoly, L. Szijj, A. Paár, S. Barkász, D. Kékessy, A. Vajna, Habony Á, T. Vitézy.

Orban keeps his money in Swiss and Hong Kong banks, completely secret.

Orban’s assets in numbers!

– It is in the name of Budapest XII. district of Czinege Street, bought in May 2002 for 75 million, 183 square meters, 1300 nm plot.

The house was built in 2004.I-2005.XII. for over 90 million for 420 nm.

– In 2001 he bought a castle in Transylvania, in Zetelaka, with hundreds of hectares of land.

– In 2013 he bought a house in Over Mountain for 18 million, where his wife and father’s house combined the 3 houses at 7,000 nm, and they had 6 hectares of land on Léva.

– In 1993 he purchased his father’s mines for 697 million from the sale of the Fidesz Headquarters.

– In 1997 he purchased 8 hectares of vines in Tokaj for his wife, and in 2001 Orban granted 41 million forints in 2001.

– 2001.IX. He bought a house on the top of his wife’s name at 2677nm.

– In 2008, in the Gellérthegyi District of XI, he took a 91 square meter apartment for Orbán Ráhel for 40 million.

– In 2011 he also bought his next 66 sqm apartment next to Gáspár Orbán’s Garlan’s name Orlay on the third floor.

– 2001.IX-2010.IV. he bought 38 property for his wife’s name.

– In 2011 his father purchased the majesty of Archbishop József Sixtypuszta in the name of Győző Orbán on 13 hectares, with 5 historical buildings and water tower.

The main event of the sixty-puszta was rebuilt and rebuilt for several hundred million forints by Anikó Lévai in 2012, and the amount was almost 255 million forints in Transparent.hu.

Sándor Pintér, together with the Interior Minister, bought a Croatian island on the Adriatic Sea.

– In 2013 he also bought the alcsútdobozi Rézhegy evergreen cottage for his 44 million forints.

– 2016.III. Orban’s friend, Csaba Bőjte, purchased the Lazar’s Castle in Gyorgyószárhegy for a church member. From 2013, it bought István Tiborcz: Keszthely yachtyard, dormitory hall, reception, 515 square meters, partial public bank loan between Keszthely Harbor and Via Hotel, 20.5 hectares, 175 luxury apartments, 65 hectares land in Mány, 497 million and 193 acres, 261 million for Bicske.

– 2015.I. they bought a brandy in Felcsúta.

– 2014.XII. Serengeti Castle.

– 2015.IX. the former Postabank Headquarters in József Nádor square in Budapest.

– IT companies.

– 2015.IX. Bodai Hochburg – Lamberg Castle for 29 M.

– 2015.XII. you can go to Baron Schossberger Castle, 10 hectares of parks, 98 rooms, palm trees, 200 million.

– 2016.II. in the town hall of Zugló Spitz Villa, 40 rooms.

– 2016.X. Mahart’s House of Commons, Tropicana’s building, with 2 billion state-owned loans.

– 2016.XI. in Komárno industrial park, for 1 billion forints.

– 2016.XII. Visegrád Castle Hotel.

– 2017. Dorottya Street and Nagymező Street Luxurious Hotel and Pollack Mihály Square Underground Garage.

Miklós Kovács from our external associate

 

Leave a Reply 299 megnézve, 1 alkalommal mai nap |