"Hol a pénz, Zsolti"? A falu, ahol átverésként élték meg a szennyvízberuházást

GAZDASÁG Szlavkovits Rita 2018. március. 20. 17:14

“Hol a pénz, Zsolti”? A falu, ahol átverésként élték meg a szennyvízberuházást

Zavaros a szennyvízberuházás utáni elszámolás Bakson, hiába cserélték le már tavaly az ezt bonyolító társulás elnökét, a polgármestert, aki azóta sem segít kibogozni a szálakat. Mivel homályos, mire ment el a pénz, a lakosok feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen.

Hol az a pénz, amit befizettünk? Kérdeztem a volt elnököt, de Zsolti csak annyit kérdezett vissza: miért gondolom, hogy őnála van. Én nem gondolok semmit, de tudni szeretném, hol a pénz, mert mi befizettük

– idézte fel Sebők János, amikor pár hónappal ezelőtt megpróbált szót érteni a Csongrád megyei Baks polgármesterével, aki korábban a társulás elnöke is volt. „Itt sokan nyugdíjasok vagyunk, az idősebbek biztosan befizették a fejlesztési hozzájárulást, nagyon jól jönne, ha visszakaphatnánk. Nem értem, már régen lehetett tudni, hogy az állam ad pótlólagos támogatást a fejlesztésre, így már módosítani kellett volna a korábban megállapított hozzájárulás mértékét is” – tette hozzá az idős baksi férfi.

Hiába váltották le a szennyvízberuházásra megalakult társulás elnökségét Bakson, mégsem tudnak megegyezni a régi vezetéssel. Így már egy éve áll minden: akinek visszajárna pénz a csatornázásból, nem kapja meg, akinek pedig nemfizetés miatt elkezdték letiltani a fizetését, annak már a dupláját is levonták. Most költségvetési csalás gyanújával nyomoznak az ügyben.

Ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést a falu lakói, akik már évek óta háborúznak a még tíz évvel ezelőtt megalakult víziközmű társulattal. Az 1500 lelkes faluban nem is lett volna kötelező a csatornázás, ráadásul, a településhez tartozik Mária-telep, ahol zömében mélyszegénységben élő családok laknak, sokaknak még fürdőszobájuk sincsen. De akkoriban körbejártak az önkormányzati alkalmazottak, hogy aláírassák minél több emberrel: akarják a szennyvízberuházást, rá fognak majd kötni a csatornára. Azóta eltelt tíz év.

Szokásos történet
A szennyvízberuházások kivitelezése előtt megalakultak az érintett településeken a víziközmű-társulások. Már akkor kiszámolták, mekkora összegből építhető meg a csatorna az adott településen. Mivel ezek a projektek 85 százalékos állami támogatással futottak, kiszámolták, hogy a maradék 15 százalék hogyan oszlik meg a lakosok között, mennyi pénzt kell befizetniük a csatornára rákötő háztartásoknak. Bakson is ez történt, tíz évvel ezelőtt a hozzájárulásként befizetendő összeget 220 ezer forintban határozták meg. Akinek volt pénze, az egy összegben befizethette, a többiek részletfizetéssel teljesíthettek.

Időközben azonban a harmadik Orbán-kormány úgy döntött, hogy a beruházások 15 százalékos önerejéhez egyes esetekben teljes támogatást ad, így sok településen a lakosokra semmilyen kötelezettség nem hárul. Arra is volt példa, hogy a 15 százalékos önerőnek nem a teljes részét, hanem a kétharmadát adta oda az állam, ezeken a helyeken a lakosoknak az eredetileg kiszámolt önrész egyharmadát kellett saját zsebből fizetniük. Baks az utóbbi csoportba tartozott. Mivel a lakók egy része a teljes 15 százaléknyi önerőt már megfizette, ők azóta arra várnak, hogy a különbözetet visszakapják. Ez a baksiak esetében, ha egyszerűen számolunk, a 220 ezer forint kétharmadát jelenti, durván 150 ezer forintot. A beruházást már 2015 végén befejezték, de a huzavona azóta is folyik a számokról. És nemcsak Bakson, nagyon sok más helyen is botrány lett a víziközmű-beruházásokból.

Búza Zsolt polgármester éveken át azt mondta a fórumokon, hogy a lakosok nagy része egy fillért sem fizetett be, ezért nincs annyi pénz a víziközmű-társulás kasszájában, hogy annak, akinek jogszerűen visszajárna, kifizessék a pénzt. Ezt az évekig tartó marakodást unták meg a baksiak. Tavaly áprilisban összehívták a társulás tagságát, ezen az ülésen leváltották az addig az elnöki posztot betöltő polgármestert és teljesen új elnökséget választottak meg.

Ez tavaly áprilisban történt, de az elkövetkező hónapokban szinte semmi nem történt, végül nyár végén az előző vezetés, tehát a polgármester hajlandó volt átadni az iratokat. Az új elnökség szakemberekkel nézette át a dokumentumokat, majd ügyvédet is fogadott. Ekkor derült ki, hogy gyaníthatóan nem kaptak meg minden iratot és információt. Ezt Vadász Csaba, a társulással szerződött ügyvéd is megerősítette. Az ügyvéd azt sem értette, miért számolták bele a költségekbe még azt is, hogy az önkormányzat évekkel ezelőtt felvett 37 millió forint hitelt. Az ügyvéd ugyanis látta a szerződések között, hogy az önkormányzat annak idején vállalta: fizeti a beruházáshoz kapcsolódó működési költségeket. Sok ága-boga van az ügynek, amit éppen az átadott dokumentumok miatt nem lát pontosan még Vadász Csaba sem. Éppen ezért fordultak az ügyészséghez. Ez persze nem változtat azon, hogy a baksiak nehezen fognak a pénzükhöz jutni.

A kasszában mindösszesen 17 millió forint maradt, ebből kellene a visszafizetéseket megkezdeni. De ez az összeg legfeljebb tizede annak, amit – optimálisan számolva – vissza kellene adni a lakosoknak. Pontosabban szólva azoknak, akik fizettek. De Vadász Csaba ügyvéd szerint még arról sincs pontos információjuk, hogy a társulás előző vezetése, köztük a polgármester kiket szólított fel a nem fizetők közül, kiktől tiltottak le fizetést, kiknek küldtek fizetési meghagyást. Olyanról is hallott az ügyvéd, hogy egy baksinak már annyit tiltottak le a számlájára befolyó összegből, hogy az beruházási hozzájárulásának teljes összegét, azaz a 220 ezer forintot is meghaladja.

Az ügyvéd tájékoztatása szerint a társulás feljelentése nyomán jelenleg költségvetési csalás gyanújával nyomoznak a hatóságok.

forrás:HVG.hu

“Où est l’argent, Zsolti”? Le village où l’investissement dans les eaux usées était une escroquerie

C’est un problème après l’investissement dans les eaux usées à Bakson, malgré le remplacement du maire, le maire, qui n’a pas été en mesure d’extraire les fibres depuis l’année dernière. Puisque l’argent était obscurci, les résidents auraient intenté une poursuite contre des délinquants inconnus.

Où est l’argent que nous avons payé? J’ai demandé à l’ancien président, mais Zsolti m’a demandé seulement: pourquoi pensez-vous qu’il a un siège? Je ne pense à rien, mais je veux savoir où est l’argent, parce que nous l’avons payé

“János Sebők s’est rappelé quand il a essayé de comprendre le maire de Baks, dans le comté de Csongrád, qui était auparavant le président de l’association il y a plusieurs mois. “Voici de nombreux retraités, les personnes âgées sont sûres de payer pour la contribution au développement, ce serait formidable si nous pouvions le récupérer. Je ne comprends pas, on sait depuis longtemps que l’Etat apporte un soutien supplémentaire au développement, il aurait donc dû modifier la contribution précédemment convenue “, a-t-il ajouté.

Même si la présidence de l’association pour l’investissement dans les eaux usées a été remplacée par Bakson, ils ne peuvent pas être d’accord avec les anciens dirigeants. Donc, pendant un an, tout le monde qui retourne de l’argent de la canalisation ne reçoit pas celui qui a commencé à désactiver sa paie en raison de défaut, et a déjà doublé. Ils sont maintenant soupçonnés de fraude budgétaire soupçonnant l’affaire.

Les résidents du village qui ont fait la guerre avec la compagnie d’eau qui a été formée il y a 10 ans ont été déposés contre des délinquants inconnus. Dans les 1500 villages enthousiastes, il n’y aurait pas eu de drainage obligatoire, en outre, le règlement appartient à la colonie Maria, où la plupart des familles vivent dans une pauvreté extrême, et beaucoup n’ont pas de salles de bains. Mais à ce moment-là, le personnel du gouvernement local a encerclé de signer le plus de personnes possible: ils veulent que l’investissement dans les égouts soit lié au canal. Dix années se sont écoulées depuis.
Histoire régulière

Avant la construction des projets d’égouts, les associations d’eau se sont établies dans les établissements touchés. Il a déjà été calculé combien le canal pourrait être construit dans le règlement donné. Alors que ces projets fonctionnaient avec un soutien de l’État de 85%, ils ont calculé comment les 15% restants sont répartis entre les résidents, combien d’argent devrait être payé aux ménages qui se connectent au canal. C’était également le cas à Baks, il y a dix ans, le montant à verser en guise de contribution était fixé à 220 000 forints. Celui qui avait l’argent, il était payé en une fois, les autres pouvaient payer en plusieurs versements.

En attendant, cependant, le troisième gouvernement d’Orban a décidé de fournir un soutien complet dans certains cas pour 15% d’autofinancement, de sorte qu’il n’y a pas d’obligations à de nombreux résidents dans de nombreuses colonies. Il y avait aussi un exemple où l’État ne donnait pas la part intégrale des 15% du total, mais les deux tiers du total, où les résidents devaient payer de leur propre poche le tiers de leurs contributions initialement calculées. Baks appartenait à ce dernier groupe. Comme certains résidents ont payé la totalité des 15% de leur valeur personnelle, ils attendaient que la différence soit récupérée. Dans le cas des ballades, si l’on compte simplement, cela signifie deux tiers des 220 mille forints, environ 150 mille forints. L’investissement a été achevé à la fin de 2015, mais l’épave a fonctionné depuis lors. Et pas seulement à Bakson, dans beaucoup d’autres endroits, il y a eu un scandale dans les investissements dans les usines d’eau.

Zsolt Búza, maire depuis des années, a déclaré dans les forums que la plupart des résidents ne payaient pas un centime, donc il n’y a pas assez d’argent dans le pool des services d’eau pour rembourser ceux qui reviennent légalement. Cela a été agacé par des années d’entêtement. L’année dernière, en avril, les membres de l’association ont été convoqués, lors de cette réunion le maire de la présidence a été remplacé et une toute nouvelle présidence a été élue.

Cela s’est passé en avril l’année dernière, mais presque rien ne s’est passé dans les mois à venir, et finalement le leadership tardif à la fin de l’été, alors le maire était prêt à passer les papiers. La nouvelle présidence a examiné les documents d’experts et a ensuite reçu un avocat. Il s’est avéré qu’ils n’étaient pas soupçonnés de recevoir des documents ou des informations. Cela a été confirmé par Csaba Vadász, un avocat engagé par l’association. L’avocat n’a pas compris pourquoi les coûts ont même été comptés, même si le gouvernement local avait contracté un prêt de 37 millions de forints il y a des années. L’avocat, en effet, a vu les contrats entre la municipalité que la municipalité s’était engagée à payer les frais d’exploitation liés à l’investissement. Il y a beaucoup de dieux de branche dans l’affaire, qui ne sont pas exactement vus par Csaba Vadász à cause des documents soumis. C’est pourquoi ils se sont tournés vers le bureau du procureur. Bien sûr, cela ne change rien au fait que les ballades auront du mal à obtenir leur argent.

Dans le pot, le montant total est resté à 17 millions de forints, ce qui nécessiterait des remboursements à faire. Mais cette somme est au plus un dixième de quoi – calculé de manière optimale  qui devrait être rendu aux résidents, de manière optimale. Plus précisément, à ceux qui ont payé pour cela. Cependant, selon Csaba Vadász, un avocat n’a même pas les informations exactes que la direction précédente de l’association, y compris le maire, a appelé les non-payeurs à qui ils avaient refusé le paiement à qui ils avaient envoyé un ordre de paiement. L’avocat a également entendu qu’un patron avait été banni du montant de sa facture qu’il dépassait le montant total de sa contribution à l’investissement, soit plus de 220 000 forints.

Selon l’avocat, selon le rapport de l’association, les autorités enquêtent actuellement sur des soupçons de fraude fiscale.

Source: HVG.hu