< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár, Közélet / Blog article: Elszámoltatást ígér az ellenzék

| Mobile | RSS

Elszámoltatást ígér az ellenzék

Elszámoltatást ígér az ellenzék

KÖZÖS ORSZÁG – Az új választási rendszer alapjairól már írásban is megállapodtak tavaly szeptember elején FOTÓ: MOLNÁR ÁDÁM

Kormányzati pozícióban a jelenlegi ellenzéki pártok mindegyikének egyik első lépése lenne Polt Péter legfőbb ügyész menesztése. Körkérdésünkre adott válaszaikból az is kiderült, mit tennének a trafiktörvénnyel, a földtörvénnyel, felmondanák-e a Paks 2 szerződést.

MSZP-Párbeszéd

Az új baloldali választási szövetség egyik első intézkedése lenne egy korrupcióellenes ügyészség létrehozása, ennek segítségével visszavennék és a társadalom szolgálatába állítanák a “tisztességtelenül és törvénytelenül megszerzett, Orbán Viktor strómanjainál és hűbéreseinél lévő óriásvagyonokat és cégbirodalmakat”. Felülvizsgáltatnák a 2007 óta megkötött szerződéseket és azok teljesítéseit. Növelnék a közbeszerzések átláthatóságát és a versenyt, megakadályoznák az összejátszást és a túlárazásokat, megszüntetnék a “mutyikat”. Végleg beszüntetnék a letelepedési kötvények árusítását, 75 százalékos offshore adót is kivetnének.

Visszaállítanák az önkormányzatok autonómiáját, visszaadnák elvont bevételeiket, kiemelten segítve a hátrányosabb helyzetben élő közösségeket. Felülvizsgálnák az állami földbérlet-pályázatokat, a spekulánsoktól visszavennék és a helyi gazdáknak adnák a földet. A Paks 2 szerződést felmondanák, ami még mindig kevesebb költséggel járna, mint egy 5-6 ezer milliárdos, soha meg nem térülő beruházás, ami évtizedekre orosz függőségbe helyezné Magyarországot. Eltörölnék a látványsportok tao-kedvezményeit, helyette normatív, átlátható sportfinanszírozást vezetnének be.

Tisztességes, átlátható és egyenlő feltételek mentén kialakított választási rendszert hoznának létre. Ennek alapja a Közös Ország Mozgalom javaslata, amit az MSZP-Párbeszéden kívül hat másik párt is aláírt tavaly szeptemberben. E szerint nem változna a kétszavazatos rendszer és az egyfordulós jelleg, de – egyebek mellett – 106-ról 110-re növelnék a választókerületek számát, a bejutási küszöböt 5-ről 4 százalékra csökkentenék. Népszavazással új Alkotmányt fogadnának el.

Jobbik

A Jobbik szerint a legfontosabb egy szakértői kormány felállítása, emellett biztosítanák a hatalmi ágak szétválasztását, a függetlennek mondott állami szervek függetlenségének, a fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítását. Az “elszámoltatást akadályozó személyek”, mint Polt Péter leváltásával helyreállítanák az ügyészség politikától mentes szakmaiságát, illetve ők is létrehoznának egy korrupcióellenes ügyészséget. Ezzel “a közpénzekkel és a közbizalommal való visszaélés legalizált és illegális magvát is kigyomláljuk, legyen szó trafiktörvényről vagy földtörvényről, helyreállítva a verseny szabadságát” – közölték.

Ahol a korrupció illegális formája valósul meg, ott vagyonelkobzással, ahol “legalizált visszaélés” történik, ott “földesúradó” kivetésével vennék vissza a jogtalanul és etikátlanul felhalmozott vagyonokat – utóbbit egészen 2002-ig visszamenőleg, és az évi 300 millió forint feletti, kimutathatóan politikai hátszélnek köszönhető vagyongyarapodást érintené.

Az önkormányzatoknak felajánlanák, hogy a tőlük elvett közintézményeket visszavegyék, amennyiben azoknak képesek “jó gazdái” lenni. A választási rendszert a választókerületek határainak korrigálásával, a győzteskompenzáció eltörlésével, elektronikus szavazás bevezetésével tennék arányosabbá. A Tao-rendszer esetében azt szüntetnék meg, hogy az a miniszterelnök köreihez történő belépőként szolgáljon. “Paks2- folytatásáról vagy leállításáról csak akkor tudunk felelős döntést hozni, ha megismerjük a finanszírozási hátteret” – írták.

Lehet Más a Politika

“Az LMP a kormányváltás után valódi elszámoltatást fog végrehajtani” – ígéri a zöldpárt. Az elmúlt évek korrupciós bűncselekményeit ők is független igazságszolgáltatás keretében vizsgálnák, mint írták, az elmúlt években annyi terhelő bizonyíték és dokumentum állt elő, hogy Polt Péter legfőbb ügyésznek nem lesz más lehetősége, mint elindítani az eljárásokat. Poltot akkor menesztenék, ha kétharmados többséget kapnának. Ha ez nem sikerül, de Polt április 9-én nem indítja el az eljárásokat, “bűnrészessége egyértelmű lesz, és szakmai alapon kell távoznia” – közölték.

A trafiktörvénnyel kapcsolatban azt írták: az nem másról, mint a trafikok politikai megbízottaknak való kijátszásáról, a cigarettacsempészet megerősödéséről, a kisboltok tönkremeneteléről, valamint a gyakori rablásokról szól, így megsemmisítenék, és olyan törvényt alkotnánk, aminek valóban célja a dohányzás visszaszorítása. Az értelmetlen stadionépítésre és futballakadémiákra költött sportcélú Tao-támogatásokat ők is megszüntetnék.

Népszavazással legitimált új alkotmányt hoznának létre. Ebben rögzítenék a helyi társadalom elidegeníthetetlen rendelkezési jogát a saját földterülete felett. A “milliárdos pártklientúrák” kezén felhalmozódott óriásbirtokok felszámolását jogi és támogatáspolitikai eszközökkel érnék el. A Paksi hitelszerződést ők is felmondanák. Növelnék az önkormányzatok hatáskörét és cselekvőképességét: visszaadnák a helyi ügyek intézését a helyi közösségeknek, beleértve az iskolákat, helyi közintézményeket.

FOTÓ: VAJDA JÓZSEF

FOTÓ: VAJDA JÓZSEF

Demokratikus Koalíció

Számonkérést ígér a DK is. Kivizsgálnák a korrupt közbeszerzéseket, a trafik- és földügyeket. Csatlakoznának az Európai Ügyészséghez, ők is leváltanák Polt Péter legfőbb ügyészt. A tisztességtelenül szerzett vagyonok terhére kárpótolnák az Orbán-rendszer károsultjait. “A pontos jogi megoldások részleteit nem kívánjuk előre közölni, hogy ne könnyítsük meg az igazságtétel szabotázsát” – írták. Gyurcsány Ferenc DK-elnök a Magyar Nemzetnek adott tavaly áprilisi interjújában is arról beszélt, megtalálták azt a kiskaput, amellyel Polt kétharmados többség nélkül is eltávolítható. De részleteket akkor sem árult el.

A látványsportok Tao-kedvezményének jelenlegi rendszerét ők is megszüntetnék, sport területén elsősorban a szabadidősportot és az utánpótlásnevelést tartják támogathatónak. Leállítanák a paksi beruházást. Úgy vélik, mivel még nincsenek meg a beruházás érvényes engedélyei, a leállítás nem okozna nagy kárt. Végezetül azt közölték: “Orbán korrupt rendszerét le kell bontani, és helyre kell állítani a jogállamot, valamint új európai köztársaságot kell alapítani. Ennek befejező aktusa az új alkotmány népszavazáson való elfogása lesz”.

Együtt

“A független igazságszolgáltatásnak tennie kell a dolgát, az ügyészséget pedig meg kell szabadítani Polt Péter esküszegő ügyészi klikkjétől” – közölte lapunkkal az Együtt. Mint írták, sok olyan ügyész van, akik valóban az igazságot szolgálják, pártfüggetlenül, őket fel kell szabadítani az elnyomás alól. Úgy vélik, valamennyi a kulcsintézmény (így a Legfőbb Ügyészség mellett az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Bank, az Állami Számvevőszék) tekintetében “alkotmányos forradalomra” van szükség. Az elmúlt nyolc évre vonatkozó valamennyi közbeszerzési és szerződéses adatot nyilvánosságra hoznák. “Pártpolitikusi vezetésű” elszámoltatásra ugyanakkor szerintük nincs szükség.

A trafik-koncessziós rendszert – a dohányfogyasztás korlátozását érintő szabályok fenntartásával – ők is felszámolnák, a dohánykereskedelmet törvényileg korlátozott forgalmazási lehetőséggel visszaadnánk a szabad piacnak. Az állami hitellel, agrárkamarai segítséggel végrehajtott földeladásokat, amelyek kizárólag politikai alapú, elit-teremtési szándékról szóltak, hatályon kívül helyeznék. Ők is visszaadnák az önkormányzatoktól elvett jogokat. A Tao-rendszert teljesen megszüntetnék, leállítanák a már folyamatban levő stadionépítéseket is, az elmúlt évek támogatási ügyeit vizsgálat alá vonnák. A Paks2 beruházást leállítanák, és új, fenntartható, a megújuló energiaforrásokra koncentráló energiastratégiát alakítanának ki.

A választási törvényt csak politikai megállapodással, széles konszenzusban módosítanák, a változtatások alapjának ők is a Közös Ország Mozgalom javaslatát tartják. Nagyjából ugyanez vonatkozik egy új alaptörvény kidolgozására is, amely magába foglalja az Alkotmánybíróság hatásköreinek helyreállítását is.

Momentum Mozgalom

Az elszámoltatás első lépése a rengeteg eltitkolt szerződés és adat – például Paks 2 szerződései vagy az OLAF-jelentések – nyilvánosságra hozatala lesz abban az esetben, ha a Momentum kerül kormányzati pozícióba. A párt szerint ezután a független bíróságoknak kell majd dönteniük a korrupciógyanús ügyekben. Alapjaiban alakítanák át az ügyészségi szervezetrendszert, a politikai befolyásolás minden lehetőségét felszámolnák. A vádemelést kényszeríthetővé, a nyomozás megszüntetésének indokait átláthatóvá tennék.

Átlátható, versenyen alapuló rendszerben osztanák újra a trafikkoncessziókat, de a piacliberalizációt is átgondolnák. Versenyképes földhasználatot támogató földtörvényt hoznának létre, ami a valódi termelést folytató gazdákat védené. Erősítenék a települési önkormányzatokat. Megvizsgálnák, hogy az államosított feladatkörök közül melyeket kell az önkormányzatoknak visszaadni és új feladatokat is kapnának (például a közösségi helyek fenntartása és üzemeltetése). A jelenlegi Tao-rendszert a Momentum is megszüntetné. Arányaiban azonos mértékű központi finanszírozást garantálnának azoknak a sportszervezeteknek, amelyek az elmúlt években a Tao-forrásokra támaszkodtak. Az összes Paks2 beruházással kapcsolatos szerződést nyilvánosságra hoznák, és az ország érdekeinek legjobban megfelelő módon felmondanák azokat.

A választási rendszerrel kapcsolatban azt írták, a Momentum vegyes rendszert javasol, ahol 129 képviselőt arányos listán, míg 70 képviselőt kétfordulós egyéni szavazással választanak meg. A többi párthoz hasonlóan új, széleskörű konszenzuson alapuló alkotmány létrehozását is szükségesnek tartják.

szerzők:Juhász Dániel, Lőrincz Tamás

forrás:népszava online.hu

Leave a Reply 93 megnézve, 1 alkalommal mai nap |