< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, főszerkesztő blogja, Nav, nébih, Rendőrségi hírek / Blog article: Későn reagáltak a magyar polgárok véleményére a NAV ügyben, avagy távozik Tállai))) They reacted late to the opinion of Hungarian citizens in the NAV case, or I leave Tállai

| Mobile | RSS

Későn reagáltak a magyar polgárok véleményére a NAV ügyben, avagy távozik Tállai))) They reacted late to the opinion of Hungarian citizens in the NAV case, or I leave Tállai

 

Későn reagáltak a magyar polgárok véleményére a NAV ügyben, avagy távozik Tállai

Többen alig vártuk Tállai bukását. Neki nem a polgárok és a közérdekű bejelentők véleménye volt a fontos, hanem a csicskásainak a védelme. Akik folyamatosan visszaéltek a beosztásukkal, s folytonosan lealázták a bejelentőket. Egyeseket keményem büntették, míg Csongrád megyében pofára ment a büntetés.

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr

Több esetben is felhívtam a figyelmedet a Csongrád megyei „vezetők” haldokló –jogsértő magatartására.

Juhász Tünde kormánymegbízott,  Törvényességi Főosztály, Hatósági Főosztály vezetőinak alkalmatlanságára, akik nyaltak s nem mertek szembe szállni  a jellemtelen, hazug kormánymegbízottal, inkább lealázták a közérdekű állampolgárokat, akik éltek az alkotmányos jogaikkal! Makó András NAV igazgató? – aki csak azért nem büntette meg a több milliós adócsalást, mert a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál tette a bejelentést.Belső informátorunk jelezte, már senki nem mer megszólalni, mivel a vezérkar tagjai nyalnak…Vizi Hajnalka a budapesti NAV Törvényességi Főosztályának a vezetője, elsimította Makó András visszaéléseit az adócsalás pártolás ügyében,amit közőltem – kár volt- Hajnalka asszonnyal!

Szalai Gabriella Kisteleki Járási Hivatal vezetője, nem egyéniség, segg nyaló, s ezzel lealázza a közérdekű bejelentőket. – mindig Lázárra hivatkozott…ám most mi van? Lázár, ment Hála Istennek. Ilyen vezetőkre nincs szükség!

Nem intézkedett közel 50 milliós csatornázási ügyben – visszaélés- Bakson s Farkas Sándor országgyűlési képviselő is a baksi Búza faluvezető mellé állt s ezzel letaposott megalázott közel 17oo embert.… Hol van a pénz baksi Búza gyerek

Hál Istennek, „nyugdíjazták” Lukács János megyei főkapitányt,” érdemei” mellett .aki lezüllesztette a Csongrád Megyei főkapitányságot.

Miniszterelnök Úr

Szerintem Téged nem tájékoztattak ezekben a közérdekű állampolgárok ellen elkövetett törvénysértésekben. Bármikor a rendelkezésedre állnak az általam felderített csalássorozatok.

A püspökkel vigyáznod kell, nem a katolikus hívők érdekeit segíti, hanem rendszeresen beleszól-irányít a lokális politikába…pl, barátkozik, segget nyal stadionok építése miatt, a csali számodra(!) vigyázz a fagyi nehogy visszanyaljon. Most kezd alakulni az ellenállás…

A Hódmezővásárhelyi Dacszövetség, – már többször írtam erről-akinek tagjai összefogtak ellened, hogy a jövő választást – a Fidesz- elbukja itt a megyében.

Többen nem állnak melletted…pénz orientáltak!

Bosszú Lázárért.

Szubjektív véleményem szerint nem kellened megvárnod a jövő választást, mert veszélyes. Most kell leváltani ezeket a törvénysértéseket halmozókat. Nem véletlen, Lázár távozása… gondolkodj el Miniszterelnök Úr!

A háttérből való irányítás csak a setétek fegyvere. Lázár emberei dolgoznak. Kilépéskor a kijelentése elgondolkodtató… ne várd meg, most kell a fejeknek a porba hullani Csongrád megyében… miért?

Talán jövőre már késő lesz! Az idő dolgozik, a nép egyre idegesebb, a nyugdíjasok változás előtt állnak, hisz nem lesz nyugdíjuk…a hangulat egyre erősödhet….

Hidd el Miniszterelnök Úr, Csongrád megye fellélegezne, ha ezek az alkalmatlan- érdemtelen emberek távoznának a politikából.

Új műsorhoz új férfi kell

2018-05-10

-oil-

They reacted late to the opinion of Hungarian citizens in the NAV case, or I leave Tállai

Several of us could hardly wait for Tállai’s fall. It was not the opinion of the citizens and of the public interest, but the protection of their trumpets. Those who were constantly abused with their roles and constantly lured the reporters. Some were punished by me, while in Csongrád County the punishment went to jail.

Dear Mr Orbán, Prime Minister

In several cases, I have drawn your attention to the dying-off attitude of the “leaders” of Csongrád County.

Tünde Juhász, the government spokesman, the Department of Legality, the Department of Public Administration, who did not dare to resist the characterless, libelous government commissioner, instead of letting citizens of common interest who lived with their constitutional rights! András Makó NAV Director? – who just did not punish the millions of tax evasion because the www.fecsego.eu international news portal made the announcement. Our first informant has indicated that no one has to speak anymore as the staff members are losing …

Gabriella Szalai Kisteleki District Office Manager, not an individual, has always referred to Lázár … what is it now? Lazarus, went to God.

He did not take care of nearly 50 million sewage cases – abuses – Bakson and Sándor Farkas also met with the baja Búza village leader and drowned the humiliated nearly 17oo people … Where is the money baksi Wheat child

Thanks to God, “retired” János Lukács county chief of staff, besides “merits”, he had patted Csongrád County chief of staff.

Prime Minister

I do not think that you have been informed about these violations of law against citizens of general interest. At any time you have the scams that I have discovered.

The bishop needs to be careful not to support the interests of Catholic believers, but he regularly enters into local politics … for example, he is friendly and caring for the construction of stadiums, bait for you (!) Beware of freezing. Resistance is beginning to develop …

The Dacian Association of Hódmezővásárhely, – I have written several times – the members of which have gathered against you for the future choice – the Fidesz-flee here in the county.

Many are not with you … money-oriented!

Lazarus for revenge.

In my subjective view, you do not have to wait for the future choice because it is dangerous. You now need to replace these crackdowns with culprits. It’s no coincidence, leaving Lazarus … think Prime Minister.

Control from the background is just the weapon of the setets. Lazarus’s people are working. At the time of his departure, his statement is thoughtful … do not wait, now the heads have to fall into the dust in Csongrád County … why?

Maybe next year it’s too late! Time is working, the people are getting more and more nervous, the retired people are on the move, because they will not have a pension … the mood can get stronger ….

Believe me, Prime Minister, Csongrád County would exhale if these unsuitable-worthless people would leave politics.

New show requires a new man

2018-05-10

-oil-

Leave a Reply 614 megnézve, 1 alkalommal mai nap |