< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Odaszúrt Orbán Viktornak és a Fidesznek egy határozattal az Európai Parlament////. Le Parlement européen a adopté une résolution de Viktor Orbán et Fides

| Mobile | RSS

Odaszúrt Orbán Viktornak és a Fidesznek egy határozattal az Európai Parlament////. Le Parlement européen a adopté une résolution de Viktor Orbán et Fides

Odaszúrt Orbán Viktornak és a Fidesznek egy határozattal az Európai Parlament

ak nyújtott humanitárius segítség ne minősülhessen bűncselekménynek – foglalt állást az Európai Parlament csütörtökön. A képviselők a nem törvényerejű állásfoglalásban aggodalmuknak adnak hangot az illegális bevándorlóknak nyújtott állampolgári segítség „nem szándékolt következményei” miatt. Az állásfoglalást kézfeltartással fogadták el.

A 2002. évi, jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtásról szóló irányelv értelmében az EU tagállamainak büntetőjogi tételeket megállapító jogszabályokat kell elfogadni arra az esetre, ha bárki migránsok szabálytalan belépését, átutazását vagy tartózkodását segíti elő.

Az állásfoglalás ugyanakkor leszögezi, hogy az irányelv arra is felhatalmazza a tagállamokat, hogy a büntetendő cselekmények közül kivételként kiemeljék a humanitárius segítségnyújtást.

Az EP határozata rámutat, hogy a segítséget nyújtó egyének és civil szervezetek a nemzeti hatóságoknak segítenek a humanitárius segítség eljuttatásában azokhoz, akiknek szükségük van rá, például tengeri vagy szárazföldi mentőakciók révén.

Sőt, az EP sajnálatát fejezi ki, hogy csupán pár tagállam vette át saját jogrendjébe a humanitárius segítségnyújtóknak kivételt biztosító tételt. Sőt, a képviselők felszólították a többi tagállamot az irányelv ezen kitételének átültetésére annak érdekében, hogy a migránsokat humanitárius segítségben részesítő egyének és civil szervezetek ne kerüljenek ezért a büntetőjog hatálya alá. Az állásfoglalás végül sürgeti az Európai Bizottságot, hogy fogalmazzon meg iránymutatást arról, hogy a segítségnyújtás mely formáját nem lenne szabad büntetni a tagállamokban. Erre a jogszabály egységes és egyértelmű alkalmazása miatt van szükség.

Nem mindenki büntetné meg azokat, akik menekülteken segítenének

A brit szociáldemokrata jelentéstevő, Claude Moraes kijelentette a vitában: „egyértelmű iránymutatásra van szükség a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozóan. Különösen fontos ez most, amikor egyének és civil szervezetek kemény munka árán embereket mentenek a tengeren és segítik őket a szárazföldön. Egy líbiai parlamenti delegáció tagjaként újra és újra hallottam civil szervezetektől, miért is elengedhetetlenül fontos, hogy végezhessék munkájukat.”

Az EP határozathoz fűzött háttéranyaga rámutat: a humanitárius segítségnyújtók és civil szervezetek szerepére egyre nagyobb figyelem hárul a jelenlegi politikai helyzetben, amikor folyamatos a vita arról, hogyan birkózzon meg Európa a bevándorlók és menedékkérők jelentette feladattal.

„Többen az embercsempészet ösztönzésével és törvénytelen fellépéssel vádolják a segítségnyújtó szervezeteket és egyéneket” – emlékeztettek, alig burkoltan szúrva oda ezzel az Orbán-kormánynak, amelynek kezdeményezésére a magyar parlament olyan törvényeket fogadott el Stop Soros gyűjtőnéven, mely alapján akár csak egy tájékoztatást nyújtó civil is büntethetővé válik. Ráadásul Orbán Viktor és a Fidesz évek óta egyre keményebb kommunikációs és jogalkotóihadjáratot folytat a civil szervezetekkel szemben, elsősorban azokat bélyegezve meg, amelyek a legálisan menedéket kérőkkel foglalkoznak.

A probléma ugyanakkor nemcsak Magyarországon észlelhető. Májusban egy spanyol önkéntescsoportot felmentettek az embercsempészet vádja alól Görögországban. A spanyolokat azért vádolták meg, mert Törökországból Leszbosz szigetére érkező migránsoknak segítettek. Máltában jelenleg két, civil szervezetek által működtetett mentőhajót tartanak vissza a hatóságok, az egyik kapitányát pedig a Máltába való belépéshez szükséges okmányok hiányával vádolják.

forrás:168 óra.hu

Le Parlement européen a adopté une résolution de Viktor Orbán et Fides

L’aide humanitaire ne peut pas être considérée comme une infraction pénale – le Parlement européen a déclaré jeudi. Dans leur résolution non législative, les députés s’inquiètent des «conséquences involontaires» de l’aide civique aux immigrés clandestins, résolution adoptée à la main.
Conformément aux lignes directrices pour la vie entière de 2002, les États membres de l’UE doivent adopter des dispositions pénales en cas d’entrée irrégulière, de transit ou de résidence de migrants.

Dans le même temps, la résolution précise que la directive habilite également les États membres à exclure l’aide humanitaire comme exception des actes criminels.

Décision du Parlement européen souligne que les individus et les organisations non gouvernementales qui fournissent une aide pour aider les autorités nationales dans la prestation de l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, par exemple par voie maritime ou terrestre des missions de sauvetage.

De plus, le PE regrette que seuls quelques États membres aient pris en charge l’exception des humanitaires dans leurs systèmes juridiques respectifs. Par ailleurs, les députés ont appelé les autres États membres de transposer la présente directive est exposée aux migrants pour priorité de l’aide humanitaire aux particuliers et aux organisations non gouvernementales ne relèvent donc pas dans le cadre du droit pénal. La résolution invite enfin la Commission européenne à formuler des lignes directrices sur la forme d’assistance qui ne devrait pas être pénalisée dans les États membres. Cela est nécessaire en raison de l’application uniforme et sans ambiguïté de la loi.

Tout le monde ne punirait pas ceux qui aideraient les réfugiés
Le rapporteur social-démocrate britannique, Claude Moraes, a déclaré dans le débat que «des orientations claires sur l’aide humanitaire sont nécessaires. Ceci est particulièrement important lorsque des individus et des ONG économisent du travail acharné en mer et les soutiennent sur terre. En tant que membre d’une délégation parlementaire libyenne, j’ai entendu à maintes reprises des ONG expliquer pourquoi il est impératif de faire leur travail. ”

document de fond à gauche de la décision du Parlement européen souligne le rôle des travailleurs humanitaires et les ONG jouent une prise de conscience croissante de la situation politique actuelle, où le débat en cours sur la façon de traiter les immigrants et les demandeurs d’asile en Europe tâche signifiait.

« Beaucoup de passage de clandestins est accusé d’aider les organisations et les individus en encourageant et en action illégale » – a rappelé à peine voilée épinglé là avec le gouvernement Orbán, qui est l’initiative du Parlement hongrois a adopté une loi visant à arrêter Soros collectivement, qui est basé sur ainsi que la société civile fournit également une information devient punissable. De plus, Viktor Orban et le Fidesz continuent depuis des années contre des organisations de plus en plus difficile la communication jogalkotóihadjáratot et non gouvernementales, en particulier ceux estampillés qui traitent avec les demandeurs de refuge juridique.

Cependant, le problème n’est pas seulement trouvé en Hongrie. En mai, un groupe de volontaires espagnols a été acquitté des accusations de contrebande en Grèce. Les Espagnols ont été accusés d’avoir aidé des migrants arrivant de Turquie vers l’île de Lesbos. A Malte, deux bateaux de sauvetage opérés par des ONG sont retenus par les autorités, et l’un de leurs capitaines est accusé du manque de documents requis pour entrer à Malte.

Source: 168 órája.hu

Leave a Reply 102 megnézve, 1 alkalommal mai nap |