< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Kubatovig ér a gyanús miskolci kampány))Kubatov comes to the suspicious Miskolc campaign

| Mobile | RSS

Kubatovig ér a gyanús miskolci kampány))Kubatov comes to the suspicious Miskolc campaign

Kubatovig ér a gyanús miskolci kampány

Illusztráció
Fotó: Népszava/ Vajda József
Mind több jel mutat arra, hogy a miskolci önkormányzati választás „kamujelöltjei” nem saját indíttatásból, pusztán politikai meggyőződésből vállalták a megmérettetést: fideszes nevek repkednek, s hitelek fizetődnek vissza hirtelen.
Rejtőzködnek, kerülik a nyilvánosságot, nem találkoznak reménybeli választóikkal, nem tartanak utcafórumot, a telefont nem veszik fel, s épp a kampányfinisben utaznak el nyaralni. Íme az ideális miskolci kamujelöltek, akik vélhetően nem önszántukból szálltak ringbe a borsodi megyeszékhely 12. választókerületének önkormányzati képviselői posztjáért, hanem azért, hogy a választókat megzavarva az összes jelentős ellenzéki párt által támogatott független jelölttől, a humoristaként Rokker Zsolttiként ismert Erdei Sándortól elvigyék a voksok egy részét most vasárnap. Egyikük, a 18 éves ongai Molnár Zsolt, aki a tavaszi parlamenti választások előtt fideszes aktivistaként több kormánypárti jelölt kampányába is besegített, a Hír TV hangfelvételén lényegében beismerte, hogy nem önszántából indult, a Fidesz magasabb köreiből jött az „ihlet”, hogy keresztnevük azonossága miatt kapóra jön, ha ringbe száll. Molnár arról beszélt, hogy ez az ötlet nem is a miskolci fideszeseké, „félig-meddig” Kubatov Gábor pártigazgató volt a „kitalálója”. Azt is elmondta, hogy a miskolci választás megnyerése egyfajta presztízs a kormánypártnak, nem akarnak még egy hódmezővásárhelyi vereséget. Egy kérdésre válaszolva elismerte: tisztességes kampánnyal nem tudna nyerni a Fidesz ebben a körzetben.
Erdei Sándor a Népszavának kedden azt mondta: Molnár Zsolt először a Facebookon egy kamuprofillal, Takács Bélaként jelentkezett be nála, majd megadta a telefonszámát is, hogy beszéljenek. Későbbi beszélgetéseik során többször is elmondta, hogy nem önszántából indult, igazából már visszalépne, de nem teheti meg, mert a tervezett politikai karrierjét veszélyeztetné vele. Hogy miért kezdeményezte a kapcsolatfelvételt az ellenzéki támogatású jelölttel, arra azt válaszolta: azért, mert azon az oldalon is vannak jó barátai, s mert furdalta a lelkiismeret. Molnár a felvételen többször is megemlítette Koncz Ferenc, Szerencs volt fideszes polgármesterének nevét – ő most szintén bekerült a parlamentbe –, mint aki Kubatovval egyengette ezt a döntést. Kerestük Molnár Zsoltot, aki információink szerint jelenleg külföldön tartózkodik, de a telefonját nem vette fel, s úgy tudjuk, az időközin sem lesz itthon.
Koncz Ferenc fideszes országgyűlési képviselő a Népszavának azt mondta: az áprilisi választások idején találkozott utoljára Molnár Zsolttal, aki aktivistaként segítette mások mellett az ő kampányát is, de az elmúlt három hónapban nem beszélt vele. Volt pedagógusként az a véleménye, hogy az ifjú és tapasztalatlan önkéntes a vágyait hazugságokkal ötvözi, s hozzátette: semmi nem igaz abból, hogy ő segítette az indulását, vagy tudott volna erről a szándékáról.
Kerestük a Fidesz sajtóközpontját is, azt kérve, reagáljanak Molnár Zsolt állítására, miszerint Kubatov Gábor, vagy a párt más vezetője, képviselője állna az indulása hátterében, de lapzártánkig nem fejtették ki álláspontjukat.
Hetek óta nem veszi fel a telefont a nyékládházi Erdei Sándor sem, aki szintén ringbe száll most Miskolcon: az ő abszolút névazonossága roppantul kapóra jöhetett a kormánypárti indulónak, ezzel ugyanis végképp össze lehet zavarni a választópolgárokat. A „kamu-Erdeiről” korábban már megírtuk: nem sokkal azután, hogy kiderült az indulása, törölte korábbi Facebook profiljának jó részét, ahol a kormánypárti szimpátiát tetten érhető bejegyzések is szerepeltek. Kedden személyesen is kerestük nyékládházi otthonában, de a csengetésünkre senki nem nyitott ajtót, a függönyök sem lebbentek. Úgy tudjuk, a család nem költözött el, de az egyik utcabeli szerint mostanában nemigen látják őket a ház körül. Akadt olyan környékbeli, aki biztos forrásból hallotta: a családfő, aki az egyik tiszaújvárosi cégnél dolgozik alkalmazottként, nemrégiben visszafizette lakáshitelét, s új nyílászárókat tetetett a házába – ezeket egyébként mi magunk is láttuk a helyszínen –,  de hogy miből futotta hirtelen ilyen jelentősebb kiadásokra, arra Nyékládházán nem kaptunk választ.
fecsego.eu/népszava online
Kubatov comes to the suspicious Miskolc campaign
Illustration
Photo: Népszava / Vajda József
There are several indications that the “camouflage” of the Miskolc self-government elections did not pursue their own motive, merely political conviction, with fidelity names, and loans are suddenly paying back.

They hide, avoid the public, they will not meet their hopeful voters, they will not hold a forum, they will not pick up the phone, and they will be on holiday in the campaign finale. Here are the ideal Miskolc chambers who are supposedly not willing to become members of the municipal assembly of the 12th constituency of the Borsod county, but to break the electorate from the independent candidate supported by all major opposition parties, from the Erdei Sándor, known as humorist Rokker Zsolttik, now is Sunday. One of them, Zsolt Molnár, 18 years old, who, before the spring parliamentary elections, helped Fidesz as a campaign activist for several government candidates, he comes in hand when he comes in. Molnar talked about the fact that this idea was not the “Fictitious” Gabor of Kubatov, a party leader for Miskolc’s fidelity. He also said that winning the Miskolc election was a kind of prestige for the ruling party, they did not want another defeat in Hódmezővásárhely. In response to a question, he admitted that a fair campaign would not be able to win the Fidesz in this area.
Sándor Erdei on the Népsavas said on Tuesday that Zsolt Molnár first applied to him on Facebook with a camouflage bitch, Takács Bélát, then gave his phone number to talk. In their subsequent conversations, he repeatedly stated that he did not purport to go back, but he would not be able to do it because he would endanger his planned political career. Why did he initiate a contact with the opposition-sponsored candidate, he replied, because he also had good friends on the site and because he was cautious of conscience. Molnar mentioned the name of Ferenc Koncz, the mayor of Szerencs’s former Fidesz, who was now in the Parliament, as well as Kubatov’s decision. We searched for Zsolt Molnár, who, according to our information, is currently abroad, but has not picked up his phone, and we know that he will not be home in the meantime.
Ferenc Koncz, a member of the Fidesz Parliamentary Assembly, told the People’s Party that he had met with Zsolt Molnár for the last time during the April elections, who as an activist helped his campaign campaign, but he did not speak to him during the last three months. As a former educator, he thinks that a young and inexperienced volunteer combines his desires with lies, and he adds: Nothing is true of being helped by his departure, or of his intent.
We also searched for the Fidesz Press Center, asking to respond to Zsolt Molnár’s assertion that Gábor Kubatov, or other party leader and representative, would be in the background of their departure, but did not express their position until our lap.
For the past ten years, Sándor Erdei, who is also not ringing in the phone, is also not ringing in the phone. He is also ringing in Miskolc: his absolute identity was a huge bargain for the party leader, which could endanger the electorate. We’ve written about the “kamu-Erdei”: shortly after it was released, it deleted a large part of its former Facebook profile, where the sympathy of the government was included. On Tuesday we were also looking personally at our home in Nyhelez, but nobody opened our door to the ring, and the curtains did not stop. We know the family has not moved, but one of the streets says they do not see them around the house lately. There were those in the neighborhood who heard from a certain source: the head of the family who worked as an employee at a Tiszaújváros company recently has repaid his home loan and has opened new doors to his house – which we also saw on the spot – but what he suddenly had to spend on such major expenditures, we did not get an answer to Nyékládház.
fecsego.eu/newsword online

Leave a Reply 111 megnézve, 1 alkalommal mai nap |