< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Szúros mondatok, parázs hangulat – lezajlott a NATO-csúcs)) Stupid sentences, brilliant mood – the NATO summit took place

| Mobile | RSS

Szúros mondatok, parázs hangulat – lezajlott a NATO-csúcs)) Stupid sentences, brilliant mood – the NATO summit took place

Szúros mondatok, parázs hangulat – lezajlott a NATO-csúcs

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál logója

Minden eddiginél barátságtalanabb, számon kérő hangulatban telt a NATO-csúcstalálkozó első napja szerdán, csütörtökre azonban már a pozitív nyilatkozatoké lett a terep Brüsszelben. Egy új ország is meghívást kapott a katonai szövetségbe.

Szúros mondatok, parázs hangulat - lezajlott a NATO-csúcs

Bár összesen 29 vezető érkezett Brüsszelbe a NATO csúcsértekezletre, a kétnapos konferenciának központi szereplője mégis egyszemélyben az amerikai elnök volt.

Donald Trump már választási kampánya óta hangoztatja, hogy kevesli a többi tagállam védelmi kiadásait, és hozzájárulását a NATO költségeihez. Tudni lehetett, hogy a mostani találkozón elő fog kerülni ez a feszültséget okozó kérdés, ezért Donald Tusk már előre üzent az amerikai elnöknek:

„Kedves Amerika, értékelje a szövetségeseit – nincs belőlük túl sok”

– mondta az Európai Tanács elnöke, miután a Bizottság elnökével és Jens Stoltenberggel aláírtak egy megállapodást az Európai Unió és a NATO együttműködéséről.

Egy másik téma azonban még nagyobb megütközést okozott. Trump ugyanis már a csúcs kezdete előtt bírálni kezdte a berlini kormányt az Északi Áramlat 2 elnevezésű orosz gázvezeték tervezett építése miatt. Trump újságírók előtt, a Stoltenberggel tartott külön megbeszélésén fejezte ki nemtetszését, hogy a németek az energiaszükségletük 60-70 százalékát Moszkvától szerzik be.

Angela Merkel azonban nem hagyta magát: kijelentette, hogy ő még élt a szovjet megszállás alatti Kelet-Németországban, ezért bátran kijelentheti, hogy Németország ma szabadon, mindenkitől függetlenül alakítja a politikáját és a döntésit.

Mindez a NATO csúcs előtt már lezajlott, de az amerikai elnök a találkozóra is tartogatott meglepetést: első felszólalóként kijelentette, hogy

a jelenlegi 2-ről 4 százalékra kellene emelni a tagállamoktól elvárt hozzájárulás szintjét.

A kijelentés a híradások szerint sokkolta a jelenlevőket, de a NATO főtitkára igyekezett megnyugtatni a kedélyeket: mindenkinek csak a már jóváhagyott elvárásokat kell teljesítenie.

Mindezek után Macedónia a várakozásoknak megfelelően meghívást kapott a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. A közös vacsora, majd a csütörtöki nap pedig már az összetartás megerősítéséről, a pozitív nyilatkozatokról szólt: az európai résztvevők többsége a médiának csak annyit mondott: az amerikai elnök barátságosabb volt, mint amire számítottak.

fecsego.eu/atv.hu

Stupid sentences, brilliant mood – the NATO summit took place

www.fecsego.eu international news portal logo

The first day of the NATO summit took place on Wednesday Wednesday, but it has become more positive in Brussels since the Thursday. A new country was also invited to join the military alliance.
Stupid sentences, brilliant mood – the NATO summit took place

Although 29 leaders arrived in Brussels for the NATO summit, the central actor of the two-day conference was nevertheless one US President.

Since his election campaign, Donald Trump has said he has little defense spending in other Member States and his contribution to NATO’s costs. It would have been possible for this meeting to be the subject of tension, so Donald Tusk has already told the American president:

“Dear America, evaluate your allies – there are not too many of them”

– said the President of the European Council after signing an agreement on cooperation between the European Union and NATO with President of the Commission and Jens Stoltenbergg.

Another subject, however, has caused a greater impact. Trump had already begun criticizing the Berlin government for the planned construction of the North Stream 2 gas pipeline before the start of the peak. Trump told reporters at a separate meeting with Stoltenber that he was hoping that the Germans would buy 60-70 percent of their energy supplies from Moscow.

However, Angela Merkel did not leave: she declared that she was still living in the Soviet occupation in East Germany, so she can boldly state that Germany today is free to shape politics and decisions independently of everyone.

This was already happening before the NATO summit, but the American president also had a surprise at the meeting: he declared as the first speaker that

the level of contribution expected from the Member States should be raised from the present 2 to 4%.

The statement was shocked by the rumors, but NATO Secretary-General tried to calm the mood: everyone must only meet the expectations that have already been approved.

Following this, Macedonia was invited to enter into accession negotiations in line with expectations. The joint dinner, then the Thursday day, was about consolidating cohesion and positive statements: the majority of European participants told the media that the US president was more friendly than they expected.

fecsego.eu/atv.hu

 

Leave a Reply 47 megnézve, 1 alkalommal mai nap |