< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Göbbelséhez hasonlította Orbán Viktor módszereit egy publicisztikában az ENSZ emberi jogi szakértője///. Göbbels compared Viktor Orbán’s methods to a publicist in the UN human rights expert

| Mobile | RSS

Göbbelséhez hasonlította Orbán Viktor módszereit egy publicisztikában az ENSZ emberi jogi szakértője///. Göbbels compared Viktor Orbán’s methods to a publicist in the UN human rights expert

Göbbelséhez hasonlította Orbán Viktor módszereit egy publicisztikában az ENSZ emberi jogi szakértője

– Egyre többfele csapnak fel világszerte az intolerancia, a xenofóbia és a populizmus fekete hullámai. Az ezekkel jellemzhető politika és propagandagépezet nagyon hasonló ahhoz, amit az 1930-a években Joseph Göbbels indított útjára – írja a legnagyobb spanyol napilap, az El País hasábjain Diego García-Sayan, Peru volt igazságügyi és külügyminisztere, az ENSZ emberi jogi szakértője.

A Mai idők göbbelsei című cikk illusztrációjának Orbán Viktort választották, és García-Sayan a cikkében tételesen sorolja Ázsiától Európáig az érintett területeket. A Fülöp-szigetékkel kezdi, ahol már 7000 áldozata van a Duterte elnök által csak kábítószerellenes háborúnak nevezett akciónak, ami valójában önkényes kivégzőosztagok tobzódása. García-Sayan itt jegyzi meg, hogy felháborodás helyett Duterte terrorja inkább elismerést váltott ki például Donald Trumpból is, aki „fantasztikus munkának” nevezte ténykedését.

García-Sayan Európával folytatja, ahol nem tűzzel és vérrel támadnak – egyelőre – hanem populizmussal, mégis az Európai Unió tehetetlen. Itt említi Magyarországot és a lengyel vezetést, amelyek szerinte a harmincas évek antiszemitizmusához hasonló propagandagépezettel operálnak. Példaként a Stop Soros törvényt hozza, amely az állampolgárok biztonságának ígéretével és a nemzeti identitás erősítésével manipulál.

A szerző szerint Kaczynski, Orbán és Duterte nagymértékű támogatottsága aggasztó, mivel úgy tűnik nincs velük szemben működő ellenállás.

Mindezek ellenére García-Sayan nem látja olyan sötéten a jövőt, úgy véli, van kiút és nem gondolja, hogy a világ megállíthatatlan úton van az autoriter kormányzás felé. Példának Latin-Amerikát hozza, ahol a közelmúltban a mexikói vagy kolumbiai választók dönthettek volna egy orbáni vagy dutertei modell mellett, mégsem tették. Sőt, véleménye szerint Iván Duque (a kolumbiai győztes) és López Obrador (a mexikói elnök) nem is nyerhettek volna ilyen retorikával.

forrás:168 óra.hu

Göbbels compared Viktor Orbán’s methods to a publicist in the UN human rights expert

 

 

– Black waves of intolerance, xenophobia, and populism all over the world. The kind of politics and propaganda that they are capable of is very similar to what Joseph Göbbels had begun in the 1930s, writes Diego García-Sayan, Peru’s largest lawyer and foreign minister in Peru, UN human rights expert Diego García-Sayan, the largest Spanish daily newspaper El País.

The Orbán Viktor was chosen to illustrate the article “Today’s Tears” and García-Sayan in its article lists the areas concerned from Asia to Europe. He begins with the Philippines Islands, where he already has 7,000 victims of action by the President of Duterte just called an anti-drug war, which is in fact an act of arbitrary execution. García-Sayan remarks here that instead of indignation, Duterte’s terror has been a source of recognition, for example, from Donald Trump, who called it a “fantastic job”.

García-Sayan continues with Europe, where he is not attacked with fire and blood – for now – but with populism, yet the European Union is helpless. Here he mentions Hungary and Polish leadership, who believe that they operate with a propaganda machine similar to anti-Semitism in the 1930s. As an example, the Stop Serial Act brings about the promise of citizens’ security and the strengthening of national identity.

According to the author, the strong support of Kaczynski, Orban and Duterte is worrying, as there seems to be no resistance to them.

Despite all this, García-Sayan does not see the future so darkly, he thinks there is a way out and does not think the world is in an unstoppable way towards authoritarian governance. An example is Latin America where recent Mexican or Colombian voters could have opted for an Orbán or Duterte model, but they did not. Moreover, he believes that Iván Duque (the Colombian winner) and López Obrador (the Mexican president) could not have won such a rhetoric.

Source: 168 órája.hu

Leave a Reply 62 megnézve, 1 alkalommal mai nap |